Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 413. Hellevad, Hellum og til 1578 Hallund, fra den tid Ørum,

Jerslev Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 16; M. S. III.; Lkm. 4/81; P. M. 49; Vahls M. 67; Kbg. 1646.
Anm. Fra 21/4 1819 til 25/1 1823 var Hellevad–Hellum et pastorat for sig; Ørum ligeledes. Ved Rescr. 20/6 1856 bestemtes, at Hellum skulde være Annex til Jerslev, hvilket skete 26/11 1859. Pgden. i Bredkjær.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1530). Niels Drube.

2. (1538). Jens Thøgersen; see Etm.

3. (1550). F. S. Mikkel Jensen Bredkjær.

4. (1553. 71). Jens Knudsen; Pr.

5. (1578) [Jerslev-B. 70] Jens Jensen Mørk af Jerslev-B.; p. Cap. Jerslev-B. 66**; Pr. (84. 10); 1 ~ Birthe Andersdtr.; 2 ~ Maren Laursdtr. af Ø. Brønderslev-H., f. c. 84; 2 ~ Etm.; med begge 2 S., 4 D.; see A. J. Bredkjær i Jetsmark; [# 1616; † c. før 19].

KS 3:3 (1881-82), s. 742.

6. 17/11 1616 [Cap. Aalbg. Bud. K. (16)] Christen Gertsen Kobberup (Koberup) af Kobberup-F., f. c. 92; St. 12; p. Cap. Broust; Pr. 34; ~ F. E., b. 18/1 62; 2 S., 2 D.; see J. C. Bredkjær, r. Cap. her; G. C. Bredkjær i Dalbyneder-R.-S.; J. J. Welling i Dalbyneder-R.-S.; [vist # c. 1663; † 31/1 1665; viede 2. Pintsedag 60 et Par Folk; Brudgommen offrede 14 Sk. og Bruden 8 Sk.; „dem kaste’ jeg efter dem“; 4/1 56 „blef Satan begraffvet“. I den svenske Krig 58 løsnede en svensk Rytter sin Pistol efter ham, da han vilde gaae ind i sit Studerekammer; men Kuglen traf i Dørstolpen, hvor den sad i mange Aar; Eptph.; opbyggede 22 Stuehuset paa Bredkjær Pg. af nyt; Eptph.].

KUM I, s. 5 (»Christian. Gerardi Koberup.«).

7. 1663 [r. Cap.* 60] Anders Jensen Hals af Hals, f. c. 36; St. Aalbg. 56; Pr. 30/4 79; ~ 17/9 62 Citzel Pedersdtr. Hvass af Byrum-V.-H., f. c. 30, † efter 10, E. e. J. C. Bredkjær, r. Cap. her; 2 S., 5 D.; see Etm.; Jens A. H. i Tøstrup; [† 1706; Bkrd. Dgbg. 365].

KUM I, s. 262 (»Andreas Iani Halsius«).

8. 31/12 1698**, o. 25/1 99, Peder Andersen Brøndlund, f. 20/4 73; F. A. P. B. af Ø. Brønderslev-H., Præst i Dverberg paa Andøy, Tromsø St.; M. Birgitte Jensdtr. Bloch; St. Trondhj. 95; C. 97, h.; 1 ~ c. 99 F. D. Gunild Andersdtr. Hals, f. 68, † c. 05; 2 ~ 16/3 06 Sophie Jacobsdtr. Bruun af Skjæve, d. 10/1 83, † 23; 2 S., 1 D; 3 ~ Maren Gundersdtr. Torup af Børglum-V.-F., f. 92, b. Volstrup 17/4 42; [† 10/7 1733].

KUM II, s. 212 (»Petrus Andreæ Brønlundius«).

9. 5/9 1733 [Harridslev-S.-R. 25/6 23**, o. 24/11] Peder Kjeldsen Paludan, f. Ugilt 29/10 44; F. K. Pedersen P. af Nors-T., Degn; M. Karen Nielsdtr.; St. Aalbg. 11, Bacc. 13; C. 13, n.; Cons.-Ass. 3/9 34; Pr., i. 15/10 49; ~ Gudum 5/8 35 Anna Adelheid Henriksdtr. v. Obenhausen, f. 10, † Roeslund, som han eiede, 15/2 70; F. H. Conrad O., Oberstlieut.; M. Elisabeth Bentzon el. Mette Buchwald; 1 S., 1 D.; [b. 9/2 1758; Forfatter af et Manuscript om Aalborg Stifts Geistlighed].

KUM II, s. 356, 380 (»Petrus Paludanus Chiliani fil.«, 18 år gl.).

10. 1/4 1758 [Tisted-B. 11/5 43**] Adam Daniel Sixtusen Aspach af Aalbg. Frue K., f. 18/5 15; St. Aalbg. 30, Bacc. 33; C. 30/4 36, l.; Hør. Aalbg. 40; p. Cap. Tisted-B. 26/4 43, o. 28/8; 1 ~ Augusta Dorothea Zimmermann, f. 21, b. 18/6 62; F. Bernt Z. i Frenderup, Skovrider på Møn; M. Augusta Dorthe Schwein; u. B.; 2 ~ Vibg. 21/4 63 Jacobine Vilhelmine Kjerulff, f. 29, † 30/1 72; 1 D.; [† 16/4 1772].

KUM II, s. 518, 542 (»Adamus Daniel Aspach«, 15 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 530.

11. 7/5 el. 21/5 1772 [P. p. St. Croix 28/5 62, o. 26/5 (!)] Niels Vestesen Schow, f. Hammersholm p. Bornholm 4/9 26; F. V. Jensen S.; M. Elisabeth Dorothea Ancher; St. Fdbg. 48; C. 54; Lærer v. Kbhs. Garn. Sk. i 5 Aar; ~ Kirstine Samuelsen; 2 ~ Etm.; [b. 3/5 1774].

KUM III, s. 84 (»Nicolaus Schow«, 22 år gl.).

12. 15/6 1774 [p. Cap.* 6/10 73, o. 5/11] Jens Lauritsen Wadum af Tørring-H., f. 29/7 41; St. Aalbg. 60; C. 23/9 67, n.; ~ 8/9 75 F. E., f. c. 24, b. Sæby 30/5 01; u. B.; [b. 12/8 1796].

13. 26/10 1796 [Tæbring-O.-R. 22/11 93] Andreas Ginge, f. Kbh. 2/3 55; F. Christ. G., Trompeter; M. Karen Eriksdtr.; St. Rand. 76; C. 20/12 81, h.; Miss. v. Godthaab 20/3 82, o. 19/4; ~ 18/2 82 Christiane Elisabeth Lehmann, f. Kbh. 19/12 58, † 5/3 03; F. Albinus L.; M. Anna Christiansdtr.; [# 6/7 1804; † Ebeltoft 6/9 12].

14. 14/12 1804, o. 22/3 05, Usias Arnt Dyssel Sadolin af Ø. Tørslev, f. 6/3 75; St. Rand. 94; C. 30/10 98, l.; [† 1/10 1805. Ifølge Rescr. 26/8 03 blev Hellevad-Ø. et Pastorat for sig, ligeledes Hellum].

15. 6/12 1805 [r. Cap. Hellevad-H.-Ø. 18/6 02] Niels Vadum Rømer af Hygom, f. 10/10 75; St. Aalbg. 94; C. 25/4 99, h.; ~ 17/5 03 Ida Cathrine Wadum af Skjørping-F., d. 28/11 76, † Aalbg. 10/8 24; 1 S.; [† 17/11 1818. Ved Rescr. 30/12 18 blev Hellum Annex til Hellevad, men Ørum et Pastorat for sig.].

16. 21/4 1819 [p. Cap. Todbjerg-M. 15/3 11, o. c. 5/4; Hasle-S.-L. 1/11 s. A.] Niels Hansen Wacher, d. Lading 27/10 76; F. Hans Jac. W.; M. Christine Jensdtr. Høst; St. Aarh. 95; C. 5/11 99, n.; ~ 15/9 19 Else Marie Møller af Hasle-S.-L., f. 27/2 89, † p. Fred. Hosp. i Kbh. 14/6 48; 6 B.; [† 22/4 1847; B. D. G. 1/207].

17. 19/7 1847 [Sønderup-S. 6/5 35] Georg Høst; [22/3 1856 Haverslev-B.; see der].

18. 7/9 1856 [Cat. St. Hedinge 28/11 49] Jacob Elisius Gjellebøl; [8/1 1857 Cat. Helsing.; see Præstø-S.].

19. 20/6 1857 [Vorgod-V. 11/9 49] Peter Christian Asmussen af Albæk-V., f. 26/7 10; St. Aalbg. 29; C. 9/5 36, h.; p. Cap. Pjedsted-G. 4/5 39, o. 26/6; # Hellum 26/11 59; 1 ~ 5/11 41 Jensine Jacobine Mathea Worsaae, f. 16, † 19/6 44; F. Jstrd. Jens Jensen W., Amtsforv. i Veile; M. Margrethe Elisabeth Berthelsen af Torrild-V.; 1 S., 2 D.; 2 ~ 3/7 48 Karen Ida Amtrup, f. Fred. 18/7 24, levede 72 i Roesk.; F. Niels? A., Kbmd.; M. Mar. Cathr. Harrild; 3 S., 9 D.; [† 28/4 1868].

VejAar 1918-2, s. 206-213 (se nedenfor).

20. 12/9 1868 [Cap. p. l. K. Lyngby 30/11 56] Edvard v. Spreckelsen, f. Ribe 12/8 25; F. Bartolomæus v. S., Proc.; M. Mette Christine Hopp; St. Aalbg. 43; C. 17/4 49, l.; p. Cap. K. Lyngby 26/11 53, o. 14/12; Pr. 5/5 74; 1 ~ 12/6 57 Fanny Malvina Thalbitzer, f. Cit. Fdhvn. 19/10 21, † 20/5 74; F. Oberst Carl Henr. T., Chef for jydske Jægercorps; M. Fanny Mathilde Belfour; 1 S., 1 D.; 2 ~ Frederiksberg K. 4/8 75 Fanny Julie Jacobi af Ribe Dk. r. Cap. (F. blev Sp. i Stubbekjøb.), f. Ribe 18/5 49; [10/8 1877 Gislev-E.].

21. 15/10 1877 [Manø 18/6 73, o. 2/7] Adam Gottlieb Boserup Wind, f. Hlh. 17/4 37; F. Adam W., Skvrdr.; M. Eva Mar. Boserup; St. pr. 56; C. 21/1 64, h2.; c. Lærer v. Ass. Bgrsk. 15/2 65; Fjerdelærer ss. 1/5 66; ældste Lærer ss. 10/10 72; ~ Ass. 27/8 73 Nielsine Petrine Andersen, f. 22/12 49; F. Fred. Vilh. A., Kbmd.; M. Christ. Jacob. Risting; (78) 2 S., 1 D.

———————————

 

 

No 414. Sognecapellaner i Hellevad, Hellum og først Hallund, siden Ørum.

[Jerslev Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1553). Hans Andersen.

2. 1563. Jens Mogensen; [1568** Ø. Brønderslev-H.; see der].

3. 1595 [Hør. Aalbg. (95)] Anders Jensen Bredkjær (Mørk); [1602** Jetsmark; see der].

4. 1602. 21. Lars Lauritsen; [er ikke identisk med P. i Ø. Brønderslev-H.]

5. (1619). Peder Christensen; maaskee St. Rand. 16; vist ~ Karen Jensdtr., der 1642 boede i Bredkjær Pg.; [druknede i Kokkesholms Mølledam].

KUM I, s. 25 (»Petrus Christianus«).

6. 1646. Christen Andersen Tornbye; [1653 r. Cap. Sæby; see Kbh. Holmens K. 1 r. Cap.].

9. 1653. Jens Christensen Bredkjær; [1653 r. Cap. Byrum-V.-H.; see Nr. 9 her].

8. 1653. Niels Christensen (Aalborg); [1655 r. Cap. Byrum-V.-H.; see der].

9. 1655 [r. Cap. Byrum-V.-H. 53] Jens Christensen Bredkjær af Hellevad-H.-Ø.; St. Vibg. 45; r. Cap. her 53; ~ 53 Gidsel Pedersdtr. Hvass af Byrum-V.-H., f. c. 30; 3 S., 1 D.; 2 ~ Sp. A. J. Hals her; [† 25/4 1660].

KUM I, s. 194 (»Ioannes Christiani Latipaludanus«); Sixhøj nr. 178.

10. 1660. Anders Jensen Hals; [1663 Sp.*; see der].

11. 8/9 1665. Christen Jensen Røgelhede el. Mørk, f. c. 23; F. J. Christensen M. i Røgelhede, Hellevad S.; M. Karen Andersdtr.; St. Aalbg. 52; ~ Hellevad 5/10 73 Johanne Nielsdtr. Kjærulf, f. c. 25, Skifte p. Klokkerholm, Hellevad S., 16/5 20; F. N. Andersen K. i Kjærsgd.; M. Gyde Laursdtr.; u. B.; [† 17/8 1706; han boede i Klokkerholm, og hans Hustru praktiserede som Jordemoder].

KUM I, s. 237 (»Christianus Iani Røgelhede«).

12. 1706, o. 10/12, Jens Nielsen Iversen; [1716 r. Cap. Strandby-B.-M.; see Vilsted-V.].

13. 1716, o. 11/9, Jørgen Ottesen Mørk; [1734 r. Cap. Vraa-E.-S.; see Harte-B.].

14. 12/10 1759, o. 28/11 [Hør. Aalbg. 53] Edvard Nielsen Fogtmann, f. Ribe c. 24; F. N. Seneca, Gartner; M. Gjertrud Edvardsdtr. Fogtmann; St. Ribe 45; C. 1/8 50, h.; ~ Aalbg. 16/12 62 Magdalene Schwartz; u. B.; [† 16/12 1768].

15. 17/2 1769, o. 19/5, Nissenius Pedersen Schmidt, f. Rinkenæs v. Flensborg 34; F. P. L.; M. Armgaard Margrethe . . . ; St. Tønder til Jena 54; St. i Kbh. 61; C. 63, h.; 1 ~ Marie Frederikke Siegreich, f. 48, b. 18/10 71; 1 S.; 2 ~ Agathe Walchendorph, f. c. 41, b. Albæk 23/3 96; [b. 28/12 1792].

Achelis II, nr. 6108 (»Peter Nissenius Schmidt«).

16. 3/5 1793, o. 31/7, Gabriel Ferdinand Flor; [20/11 1798 Solbjerg-S.; see der].

17. 21/11 1798, o. 28/8 99, Henrik Schou; [18/6 1802 Vust; see der].

18. 18/6 1802. Niels Vadum Rømer; [6/12 1805 Hellevad-Ø.; see der].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1803.

———————————
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 416. Hellum,

Jerslev Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Anm. Var tidligere Annex til Hellevad tilligemed Ørum.
———————————

1. 28/3 1806, o. 4/6, Elias Fohlmann Finchenhoff; [15/6 el. 25/6 1818 Roslev-R.; see Vallensbæk].

Derefter ved Rescr. 30/12 1818 Annex til Hellevad istedetfor Ørum; efter Rescr. 20/6 1856 blev det 26/11 1859 Annex til Jerslev istedetfor V. Brønderslev.

———————————

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1407. Ørum,

Jerslev Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

Anm. Sognet var fra 1578 til 1819 og er nu igjen Annex til Hellevad.
———————————

1. 1538. Peder Stindbeen; [† 1556; havde været Munk i Børglum Kl.].

2. 1556. Anders Eskildsen Wilde; [† 1578].

3. 6/4 1819 [p. Cap. Tved i J. 21/7 09, o. 6/9] Ole Falk Winding; [2/10 1822 Tvede-L.; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om disse pastoraterne:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 124-133.
Asmussen, Jacob: Slægtsnavnene Asmussen & Worsaae. Vejle Amts Aarbog 1918–2, s. 206-213 (Om sognepræst nr. 19).