Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1198. Torrild og Vedslet,

Hads Herred, Aarhuus Amt og Stift.

L. S.*; L. P. B. 432; P. 88; K. 4/104; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/166; Kbg. 1683.
———————————

1. 15 . . Jens Mikkelsen.

2. (1584). Thomas Wind; see Etm.

3. 15 . . F. S. Christen Thomsen Wind.

4. c. 1593. Niels Rasmussen Olderup, f. c. 67; ~ Kirstine Rasmusdtr. af Hundslund, f. c. 64, † 49; B.; 2 ~ Etm.; see L. N. Torrild i Blegind-H.; J. N. Hundslund i Grundfør-S.; [† 1621; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1593; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 757, 3:2 (1877-80), s. 741 (»Nicolaus Erasmi Oldorphius«); PT 2008, s. 144; DanKir bd. 16, s. 2641-42 (se nedenfor).

5. 1621. Melchior Jensen, f. Skanderbg.; St. Aarh. 17; 1 ~ F. E., † •/10 49; 2 ~ Karen Jørgensdtr., levede 72; [levede endnu 30/7 1667; vist Skifte 20/4 68; Lgst.].

KUM I, s. 28 (»Melchior Iohannis Scandorp«); Danske Kancelli: Efterfølgerens kaldsbrev; Voer herreds tingbog (1671-72), f. 111, 10/5 1672; DanKir bd. 16, s. 2641-42 (se nedenfor).

6. 30/7 1667*, o. 7/2 68, Ole Jensen Holmboe* el. Kattrup, f. p. Hirtsholmene 37; F. J. Olsen, formuende og gudsfrygtig, byggede Kirken paa Hirtsholmene og blev 100 Aar gammel; vist St. Aarh. 62; ~ 68 (Bev. 15/12) Karen Gregersdtr. Krag af V. Skjerninge-U., f. c. 44, b. 20/5 16; 9 S., 5 D.; see Niels O. H. i Astrup-T.-H.; [† 7/11 1714; var i de sidste tyve Aar for det Meste sengeliggende; G. 3/348; Eptph.].

KUM I, s. 307 (»Olaus Hersholmius«); P-Aarh. f. 49b, opsl. 53 (»Olaus Joannis Catterupius«); RA, Danske Kancelli: Ansøgning om kaldet; Nygaards sedler: Kaldsbrev, vielsesbev., børn; DanKir bd. 16, s. 2639, 2640-41 (se nedenfor).

7. 13/4 1700**, o. 30/4, F. S. Niels Olsen Holmboe; [7/5 1714** Astrup-T.-H.; see der].

8. 25/5 1714**, o. 6/10, Mag. Jacob Nielsen Steenstrup af Øsløs-V.-A., f. 11/2 83; St. Vibg. 02; C. 2/5 09, h.; Mag. 14; Pr. 11/5 35; ~ Anna Cathrine Brorson, vist af Randlev-B., f. c. 83, b. 12/3 33; 6 D.; see Etm.; H. H. Hatting i Hatting; L. N. Spandet og J. H. Møller paa Alrø; [† 18/4 1760; „vigilantissimus præco“ (P.)].

KUM II, s. 278 (»Iacobus Steenstrup«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 740; PT 11:5 (1944), s. 283; Nygaards sedler: Børn, hustrus død.

9. 21/7 1758**, o. 6/10, Johan Thorsen Conradsen Hildebrandt af Nors-T., f. 24; St. pr. 40; C. 29/8 44, n.; Pr. . . ; 1 ~ F. D. Magdalene Sybille Jacobsdtr. Steenstrup, f. 23/8 23, † 30/5 91; 1 S.; 2 ~ 14/5 93 Anna Cathrine Spandet, vistnok af Alrø, f. c. 48, † 19/11 12; [# 1798; b. 16/1 99].

10. 30/10 1798 [Byrum-V.-H. 30/1 89] Rasmus Christian Zimmermann af Bjerring-M., f. 10/4 50; St. Rand. 69; C. 10/9 74, n.; p. Cap. Bjerring-M. 26/11 83, o. 12/12; r. Cap. Byrum-V.-H. 17/3 86; ~ 15/10 90 Mariane Wanting af Understed-K., † •/8 58; 1 S.; [† 19/8 1813].

11. 1/4 1814 [Klim-T. 14/3 00] Peter Bertelsen, f. Grønge paa Lolld. 25/2 64; F. B. Pedersen, Væver; M. Karen Olesdtr.; St. Nykjøb. 86; C. 18/10 91, h.; Vang 17/8 92, o. 3/10; Pr. 4/4 05 – 1/1 13; ~ 9/5 94 Henriette Sophie Brøndlund af Albæk-V., f. 16/8 74, † Kbh. 10/4 59; 3 B., hvoraf 1 S., 1 D.; (see P. C. Asmussen i Hellevad-H.-Ø.); [† 20/12 1825; Lgst.].

PT 12:1 (1946), s. 181, 183 (Brøndlund); DanKir bd. 16, s. 2643 (se nedenfor).

12. 26/5 1826 [Nørbæk-S.-L. 28/3 05, o. 14/8] Niels Sadolin af Vive-O.-V., f. Rold 19/10 78; St. pr. 95; C. 19/1 99, l. egr.; (Høie-Taastrup 6/9 33); ~ 9/11 11 Mariane Magdalene Christine Dorothea Jørgensen, f. Rudkjøb. 31/1 90, † Balle, Odder Sogn, 27/2 54; F. Etrd. Stephan J., dengang Byfgd. i Rudkjøb., senest Ass. i Landsoverretten for Jydld.; M. Anna Sybille Borring; 1 S., 4 D.; see Ole J. S. i Valløby-T.; [† 7/4 1849; E. 3/2 og S. 3/1; Støbejernskors].

DanKir bd. 16, s. 2643 (se nedenfor).

13. 24/6 1849 [Øland 18/1 33, o. 24/4] Peter Daniel Kruse af Rand., f. 8/4 03; St. Rand. 20; C. 19/7 25, l.; c. Adj. Rand. 25; Adj. ss. 28/1 26; ~ 30/12 28 Cathrine Caroline Rømler, f. 31/3 07; F. Joh. Carl R., Major; M. Kirstine Bloch Bay; u. B.; [† 31/5 1875; ved 25 Aars Jub. et Gulduhr med Kjæde, et Malerie og en Büste].

14. 30/8 1875. Niels Georg Bugge; see Ryde-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-1987. Torrild Kirke, s. 2619-2646, Vedslet Kirke, s. 4671-4700 (udg. 1996-2002).