Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 461. Hirtsholmene,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 40; L. S. v. W.; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; P. M. 88; Lkm. 4/264; Vahls M. 211; Kbg. 1714.
Anm. Da Indbyggerne ingen Kirke havde og især om Vinteren havde en farlig Reise til Elling („Holmboernes Støle“), drog Jens Olsen, en gudsfrygtig og formuende Mand paa Øen, Omsorg for, at Kirken byggedes, og gav det Meste dertil (hans Søn: O. J. Holmboe i Torrild-V.). Fra 26/6 1812 til 12/11 43 forenet med Frederikshavn. Præsten er tillige Skllrr.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1641. Peder Andersen Knudstrup; St. Aalbg. 33; [ab officio remotus (afsat) 1662 efter 14 Aar som forrykt; blev 1644 bortført af de Svenske; var 84 Lem i Vibg. Hosp.].

KUM I, s. 115 (»Petrus Andreæ«); FWDP nr. 160,06.

2. 1646 [c. P. Tornby-V. 46] Laurits Olufsen Elling af Elling-T.; ~ . . . ; 1 S.; [† p. Lengsholm, Lendum S., før 9/6 1656].

3. (1654) [Hør. Hjørring (50)] Niels Christensen Bistrup; (Bdr. t. Christen C. B. i Sæby); F. C. Terkildsen, Rdmd. i Hjørring; M. Karen Christensdtr. Bistrup; St. Lund 39; ~ Maren Eriksdtr., som overlevede ham; u. B.; [† 1655].

KUM I, s. 150 (»Nicolaus Christiani Bistrup«).

4. 1656. Jens Clausen Hugger af Tolstrup-S., f. c. 10; St. Aalbg. 30; ~ Karen Pedersdtr.; 2 S.; [† 1675; bækkede sit ene Ben og døde vist af Skaden].

KUM I, s. 102 (»Iohannes Clavdius«).

5. 1674 [adj. Rtr. el. Cap. i Hjørring en kort tid 72–75] Frants Andersen Storup (Størup), f. Fredericia; F. A. Larsen S., Rdmd. i Fred.; M. Maren Holgersdtr.; St. Sorø 61; p. Cap. Børglum-V.-F. 64–72; 1 ~ Maren Madsdtr.; 2 D.; 2 ~ Skagen 20/9 98 (trol.) Margrethe Viegelsdtr. Brøndum fra Skagen, f. c. 46, E. e. Peder (Picher?), b. Skagen 4/5 42; F. V. Thomsen B., Kbmd. i Skagen; u. B.; [† •/7 1710; forsømmelig; see Bkrd. Dgbg. 445 og 54].

KUM I, s. 301 (»Franciscus Andreæ«); SB s. 188; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 210; Skagen byfoged nr. 102; Kbg. Skagen (1647-1755), f. 133a, opsl. 133 (trolovelse); (1739-1801), opsl. 46 (enkens begr.).

6. 6/2 1711, o. 11/3 [Hør. Sæby 10/2 05] Niels Mikkelsen Holst, f. Rand. 1/5 75; F. M. Sørensen Boring, Chir.; M. Karen Hansdtr. Holst; St. Rand. 94; C. 14/3 98; ~ Regitze Dorothea Jensdtr. Steenfeldt af Albæk-V., f. c. 95, b. V. Hassing 30/4 64; 1 S.; [† 13/6 1744; Biskop Brorson kalder ham ved Visitatsen 37: pastor vigilantissimus].

KUM II, s. 205 (»Nicolaus Michaëlis Holst«); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged, nr. 231.

7. 24/7 1744, o. 16/12, Erling Halvorsen Ramstad; [10/9 el. 14/9 1751 Hjortshøi-E.-E.; see der].

8. 29/10 1751, o. 22/12, Valentin Jensen Würtzel; [4/7 1755 Græse-S.; see der].

9. 19/9 1755, o. 21/11, Christopher Mumme Frederiksen Stampe; [8/5 1762 Børglum-V.-F.; see der].

10. 3/9 1762, o. 6/10, Peder Pedersen Steenum, f. Stenum 20; F. P. Pedersen, Tømrer i Aalbg.; M. Cathr. Christophersdtr.; St. Aalbg. 45; C. 24/10 52, n.; [† 8/4 1771].

11. 30/5 1771, o. 21/8, Claus Pedersen Mønnich; [1/6 1774 Rubjerg-M.; see der].

12. 24/8 1774 [p. Cap. Ebeltoft-D. 27/11 67] Frederik Lyngbye; [21/11 1776 Møborg-N.; see Skanderup].

13. 9/4 1777, o. 4/7, Mathias Thistrup; [13/9 1780 Tunø; see Storring-S.-G.].

14. 29/11 1780, o. 19/1 81, Johan Lorents Christiansen Schjøth; [24/8 1787 Sønderhaa-H.; see der].

15. 21/12 1787, o. 30/4 88, Laurits Svindt Feld; [17/12 1790 Tyregod-V.; see der].

16. 8/4 1791, o. 1/6, Jens Sørensen Holst, f. Trondhj. 47; F. S. H.; M. Helene Kielstrup; St. Trondhj. 70; C. 85, n.; [1796 Øvre Kvinesdal, Christiansands St.; havde inden han kom her opholdt sig flere Aar i Nordlandene, hvor han lærte Folkene, at anlægge Haver og dyrke Kartofler].

17. 9/9 1796, o. 2/12, Knud Christian Høyer; [20/3 1801 Hassing-V.; see Nors-T.].

18. 29/5 1801, o. 28/8, Christian Julius Smith; [5/2 1808 Sennels; see Sindal-A.].

19. 27/5 1808, o. Kbh. 3/8, Christopher Neess; [3/4 1811 Steenløse-F.; see der].

20. 28/6 1811, o. 2/10, Andreas Jørgen Billeschou; [26/6 1812 Fladstrand (Frederikshavn)-H.; see Skjelby-Gj.].

———————————

21. 12/11 1843 [p. Cap. Hellevad-H.-Ø. 24/8 39, o. 23/10] Ditlev Pentz Schaumburg; [18/5 1849 Tolstrup-S.; see der].

22. 22/7 1849 [p. Cap. Lyø 28/10 37, o. 7/12, – •/4 46; Korup-U. 8/1 – 26/12 47] Rasmus Johannes Baggesen; [5/5 1855 Harte-B.; see Oure-V.].

23. 30/7 1855 [p. Cap. Vestenskov-K. 24/6 49, o. 13/8] Frederik Engelhart Nannestad; [6/9 1863 Gjødvad-B.; see der ].

24. 29/11 1863 [p. Cap. Nordborg 31/5 58; Rand. 18/3 61] Martin Carl Vilhelm Christensen; [29/9 1868 Gislum-V.; see der].

25. 20/11 1868 [p. Cap. Dronninglund 30/8 61 – 29/11 66] Niels Andreas Buchwaldt, f. Vibg. 25/3 35; F. Severin Andreas Morell B., Kbmd.; M. Henriette Juliane Elisabeth Høyer; St. Vibg. 54; C. 24/11 60, h.1; ~ 30/10 62 Valborg Wissing af Dronninglund; (78) 8 D.; [18/2 1873 Rær-H.-V.; 2/7 77 S. Høirup-Aa.; # 94; † Frederiksberg 4/7 1917].

Sixhøj nr. 1754.

26. 22/4 1873 [Cap. p. p. Ønslev-E. 11/11 68, o. Od. 9/12] Niels Hofman (Bang); [13/9 1875 Vorde-F.-R.; see der].

Bestyredes siden i nogen Tid af Præsten i Frederikshavn.

27. 10/10 1877, o. 19/10, Rasmus Schandorf Hansted, f. Hors. 30/1 49; F. Laur. Em. H., Provisor i Preetz; M. Mette Mar. Schandorf; St. Roesk. 67; C. 28/1 75, h2.; ~ 6/12 77 Ketty Johanne Charlotte Lassen, f. Bøllehede v. Fdhvn. 3/3 59; F. Chr. Conrad Fred. L. t. Lilholt; M. Ingeborg Kirstine Lassen; (78) 1 S.; [5/4 1881 Malt-F.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 134-137.