Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 396. Hassing og Villerslev,

Hassing Herred, Thisted Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 71; L. P. B. 493; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/306; P. M. 143; Vahls M. 31; Kbg. 1757.
———————————

1. (1553). Hans Olsen; hans Bibl., optalt af Biskop O. Chrysostomus, udgjorde 7 Bøger.

2. (1555. 68). Søren Nielsen.

3. (1571). Jens Hassing.

4. (1584. 1610). Hans Christensen Westervig af Vestervig-A.; Pr. (08. 10).

KS 3:2 (1877-80), s. 201; 5:2 (1903-05), s. 546.

5. 1610**. Niels Jacobsen Holm af Vibg. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.); St. i Wittenberg 09; [† 1619].

Helk I, s. 253; KS 3:3 (1881-82), s. 744; »see Jacob N. H. i Tem; G. Pedersen i Gadbjerg-L.«. udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 679.

6. 1619. Peder Mortensen Hassing*, f. 94; maaskee St. Nykjøb. p. M. 15; Pr. 54; 1 ~ Maren Lauritsdtr., † 27/10 40; 2 ~ 6/11 42 Karen Clausdtr. af Boddum-Y.-H., f. 1/6 26; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Morten P. H. her; C. P. Holstebro i Bedsted-G.; [† 2/7 1670. Blev piint slemt af de Svenske, som engang bandt et Reb, fuldt af Knuder, om hans Hoved og satte Skruer paa hans Fingre; en anden Gang toge de alle hans Klæder af ham; maatte en Tid prædike i en Bondekjortel; Man mener, at have fundet hans Hoved, ved at grave en Grav; der saaes et Hul paa den høire Side af Baghovedet, hvor de Svenske bandt Rebet om det; Eptph.; 1. Hustrus Gravramme].

KUM I, s. 22 (»Petrus Martini Morsianus«); PT 11:3 (1942), s. 242 (se nedenfor); DanKir bd. 12, s. 537 (se nedenfor).

7. 27/6 1670 [p. Cap.* c. 60] Niels Christensen Lomborg, vistnok af Lomborg-R., f. 19; St. Aarh. 39; ~ 24/9 71 F. E.; 3 ~ Oluf Pedersen, Gdeier. i Sognet; [† 23/3 1689; Eptph.].

KUM I, s. 151 (»Christiernus Nicolai«); DanKir bd. 12, s. 537 (se nedenfor).

8. 1689 [p. Cap.*, o. 31/8 81] F. Sts. Morten Pedersen Hassing, f. her •/5 49; St. Aalbg. 70; C. 30/4 75, illum.; Hassing-V. 6/9 78*; ~ Kirsten Christensdtr. Vilsgaard, f. c. 56; (95) 1 S.; 2 ~ C. M. Høst i N. Nissum; [† 30/3 1695; Gravramme].

KUM II, s. 22 (»Martinus Petri Hassingius«); DanKir bd. 12, s. 537 (se nedenfor).

9. 13/4 1695 [Fp. i England (93) og Skp.] Christen Lauritsen Nyborg, d. Nybg. 22/6 56; (Bdr. t. Simon L. N. i Ørum-V.-V.); F. L. Simonsen Faaborg, Skomgr. i Nybg.; M. Karen Clemensdtr.; St. Slag. 78; D. p. C. 83–84, hvor han vragede Kosten; ~ (trol.) Sorø 3/6 94 Anna Andersdtr.; F. A. Mortensen, Foged i Ørkedalen (Orkdal), som overlevede ham; 1 D.; [† 14/5 1702. Mulcteret 13/10 1700 med 16 Rd. for en Forseelse med et Fruentimmers Skriftemaal og Absolution; W. 2/129; N. 432].

KUM II, s. 84 (»Christiernus Laurentii Nyborg«); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 240, 349; Gejstl. sk. i Thisted amt, Hassing hrd. nr. 8; Kbg. Nyborg (1646-1703) opsl. 36 (dåb); Kbg. Sorø (1690-1718), f. 70a, opsl. 54 (trolovelse); PT 9:3 (1930) s. 103 (Bircherods Dgbg.).

10. 1/9 1702 [Fp. 00] Hans Jentoft; Pr. 11/11 20; [19/3 1723 Nykjøbing-L.-E.; see der].

11. 2/4 1723, o. 5/5, Otto Diderik Sørensen Aagaard af Romø, f. 11/3 85; St. Ribe 02; C. 13, h.; ~ Marie Elisabeth Schreuder; u. B.; 2 ~ Chrbg. Slotsk. 5/2 43 Peder Wiel, Magasinforv. v. Holmen; [† 1740; W. 1/3].

KUM II, s. 277 (»Otto Dietericus Sever. Aagardus«, 18 år gl.); Achelis I, nr. 4244.

12. 6/7 1740 [r. Cap. St. Laurentii p. Før 6/6 s. A., o. 31/5] Johan Hermansen Hegelahr; [6/4 1753 Karleby-H.-Ø.; see der].

13. 19/5 1753, o. 15/6 [Cat. v. Aalbg. Bud. K.] Henrik Henriksen Bützow; [7/5 1756 Rerslev-Vi.; see Ø. Starup-N.].

14. 7/6 1756 [p. Cap. Rerslev-Vi. 14/5 51, o. 21/7] Peder Olsen Rynning, f. Melhuus, Trondhj. St., 26/4 19; F. O. Bersvendsen R., r. Cap. ss.; M. Mille Pedersdtr. Mentzonia; St. Trondhj. 42, Bacc. 46; C. 12/3 48; ~ 4/3 60 Hedvig Christensdtr. Høyer; [† 11/8 1760].

KUM III, s. 29, 61 (»Petrus Rynning«, 24 år gl.); NST 4 (1934), s. 219; OST, s. 143, 145; Erl. I, s. 127-128.

15. 22/12 1760 [r. Cap. Klim-T.-V. 14/2 49, o. 18/6] Jens Jespersen, f. Od. 12/5 14; F. J. Jørgensen, Bgr.; M. Sidsel Jensdtr.; St. Nybg. 37; C. 9/12 47, n.; ~ Ellen Kirstine Jensen, f. Nybg. c. 14, b. Thisted 28/11 82; 1 D.; [b. 30/3 1765].

16. 16/8 1765, o. 25/10 [Lærer v. Nic. Fattigsk. i Kbh. 52] Peder Andersen Winding; [25/7 1781 Hvidbjerg-L.; see der].

17. 25/7 1781 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 29/9 73, o. 5/11] Niels el. Nicolai Nicolaisen Piilschmidt, f. Flintinge 11/2 45; F. N. P., Skoleholder, siden Degn i Nebblunde; M. Elisabeth Cathrine Müller; St. Nykjøb. p. F. 65; C. 73, n.; Pr. 30/6 84; ~ Kbh. Holmens K. 22/5 82 Lovise Schmidt, f. c. 56, † 12/2 85; 1 S.; [† 2/6 1787].

18. 14/9 1787 [r. Cap. Ringkjøb.-R. 25/11 83, o. 3/12] Jacob Lind; St. Hors. 73; ~ 4/8 84 Anna Christence Sophie Magdalene Clementin, f. c. 65, † Kbh. 7/4 02; 1 D.; [behandlede i Ringkjøb. Chordegn Buchholtz voldsomt og blev her ved Høiesteret dømt fra Embedet 1793; † Sønderhaa Pg. 8/3 95].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 577; Kbg. Kbh. V. Frue K. (1794-1813) opsl. 114 (enkens død).

19. 24/1 1794, o. 4/6, Simon Røst; Pr. 97; [18/3 1801 Aasted-S.; see der].

20. 30/3 1801 [Hirtsholmene 9/3 96] Knud Christian Høyer; [7/4 1809 Nors-T.; see der].

21. 25/9 1809, o. 18/12 [Adj. Hlh. 03] Jørgen Peter Carstensen; [31/5 1820 Tødse-E.; see Raarup].

22. 22/11 1820, o. 21/2 21 [Lærer v. Snedsted Sem. 25/6 14] Carl Christian Henninger Gjerløff; [29/2 1832 Ferslev-D.-V.; see Aardestrup-B.-G.].

23. 15/6 1832, o. Vibg. 26/7 e. 27/7 [c. Adj. Vibg. 28; Adj. ss. 25/5 30] Christian Djørup; [23/10 1841 Klim-T.-V.; see Karlebo].

24. 26/12 1841 [Tømmerby-L. 30/9 37] Frederik Christian v. Haven; [20/3 1854 Vive-O.-V.; see der].

25. 22/6 1854 [Cat. Kallundbg. 12/12 48] Steen Christian Frederik Jensen; [17/3 1863 Kyndby-K.; see der].

26. 13/5 1683 [Cat. St. Hedinge 14/12 56, o. 4/3 57] Jens Dahl, f. Moseby, Aastrup S. p. F., 25/1 20; F. Hans Andreas D., siden Møller i Holløse M.; M. Hanne Agathe Smidth; St. Slag. 39; C. 7/7 45, h.; ~ Tranekjær 3/4 57 Laura Francisca Fabricius, f. 1/3 32; F. Fred. Joh. Ludv. J., Forp. p. Korsebølle; M. Ane Cath. Laurentine Andersen; 5 S., 4 D.; [28/7 1873 Seierslev-E.-J.].

27. 3/10 1873. Peter Julius Rosenstand Fausbøll; see Torsted-H.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 12 Thisted amt, udg. af Nationalmuseet 1940. Hassing Kirke, s. 530-538, Villerslev Kirke, s. 539-545.
Heilskov, Chr.: Personalhistoriske Indskrifter fra Hassing Herred. Historisk Årbog for Thisted Amt 1929, s. 451-460.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-246 (Hassing s. 242).