Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 706. Kyndby og Krogstrup,

Horns Herred, Frederiksborg Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/187; K. M. 60; Lkm. 1/258; H. M.; M. 71; U.; Kbg. Kyndby 1675, Krogstrup 1645.
———————————

1. 15 . . Mads Nielsen.

2. (1584). Peder Sørensen; Pr. (84); see Etm.; Mogens Bilde til Svanholm testamenterede ham 10 Mk. (Pendinge); 2 Pd. Korn og 2 Sider Flæsk. „I Krogstrup fandtes endnu 1606 et Billet af St. Dionysius, som Bønderne og den gemene Md. aarligen og paa bestemte Tider med synderlig Zirat og Klædedragt, som den de effter den gamle Papistiske Religion med største Flid respecterer, lader ornere og udi Synderlighed udstafferer. Kong Christian IV. bød derfor J. Bylov (25.10 a. c.), at lade forskreffne Helgens Imaginem eller Aflignelse udaf førneffnte Kircke udtage og med saadanne Middel forneffnte Afguderie aldeles aflegge“ (D. Mag. 1/96).

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

3. (1608). F. S. Søren Pedersen; Pr.; [† 1640(?) el. 23?; Pg. br. 09].

KS 2:5 (1869-71), s. 148.

3b. E. f. B. 16/5 1623 [P. i Skaane, o. der] Isaac Ernst(sen); St. 13; [fmtl. c. † 1640].

KUM I, s. 9 (»Isaac. Ernesti Qvionens. (?) el. Coionens«); PT 8:6 (1927), s. 188.

4. o. 30/4 1640, Hans Nielsen Winther, f. c. 13; St. Slag. 36; ~ (45) Dorethe Pedersdtr., b. 26/1 77; see J. A. Langebech t. Aalbg. Frue K. o.s.v.; [† c. 1663].

KUM I, s. 131 (»Iohannes Nicol. Vinter«); KS 2:1 (1857-59), s. 503 (»Hans Nielsen Vinter«, 27 år gl.); Kopskatten 1645, opsl. 115.

5. 17/5 1663, o. 12/7, Mag. Jacob Andersen Langebech el. Langebek; [30/10 1688 Aalbg. Frue K. samt S. og N. Tranders; see der].

6. 8/12 1688. Anders Olsen Kongel (Congel); St. Kbh. 78; 1 ~ c. 90 Anne Madsdtr. Tryde, f. c. 63, b. 20/12 92; 1 S., 2 D.; 2 ~ Lisbeth Franch fra Kbh.; (Sstr. t. Marie F. ~ J. E. Tuscer i Meelby og t. Michael F. i K. Saaby-K.); 1 D.; 3 ~ Kirstine Mogensdtr. v. Heering; u. B.; see I. Grundtvig i Frederiksborg-H.-H.; R. Radier i Græse-S.; J. H. Arctander i Egebjerg; [† 20/4 1735].

KUM II, s. 82 (»Andreas Olai Kongelf«); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Sjælland byfoged nr. 210; Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Horns hrd. nr. 1; Kbg. Kyndby (1675-1740) opsl. 24 (1. hustrus begr.).

7. 23/7 1727*, o. 17/2 30**, Axel Nielsen Ursin, f. Kbh. 1/1 87; F. N. Axelsen U. af Børglum-V.-F., siden Klokker i Korsør og Navigationsskolemstr. i Stege; M. Maren Jacobsdtr. Danholm; St. Kbh. 09; C. 9/6 21, h.; Pr. 63; 1 ~ Magdalene Rebekka Spreets, † 7/11 37; 8 B., hvoraf 1 S., 2 D.; vist 2 ~ Birgitte Randrup, † 24/11 58; 8 S., 4 D.; see Etm.; Nicolai H. U. i Gyrstinge-F.; (C. Garde i Førslev-S.); [† 22/3 1770; Eptph. i Marmor].

KUM II, s. 339 (»Axelius Ursinus«, 23 år gl.); KlitVen s. 68; DanKir bd. 2, s. 2721-22 (se nedenfor).

8. 13/5 1763** [p. Cap.* 25/2 57, o. 24/3] F. S. Christian Axelsen Ursin, f. 22/7 30; St. Fdbg. 48; C. 15/7 55, n.; ~ Bogense 9/9 63 Cathrine Maria Jørgensen, † 6/12 94; (Sstr. t. Dorthea M. J. ~ E. H. H. Arensbach i Eilby-M.); F. Jens J., Kbmd. i Bogense; M. Christiane Ulrikke Borring; 3 S., 1 D.; [# 1794; † Gyrstinge Pg. 20/3 1804].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 73, 87; Nyborg byfoged nr. 1547.

9. 4/4 1794 [Miss. i Jacobshavn 31/3 86, o. c. 26/3] Jens Koch Lintrup, f. Kold. 31/5 56; F. Peder Jensen L., Bgr.; M. Marie Kirstine Felding; St. Kold. 76; C. 3/10 85, n.; ~ 23/5 86 Johanne Sophie Svane, f. c. 57, † Kbh. Holmens sogn 19/1 23; F. Peter Christian S., Revisor i Rentekammeret; M. Sophie Cathrine Kok; 1 S.; [# 20/5 1808; b. 5/7 s. A.].

Kbh. Skiftekommissions Forseglingsprot. (1812-13), s. 212, opsl. 109 (hustrus forældre); Kbg. Kbh. Holmens K. (1814-1876 II), s. 39, opsl. 41 (enkens død); Ft. 1801.

10. 12/7 1808 [Bud og Hustad i Romsdal, Trondhj. St., 25/1 05] Johan Christopher Lohmann, f. Od., d. 14/2 67; F. Hans Jørgen L., Skræder; M. Sophie Schjødte; St. Od. 91; C. 27/7 98, h.; Miss. i Skjervø, Trondhj. St., 21/6 99; ~ Tommerup 16/6 05 Kirstine Thorsager Rasmussen, f. Od. 24/8 72, † 14/3 46; F. Rasmus R., Landsthingshører; M. Jacobine Kurrelbaum; 2 D.; [† 20/1 1846; retskaffen og rettænkende; efterlod et kjærligt Minde; B. D. G. 1/189].

11. 6/4 1846 [Næsby-T. 20/8 34] Christian Ludvig Børresen; [2/6 1854 Kjøbelev; see der].

12. 20/8 1854 [Lemvig-N. 6/8 39] Johan Christian Frederik Victor Melbye; [22/12 1862 Hersted-Ø. og V.; see der].

13. 7/3 1863 [Hassing-V. 22/6 54] Steen Christian Frederik Jensen, f. Kbh. 8/10 10; F. Jens J., Cpt. i det asiat. Compagnies Tjeneste; M. Christine Marie Unger; St. Kbh. 28; C. 12/1 36, h.; Cat. Kallundbg. 12/12 48, o. 16/1 49; ~ 2/5 49 Elisabeth Cathrine Mehl af Raklev, f. 9/4 13; 1 D.; [# 29/11 1881].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 2 Frederiksborg Amt, udg. af Nationalmuseet 1975. Kyndby Kirke, s. 2705-2724; Krogstrup Kirke, s. 2725-2753.