Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 897. Raklev,

Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/156; U. A. H.; K. M. 17; Lkm. 1/929; M. 112; L. S. v. W.; Kbg. 1709.
Anm. Tidligere Annex til St. Olufs Sogn i Kallundborg. Fik egen Kirke 1547. Sognet blev undertiden kaldt Borre (Borge).
———————————

1. c. 1533 [Kallundbg. 17]. Laurits Hansen; [† 15/6 1539; han boede i Kallundborg].

KS 2:5 (1869-71), s. 156 (se nedenfor); 3:2 (1877-80), s. 281 (se nedenfor).

2. 1/5 1540 [Kallundborg c. 33] Melchior Jensen, f. Aarh. 17/8 95; Forstander for Graabrødreklosteret i Kallundbg.; var 37 en af de evangeliske Prædikanter, der indkaltes for at deltage i Affattelsen af den danske Kirkeordinans; flyttede til Raklev 1/5 40; fik 46 kgl. Tilladelse til »at maatte lade bede om Hjælp over alt i Kallundborg Len, Korsør Len og Holbæk Len til at lade opbygge Borre Sognekirke med«; Pr. (45. 47); ~ Karen Lauritsdtr., † 11/7 c. 47-50; see Etm.; [† 11/10 1555; havde været Guardian i Graabrødre Kloster(1); men fik Smag paa den evang. Lære; Kirken siges bygget af ham 47; „Pastor vigilantissimus, qui etiam hanc structuram Anno domini 1547 a fundamentis erexit“ (Sjæll. Antiqv. for 1607 i Geheimearch.); 28/1 1554: »Da Hr. Melchior, Sognepræst til Rackeløf Kirke, har begjæret, at denne Kirke, som er kommen i stor Gjæld ved, at han har ladet bygge paa den, maa beholde Kirkens Part af Tienden i dette Aar, skal Hans Barnechov undersøge, om det forholder sig saa, og hvis saa er, tilstede hans Begjæring«; Lgst.].

KB bd. 1 (1551-55) s. 290, bd. 2 (1556-60) s. 12; KS 2:5 (1869-71), s. 156, 158, 163 (se nedenfor); 3:2 (1877-80), s. 282-285 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 1384, 1398-99 (se nedenfor).

3. o. 26/9 1556. F. S. Jesper Melchiorsen*; 1 ~ Sidse (Citze) . . . , † 8/5 73; 2 ~ Maren . . . , † 9/3 76; 3 ~ Karen . . . ; 4 ~ Aarh. 12/11 89 . . . . . . ; 2 ~ Etm.; see L. Jespersen Rachlev, r. Cap. Holbæk-M.; [† 1611; T. 314; Pg. br. 88; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403 (Skippinge hrd.); 2:5 (1869-71), s. 146; s. 155, 156, 158 (se nedenfor); 3:2 (1877-80), s. 285-290 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 1399-1400 (se nedenfor).

4. k. 20/3 1608**. Henrik Nielsen; [1618 Kallundborg; see der].

5. k. 18/7 1618, o. 29/7, Morten Pedersen Riber, f. c. 87; St. 11; ~ Karen . . . , † 19/9 25; [† 12/9 1639; Eptph.].

KUM I, s. 3 (»Martin. Petri Ripensis«); PT 8:6 (1927) s. 185; DanKir bd. 4, s. 1398 (se nedenfor); KS 2:5 (1869-71), s. 158 (se nedenfor); 3:2 (1877-80), s. 291 (se nedenfor).

6. 15/10 1639, o. 7/11, i. 40 [Rtr. Slangerup 26/5 35] Christen Christensen Herløv, vist f. Herlev ved Hillerød; St. Kbh. 28, Bacc. 32; Hør. Kbh. 31; C. 29/7 33; ~ (45) Mette Clausdtr.; 2 ~ Etm.; [† 22/1 1654; gav 100 Rdlr. til Fattige og 50 Rdlr. til Slangerup Skole; Hustrus Navn paa et Stolestade; Lgst.].

KUM I, s. 90, 111 (»Christiernus Christierni Herlevius«); KS 2:1 (1857-59), s. 502; 3:2 (1877-80), s. 291-294 (se nedenfor); DanKir bd. 4, s. 1394, 1400 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 91.

7. o. 1/4 1652**. Frederik Eliesen Eisenberg af Besser-O.; St. Hlh. 45; 1 ~ F. E.; 2 ~ Anna Knudsdtr., som overlevede ham; [† 1/5 1679].

KUM I, s. 191 (»Fridericus Eliæ Ieisenbergius«).

8. 21/5 1679 [St. Bjergby-M. 11/12 71] Morten Jensen Wedel; St. Roesk. 63; ~ c. 73 Margrethe Lorentsdtr., som overlevede ham; 4 D.; [† 18/1 1688; Gravramme i K.].

KUM I, s. 316 (»Martinus Iohannis Vellejus«); DanKir bd. 4, s. 1400 (se nedenfor).

9. 3/4 1687**. Hans Jensen Spend* af Herlufmagle, f. 64; St. Hlh. 82, Bacc. 83; Pr. 15; 1 ~ F. D. Marie Elisabeth Mortensdtr. Wedel; 1 D.; 2 ~ 8/1 13 Beate Maria Hansdtr. Gemzøe af Stege, E. e. T. C. Lidøe i Hersted Ø. og V.; u. B.; 3 ~ Anna Christensdtr. Teilmann, † 22/4 54; F. C. Nielsen T. til Bjergbygd.; M. Anna Elisabeth Hachmann; u. B.; [† 28/10 1738; T. 326; G. 2/2 235].

KUM II, s. 117, 120 (»Iohannes Iani Spendius«).

10. 5/4 1726** Peter Gerhard Møller, f. p. Antvorskov 21/9 90; St. Slag. 10, Bacc. 14; C. 19/5 13, n.; ~ 14/8 27 F. Stdtr. Anna Elisabeth Torbensdtr. Lidøe af Hersted Ø. og V., f. 6/4 02, † Kallundbg. 16/7 59; [† 12/10 1758; Eptph.].

KUM II, s. 351, 381 (»Petrus Møller«, 20 år gl.); Kbg. Kalundborg (1706-70) opsl. 266 (enkens begr.); DanKir bd. 4, s. 1398 (se nedenfor).

11. 8/12 1758 [Aalsø-H. 20/3 33**, o. 3/6] Jørgen Pedersen Steenstrup af Hyllested-R., f. 22/9 07 el. 08; St. pr. 23; C. 17/10 25, h.; Pr. 43; ~ 13/2 28 Anna Cathrine Jacobsdtr. Buch af Aalsø-H., † 9/12 65; 5 B.; see Jacob B. J. S. i Grenaa; N. N. Broch i Aalsø-H.; [† 2/4 1774].

KUM I, s. 454 (»Georgius Petri Steenstrupius«, 18 år gl.).

12. 2/4 1774 [S. Næraa-Aa. 16/5 66, o. 18/7] Laurits Schurmann Hansen Fabricius af Rudkjøb.-S., f. 18/7 34; St. Od. 52; C. 17/2 62, n.; Raklev 30/5 66*; ~ Kbh. 29/10 66 Birthe el. Bertine Hansen, f. 36, † Kbh. 20/11 03; F. Hans Jørgen Hansen, Skovrider p. Langeland; M. Birte Pedersdtr. Friis; 2 S., 4 D.; see H. D. Heineth i Veggerløse; H. Engelhart i Ballerup-M.; [† 9/10 1791; „Drak i Selskab Brændeviin af store Ølglas. Lod Menigheden vente i 2 Timer og vævede paa Prædikestolen i 2 Timer det ynkværdigste Tøi op af Vægge og ned ad Stolper“. See Koch: Biskop Balle S. 53].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 47-50.

13. 3/2 1792 [Vaalse 1/12 79] Hans Egede Saabye; [29/3 1799 Værslev-J.; see Udby i F.].

14. 29/3 1799 [Værslev-J. 6/6 81, o. 9/11] Jørgen Wesseltoft af Svallerup, f. 27/1 51; St. Roesk. 70; C. 29/7 79, n.; ~ Anna Cathrine Utke, d. Petri K. 11/6 53, † Fred. 18/9 34(39?); F. J. F. U., Skræder i Kbh.; i Værslev 1 S., 1 D.; [b. 24/2 1813].

15. 30/4 1813 [N. Jernløse-K. 18/4 00, o. 25/4] Severin Warthoe, f. Roest Mølle, Grimstrup S., d. 18/9 74; F. Kmrd. Hans Sørensen W., Foged i Skads, Gjørding og Malt Herreder; M. Bodil Lisbeth Henriksdtr. Bjerum; St. Ribe 91; C. 16/10 94, l.; Apr. 18/12 07; # Apr. i 4 Herreder 24, men vedblev som Pr. i Arts og Løve Herreder; ~ Thomasine (Thomy) de Sundt, f. 58, † 13/10 29; F. Oberst Christian Ulrick v. S., Chef for det andet vesterlehnske Inf. Rgmt.; M. Benedicte Rudolphine Ingenhaeff, (altsaa Sstr. til den for sine Fodreiser bekjendte General de S.(2)); u. B.; [† 2/9 1829; E. 3/462 og S. 3/548].

(21/11 – 30/12 1829. E. C. Tryde; see kgl. Confessionarier).

16. 30/12 1829 [Viby-T. 25/10 20] Jens Kragballe Mehl af Barrit-V., f. 10/8 82; St. Hors. 01; C. 26/10 04, l.; Sp. Barrit-V. 6/1 09, o. 5/2; Pr. 30/12 29 – 27/4 32; ~ 2/6 09 Christiane Wormslev af Viby-T., f. 3/6 90, levede 68; 2 S., 5 D.; see Ditlev M. i S. og N. Onsild; S. C. F. Jensen i Kyndby-K.; [† 20/5 1839].

17. 20/8 1839 [Hesselager 14/11 28] Frederik Ludvig Christian Munck, f. Fred. 9/9 81 (80?); F. Hans Andr. M., Gjæstgiver; M. Ingeborg Christine Hee; St. Fred. 99; C. 31/10 04, l.; r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 26/7 11, o. 9/10; Sp. Endelave 21/2 16; ~ Ousted 20/2 16 Anna Kirstine Stjernholm, f. Kjeldgd. i Salling 30/8 88, levede i Rand. 68; F. Fred. S., Propr.; 1 S.; [# 25/2 1850; † 27/6 s. A.].

18. 10/5 1850 [Rørby 17/7 40] Poul Christian Edelberg Poulsen, f. Førslevgd. 19/2 95; F. Mathias P., dengang Insp. over de Plessenske Godser, siden Bager og Avlsbruger i Slag.; M. Marie Marg. Eggers; St. Slag. 13; C. 20/7 18, l.; Lærer v. Søetatens Pigesk. •/11 19; Sp. Nidløse 28/5 24, o. 8/7; Medlem af det kgl. Landhuusholdningsselskab 34; Formand for dette Selskabs første Agerdyrknings-Comm. 42; R.* 14/9 39; ~ Kbh. 4/5 25 Ingeborg Dorothea Frederikke Louise Rafn, f. Kbh. 22/10 98, † 24/3 54; F. Emanuel R., Amtmand over Buskeruds Amt i Norge; M. Anna Cathrine Mohrum; 5 S., 2 D.; [# 27/5 1868; † Roesk. 6/2 74. Bekjendt Landoeconom; E. 2/580 og S. 2/698].

19. 12/9 1868 [Ousted-T. 11/7 56] Ingvard Henrik Linnemann, f. Veile 22/8 18; F. Agent Andreas L.; M. Ane Marie Smith; St. Kbhs. Bgdsk. 35; C. 24/4 40, l.; udenlands 41–43; c. Adj. Rand. 44; Overlærer v. Friskolen ss. og Overdegn v. St. Mortens K. 46; Sp. Øsse-N. 11/3 51, o. 7/5; Medlem af den grundlovgivende Rigsdag; Folkethingsmd. 49; ~ 1/5 50 Sophie Marie Bech, f. 15/6 30; F. Hans B., pract. Læge i Rand.; M. Petrine Jørgensen; (68) 1 S., 1 D.

———————————

 

 

No 897b. Kapellaner pro loco i Raklev,

[Arts Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 13/5 1874, o. Od. 17/7 [Lærer v. Roesk. Bgr. og Realsk. 8/9 73] Albert Schack; [23/7 1877 Bredstrup; see der].

2. 8/11 1877, o. 21/11, Caspar Vilhelm Bondo af Vallensbæk, f. Vang 28/9 40; St. Kbh. 68; C. 23/1 75, h1.; ~ 21/5 78 Caroline Mathilde Larsen, f. Kbh. 6/6 53; F. Carl L., Varemægler; M. Hanne Caroline Larsen; [24/1 1882 Værslev-J.].

———————————

Noter:

(1) Guardian i Graabrødre Kloster = forstander for franciskanerne (gråbrødrene) i Kallundborg
(2) Generalløjtnant Christian Ulrik (von) Sundt (1766-1849), boede i Middelfart. I 1824 foretog han fra april til oktober en fodrejse gennem Europa for at rette op på sit skrantende helbred, hvilket faktisk lykkedes. Kun var generalen utilfreds med at blive nedværdigende behandlet på grund af sin transportmåde – ingen havde forståelse for at en højtstående person ville vandre. I 1829 gjorde han, 63 aar gammel, en ny fodrejse, denne gang gjennem Tyskland, Schweiz og Sydfranrig til Spanien, hvor hans søn boede. Herfra vandrede han tilbage til Danmark.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Raklev Kirke, s. 1375-1404.
Rørdam, Holger Fr.: Raklev Præstekald i det første Aarhundrede efter Reformationen. Kirkehistoriske Samlinger 3:2 (1877-80), s. 280-294.
Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Arsherreds gamle Provstebog. Kirkehistoriske Samlinger 2:5 (1869-71), s. 152-166.