Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 883. Ousted og Taaning,

Voer Herred, Aarhuus (før Skanderborg) Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; Aarh. M.; L. P. B. 441; K. 3/103; P. 70; Lkm. 5/209; Kbg. 1746.
Anm. Præsten boer i Sneptrup.
———————————

1a. (1560). Jørgen Bilsen; [»Hr. Jørgen Bilsen, Sognepræst til Thorning (Taaning) og Ousted Sogne« fik 4/4 1560 Brev, at han »i sin Livstid maa være fri for den Fjerd. Smør og det Pd. Korn, som han aarlig skal give i Landgilde af sin Præstegaard til Em Kloster, da han har berettet, at han for Armod ikke kan yde den«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 383-84.

1b. (1584). Christen Mortensen; [levede endnu 1591; hans Navn p. Kirkeklokken 91].

DanKir bd. 16, s. 4579 (se nedenfor).

1 (c). 15 . . 16 . . Christen Pedersen; see N. Christensen i Vinding.

2. (1608). Jens Jensen; see J. J. Sneptrup i Storring-S.-G.; L. J. Osted i Taarup-K.; Etm.; [† c. 1659].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 754.
Maa have været p. Cap. 2b. (1617). Morten . . . ; maaskee ~ Maren Pedersdtr., b. 2/9 34 (see J. H. 5/85); skal have ladet iføre en sin Tjener sin Præstekjortel, og samme befalet, en af sine Sognemænd at begrave (Theol. Tidsskr. 2/715).

3. o. 22/9 1659. F. S. Christen Jensen Snepdrup; St. Od. 31; ~ Emmerentze Lauritsdtr.; [† 1670].

KUM I, s. 107 (»Christianus Ioannis Snepdorphius«); P-Aarh. f. 18a, opsl. 20.

4. 17/8 1670, o. 23/12, Jens Jensen Storring, vistnok af Storring-S.-G.; St. Aarh. 66; Pr. c. 94; 1 ~ F. D.? Sophie Christensdtr.; (mindst) 2 S.; 2 ~ (91) Anna Sørensdtr. (Faber) af Hundslund; 2 ~ Etm.; [† 1697; bekostede 91 med sin anden Hustru en Staffering af Altertavlen; bekostede en aaben Begravelse i Choret].

KUM I, s. 336 (»Ioannes Ioannis Storing.«); DanKir bd. 16, s. 4565-66, 4580 (se nedenfor).

5. 15/6 1697, o. 1/9, Hans Jørgensen Seidelin* af Skanderborg-S.-S., f. Sjelle 72 el. 74; St. Aarh. 90; ~ F. E.; 3 S., 3 D.; see Jørgen H. S. i Eltang-V.; K. J. S. Gadberg i Hylke; S. M. Seemann i Borbjerg-R.; H. A. Gjesten i Sevel; (P. Winther i Hundslund; C. P. Holst i Oddense-O.); [b. 29/7 1751; „sedulam agens animarum sibi concreditarum curam“ (P); var høj og anselig af Person og stærkere end nogen anden paa Egnen. Da han dertil var særdeles munter og tækkelig i Omgang og kunde taale Brændevin, var han god at have med ved Bøndernes Gilder; eiede Storring K. 1712-20; T. 268; G. 2/2 288].

KUM II, s. 175 (»Iohannes Georgii Seidelinus«); Danske Kancelli: Ansøgning om kapellan; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Skanderborg amt, Voer hrd. nr. 15; VejAar 1954, s. 66-67 (En Præsteskæbne – Om Sønnen Jørgen i Eltang-V.); DanKir bd. 16, s. 2065 (Storring kirke).

6. 15/10 1745**. F. Dtrsøn Hans Jørgen Seidelin Schmidt Gadbjerg af Hylke, f. c. 19; St. Hors. 41; C. 8/2 44, h.; O.; [† c. •/2 1746, før Ordinationen].

KUM III, s. 14 (»Iohannes Georgius Seidelin«, 22 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; KlitVen, s. 381; Seidelin I, s. 156, 263, II s. 622.

7. 26/3 1746**, o. 20/5, Nicolai Nielsen Langballe, f. Aarh. c. 21; F. N. L., Kgrd.; M. Vita Nickelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; St. pr. Sommersted 40, Bacc. 41; C. 5/9 44, h.; 1 ~ 48 Karen Elisabeth Poulsdtr. Glud af Glud-H., f. 27, † 17/8 64; 3 S., 6 D.; 2 ~ 6/6 66 Karen Jensdtr. Kragballe af Odder, f. 36, † el. b. 9/9 74; 2 S., 1 D.; see P. C. Clausen i Glud-H.; J. N. Danæus i Aale-T.; O. J. Bang i Nebsager-B.; Etm.; C. V. Lund i V. Velling-S.; (H. N. Langballe i Tønning-T.); [† 22/3 1790].

KUM III, s. 8, 10 (»Nicolaus Langballe«, 21 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev, ansøgning (sognepræstens).

8. 13/4 1787*, o. 23/5 89**, Søren Christensen (Pedersen?) Bagge* af Tved i J., f. 24/2 59; St. Aarh. 81; C. 5/7 84, h.; ~ 10/10 88 F. D. Anna Langballe, f. 17/7 55, † 2/8 37; 1 S.; [# 16/12 1841, † 4/2 42; herlig og værdig; saare dygtig; B. D. G. 1/146; Støbejernskors paa Kgdn.].

DanKir bd. 16, s. 4580 (se nedenfor).

9. 13/3 1842 [Alling-T. 12/12 24] Andreas Hald af Høibjerg-E., f. 15/9 85; St. pr. Vibg. 07; C. 22/10 13, h.; Sp. Manø 17/12 19, o. 24/3 20; ~ 15/9 20 Anna Marie Bagger af Linaa-D., f. 10/8 94, † Hors. 68; 2 D.; [† 13/4 1856].

Sixhøj nr. 1587.

10. 11/7 1856 [Øsse-N. 11/3 51] Ingvard Henrik Linnemann; [12/9 1868 Raklev; see der].

11. 30/11 1868 [Linnerup-H. 15/3 58] Axel Severin Bülow, f. p. Tøistrup 17/11 15; F. Adam Diderik v. B., Propr.; M. Birgitte Jantzen; St. Od. 33; C. 9/2 41, h.; p. Cap. Hvirring-H. 25/9 45, o. 22/10; Pr. 3/9 59; ~ 2/6 52 Jacobine Bodil Margrethe Gylding, f. Veile 11/10 20; F. Niels G., Kbmd.; M. Anna Cathrine Frydensberg; 4 S., 2 D.; [# 1/4 1880; boer i Kbh.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1996-2002. Ovsted Kirke, s. 4543-4588, Tåning Kirke, s. 4589-4626.