Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1098. Storring (Store Ring), Stjær og Galten,

Framlev Herred, Aarhuus Amt og Stift.

Lkm. 5/202; K. 3/422; L. S.*; L. P. B. 429; P. 8; M. S. III.; Aarh. M.; L. S. v. W.;
S. i K.; Kbg. Storring 1751, Stjær 1691 og Galten 1696.
———————————

1. (1584). Laurits Sørensen*, f. Thy c. 19; ~ Sara Jensdtr. af V. Velling-S., f. Vibg. c. 40, † 4/4 02; 8 S., 3 D.; see Etm.; [† 19/4 1602; Eptph.].

DanKir bd. 16, s. 2082 (se nedenfor).

2. 1602 [vist Cap.* c. 98] Niels Pedersen Fog el. Fogh (d.æ.), f. c. 70; (Bdr. t. Niels P. F. (d.y.) Grønbæk-S. og t. Bodil (Buold) P. F. ~ N. Mikkelsen i Gjern-S.); F. P. Nielsen F. i Voldby, siden i Farre; M. Maren Nielsdtr. Leth; St. i Rostock 95, i Wittenberg s. A., i Kbh. (97); ~ c. 00 F. D. Birte Lauritsdtr., der endnu levede 36; 6 S., 3 D.; see 2 Etm.; Laurits N. F. i Feldballe-N.; Niels N. F. i Ødum; [† 13/7 1628; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. c. 1598; hans Navn p. Prædikestolen i Stjær K. 01; Lgst. og Eptph.].

F-P s. 150 (»Nicolaus Fog Arhusiensis«); Helk I, s. 210 (»Nicolaus Fog Arhusiensis«); KS 6:2 (1936-39), s. 468; 3:2 (1877-80), s. 754; 3:2 (1877-80), s. 742 (»Nicolaus Petri Fogius«); 6:3 (1939-41), s. 171 (Rettertinget); RPTS s. 20-21; DanKir bd. 16, s. 2078-79, 2082, 2097 (se nedenfor).

3. 1628. Mads Jacobsen Riber, f. 78; ~ F. D. Maren Nielsdtr. Fog; B.; 2 ~ Etm.; see N. M. Fog her; [† 1636, før 9/4; hans Navn p. Alterkalken i Stjær K. 1634].

KS 6:3 (1939-41), s. 171 (Rettertinget); DanKir bd. 16, s. 2096 (se nedenfor).

4. 1636. Jens Jensen Sneptrup af Ousted-T., f. c. 92; Pr. 1/4 56; ~ F. E.; see J. J. Storring i Ousted-T.; J. L. Harlev i Harlev-F.; L. J. Fogh el. Storring, r. Cap. i Hors.; [† 1659; han tilligemed Hustru gave 38 Prædikestolen i Storring K.].

P-Aarh. f. 4b, opsl. 7; DanKir bd. 16, s. 2073-74 (se nedenfor).

5. o. 13/6 1659. Niels Madsen Fog, vist en Søn af Nr. 3; vist St. Aarh. 54; Pr. 28/1 79; 1 ~ Maren Lauritsdtr. af Harlev-F., † 3/5 80; 2 ~ Inger Andersdtr. Winding af Veierslev-A.-T.; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1696; Pg. br. 2–3/5 80, da hans første Hustru omkom; gav tilligemed sin anden Hustru 2 smukke massive Messing-Lysestager til Storring K.; Eptph.].

KUM I, s. 248 (»Nicolaus Matthiæ«); P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 17b, opsl. 20 (»Nicolaus Matthiæ Fogius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Århus amt, Ning hrd. nr. 15.

6. 12/10 1695**, o. 20/12, Christen Nielsen Bøg af Fjellerup-G.; St. Fdbg. 82; 1 ~ F. E.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Margrethe Pedersdtr. Thorning el. Hørning; [† 1718].

KUM II, s. 117 (»Christianus Nicolai Bøg«).

7. 28/3 1718 [Skp., o. 16/5 16] Anders Christensen Winding af Haasum-R., f. 14/11 85; St. Hors. 03, Bacc. 04; C. 17/12 11, l.; ~ c. 18 Kirstine Cathrine Christophersdtr. Lihme af Fjaltring-T., f. 6/9 87, † 8/8 49; 2 S., 4 D.; see Etm.; S. F. Bornemann i Uldum-L.; H. C. H. Cramer i Lundum-H.; [† 4/2 1752; Eptph.].

KUM II, s. 289, 291 (»Andreas Christierni Vinding«, 18 år gl.); FAaW, s. 40; DanKir bd. 16, s. 2080-82 (se nedenfor).

8. 17/3 1752 [p. Cap.* 28/11 49] F. S. Andreas Christian Andersen Winding, f. 27/9 20; St. pr. (Sommersted) 38, Bacc. 39; C. •/2 43, h.; ~ 6/7 53 Inger Kirstine Hansdtr. Cramer af Aale-T., f. 19/8 29, † Aale el. her 28/6 01; 5 S., 8 D.; see H. K. Winding i Gundslev; C. E. Birch i Lading-F.-S.; [† 1/4 1786; eiede Storring K. 1767-86; Eptph.].

KUM II, s. 594, 598 (»Andreas Christianus Winding«, 18 år gl.); DanKir bd. 16, s. 2065, 2081-82 (se nedenfor).

9. 9/6 1786 [Tunø 18/9 80] Mathias Thistrup, f. Kbh. 16/10 41; F. Lars T., Proc., siden Foged i Tørrild H. og Eier af Refstrup ved Veile; M. Sophie Amalie Bagge; St. pr. Vibg. 62; C. 19/6 65, n.; Hirtsholmene 9/4 77, o. 4/7; Pr. . . ; 1 ~ Abigael Marie Bang, f. 50, † 29/7 04; 2 ~ Veile 6/12 04 Ida Sophie Winding, d. 16/5 59; [† 5/2 1807; tog sig paa Tunø meget af Skolevæsenet].

10. 5/2 1808, o. 17/6, Jens Carl Winther, f. Steenballe 21/10 75; F. Otto W., Gartner; St. Hors. 94; C. 27/10 97, h.; Apr. 18/10 20; O.; [† 9/3 1826; en bestemt og meget virksom Mand; Lgst.; E. 3/570 og S. 3/656].

DanKir bd. 16, s. 2082 (se nedenfor).

11. 23/2 1827 [S. og N. Onsild 6/1 09, o. 15/2] Jørgen Christian Funder, f. Aarh. 6/11 75; F. Thomas Pedersen F., Kbmd.; M. Anna Jørgensdtr.; St. Aarh. 94; C. 19/10 97, l.; ~ Aarh. Frue K. 18/6 13 Mette Marie Schytte, f. 29/6 95, † Kbh. 20/2 70; F. Henrik S., Degn t. Aarh. Frue K.; M. Inger Mortensdtr. Woldum af Hvirring-H.; 6 S., 4 D.; see Peter F. J. F. i Bregninge-B.; (A. E. T. Kønigsfeldt, o. Kat. Ærøskjøbing); [† 2/11 1855].

12. 9/5 1856 [Henne-L. 28/12 47] Gomme Frederik Brandt af Tryggelev-F., f. 13/9 14; St. Fred. Inst. 32; C. 25/4 37, l.; Cat. Ringkjøb. 12/3 41, o. 9/6; 1 ~ Marie Nicoline Henriette Vilstrup af Borris-F., f. 19/2 20, † 10/11 53; 1 S., 5 D.; 2 ~ Aarh. Frue K. 24/11 58 Louise Nielsine la Cour, f. Ø. Galstrup, Raasted S., 6/2 27, levede 78 i Aarh.; F. Otto Aug. la C. t. Cathrineberg p. Aarh. Mark; M. Ane Cathr. Strandbygaard; 2 S., 2 D.; [† Kbh. 3/6 1868; Kirkegaardsmonument].

DanKir bd. 16, s. 2083 (se nedenfor).

13. 26/9 1868 [Janderup-B. 22/5 53, o. 22/6] Emanuel Honoratus Seidelin, f. Kallundbg. 11/7 16; F. Jens S., dengang Lieut. i Søetaten, senest Vice-Adm.; M. Anna Elisabeth Bonnevie; St. Kbh. 35; C. 20/1 41, l.; Lærer v. Søetatens Sk. 22/5 37; Overlærer ss. 8/7 45; ~ 19/10 44 Vilhelmine Christine Helm, f. Kbh. 30/12 18; F. Hans Bredahl H., Overlærer v. Søetatens Dgsk.; M. Mariane Marg. Jerndorff; 1 D.; see F. E. Seidelin p. Holmsland; malede Altertavlen til Janderup K.; E. S. 3/147.

———————————

 

 

No 1099. Capellaner pro loco i Storring, Stjær og Galten.

[Framlev Herred, Aarhuus Amt og Stift]

———————————

1. 16/2 1853 [p. Cap.* 9/3 52, o. 28/4] Knud Nielsen Knudsen, f. Aarh. 2/2 20; F. Niels K., Skrædermstr.; M. Kirstine Bech; St. Aarh. 39; C. 26/1 46, l.; [20/10 1869 Beder-M.].

2. 12/1 1870 [Cap. p. p. Østrup-H. 31/8 66, o. 19/9] Johannes Erasmus Balslev; [26/2 1874 Engom; see der].

3. 28/5 1874 [Cap. p. p. V. Skjerninge-U. 6/8 70, o. 31/8] Rasmus Vilhelm Aagaard; [12/6 1878 V. Hornum-H.-F.; see der].

4. 4/9 1878, o. 20/9, Christian Carl Ludvig Enghoff, f. Od. 31/5 47; F. Phil. E., Org. v. Od. Hosp. K.; M. Barb. Soph. Andreasine Anderskov; St. Od. 66; C. 23/1 74, h2.; ~ Hors. Straffe-Anstalts K. 29/10 76 Caroline Charlotte Marie Sørensen, f. 9/2 42; F. Sør. S., Schweitzer; M. Soph. Hed. Jensen; (78) u. B.; [5/4 1883 Liørslev-Ø.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Storring Kirke, s. 2065-2085, Stjær Kirke, s. 2087-2102, Sønder Galten Kirke, s. 2103-2119.