Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 351. Grønbæk og Svostrup (St. Mikkels K.),

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

P. 31; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/417; S. i K.; Kbg. 1686.
———————————

1. 1538 [Abbed i Alling Kloster c. 22] Hans Hansen el. Lauritsen; ~ en Bondepige fra Asmild; [† 1558; 23/10 1553 fik »Hr. Hans i Grønfeld Landgilden af Soustrup Præstegaard«].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 266.

2. 1558. Andreas Madsen, f. Kold.; see O. A. Grønbech i Tem; [† 1/4 1584].

3. 1584 [p. Cap. Sjelle-S.-L. . . .] Laurits Nielsen, f. Bording i Hids Herred; ~ Karen Pedersdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1610; Lgst. p. Kgden.].

RPTS s. 20-23.

4. 1610 [p. Cap.* c. 04] Niels Pedersen Fogh (d.y.), f. Farre; (Bdr. t. Niels P. F. (d.æ.) i Storring-S.-G. og t. Bodil (Buold) P. F. ~ N. Mikkelsen i Gjern-S.); F. P. Nielsen F. i Voldby, senere i Farre; M. Maren Nielsdtr. Leth; St. i Kbh. (02); ~ 6/10 11 F. E.; 5 B., hvoraf 1 S., 1 D.; see Etm.; C. C. Bagger i Vistofte; [† 25/7 1628; Prøveskrift for Biskop Jens Gjødesen i Aarhuus c. 1604; Lgst.].

F-P s. 187 (»Nicolaus Petri Fog«); KS 3:2 (1877-80), s. 747; RPTS s. 20-23.

5. 1628. Niels Christensen Lind, f. Seglflod Mølle; St. Aalbg. 26; ~ F. D. Maren Nielsdtr. Fogh; see Etm.; O. J. Hoslef el. Grønbech her; T. J. Hoslef og J. C. Clementin, begge i Hvorslev-G.; [† 1665; Eptph.].

KUM I, s. 81 (»Nicol. Christiani Lind«).

6. o. 9/12 1658** [Hør. Aalbg. c. 54; Vibg. c. 55] Søren Jensen Hoslef el. Grønbech af Hvorslev-G., f. c. 23; St. Vibg. 51; ~ c. 59 F. D. Inger Nielsdtr. Fogh; 2 ~ T. J. Hoslef i Hvorslev-G.; [† 1659; Lgst.].

KUM I, s. 233 (»Severinus Iohannis Hoesleff«); Sixhøj nr. 247; P-Aarh. f. 17b, opsl. 20; FAaW, s. 15.

7. 23/7 1665 [p. Cap.*, o. 17/8 64] F. Bdr. Otto Jensen Hoslef el. Grønbech* af Hvorslev-G., f. c. 39; St. Vibg. 60; Hør. Vibg. 61; Pr. 25/7 83 – 11; ~ Johanne Nielsdtr. Lind, f. her c. 41; 5 S., 3 D., som alle i hans Levetid kom i Præstestand og 4 S. vare Provster; see N. O. Lind i Hinge-V.; S. O. Lind el. Grønbech i Røgen-S.; J. O. Grønbech i Roslev-R.; A. J. Prentzler i Serup-L.; N. C. Bisted i Tem; C. O. Brasch p. Holmsland; L. D. Fog el. Grønbech i Lønborg-E.; maaskee A. Ottesen p. Nordstrømø; alle 8 (?) ere altsaa fundne; [† 12/6 1723; tro og redelig; T. 298].

KUM I, s. 287 (»Otho Ioannis Hoslevius«); Sixhøj nr. 376; P-Aarh. f. 19b, opsl. 22, f. 7b, opsl. 10; Nygaards sedler: Enken; »see C. R. Lime i Fjaltring-T.« udgår, se FAaW, s. 15 og 26-27.

8. 9/12 1718*, o. 20/8 23 [Hør. Rand. (18)] Mag. Morten Hansen Seemann, f. Rand. 24/9 89; (Bdr. t. Elisabeth Marie H. S. ~ L. Udsen i Gosmer-H.); F. Hans Villumsen, Toldforv. i Aarhus stift; M. Lisbeth Mortensdtr. Seemann (Moster til S. M. Seemann i Borbjerg); St. Rand. 08; C. 18/10 12, l.; ~ c. 24 (Bev. 17/12 23) Anna Margrethe Nielsdtr. Jespersen, d. Aalbg. Bud. K. 19/5 96; F. Ccrld. N. J. til Søbygaard Dr. Med. i Aalbg. (vist Bdr. t. Lisbeth M. Seemands Moder); M. Anna Jensdtr. Poulsen; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 3/10 1729].

KUM II, s. 335 (»Martinus Iohannis Seeman«), han var ikke magister; Nygaards sedler: Hører; ægteskabsbev. (besl. i 2. og 3. led); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 197, Ribe byfoged nr. 528; Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 3; FWDP nr. 351,08; PT 15:1 (1966), s. 186.

9. 11/11 1729, o. 16/12, Niels Christensen Hurtigkarl, f. Nibe 00; (Bdr. t. Maren C. H. ~ C. C. Bagger i Ølsted-T. og Morbdr. t. Sidsel D. C. H. ~ O. C. Sadolin i Torning-K.); F. Chr. Nielsen H., Fiskereder i Nibe; M. Dorte Nielsdtr. Nysom; St. Aalbg. 19; Pr. 39 el. 15/10 32; ~ F. E., † p. Grauballegd. 20/3 70; u. B.; [† 26/4 1766; brav og berømt; dygtig i adskillige andre smukke Videnskaber, som Mechanik, Chymi, Landhuusholdning og Byggekunst; byggede Pg., som i Henseende til Varighed og god Indretning var en af de første i Danmark; W. 1/483; N. 275].

KUM II, s. 426 (»Nicolaus Hurtigcarl, 19 år gl.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 41, 54; Hids hrd. nr. 12; PT 1997, s. 91-92.

10. 27/6 1766 [Hasle-S.-L. 14/6 43, o. 8/9] Mag. Peder Sørensen Kjerulf af Kjøng i Sjælld., f. 14; St. Roesk. 33, Bacc. 34; C. 10/8 37, l.; ~ Hasle 44 Anna Dorothea Mørk, vist † 77; 3 S., 4 D.; (see N. S. Fuglsang t. Slag. St. Mik. K.); [† 12/10 1769].

KUM II, s. 544, 551 (»Petrus Kiærulf«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 42; KlitKS s. 97-98, 111.

11. 1/12 1769, o. 23/2 70, Andreas Levring, f. Levring 38; St. pr. Kbh. 62, Bacc. 64; C. 26/6 65, l.; Pr. . . ; ~ 23/9 74 Else Cathrine Steensen, E. e. M. Windfeldt i Torning-K., og † •/12 23; u. B.; [† 15/1 1801. Grundige Kundskaber; stor Retskaffenhed; „udm. ypperlig“ (Thaarup: Necrol. S. 211)].

KUM III, s. 231, 248 (»Andreas Laurentii Levring«, 25 år gl.).

12. 26/6 1801 [Serup-L. 26/5 84] Thomas Aaboe* af Gjødvad-B., f. 27/12 52; St. Vibg. 70; C. 14/9 74, n.; p. Cap. Torslev-L. 7/4 79, o. 11/6; Pr. . . ; ~ 86 Elisabeth Sophie Guldager af Astrup-R.-A., d. 11/2 61; 1 S., 1 D.; [† 18/9 1831].

KUM III, s. 300 (»Thomas Aaboe«, 18 år gl.); Sixhøj nr. 1332.

13. 9/12 1831 [Frederiks-K. 19/3 19] Lorents Stallknecht Kjerulff af Helgenæs, f. 20/10 90; St. Slag. 07; C. 23/7 13, l.; p. Cap. Helgenæs 4/6 17; Pr. 20/2 29 – 19/1 39; ~ 1/5 19 Marie Cathrine Starch, f. Kbh. 4/3 92, † Silkeborg 28/12 76; F. Carl Hartmann S., Commandeersergeant i Garden, senere Kgrd. og Toldinsp. i Grenaa; M. Karen Aagaard; 1 S., 1 D.; [† 28/10 1853].

KlitKS s. 382.

14. 27/1 1854 [Sneibjerg-T. 15/4 42] Nicolaus Johannsen af Store Vi, f. 26/4 98; St. Husum t. Kiel 18; C. Gottorp 25, 3**; p. Cap. Rise 10/9 36; ~ . . . . Andreasdtr. Wibe af Rise; u. B.; [# 1857; † Haderslev 1/12 74].

Arends I, s. 412: W. I. 190; K.- u. S.-bl. 1875 S. 20; (Arends’ litteraturforkortelser); Achelis I, nr. 8437.

15. 19/11 1857 [p. Cap. Røgen-S. 4/11 47, o. 12/1 48; Grønbæk-S. 7/1 53; Virring-E. 4/7 55] Peter Neergaard Jessen af Røgen-S., f. 14/5 22; St. Rand. 41; C. 27/10 46, h.; Pr. 18/9 61; ~ 11/10 53 Christine Kiilsgaard, f. 18/3 25; F. Pet. Christ. K., Bygmstr. hos Grev Frijs til Frijsenborg; M. Mette Jespersen; (73) 1 S., 3 D.; [† 25/6 1873; „Som en sjældent begavet Embedsmand virkede han med utrættelig Iver og Nidkjærhed i sit Kald, og hans Arbeide kronedes med Held. Som en Paaskjønnelse af hans Virken satte G. og S. Beboerne ham en smuk Mindestøtte af Granit paa hans Gravsted“. See J. H. 6/79; Pg. br. 30/6 68].

16. 15/9 1673. [Miss. og Sem. Lærer v. Jacobshvn., Grld., 15/4 59, o. 11/5; Egedesminde 61, tillige 1 Aar i Upernavik, reiste til Danm. 7/8 72] Johan Villiam Christopher Skram, f. 11/8 31; F. Joh. Chr. Gustav Schram, Direct. v. de sjæll. Jernbaner; M. Johanne Margr. Klein; St. Sorø 51; C. 22/1 58, h2.; ~ Hasle, Sjæll., 15/5 59 Georgine Marie Sophie Dumreicher, f. p. Bregentved 28/7 37; (Sstr. t. Sophie F. C. D. ~ J. S. D. Branth, o. Cat. i Skjelskør); F. August Fred. D., Forv. p. Bregentved; M. Elise Georgine Boethe (Sstr. t. Vilhelm J. J. B. i Karby-H.-R.); (74) 5 S., 1 D.; [11/4 1885 Damsholte; # 13/2 1902; † Kbh. 24/4 1903].

Elvius s. 161; G-HF I, s. 130-131.
———————————

Afskrift ved Birgit Samuelsen.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.