Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 314. Gjern og Skanderup,

Gjern Herred, Skanderborg Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 14; S. i K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/411; Kbg. 1693.
Anm. Skanderup blev Annex til Gjern ved Klemmebrev 1555.
———————————

1. 15 . . Mikkel Rasmussen.

2. 15 . . Erik Jensen.

3. (1584). Niels Mikkelsen Hedensted(?), f. c. 33; 1 ~ Maren Nielsdtr., f. c. 28, † 5/9 02 (hendes 3. Ægtesk.); 2 ~ Bodil (Buold) Pedersdtr. Fogh; (Sstr. t. Niels P. F. (d.æ.) i Storring-S.-G. og t. i Niels P. F. (d.y.) i Grønbæk-S.); F. P. Nielsen F. i Voldby, siden i Farre; M. Maren Nielsdtr. Leth; 2 ~ Etm.; [† 20/8 1620; Eptph.; Lgst.].

KS 3:2 (1877-80), s. 206; 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 757; RPTS s. 22-23; DanKir bd. 6, s. 3338-42, 3342 (se nedenfor).

4. c. 1620 [Hør. el. Cap.* c. 09] Rasmus Christensen Hadberg; f. c. 72; St. i Kbh. (08); Pr.; ~ 22/5 21 F. E.; (mindst) 2 S., 1 D.; see C. R. Gjern i Tved i J.; [var Cap.* 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1609; Eptph.]

F-P s. 236 (»Erasmus Christierni Hadbergius«); KS 3:2 (1877-80), s. 757; 3:2 (1877-80), s. 748 (»Erasmus Hadbergius Christiani f.«); RPTS s. 22-23; DanKir bd. 16, s. 3338-42 (se nedenfor).

5. 1643. Hans Jensen Aarhuus, f. Aarh.; St. Aarh. 39; ~ Christine Madsdtr. Frisvang; B.; 2 ~ Etm.; (see M. C. Overgaard i Nørup-R.); [† 1667].

KUM I, s. 151 (»Iohannes Iani«).

6. 6/1 1668, o. 7/2 [Hør. Aarh. (63)] Niels Clemensen Basse; St. Aarh. 57, Bacc. 63; ~ F. E., levede 87; [† 1672].

KUM I, s. 273, 320 (»Nicolaus Clementis Bassius«); P-Aarh. f. 49a, opsl. 52 (»Nicolaus Clementis Bassius«).

7. 6/8 1672, o. 10/5, Erik Thomsen Aarhuus, f. c. 42; St. Aarh. 62, Bacc. 64; ~ Ingeborg Nielsdtr. af Kbh. Frelsers K.; B.; see N. J. Gjern i Liørslev-Ø.; [† 22/5 1700; fik 68 Opreisning for Leiermaal; Pg. br. 85].

KUM I, s. 307, 322 (»Ericus Thomæ Aarhusiensis«); P-Aarh. f. 51b, opsl. 55; Nygaards sedler: Oprejsning, død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg amt, Slet hrd. nr. 4; »see L. Justesen i Alling-T.« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 225.

8. 8/6 1700, o. 23/7, Rasmus Petersen Kjærbye (Stagnoppidanus) af Ølby-A.-F., f. 71; St. Holstebro 90, Bacc. 91; ~ (trol.) Fjaltring Pg. 30/9 00 Maren Rasmusdtr. Lime, f. c. 64, b. Gjern 17/8 41; [† før 1741].

KUM II, s. 178, 180 (»Erasmus Petri Stagnoppidanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Hjerm hrd. nr. 14; Nygaards sedler: Trolovelse, børn, enkens død.

9. 26/11 1723**, o. 31/3 24, Peder Hansen Fabich, f. 92; F. H. Mikkelsen Bentzon, Contr. v. Hadsund Toldsted; St. Vibg. 13; Pr. (46); ~ Birgitte Damstrøm, † 20/4 74; see P. O. G. A. Krogstrup i Haurum-S.; A. J. Grønbech i Røgen-S.; (M. C. Reenberg i Gjødvad-B.); [† 1762].

KUM II, s. 372 (»Petrus Fabich«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 839.

10. 17/12 1762 [Skp. 59] Nicolai Knub, vistnok af Pjedsted-G., f. p. Tunø c. 17; St. pr. (Sommersted) 39; p. Cap. Holden (Holla i Telemark), Aggersh. St., 18/10 54; ~ 80 (Bev. 16/6) Else Magdalena Bartholina Jacobæus af Ledøie-S., f. 46; [# 1784; b. 28/3 1790].

KUM II, s. 608 (»Nicolaus Knub«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Ægtesk.bev., børn, begr.; PT 9:3 (1930) s. 222 (Sommersted).

11. 12/5 1784 [p. Cap. Stouby-H. 25/9 76, o. 19/11; Skjødstrup-E. 17/3 79; Ødum 27/6 81] Søren Bull, f. c. •/8 23; M. Maren Sørensdtr.; St. pr. Fred. 48; Degn i Engom (57); ~ Engom 29/12 57 Maren Nielsdtr., f. Assendrup, d. Engom 28/4 37, † Tvilum 8/9 17; F. N. Rasmussen Kirkgaard; M. Maren Jespersdtr.; 1 S., 2 D.; [b. 30/1 1792].

KUM III, s. 86 (»Severinus Bull, e priv. Friderici.«, 24 år gl.); Danske kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 3097; Nygaards sedler: mor, vielse, børn, p. kap. Skødstrup, 1787, død, enken, enkens død; Kbg. Engom (1705-1758), opsl. 10, 78.

12. 20/4 1792 [Dollerup-F.-R. 9/5 88] Ferdinand Thura*, f. Roesk. 1/4 60; F. Terkil Hansen T., Glarmstr. og Bedemann; M. Susanne Cathrine Hansdtr. Guldberg; St. Roesk. 78; C. 11/12 81, h.; Præd. v. Harboes Fruekloster 1/4 85; tillige Cabp. hos Grev Ad. Moltke; 1 ~ Kbh. Petri K. 11/8 88 Lovise Rohloff, d. Kbh. 17/2 62, b. 29/3 91; F. Claus R., Snedkermstr.; M. Karen Kierulff; 1 S.; 2 ~ 25/9 92 Karen Grønbech af Røgen-S.; 2 S., 3 D.; see C. C. F. Paludan i N. Næraa-B.; [† 9/7 1836; kraftig og original; N. 615; E. 384 og S. 3/431].

13. 25/10 1836, o. 9/1 37 [c. Adj. Kold. 29; Adj. Aalbg. 25/5 30] Joachim Otto From Lund; [14/7 1850 Korup-U.; see der].

14. 25/9 1850 [c. Adj. Kold. 22/6 39; Adj. ss. 6/6 40] Carl Christian Wittrup; [4/12 1854 Mariager; see Veile-H.].

15. 24/2 1855, o. 11/5 [Skllrr. i Kbh. 31] Abraham Becher af Alsted-F., f. 1/8 04; St. Roesk. 25; C. 1/5 39, h.; ~ Anna Cathrine Dam; F. Postforv.; [† 14/7 1872].

16. 25/9 1872. Christen Pedersen Ussing; see Roager.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1990-91. Gjern Kirke, s. 3317-3346, Skannerup Kirke, s. 3347-3368.