Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 856. Nørup og fra 19/6 1679 Randbøl (Slaugs-),

Tørrild Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; L. P. B. 204; D. Kirker o. s. v. 2/17; K. 3/191; Lkm. 6/267; Kbg. 1679.
Anm. Randbøl var tidligere et Pastorat for sig, men ingen af Præsterne kjendes ved Navn. Beboerne uddøde af Pest 1659, og der blev ingen Gudstjeneste holdt i 3 Aar.
———————————

1a. (1523). Anders Thomsen.

DanKir bd. 17, s. 2889 (se nedenfor).

1b. (1584). Mathias Jensen i Nørup og Randbøl.

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

1c. (1595). Christen Bertelsen; ~ 12/10 95 . . . ; see O. C. Nørup i Tirstrup-F.; B. Christensen i Hveisel-G.; [var her endnu 1622; see N. khist. S. 6/550].

KS 5:2 (1903-05), s. 559 i Nørup og Randbøl; 2:6 (1869-71), s. 550; Hegelund I, s. 275, 402; II, s. 172; VejAar 1954, s. 5 (Af Præsterækken i Hvejsel-G.).

1 (d). (1648). Henrik Henriksen Mariboe; St. 18; 1 ~ Engelholm 15/1 26 Maren Madsdtr., † 28/4 30; 2 ~ Margrethe Madsdtr. † 6/2 46 i Barselseng; see C. Jørgensen og M. Ibsen i Grindsted-H.; (H. H. Friis og P. C. Gjørding i S. Gjørding-V.; J. P. Murer i Grindsted-H.); [† 1648; Lgst.]

KUM I, s. 32 (»Hinricus Hinric. Mariæbo«); »Småstykker« (Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger); DanKir bd. 17, s. 2948 (se nedenfor).

2. o. 1648. Mogens Jensen Rosenvinge, f. Od.; (Bdr. t. Karen J. R. ~ C. H. Nakskov i Munkebo); F. J. Mogensen R., Rdmd. i Od.; M. Marg. Didriksdtr. Grave; St. Od. 34; ~ . . . . Clausdtr., f. c. 14, b. 2/11 80; [† 1679; ‘Sognet blev ganske øde udi polakkernes tider (1657-60), og folkene af smitsomme sygdomme bortdøde, og der blev ej, prædiket udi Randbøl kirke i tre år’].

KUM I, s. 122 (»Magnus Ioannis Othoniensis«); DanKir bd. 17, s. 2963 (se nedenfor).

3. E. f. B. 21/9 1679. Alexander Jacobsen Falch, f. Kjerteminde c. 43; St. Fdbg. 65; 1 ~ 7/4 81 Else Johansdtr., f. c. 47, † 3/12 85; 1 D.; 2 ~ 6/4 88 Karen Pedersdtr. Søltoft, f. 43, † 10/4 22 (Sstr. t. Anna P. S., Svigermdr. t. P. C. Mulvad i Ringgive-G.-L.); 1 S., 2 D., see Etm.; [† 26/9 1724; gav 85 Alterklæder til Randbøl K.].

KUM I, s. 328 (»Alexander Iacobi Cartemundanus«); Nygaards sedler: Vielse 1681, hustrus død, død 1724; DanKir bd. 17, s. 2979 (se nedenfor).

4. 10/7 1722**. F. S. Falch Alexandersen Falch, f. 22/4 91; St. Kold. 08; C. 11/6 14, l.; ~ 15/3 25 Karen Balthasarsdtr., f. c. 90; 1 S.; 2 ~ C. J. Deinbøll i Hundborg-J.; [b. 6/12 1730].

KUM II, s. 333 (»Falco Alexandri«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 18, i Thisted amt, Hundborg hrd. nr. 26.

5. 12/1 1731, o. Aarh. 21/3, Mikkel Christensen Overgaard, f. Aarh. •/11 00; F. C. Jensen O., Kbmd. i Aarh.; M. Anne Hansdtr. Giern af Gjern; St. pr. Aarh. 17; C. 29/8 19, h.; ~ Aarh. Dk. 18/9 31 Maren (Marie) Christensdtr. Skaarup, f. c. 12; † 1/2 40; F. C. Jørgensen S. i Aarhus; M. Anne Olufsdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; (see M. O. Asmussen i Tem); [† 27/1 1737; forfattede teksterne p. Kirkens stolestader; Kisteplader over ham selv, hans Kone og Moderen].

KUM II, s. 405 (»Michaël Overgaard«, 17 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 20, 22, 26; Tørrild Herred: Engelholm Gods, hrd. nr. 120; Århus byfoged nr. 1152, 772, 455, 735, ; DanKir bd. 17, s. 2922-28, 2948 (se nedenfor).

6. 22/2 1737, o. 7/4 [p. Cap. Sneibjerg-T. 10/11 33] Peder Jørgensen Stauning, f. Ringkjøb. 10; St. Ringkjøb. 28, Bacc. 29; C. 12/2 32, h.; Pr. . .; 1 ~ 10/6 38 F. E., † 1/2 40; 1 S.; 2 ~ 46 Dorothea Cathrine Fogh, E. e. P. P. Müller i Skjolde, og † 2/3 50; 1 S.; see Jørgen S. i Stege; [† 20/6 1749; Poet; forfattede 38 Indskriften i Randbøl Kirkes Altertavles Postamentfelt; hans og Hustrus Kisteplader].

KUM II, s. 499, 512 (»Petrus Stavningius/Stauning«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Pers. kap. 1733; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 22, 26; Tørrild Herred: Engelholm Gods, hrd. nr. 120; DanKir bd. 17, s. 2948, 2980 (se nedenfor).

7. 7/8 1749, o. 3/10, Gert Carstensen (Castensen), f. Kbh. 21/4 22; F. C. Christiansen; M. Ingeborg Pedersdtr.; St. Hors. 44; C. 27/6 46, h.; udenlands i 3 Aar; 1 ~ Veile 19/9 50 Birgitte Kirstine Feveile, f. 15/8 27, † 1/7 51; F. Søren Jensen F., Overformynder i Veile; M. Anneken Pedersdtr. Saxe; 1 D.; 2 ~ Hors. 7/2 55 Susanne Sørensdtr. Brestrup, f. c. 28; F. S. B., Kbmd. i Hors.; u. B.; 2 ~ Etm.; see J. Monrad i Ø. Snede; [† 3/8 1755; hans og 1. Hustrus Kisteplader].

KUM III, s. 45 (»Gerhardus Carstani«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Hustruer; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 37, 43 og 78; VejAar 1925, s. 126-31, 136; DanKir bd. 17, s. 2948 (se nedenfor).

8. 19/9 1755, o. 22/10, Rasmus Eskilsen Haunstrup, f. Skanderbg. 7/2 26; F. E. Sørensen el. Nielsen H., Kbmd. og Consumtionsforp.; M. Maren Vognsdtr. Thorup; St. pr. 42; C 5/8 47, h.; ~ 18/3 56, F. E., † 30/7 00; 5 S., 3 D.; see Eskil S. H., r. Cap. i Varde; [† 1/4 1799; forfattede 58 vistnok verset p. en Kirkeklokke; Kisteplade].

E. Brejls skifteuddr.: Skanderborg købstad nr. 129; Gejstl. sk. i Vejle amt, Tørrild hrd. nr. 74 og 78; DanKir bd. 17, s. 2939, 2948 (se nedenfor).

9. 26/4 1799, o. 9/9, Hans Arentsen Steenstrup; [7/4 1820 Ebeltoft-D.; see der].

10. 27/9 1820 [Malt-F. 1/4 03, o. 26/4] Poul Sveistrup; d. Dover 9/10 68; F. P. Sørensen, Hsmd. og Snedker i Sveistrup; M. Marie Jensdtr.; St. Aarh. 92, C. 26/7 98, h.; ~ Kbh. 12/8 03 Dorthea Margrethe Krarup af Ølby-A.-F., f. 17/9 73, † 23/9 26; 2 S., 5 D.; see Peter S. i Høien-J.; Hans C. J. N. B. K. S. i Rødding-S.; [† 21/4 1840; havde en privat Døvstumme-Anstalt; Monument p. Kg.].

Nygaards sedler: Børn i Malt; DanKir bd. 17, s. 2951-52 (se nedenfor).

11. 17/7 1840, o. 9/9, F. S. Hans Christian Janus Nicolai Balthasar Krarup Sveistrup; [30/6 1861 Rødding-S.; see der].

12. 6/9 1861 [Sneibjerg-T. 15/4 54] Carl Verner Blume, f. Roesk. 14/5 18; F. Cclrd. Niels B., Foged i Ramsø og Tune Herreder; M. Sophie Amalie Baagøe; St. Roesk. 34; C. 9/11 42, l.; p. Cap. Ørsted-D. 14/7 43, o. 29/9, ledig 28/3 46; Hjelpep. i Terslev-Ø. •/10 47; c. Fp. 52; ~ 7/6 55 Anna Jacobine Lovise Magius, f. Citad. Frederikshavn 12/3 26; F. Oberstlieut. Christ. Vilh. M. (faldt ved Slesvig Paaskedag 48); M. Anna Elise Lind; (68) 3 S., 5 D.; [(5/3 –18/6 73 Gjørlev-B.); 11/4 1874 Terslev-Ø.; 25/5 s. A. Gave af Beboerne i Bredsten, fordi han saa ofte var kommen til de i Sognet holdte christelige Sammenkomster; see D. T. 74/144].

13. 20/6 1874. Georg Emil Becker; [19/10 1877 Bredsten; see Ebeltoft o. Cat.].

14. 18/1 1878 [o. Medhjelper t. Harring-S. 11/10 76, o. Aarh. 1/11] Jens Caspar Verner Valeur af Vitten-H.-H., f. Stavning 18/4 46; St. Aarh. 64; C. 19/1 71, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 19/4 71 – •/6 72; Huslærer p. Lerchenborg, foretog som saadan en Reise til Italien; ~ Kbh. Frue K. 19/5 80 Henriette Magdalene Munck, f. Kbh. 11/10 53; F. Niels Foss Møller M. af Hammelev-E., Gross. og Hørkrmr.; M. Serine Nielsine Schjørring; [23/10 1886 Ledøie-S.].

Borchs K. nr. 750; Elvius s. 377; G-HF I, s. 657-658.
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Nørup Kirke, s. 2889-2960, Randbøl Kirke, s. 2961-3002.
N. M. Scheiffel-Nielsen: Den fyldige historie om Randbøl Kirke, 2010.
Bech, F.: Døvstummeundervisning i Nørup Præstegaard gennem to Generationer. Vejle Amts Aarbog 1917, s. 155-157 (om nr. 10 og 11).