Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1348. Vitten, Haldum og Hadsteen,

Sabro Herred, Aarhuus Amt og Stift.

K. 4/396; L. P. B. 301; L. S.*; P. 55; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/252; Kbg. 1696.
———————————

1. 15 . . Balthasar ell. Bertel Jensen; [† 1563].

2. 1563. Simon Linager Windalinus; [† 1572].

3. k. 14/1 1573, o. •/11 1572 [Slotsskrvr. p. Skanderborg Slot] Hans Mikkelsen Holstebroe; [† 1607].

KS 6:3 (1939-41), s. 179 (Rettertinget), bd. 54 f. 732a.

4. k. 25/10 1607. Gregers Thomsen Rafn, f. Rand.; Pr. (20); ~ Kirsten . . . ; [b. Haldum 1639; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1606].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Gregorius Thomæ Rhandrusiensis«).

5. 1639 [Hør. Aarh.] Niels Henriksen Blichfeld af Tirstrup-F., f. 14/4 14; St. Aarh. 34; [# 11/7 1647; reiste ud af Landet; St. i Leiden, Franeker og Strasbourg, derfra til Østrig, siden ingen Livstegn; berømmelig].

KUM I, s. 122 (»Nicolaus Henrici Blickfeld«); Helk I, s. 174.

6. k. 5/9 1647, o. 11/11, F. Bdr. Frants Henriksen Blichfeld, f. 25/2 23; St. Aarh. 40, Bacc. 42; C. 19/10 42; ~ Skanderbg. 11/6 48 Dorothea Pedersdtr. Schøler, f. Skjelskør 23/3 24, † her 7/3 98; F. P. Hansen, senest Skriver og Ridefoged p. Antvorskov og i Skanderbg.; M. Sophie Eilersdtr. Schøler fra Preetz i Holsten; 5 S., 3 D.; see Etm.; Henrik F. B. i Vellev; Hans F. B. i Søften-F.; Peder F. B. i Ødum; (Frants K. B. i Sal-G.; Amdi K. B. i Hvorslev-G.); [† 1681; hans Navn paa Kirkeklokken i Vitten K. 1675].

KUM I, s. 158, 174 (»Franciscus Henrici Blichfeldius«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; Nygaards sedler: Enkens død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Houlbjerg hrd. nr. 13, 32; Blichfeld, nr. 2.6; DanKir bd. 16, s. 1796 (se nedenfor)..

7. k. 15/3 1681, o. 6/5, Søren Lauritsen Rømer, f. c. 56; F. L. Michelsen Remmer, Sadelmgr. i Aarh.; M. Johanne Sørensdtr.; St. Aarh. 76, Bacc. 78; 1 ~ F. D. Sophie Frantsdtr. Blichfeldt, f. 31/5 54, † før 93; 2 S., 1 D.; 2 ~ Grundfør 20/6 93 Anna Voldborg Nielsdtr., b. Stouby 26/7 51; 2 ~ Peder Jensen Klint, Kbmd. i Grenå; 1 S.; see Etm.; Niels S. R. i Stouby-H.; (Ove H. L. R. i Veggerby-B.; Hans L. R. i Hygom-H.); [† 1709].

KUM II, s. 66, 80 (»Severinus Laurentii Rømmerus«); P-Aarh. f. 55a, opsl. 58; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 12, i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 105; Blichfeld, nr. 2.6.4; Nygaards sedler: Børn; H. Friis-Petersen: Rektorer og Lærere ved Aarhus Katedralskole 1491-1955, samt (. . . ) Studenter 1384-1880, nr. 1217 (hans forældre).

8. 30/3 1709, o. 31/5, Mag. Esaias Ulriksen Helt af Glostrup, f. 16/11 75; St. Fdbg. 95, Bacc. 96; C. 20/3 00, illum.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/4 01 – 11/10 05; Mag. 10; ~ F. D. Johanne Sørensdtr. Rømer, levede 43 p. Ustrupgd.; Sønnen Søren Ulrik blev P. p. St. Thomas og St. Jan (o. 8/1 1740); [† 1730; W. 1/417; N. 240].

KUM II, s. 211, 216 (»Esaias Uldarici Helt«); Borchs K. nr. 53.

9. 14/7 1730*, o. 21/3 31, Christen Jensen Høst af Haurum-S., f. 08; St. pr. Aarh. 25; C. 16/10 27, h.; Pr. 4/5 40; ~ Nille Jørgensdtr. Hjersing af Lyngaa-S., f. 4/8 13, † 11/11 62; 6 S., 9 D.; 2 ~ Lieut. Manniche; [† 23/4 1752].

KUM II, s. 472 (»Christianus Oporinus«, 18 år gl.); NB! Må ikke forveksles med sin navnebroder i Helsinge-D.; han var kun gift een gang; Nygaards sedler: Børn.

10. 16/6 1752. Hans Hansen Dons, f. v. Kold. 22; (Bdr. t. Jens H. D. i Braband-K.); F. Hans Simonsen i Lilballe; St. Fdbg. 42; C. 22/2 46, n.; 1 ~ Anna Margrethe Pedersdtr. (Olufsen) af Ørum-V.-V.; 2 ~ Fausing 9/5 60 Ane Christine Johansdtr. Olsen af Fausing-A., b. 8/7 87; [† 21/1 1797].

Nygaards sedler: 2. vielse, ægteskabsbev. (hans 1. og 2. kone var søskendebarn); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg Amt, Houlbjerg hrd. nr. 65; Koldinghus amt nr. 383.

11. 17/3 1797 [Hammel-V.-S. 20/4 92] Jens Høst Birch, f. Haxholm •/11 48; F. Søren B., Birkedommer p. Frijsenborg; M. Gjertrud Marie Jensdtr. Høst af Haurum-S.; St. pr. 64; C. 9/3 68, h.; V. Hornum-H.-F. 5/3 83, o. 28/3; Sal-G. 11/1 85; ~ 16/6 83 Mette Dorothea Evens af Besser-O., f. Aversi 55, † 8/6 32; 2 S., 1 D.; [† 28/11 1832].

12. 13/2 1833 [Haurum-S. 30/5 23] Hans Brøchner Blicher af Gauerslund-V., f. Søften 28/7 97; St. Kold. 16; C. 22/4 22, h.; ~ Gauerslund 25/10 32 Georgine Ulrica Ulrich, f. Kbh. . . , † ss. 10/12 68; Adoptivdtr. af Riegels p. Snoghøi; 1 S., 1 D.; [† 24/12 1849].

13. 27/3 1850 [Stavning 6/6 40] Johannes Meller Valeur af Karlby-V., f. Elling 23/6 98; St. Aalbg. 20; C. 20/7 36, h.; p. Cap. Smidstrup-S. 21/2 27, o. 6/4; Sp. S. Felding-A. 31/1 34; ~ 21/7 34 Anna Nicolette Lund af N. Vedby-A., f. Starup 22/5 11; 5 S., 2 D.; see Ludvig M. V., o. Cat. Fred. Mich. K.; Johan Christ. C. V. i Guldager; Jens C. V. V. i Nørup-R.; Johannes M. V., cd. th. 77/1; C. T. Davidsen, Cap. p. l. i Tirsted-S.-V.; [† 7/12 1875].

14. 25/2 1876. Julius Christian August Schwartz; see Vistofte.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1980. Vitten Kirke, s. 1787-1798, Haldum Kirke, s. 1799-1816, Over Hadsten Kirke, s. 1817-1828.