Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 578. Karlby og Voldby,

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/12; L. P. B. 268; P. 45; K. 16; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/319; S. i K.; Kbg. 1707.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra litteraturlisten nedenfor.]
———————————

1. 1531. Peder Remsnider, f. Aarh.; F. Haandværker; ~ . . . ; [† 1545].

2. 1545. Mikkel Nielsen, f. Grenaa; [† 1561].

3. 1561. Niels Jacobsen, f. Lemvig; [† 1563].

4. 1563. Erik Sørensen (Bruun) af Vinding-B.-V., f. c. 38; Pr. (eft. 84); see 2 Etm.; S. Eriksen i Hammelev-E.; Christen E. B. i Hinge-V.; [† 1603].

5. 1603 [Cap.* 01] Søren Pedersen Bjerg (Biering) af Rimsø-K., f. Skindbjerg; vist St. Rand. 97; fmtl. ~ F. D. Cathrine Eriksdtr., ; 2 ~ Etm.; [† •/1 1611.]

F-P s. 157 (»Severinus Petri Randrusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 744; 5:2 (1903-05), s. 553.

6. k. 10/3 1611. Jørgen Christensen Pind, f. Aarh. c. 83; (fmtl. Bdr. t. Ole C. Pind i Ørum-G.); St. i Kbh. (04); Pr. 36; ~ F. E., † 28/5 38; 4 S., 2 D.; see Etm.; [# c. 1653 el. før; † 4/3 1655; Pgdens Stuehus br. •/2 49].

F-P s. 209; KoM, s. 255 (»Georgius Pindius«); KS 3:2 (1877-80), s. 756.

7. 1643**. Laurits Hansen Trige af Trige -Ø., f. c. 19; St. Aarh. 39; ~ F. D. Maren (Marie) Jørgensdtr. Pind, f. 8/9 13; mindst 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see H. L. Carlbye i Virring-E.; E. Olufsen her; [† 5/3 1653].

KUM I, s. 151 (»Laurentius Iohannis Trigens«).

8. k. 27/3 1653, o. 5/4 [Hofmstr. for 3 Sønner af Jørgen Seefeldt t. Visborggd., Befalingsmd. på Hald]. Jacob Thomsen Lyngaa (Ferslev) af Lyngaa-S., f. 24/7 17; St. Vibg. 40; Pr. 25/7 77; 1 ~ c. 54 F. E., † c. 83; 1 S.; 2 ~ 18/6 84 (Maren?) Lauritsdtr. af Mygind-K.-S., f. 13/6 41, E. e. 3 Sp. i Mygind-K.-S.: (1) Peder Knudsen (Oldorph); (2) Eskild Olavius; (3) Rasmus J. Dolmer; u. B.; [† c. 1690].

KUM I, s. 157 (»Iacobus Thomæ Ericafontanus«); Sixhøj nr. 92; P-Aarh. f. 7a, opsl. 9; f. 15a, opsl. 17.

9. 18/8 1680** [Skp. 5/5 77, o. 16/5] Erik Olufsen Tistrup af Tirstrup-F., f. Ebeltoft 52; St. Aarh. 72; ~ c. 82 F. Stdtr. Maren Lauritsdtr. Trige, f. her; see O. E. Carlebye i Hammelev-E.; [† 23/12 1703.]

KUM II, s. 34 (»Ericus Olaj Tistrupius«).

10. 12/1 1704, o. Aarh. Dk. 6/6, Mag. Peder Anchersen af Kolding, f. 10/12 74; St. Fred. 93; Hovmstr. for Niels Trolle t. Høgholm til 00; Mag. Kbh. 11/5 06; ~ 23/6 05 Mette Marie Pedersdtr. Hoffmann, f. 15/1 85; F. Peder Hoffmann, Ass.; M. Johanne de Hemmer; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. S. Broge og C. L. Høst i Rimsø-K.; N. N. Secher i Udbyneder-K.; J. P. Müller her; [† 9/8 1723; „pius et sincerus“ (P.)].

KUM II, s. 193 (»Petrus Ansgarides«).

11. 24/9 1723. Kjeld Justsen Bøgh (Bøg) af Vibg. Sortebr. K., f. 11/11 97; St. Vibg. 16, Bacc, 17; ~ 26/10 23 F. E., † p. Sødringholm 20/12 69; [† 27/6 1739].

KUM II, s. 399, 406 (»Kilianus Bøg.«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 859.

12. 7/8 1739 [Hinge-V. 17/3 36, o. 10/8] Jeremias Pedersen Müller, f. p. Boller 22/4 11; F. P. M., Forv. over Boller og Møgelkær; M. Aurelia Jeremiasdtr. Anchersen af Aarh. Dk.; St. pr. 26, Bacc. 27; C. 3/4 31, l.; 1 ~ 2/4 37 F. Stdtr. (sin Cousine) Dorothea Maria Pedersdtr. Anchersen, f. her, d. 2/6 11, † 13/4 48; 2 S., 4 D.; 2 ~ 10/10 49 Johanne Dorothea Lucasdtr. Kjerulf, f. Vibg. 18/8 24, † 18/1 98; F. Jstrd. L. K.; M. Johanne Pedersdtr. Lihme; 1 S., 2 D.; see Clemens P. J. M. i V. Velling-S.; S. H. Sevel i Egeslevmagle; Etm.; A. H. Haasum i Gjerrild-H.; P. M. Høeg i Ø. Tørslev; J. P. Aastrup her; [† af Børnekopper 2/3 1756; hans Navn lever til Berømmelse].

KUM II, s. 484, 492 (»Ieremias Møller«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Børn i Hinge, børn i Karlby; PT 5:5 (1908), s. 268 (mormoders biografi).

13. 12/5 1756. Niels Henriksen de Leth, f. p. N. Vosborg, d. 28/8 32; (Bdr. t. i Maren H. de L. ~ L. J. J. Jelstrup i Gudum-F.); F. Bondeplageren H. Johan Nielsen de L. t. N. Vosborg; M. Sophie Kirstine Frantsdtr. de Linde; St. pr. Ribe 50; C. 19/11 53, h.; ~ 12/5 57 F. D. Aurelia Anchersen Jeremiasdtr. Müller, f. Hinge 39, † 3/11 85; 1 S., 2 D.; [† 28/3 1799].

14. 15/11 1799 [p. Cap. Lundum-H. 25/7 88, o. 10/9; p. Cap. her 11/11 91] Jens Peter Aastrup af Rødding-L.-P., f. Fallesgaarde 18/3 60; St. Rand. 82; C. 22/6 87, h.; ~ 29/6 98 Dorothea Maria Müller, f. her 24/7 50, E. e. Ole Severin Rhode, Forp. p. Rugd., og † Grenaa 20/12 46; u. B.; [† 23/5 1809].

15. 30/12 1809 [r. Cap. Nykjøb. L.-E. 1/11 99] Joachim Otto Warthoe; [20/7 1810 Snesere; see der].

16. 21/12 1810 [Fp. 13/12 05, o. 18/12] Ludvig Carl Bergmann, f. Fred. 17/1 80 (Bdr. t. Frederik C. B. i Mariager og Andreas B. i Tjæreby); F. Niels B., Toldcontr.; M. Elisab. Braasted; St. Fred. 96; C. 5/5 03, l.; 1 ~ 11 Johanne Marie Schmidt, f. Kbh. 1/4 79, † 7/12 17; u. B.; 2 ~ her 11/2 19 Kirstine Marie Broch, d. Grenaa 11/3 78; † Randers 8/12 52; F. Ove Christophersen B., Kbmd.; M. Anna Sophie de Hemmer; u. B.; [† 29/12 1822].

Nygaards sedler: Hustrus dåb, død.

17. 21/5 1823 [Vadum 20/11 01, o. 30/11] Christian Valeur, f. Aalbg. 23/7 70 (Bdr. t. Johan C. V. i Voer-E. og Ib C. V. i Ørum-G.); F. Jstrd. Johannes Meller V., Tolder og Eier af Langholt og Ravnstrup; M. Kirstine Christensen; St. Aalbg. 87; C. 7/5 93, l.; Sp. Elling-T. 11/11 96, o. 30/11; 1 ~ 28/7 97 Kirstine Rafn af Volstrup-H., f. 4/8 73, † Vadum 18/6 14; 3 S., 1 D.; 2 ~ 22/9 15 Elisabeth Magdalene Møller, f. p. Hestrupgd. c. 87, † Aalbg. 16/10 61; 2 D.; see Johannes M. V. i Vitten-H.-H.; [† 27/12 1836].

18. 25/3 1837 [Gjesing-N. 9/6 27, o. 24/8] Lars Peter Buhl af Pjedsted-G., f. Korup 6/9 96; St. Hors. 17; C. 22/4 23, l.; ~ 14/11 29 Caroline Frederikke Feldmann, f. 2/8 02, † Valby v. Kbh. 12/12 86; F. Henrik Christ. F., Rgmtchir. i Fred.; M. Joh. Dorothea Zell; 8 S., 1 D.; [† 7/8 1876].

(13/11 – 21/12 1876 E. A. Baadh; see Hors. ord. Cat.)

19. 21/12 1876. Thomas Laurits Hammer; see Rimsø-K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Hansen, C. Rise: Et Studenterbrev fra 1641. Kirkehistoriske Samlinger, 7:2 (1954-1956), s. 239-251.
Lyngaa (Felslev), Jacob Thomsen: Ad rem literariam danicam aliqvot momenta, Kgl. Bibl.: Ny kgl. Saml. nr. 1205a 4°, 1660-1689.
Severinsen, P.: Karleby-Voldby Præstehistorie. Aarbog udgivet af Randers Amts Historiske Samfund 1912 (bd. VI), s. 5-89, samt rettelser s. 136 i bd. VII.
Winther, Flemming Aagaard: Præstehustruen i Lyngaa og hendes familie. En genealogisk undersøgelse. Slægtens forlag, Viborg 2008, s. 8-9. [Denne bygger bl.a. på ovennævnte manuskript af Jacob Lyngaa.]