Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 965. Rødding, Løvel og Pederstrup,

N. Lyng Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; M. S. III.; Lkm. 3/86; Kbg. 1730.
Anm. Efter fra 9/5 1555 at have været henlagte til Viborg Graabrødre K., bleve disse Sogne ved Rescr. 6/9 1728 perpetuerede til Viborg Sortebrødre K.; ved Rescr. 10/2 1776 bleve de et selvstændigt Pastorat.
———————————

1a. c. 1530. Jens Nielsen*, tillige Vicarius i Vibg, hvor han boede; i 50 Aar; [1532 afsat af Biskop Jørg. Friis; levede endnu 1554].

KS 7:3 (1957-59), s. 20.

1b. (1584). Mads Ambdesen, "Medtjener i Røding".

KS 3:2 (1877-80), s. 205.

1 (c). (15 . . 16 . .) Søren Klimp; [16 . . Tved i Jylld.; see Vibg. Graabrødre K.]).

1d. (1608. 19). Peder Jensen, i 1610 Søren Klimps Cap.; i 1619 Cap. for begge Sp. t. Vibg. Sortebr. K. (Peder Pedersen og Christen Clemensen).

KS 5:2 (1903-05), s. 550; 3:5 (1884-86), s. 104.

1e. 1634. Laurits Christensen Trane, tillige Forst. for Vibg. Hosp.; [1650 Vibg. Dk.; see der].

2. (1647). Knud Nielsen Auning; St. Rand. 30; ~ Anna Christensdtr. Bering; [† 1682; søgte 31/3 1647 Opreisning for sin Broder Rasmus Nielsen i Thorup for en Drabssag].

KUM I, s. 103 (»Canutus Nicolaus Avning«); KS 6:2 (1936-38), s. 224.

3. k. 8/12 1682. Jens Olufsen Wiborg, f. Vibg.; (Bdr. t. Mourits O. W. i Hvornum-S.); St. Vibg. 65; C. 24/10 67, n.; ~ Margrethe Christensdtr. Worgod af Vorgod-V.; 2 ~ 8/12 07 Vogn Jacobsen i Lynderup; [† 1704].

KUM II, s. 327 (»Ioannes Olai«); Sixhøj nr. 440.

4. o. 8/2 1705. Christen Thomsen Lund; [4/9 1709 Skarrild-A.; see Ølgod-S.].

5. 1709. Niels Jensen Blicher af Bælum-S., f. 21/6 78; vist St. Aalbg. 94; C. 19/4 98, h.; ~ Ursula Maria Lauritsdtr. Aabye af Vorning-K.-H., † 56; 2 S., 2 D.; see Jens N. B. i Gauerslund; Laurits N. B. i Bjerregrav-Aa.-T.; R. H. Kop i Torslev; [† 18/6 1735; Pg. br. 30].

KUM II, s. 202 (»Nicolaus Iani«).

6. 18/7 1735, o. Aarh. 23/9 [Degn i Hersom-B.-K. . .] Andreas Jensen Munck; [22/3 1736 Simested-H.-H.; see der].

7. 10/5 1737 [p. Cap. S. og N. Onsild, o. 29/3 35] Anders Lambertsen Guldager af S. og N. Onsild, f. Bølling 5/7 05; St. Varde 23, Bacc. 24; C. 13/9 30, h.; 1 ~ Agathe Marie Floria Rosenqvist af Skive-R. r. Cap., † 27/9 46; 2 ~ Else Michelsdtr. Aarberg, † 19/10 61; 1 S., 2 D.; [† 14/2 1762].

KUM II, s. 456, 460 (»Andreas Lamberti Guldagrius«, 18 år gl.).

8. 8/5 1762, o. 16/6, Rasmus Finderup; [10/12 1772 Tjele-V.; see Vammen-B.-L.].

9. 25/2 1773, o. 5/5, Hans Henrik Christiansen Sadolin; [28/11 1781 Oddense-O.; see der].

10. 6/3 1782 [p. Cap. Harlev-F. 22/10 78, o. 11/4] Didrik Christian Blicher; [15/9 1786 Borup; see der].

11. 8/12 1786 [Dollerup-F.-R. 5/1 53, o. 11/4] Laurits Pedersen Aastrup*, f. Løvel 11/7 24; F. vistnok P. Villumsen i Aastrup; St. Vibg. 46; C. 21/2 50, h.; ~ Låstrup 1/6 53 Margrethe Dorothea Jensdtr. Brask af Laastrup-S., f. 22/4 38, † 1/11 12; 4 S., 5 D.; see Jens P. Aa. i Karlby-V.; (J. Møller i Grinderslev-G.); [† 28/10 1812. Der fortælles Meget, just ikke til Roes, om hans huuslige Liv, men han var en særdeles begavet Taler].

KUM III, s. 65 (»Laurentius Aastrup«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1128; Nygaards sedler: Vielse, børn, enkens død; JJJ uden kildehenvisning.

12. 8/1 1813, o. 4/8 [Adj. Aarh. . .] Andreas Jørgen Fischer Bastrup; [21/4 1819 Ø. Nykirke-G.; see der].

13. 28/7 1819 [p. Cap.* (hos Aastrup) 9/3 10, o. 9/5] Frederik Stochholm, f. Hors. 85; F. Niels S., Org. og Kbmd.; M. Maren Fischer; St. Hors. 03; C. 20/4 07, h.; ~ Ida Frederikke Mohr, f. c. 91; levede i Rand. 68; [# 13/6 1837; † 18/8 s. A.].

14. 26/8 1837 [p. Cap. Jelling-H. 20/1 30, o. 3/4; Sal-E. 2/11 31; Smidstrup 4/6 34 – 25/9 35] Andreas Henrik Stibolt; [28/9 1839 Vorde-F.-R.; see Hinge-V.].

15. 2/1 1840 [p. Cap. Dalby-S. 12/4 33, o. 15/5] Peter Heinesen; [23/9 1846 Brørup-L.; see der].

16. 10/12 1846, o. 6/2 47, Peter Thun Foersom; [26/8 1859 Hammelev-E.; see der].

17. 31/10 1859 [p. Cap. Uldum-L. 12/10 44, o. 8/1 45] Ludvig Marcussen Schack; [7/10 1865 Tirstrup-F.; see der].

18. 16/12 1865 [Askø 27/8 58, o. 13/10] Lars Christian Dehlholm, f. Ulvemosegd., Ø. Skjerninge S., 2/6 13; F. Anders Eskild D., Procurator, siden Færgemand paa Strib; M. Sara Marg. Elisabeth Landt; St. pr. 33; C. 2/11 40, h.; Institutbest. i Varde; Gdeier. i Veile 56; O.; [# 3/9 1870; levede 73 v. Kold.].

19. 18/11 1870, o. 30/11, Frederik Idæus Holch Colding; [6/1 1874 Krummerup-F.; see der].

20. 26/3 1874 [r. Cap. Byrum-V.-H. 15/11 69] Torjus Vilhelm Stabell af Ormslev-K., f. Hinge 6/2 32; St. Aarh. 51; C. 20/1 59, h1.; Cap. p. p. Jyllinge-G. 13/5 61, o. 12/6; ~ 23/9 69 Petrea Marie Tolstrup, f. Hørning v. Skanderbg. 11/1 37; F. Peter Andr. Holm T., Propr.; M. Hylleborg Nic. Sølle; (78) 5 S., 2 D.; [1/5 1884 Tanderup].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.