Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1018. Skarrild og Arnborg,

Hammerum Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 3/647; R. M. 30/12 1765; M. S. III.; Lkm. 6/390; Kbg. 1725.
Anm. Før Reformationen hørte Skarrild, Felding og Borris sammen og bestyredes af en saakaldet Ridepræst.
———————————

1a. (1530). Laurits . . . ; var maaskee Catholsk; [fmtl. † el. afsat c. 1536; i 1533 skylder han 6 Orte Korn af Engleje, hvilket lige er for 3 Aar].

J. Sulkjær s. 128 (se nedenfor).

1b. (1537. 41). Dines (Dynes) . . . ; [† før 1550; skylder Kirken 5 Mark i 1537, i 1541 er Gælden vokset til 20 Mark. Deraf har han dog senere betalt 2 Daler].

J. Sulkjær s. 128 (se nedenfor).

1c. (1550. 58). Anders Cristensen; see Etm.; [† c. 1563, da hans Arvinger nævnes; i 1550 skylder Hr. Anders 3 Daler, saa han maa da have været der i flere Aar; han havde taget for meget i Landgilde af Bonden Thomas Christensen, som fæstet Præstegaarden i Arnborg, hvorfor Kongen den 5/10 1558 befalede Lensmanden, at se til at Bonden skulle betale „saa møgedt som rett er“].

KS 2:3 (1864-66), s. 328-329; J. Sulkjær s. 128 (se nedenfor).

1d. c. 1563, F. S. Christen Andersen; [var her endnu 1619; den 23/4 1569 stævnede Hr. Christen i Skarrild to Mænd for manglende Betaling af Smørskyld for Arnborg Præstegaard, efter en Kontrakt der var gjort med hans salig Fader Hr. Niels [fejl for Anders], oprettet 1555 med Hr. Niels Envoldsen (i Borris-F.) og Hr. Dines Hvid].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; 5:2 (1903-05), s. 557 og 2:6 (1872-73), s. 546; Viborg Landstings Dombog 1569-I, 23/4 1569 (f. 74); J. Sulkjær s. 128 (se nedenfor).

1 (e). (1626. 49) Laurits (Laust) Nielsen Gres (Gris el. Greis); maaskee St. Od. 20; vist ~ Ingeborg Jensdtr.; see Etm.; [† 1661; i 1634 kom han i Slagsmaal med en af hans Bønder i Gammel Arnborg, se Nørvang-Herred.dk].

KUM I, s. 46 (»Lavrentius Nicolai Gres/Gris«); J. Sulkjær s. 128-129 (se nedenfor).

2. 1661 [p. Cap.*, E. f. B. 26/6 51] Peder Pedersen Sommer af S. Felding-A., f. Felding Pg. 9/10 22; St. Vibg. 45; 1 ~ F. D. . . . Lauritsdtr.; 2 ~ . . . (Nielsdtr.?) af Sneibjerg-T.; 2 ~ Etm.; [† 15/12 1688; Pg. br. 166. ].

KUM I, s. 195 (»Petrus Petri Sommer«); Sixhøj nr. 186; J. Sulkjær s. 129 (se nedenfor).

3. 8/1 1689 [vist p. Cap.* c. 86]. Hans Hansen Winkel, f. Svendbg.; St. Od. 78; ~ F. E.; [† 9/1 1702].

KUM II, s. 82 (»Iohannes Iohannis Winchelius«); J. Sulkjær s. 129 (se nedenfor).

4. 24/1 1702 [p. Cap.* c. 00] Oluf Jensen Due, f. Græsted, Sjælld. 66, af Bønder; St. Kbh. 89, Bacc. 91; Fp. . . ; ~ Kbh. Frue K. 21/6 01 Margrethe Andersdtr. Braadt, b. 13/3 45; F. Slotsmuurmstr. i Kbh.; [† 9/1 1709].

KUM II, s. 167, 180 (»Olaus Due, Olaus Iohannis Due«); J. Sulkjær s. 130 (se nedenfor); Nygaards sedler: Enkens begr.

5. 6/9 1709 [Rødding-L.-P., o. 8/2 05] Christen Thomsen Lund; [5/8 1724 Ølgod-S.; see der].

6. 16/9 1724, o. 30/10, Arent Nielsen Bisted af Tem, f. 96; St. Hors. 14; C. 18/4 19, l.; ~ 10/6 25 F. D. Abelone Cathrine Christensdtr. Lund (af Ølgod-S.); 7 S., 7 D.; see Etm.; [afstod 29/9 58 Kaldet til Etm. pga. Alderdom og Svaghed; † 24/12 el. 25/12 s. A].

KUM II, s. 386 (»Arnoldus Bidstedius«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Hammerum hrd. nr. 15, 19, 32; J. Sulkjær s. 130-132 (se nedenfor); Nygaards sedler: Børn, afståelse.

7. 29/9 1758*, o. 4/4 59, Christen Clausen Svitzer, f. p. Jullingsholm 29/3 28; F. C. Eriksen S. af S. Høirup-G.; M. Eleonore Jensdtr. Taulow; St. Ribe 49; C. 10/5 55, n.; ~ 4/4 el. 4/9 59 F. D. Anna Elisabeth Arentsdtr. Bisted, d. 2/8 33, † Burbjerg, Vildbjerg S., 76; 2 S., 3 D.; [† 14/2 1773].

KUM III, s. 93 (»Christianus Svitzer«, 21 år gl.); Nygaards sedler: Børn, død, hustrus dåb; J. Sulkjær s. 132-133 (se nedenfor).

8. 22/4 1773, o. Aarh. 18/7, Nicolaus Hegelahr; [4/10 1815 Sunds; see Gjellerup-S.].

9. 28/2 1816 [p. Cap. Svaneke-I. 16/8 15, o. 1/9] Laurits Henrik Hjorth; [2/1 1822 Frøslev-M.; see der].

10. 29/9 1824, o. 24/11, Hans Hermann Selchier; [4/1 1832 Balslev-E.; see der].

11. 25/4 1832, o. 19/6, Dines Peter Lind; [7/5 1838 N. Nissum; see Skjødstrup-E.].

(2/10 – 8/12 1838. C. N. Hellemann; see Rye-S.).

12. 19/2 1839 [p. Cap. Magstrup-J., Haderslev Amt, 31] Christian Christiansen, f. Høxholt, Ravsted S. i Sl., 16/3 95; F. C. Christensen, Bde.; M. Ane Marie . . . ; St. Flensbg. til Kiel 20; i Kbh. 21; C. 19/10 26, n.; (Vandborg-F. 15/2 – 28/4 53); ~ 10/5 33 Johanne Christine Laura Wolf af Magstrup-J., f. 25/4 09, † 9/3 89; u. B.; [† 3/9 1866; »næst efter Hegelahr, er der ingen af Præsterne her, som der er saa mange Historier om, som om Christiansen. Man skyldte ham for, at han var noget nærig, meget hidsig og forsynet med mange Særheder. Men ved Siden af var han en oprigtig og barnlig Natur, og Folk manglede da heller ikke Blik for, at han alligevel egentlig var et godt Menneske«].

Achelis II, nr. 8520; Arends I, s. 133: W. III. 67; Fr. B. I. 102; Richter; (Arends’ litteraturforkortelser); J. Sulkjær: s. 139-142 (se nedenfor).

13. 29/11 1866 [p. Cap. Høiby 12/8 58, o. 13/10] Gottlob Carl August Richardt, f. Kallundbg. 4/1 24; F. Hans R., Kbmd. og Kass. v. Færgevæsenet i Aarh.; M. Erasmine Marie Møller; St. Aarh. 43; C. 31/10 49, h.1; Huslærer; ~ Kbh. 11/11 59 Christiane Margrethe Schmidt, f. Kbh. 23/7 30, † Frederiksberg 6/12 1906; F. Henning Christ. S., Skibsfører; M. Johanne Margr. Schultz; 2 S.; [5/3 1873 S. Jernløse-S.; # 18/2 96; † Frederiksberg 26/1 1913; i Skarrild siger flere, at han var den dygtigste Prædikant, som har været herude. „Han var en høj Mand med et myndigt Udseende, hans havde derfor ikke vanskeligt ved, at indgyde Respekt. Han var en dygtig Prædikant, som vistnok helt fordunklede Forgængeren. Han blev snart valgt ind i Sogneraadet og blev straks Formand, hvilken Stilling han beholdt til 1870.“].

Elvius s. 246; G-HF I, s. 471-472; J. Sulkjær: s. 142 (se nedenfor).

14. 29/5 1873 [o. Cat. Rudkjøb. 25/8 69, o. 3/9] Theodor Demetrius Ferdinand Mathiesen; [7/9 1876 K. Søby-T.; see der].

15. 20/11 1876 [Cap. p. p. Trige-Ø. 18/3 73, o. 30/4] Hans Fischer Jørgensen af Trige-Ø., f. K. Tisted 25/2 47; St. Aarh. 66; C. 18/6 72, h1.; ~ Kbh. Holmens K. 17/1 77 (sin Cousine) Hulda Susanne Meta Christence Rist, f. Kbh. 22/6 50; F. Oberst Johs. Michael Fred. Fischer R., Chef f. 11. Inf. Rgmt.; M. Marie Christine Gunderup; (77) 1 S.; [24/8 1881 Stavning; Harlev-F. 16/3 86; Svallerup 2/2 95; i Skarrild fortælles: „Jørgensen tog paa alting paa en rolig og besindig Maade og stod sig godt med Befolkningen. Var jævn og ligefrem. Han klappede de gamle Mænd paa Skulderen og var i det hele saa venlig et Væsen“. „Han er da en herlig Mand!“ blev der sagt].

Elvius s. 480; G-HF II, s. 196; J. Sulkjær: s. 143 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved Villy M. Sorensen, München.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Sulkjær, Johan C.: Arnborg Sogn i Hammerum Herred. Herning 1939. (Præsterne s. 127-146).
Sorensen, Villy M.: Skarrild Præsteliste, 2016.