Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 134. Borris og Faster,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

H. 3/228; K 1/231; L. S. 1/9; L. P. B. 183; R. M. (1768); Lkm. 6/3 96; Kbg. 1702 (÷ 1723).
Anm. Før Reformationen hørte Skarrild, Felding og Borris sammen og bestyredes af en saakaldet Ridepræst.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra N. K. Sørensens Bog, se nedenfor.]
———————————

0. 15. . Peder Poulsen; den sidste saakaldede „Ridepræst“; [† 1537].

1. 1537 [p. Cap.* c. 28] Niels Enevoldsen* (Flittig), f. c. 06; havde fmtl. Sønnen Jørgen, der døde af Pest i Kbh. 11/9 75 („Jørgen Nielssen Borris“); [† 1581].

Hegelund I, s. 107, II s. 67; Viborg Landstings Dombog 1569-I, 23/4 1569 (f. 74).

2. 1581 [p. Cap.* 75] Jens Christensen Hviid* af S. Felding-A., f. c. 33; Hør. Ribe (68) til 4/2 75; see Etm.; [† 1613 el. 1622].

KS 3:2 (1877-80), s. 210, 5:2 (1903-05), s. 556; Hegelund I, s. 58, 102, 475, II s. 34, 65.

3. 1613(?), (før 1619) [p. Cap.**, o. 7/4 13] F. S. Christen Jensen Hviid, f. 79; St. i Kbh. (02); Rtr. og Cap. Holstebro 8/4 07; ~ Anne Jensdtr., som overlevede ham; see Etm.; S. C. Borris el. Hviid i S. og N. Bork; [† 30/9 1652; fik 25 den gamle Altertavle erstattet af en ny].

F-P s. 180 (»Christiernus Albinus Ripensis«); KS 2:6 (1872-73), s. 543; Hegelund I, s. 475, 609, II s. 264, 315.

4. 1652 [p. Cap.*, o. 10/6 49] F. S. Jens Christensen Hviid; St. Ribe 42; C. 47; Pr.; ~ Kirsten Iversdtr. af Skjern, levede 93; (78) 4 B.; see Etm.; [† 1684].

KUM I, s. 172 (»Ianus Christiernus Borrisius«); Nygaards sedler: 1678.

5. 10/6 1684. Christen Nielsen Seerup af Ribe Dk., f. 29/7 59; St. Ribe 76, Bacc. 77; ~ F. D. Kirsten Jensdtr. Hviid, † Borris Pg., Skifte 16/2 30; u. B.; [b. 18/8 1713, Skifte 10/9 13; Pg. br. i hans Tid].

KUM I, s. 63, 73 (»Christiernus Nicolai Serup/Seerupius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringk. Amt, Bølling hrd. nr. 23 og 41; Nygaards sedler: Begravelse.

6. 17/9 1701**. Peder Pedersen Stauning af Stavning; St. Kold. 93; 1 ~ Velling 10/8 02 Kirsten Jensdtr. Vorup, p. Ryberg, Skifte 2/11 03; u. B.; 2 ~ Sophie Christensdtr. Møborg af Tim-M., f. c. 83, b. Tim 18/11 35; 2 S.; 1 D.; see I. N. L. Broager i Staby; [† 1722; Skifte 27/5 s. A.].

KUM II, s. 197 (»Petrus Petri Stauningius«); E. Brejl: Stavning præster; Karmark s. 40; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringk. Amt, Bølling hrd. nr. 16 og 34; Nygaards sedler: 1. vielse, .

7. o. 12/6 1722. Jørgen Johansen Hauch* (Klarup), f. p. Juellingsholm, S. Omme S., 24/4 98; (Bdr t. Anna Elisabeth J. H. ~ N. Clausen t. Aalbg. Frue K.-T.); F. Johannes Jørgensen H., Eier af Juellingsholm, S. Omme S.; M. Maren Lauritsdtr. Borch af Aadum; St. Ribe 18; C. 20, h.; Pr., i. 12/10 46; ~ 15/2 23 Marie Kirstine Hansdtr. Vest, f. Aadum 93, b. 3/4 77; F. H. Terkilsen; M. Birgitte Christensdtr.; 2 S., 2 D.; see Etm.; O. Hjerrild i Øsse-N.; [† 20/11 1779; fik Ægeskabsbev. 18/12 22, da de var beslægtede i 2. og 3. led; Nygaard: »Denne elendige præst mishandlede kirkebogen i 55 Aar«].

KUM II, s. 416 (»Georgius Hauch«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 189; Nygaards sedler: dåb, hans død, ægteskabsbevilling, forældre.

8. 4/5 1765**, o. 5/9, Stephan Pedersen Stephansen, f. p. Lunderup v. Varde 9/12 38; F. Peder S., Forp.; M. Anna Cathrine Nyland; St. Ribe 55; C. 60, h.; Pr. (85. 94); ~ 25/10 65 F. D. Else Vest Jørgensdtr. Hauch, f. 16/9 31, † Dalagergd., Borris S., Skifte 26/5 95; u. B.; [b. Faster K. 31/7 1794].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringk. Amt, Bølling hrd. nr. 29 og 86; Nygaards sedler: Begravelse.

9. 31/10 1794 [Naur-S. 21/9 87, o. 7/11] Christian Johan Lodberg Krarup af Veirum, f. Vinkel 25/6 65; St. Aarh. 84; C. 19/6 87; oprettede Borris Sem. og var selv Forstander for og Førstelærer fra 23/5 06; Amtspr. 10/7 12 – 2/6 19; R.* 28/1 13; ~ Veirum 4/7 88 Christine Fabricius af Leirskov-J., d. 17/2 68, † 3/4 22; 5 S., 4 D.; see Etm.; (C. F. W. Olsen i Nexø-B.); [# som Præst 2/6 1819; † 3/10 20; oprettede et Bogtrykkeri; N. 321; E. 2/57 og S. 2/94].

Nygaards sedler: Vielse, børn i Naur, børn i Borris; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 50-51.

10. 2/6 1819 [Vorbasse-H. 7/7 13, o. 31/8] Claus Nicolai Vilstrup*, f. Vibg. 25/1 84; F. Andreas V., Org. ved Graabrødre K.; M. Karen Nielsdtr. Lund; St. Vibg. 00; C. 14/10 05, l.; Andenlærer ved Borris Sem. 09; Forst. sst. 21; Cons.-Rd. 18/9 46; R.* 21/8 65; ~ F. D. Christence Sophie Dorthea Krarup, d. Naur 4/2 91, † 21/10 54; 4 S., 7 D.; see Christian J. L. V. i Resen-H.; Andreas F. K. V., Cat. i Aalbg.; G. F. Brandt i Storring-S.-G.; H. H. Selchier i Balslev-E.; J. Hansen i Viby; [† 12/12 1871; N. 665; E. 3/564 og S. 3/623].

Sixhøj nr. 1555; Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 51.

11. 30/1 1872 [Cap. p. p. her 8/8 61, o. her 13/9] F. S. Henrik Stampe Vilstrup, f. 10/10 35; St. Kold. 53; C. 25/1 59, h1.; Pr. 27/9 75; ~ Velling 2/8 72 Johanne Frederikke Bruhn, f. p. Rybjerg 2/2 44; F. Thom. B., Propr.; M. Mette Mar. Conrad. Schønau.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Sørensen, N.K.: Borris Kirkes historie samt dens præster og degne. Borris 1943, Eget forlag.