Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 816. Nexø og Bodilsker,

Sønder Herred, Bornholms Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/226; K. M. 240; L. S. v. W.; B. B. 198; M. 160; Kbg. 1688.
Anm. Præsten boer i Bodilsker.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Aage Dahl, se nedenfor.]
———————————

1. (1584). Ole Andersen.

2. 15 . . Niels . . .; i 2 Aar; ~ Mette Mathiasdtr. fra Salling; 2 ~ Etm.

3-4. (1598). Peder Jensen Boringholm, i 28 Aar; vist Pr. c. 23; f. c. 71; ~ F. E.; 1 S.; see Etm.; [† Bodilsker før 1631; hans Navn paa Altertavlen i Bodilsker 1598 og paa Kirkeklokken ss. 1612; Eptph. i Bodilsker].

DanKir bd. 7, s. 523-524, 528, 529 (se nedenfor).

5. 1620**, o. Lund 27/9 [Pr. p. Klosteret(1)] F. S. Jens Pedersen Boringholm; (Svoger til J. M. Braad i Vordingborg-K.); St. Lund 15; Pr. 31; [† Bodilsker 5/8 1654, b. 10/8. Sendte 24 en Beskrivelse over Bornholm til Dr. Ole Worm. „Vir doctissimus et officiosissimus, cui etiam optimum dederunt auditores testimonium“ (H. Aktst. 603); hans Navn paa Prædikestolen i Bodilsker 1631].

KUM I, s. 18 (»Ianus Petri Borringholmius, Lundensis«); AaDB s. 134; DanKir bd. 7, s. 526-27 (se nedenfor).

6. i. 8/10 1654. Hagen Bertelsen Dresler, f. Kbh.; St. Lund 43; ~ 23/3 56 Lisbeth Mikkelsdtr. maaskee af Nyker, V. Mariæ, Hasle-R. el. Svaneke-I.; [† 26/8 1666].

KUM I, s. 178 (»Hagæus Bartholini Dreslerus«).

7. 15/9 1666, o. 5/10, Oluf Svendsen Lemvig; St. Kbh. 60; V.-Pr. 66; ~ Hasle 6/2 67 Martha Hansdtr. Ancher, (Sstr. t. Poul H. A. i Hasle-R. og Maren H. A. i Ø. Larsker-G.); F. Hans Poulsen A. af Starup-G., Sp. i Øster Hoby, Ingelstad Hrd. i Skaane; M. Else Olofsdtr.; [23/12 70 suspenderet; Aaret efter ved Høiesteretsdom skilt fra Kaldet og reiste æreløs til Sverrig; Konen efterlyste ham 75 som Rømningsmand, maaskee for at gifte sig igen; W. 1/596 og 3/462].

KUM I, s. 281 (»Olaus Svenonis Lemvicensis«).

8. 23/12 1670, i. 5/10 71 [? r. Cap. Rønne 1666] Mag. Claus Predbiørnsen Langsted, f. Langsted, fmtl. i Tomminge S., c. 40, (Bdr. t. Hans P. L. i Nyker og H. Langsted/Schurmann i Brahetrolleborg-K.); F. P. Hansen, Ridefgd. over de svenske Bjelkers og Banneres Gods i Fyen og p. Lgld.; M. Johanne Clausdtr. (2 ~ R. Olufsen, r. Cap. t. Fred. Trin. K.); St. Od. 60; Mag. Kbh. 5/7 65; Pr. 80;1 ~ 5/11 73 Christine Lauritsdtr., E. e. Niels Pedersen, maler i Kbh., 1 S., og † Bodilsker 79; 2 ~ 79 (Bev. 1/9) Mette Elisabeth Christiansdtr. Maccabæus, f. Skovsholm, Ibsker S., 17/10 60, b. V. Aaby 21/2 22; F. Cpt. C. M. p. Skovsholm; M. Elisabeth Sophie von Haven; 1 S.; 2 ~ 84 Amtsskriver August Dechner; see Preben C. L. i V. Aaby-Aa.; [† Bodilsker 7/11 1682, b. 22/11; W. 3/455; N. 335].

KUM I, s. 291, 330 (»Claudius Præberni Langstadius«); Villads Villadsen: Langstedstudier I, PT 2001, s. 89-90, 97-99; EM V, s. 75-76.

9. 11/11 1682. Laurits Svendsen Aaker af Aaker, d. 18/1 54; St. Kbh. 73; ~ Ane Pedersdtr. Barfod; F. P. Larsen B., Landsskriver p. Bornholm; 1 S.; [† Bodilsker 31/10 89, b. 7/11; Pg. br. 86].

KUM II, s. 38 (»Laurentius Svenonis«); KbhMet s. 669 (»Laurentius Svenonis Bornholmensis«).

10. 9/11 1689. Hans Olsen Sonne af Ø. Larsker-G., f. 7/7 61; St. Kbh. 83; ~ 89 Ellen Knudsdtr. Gottorp, f. Neksø 72, † Bodilsker 14/8 18, b. 23/8; F. K. (Olsen) G.; M. Signe . . . ; 2 S., 1 D.; [† Bodilsker 26/10 1709; hans Navn paa Kirkeklokken 1701 og paa et Pulpitur i Bodilsker 1706].

KUM II, s. 122 (»Iohannes Olai Sohnius«); DanKir bd. 7, s. 124, 527 (se nedenfor).

11. 4/1 1710. Mag. Johan Poulsen Kofod, f. Svaneke c. 1/7 74; F. P. K., Bgmstr. i Svaneke; M. Magdalene Margrethe Heseler; St. Kbh. 95; C. 26/1 02, n.; Mag. 28/5 10; 1 ~ 10 Susanne Agnete Hess, f. c. 92, † Bodilsker 18/7 32, b. 28/7; 16 B., hvoraf 8 S., 7 D.; 2 ~ Neksø 9/7 37 Anna Elisabeth Hansdtr. von Fischer, d. Christiansø 3/1 13, b. Bodilsker 14/10 43; F. Capt. H. v. F.; M. Charlotte Amalie Echstein; 2 S., 1 D.; see Etm.; [b. Bodilsker 15/1 1750; gav Vinkande til Bodilsker K. 1710; hans Navn paa Kirkeklokken sst. 1725].

KUM II, s. 209 (»Iohannes Pauli Kofod«); DanKir bd. 7, s. 525, 528-29 (se nedenfor).

12. 25/9 1749** [p. Cap.* 29/10 35, o. 2/11] Johan Gottfred Johansen Dauw af Hersted Ø. og V., f. 29/10 09; St. Sorø 26, Bacc. 27; C. 22/9 35, n.; ~ Neksø 7/8 36 F. D. Marie Elisabeth Johansdtr. Kofod, d. Bodilsker 23/7 14, b. Neksø 22/1 60; 7 S., 5 D.; see H. P. Schor i N. Nissum; [† Bodilsker 3/10 1757].

KUM II, s. 480, 493 (»Iohannes Gothofredus Dauw«, 17 år gl.); SB s. 245-246.

13. 18/11 1757 [ 15/8 33] Frederik Hansen Monrad af Hesselager, f. 5/8 05; St. Sorø 25, Bacc. 26; C. 8/10 31, h.; p. Cap. her 13/2 33, o. 25/2; 1 ~ 33 Ellen Elisabet Lorentsdtr. Funch, † Bodilsker 3/3 49, E. e. J. R. Marcher i ; 2 ~ Østerlarsker 3/6 49 Elisabeth Olufsdtr. Toxværd af Ø. Larsker-G., d. 9/7 27, b. Neksø 10/7 05; 2 S., 2 D.; see Hans R. M., r. Cap. i Kjerteminde-D.; (P. S. Monrath i Klinte-G.); [† Bodilsker 16/1 1778; hans Navn paa Altertavlen i Rø 1757].

KUM II, s. 470, 476 (»Fridericus Monrad«, 21 år gl.); SB s. 246; DanKir bd. 7, s. 374 (Rø kirke).

14. 22/4 1778 [p. Cap.* 4/8 73] Simon Birch Simonsen Plockross af Lynge-B., f. Kbh. 8/10 36; St. Slag. 58, Bacc. 59; C. 28/3 64, n.; p. Cap. V. Mariæ 25/9 67, o. 4/10; ~ Rønne 10/7 76 Inger Marie Lund af V. Mariæ, f. Povelsker 15/5 50, † Dalby i Sjælld. 1/10 11; 3 B., hvoraf mindst 1 D.; see H. Brandt i Dalby-T.; [† Bodilsker 25/3 1786, b. 31/3; W. 3/609; Lgst.].

KUM III, s. 181, 194 (»Simon Birch Plochross«, 21 år gl.); Kbg. Rønne (1768-1814), opsl. 67 (vielse); DanKir bd. 7, s. 529-30 (se nedenfor).

15. 8/9 1786 [Everdrup 18/6 72] Peter Heggelund; [1794 Damsholte, see der].

16. 29/8 1794 [Pedersker 31/12 90, o. 25/2 91] Ole Christian Saxtorph, f. Sønderholm 2/1 62; F. Christian Olsen S. af Meirup, Degn Sønderholm; M. Margrethe Wadum; St. Roesk. 83; C. 5/4 86, h.; Lærer v. Waisenhuset 86; ~ Kyndby 1/7 91 Johanne Borch, f. 26/6 58, † Bodilsker 28/3 31, b. Neksø; 1 S., 6 D.; (see O. C. Kahrs i Hem-S.; L. Jürgensen i Ø. Mariæ); [† Bodilsker 9/6 1833, b. Neksø; Lgst.].

DanKir bd. 7, s. 128 (se nedenfor).

17. 6/9 1833 [Cat. Rønne 27/5 25] Søren Georg Garde; [3/11 1840 Nysted-H.; see Horslunde-N.].

18. 30/1 1841, o. 2/4, Carl Henrik With; [10/5 1847 Rønne-K.; see Aalbg. Bud. K.].

19. 19/7 1847 [Povelsker 23/4 39] Carl August Meyn; [† 3/2 1857 Rønne-K.; see der].

20. 4/5 1857 [Vrou-R. 20/8 55] Ove Steenberg; [22/12 1866 Marstal, see der].

21. 9/3 1867 [Cat. Hors. 23/1 60] Anders Herskind, f. Aalbg. 1/11 23; F. Jens Skibbye H., Kbmd. og engelsk Viceconsul; M. Ane Kirstine Elmquist; St. Aalbg. 43; C. 16/1 50, l.; Institutbest. Thisted; Cat. Ebeltoft 11/7 56, o. 10/9; ~ Vivild 27/12 50 Alvilde Emilie Laussen, f. Aarh. 5/9 25, † Frederiksberg 8/3 1914; F. Christoph Mathias v. L., Ritmstr. v. Prinds Ferdinands Dragonrgmt.; M. Christiane Frederikke Holm af Elmelunde; 2 S.; [2/8 1875 Holbæk-M.; 9/9 s. A. Sølv-Kaffekande; R.* 29/10 94; # 24/2 98; † Frederiksberg 16/10 1906].

22. 7/10 1875 [r. Cap. Ribe Dk. o. s. v. 29/10 69, o. 15/12] Carl Frederik Wilhelm Olsen, f. Kbh. 1/7 26; F. Pet. Vilh. O., Musikhdlr. og Forlægger; M. Ane Joh. Nørregaard; St. pr. 44; C. 26/1 54, l.; Huslærer 54–58; Lærer v. Søetatens Drgsk. 1/8 58; Overlærer ss. 19/10 69; ~ Fdberg. 19/5 70 Lovise Augusta Krarup, f. Kbh. 5/12 40, † Brendekilde 30/12 86; F. Dr. phil. Niels Bygum K. af Borris-F., Bestrr. af Chrhvns. Bgdsk.; M. Christiane Amalie Møhl; 3 S., 3 D.; [19/1 1884 Brendekilde-B.; Pr. 13/2 86; R.* 7/1 92; # Pr. 12/11 03; # 30/12 1905; D.-M. 31/12 s. A.; † Frederiksberg 7/3 1910].

———————————

Noter:

(1) »Pr. p. Klosteret« = Provst paa Klosteret, d.v.s. Forstander og Præst for Kommunitetet ved Kbhs. Universitet, en Stiftelse hvor 100 Studenter fik gratis Kost og Logi. Spisningen og de dertil knyttede latinske Disputereøvelser holdtes i de første fire år i Helligåndsklosteret på Amagertorv (deraf navnet Klosteret). Kommunitetet afløstes 1628 af det nye "Collegium regium", i daglig Tale kaldet Regensen. Det havde sin egen Studenterkirke, indtil den 1656 afløstes af den nybyggede Trinitatis Kirke.

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Aage Dahl: Bornholms Præstehistorie. Bidrag til den danske gejstligheds historie og genealogi. Bornholmske Samlinger, 38. Bind, Udg. af Bornholms Historiske Samfund, Rønne 1961, s. 133–140.
Danmarks Kirker, bd. 7, Bornholms Amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Neksø Kirke, s. 112-130, S. Bodils Kirke, s. 510-531.