Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 180. Dalby og Tureby,

Faxe Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/14; M. S. 1-a/101; L. S. 1/1; S. i K.; L. P. B. 104; K. M. 40; Lkm. 1/521;
M. 84; Kbg. S. Dalby 1660, Tureby 1661 (÷ 1714).
———————————

1. c. 1546. Bertel Pedersen; ~ . . . ; vist 2 ~ Etm.; see K. N. Nordrup i Kongsted; [† 1564].

2. 1564. Hans Mariager; vist ~ F. E.; [† 1576].

3. 1576. Mag. Poul Nielsen; [† 1596].

KS 2:4 (1867-68), s. 403.

4. 1596. Mads Madsen Bachendrup af Gjørlev-B.; maaskee St. i Wittenberg 91, i Greifswald 92/93, i Wittenberg 94; [† 1601].

Helk I, s. 156.

5. 1601. Jørgen Lauritsen; fmtl. St. i Kbh. (94); ~ Margrethe Pedersdtr, f. c. 85; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† •/10 1616; Eptph.].

F-P s. 137 (»Georgius Laurentii Selandus«); KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 6, s. 583 (se nedenfor).

6. 1616 [p. Cap.*, o. 25/10 15] Niels Desiderius Foss af Kbh. Frue K.; f. Kbh. c. 89; St. 13; 1 ~ 17 F. E., † 11/8 43; 2 S., 1 D.; 2 ~ (45) . . . . ; [† 26/7 1652; W. 1/319; N. 174; Portrait i K.; Lgst.].

KUM I, s. 10 (»Nicolaus Christianæus Fossius«); PT 8:6 (1927) s. 184; EM III, s. 99; Kopskatten 1645, opsl. 63 (»Presten och hans hustroe«); DanKir bd. 6, s. 583 (se nedenfor).

7. o. 1/10 1652. Hans Clausen Rosing; [1660 Kallundborg; see der].

8. 1660 [Hør. Kbh.] Peder Rasmussen Nøring el. Bergen; f. c. 29; vist St. Kbh. 51; Pr. 80; 1 ~ 62 Mette Sørensdtr., f. c. 34, b. 7/7 68; 2 ~ Engel Jacobsdtr., f. c. 47; 2 ~ Etm.; see Rasmus P. N. i Vorbasse-G.; [b. 22/3 1687; Kisteplade].

KUM I, s. 232 (»Petrus Erasmi«); DanKir bd. 6, s. 584 (se nedenfor).

9. 26/4 1687. Mag. Hans Pedersen Svane af Ousted-A., f. 64; St. Sorø 82; Mag. 90; Pr. 11; ~ F. E., b. 24/4 27; 2 D.; see Etm.; [† 14/9 1719; Kisteplade].

KUM II, s. 117 (»Iohannes Petri Svaningius«); SB s. 212; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 28; DanKir bd. 6, s. 584 (se nedenfor).

10. 29/9 1719. Vilhelm Jacobsen Lindam af Spjellerup-S. (F. Mag. J. Skrogsberg), f. c. 90; St. Kjøge 09, Bacc. 07; 1 ~ 8/8 20 F. D. Mette Cathrine Hansdtr. Svane, f. 3/2 89, † 25/6 32; 3 S., 2 D.; 2 ~ Karen Clerque Christensdtr. Aarslev af Sorterup-O., f. 10/6 14; 1 S.; see A. Mølleschou i Ousted-A.-L.; [† 22/4 1758; 1. Hustrus Kisteplade].

KUM II, s. 315, 319 (»Vilhelmus Iacobi Lindam«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 46, 47; DanKir bd. 6, s. 584 (se nedenfor).

11. 4/8 1758, o. 27/10, Hans Ludvigsen Pontoppidan; [27/4 1770 Vallø; see Idestrup].

12. 1/6 1770 [Ulsø-F. 4/10 65, o. 9/10] Hans Hansen Schousboe, f. Faabg. 8/3 34; F. H. Justesen, Kbmd.; M. Christence Sophie Schousboe; St. Od. 58; C. 9/6 61, n.; ~ Karen Pedersdtr. Smith af Mern; i Ulsø 2 S.; see Otto C. S. i Førslev; [b. 1/6 1798].

13. 6/7 1798 [Rand. Hosp. 5/9 94, o. 29/10] Hannibal Brandt af Maarslet, f. 4/6 69; St. Aarh. 85; C. 11/1 90, l.; ~ Kbh. Nic. K. 14/8 95 Inger Plockross af Nexø-B., f. 77, † Nestved 28/9 38; 1 D.; [† 21/9 1831].

Heilesen, Henning: Randers Klosters historie. Randers 1958, s. 208.

14. 21/12 1831 [V. Ulslev 9/7 28] Ludvig Ferdinand Luplau af Tostrup-R., f. Kold. 26/7 00; St. Vibg. 19; C. 15/7 24, l.; Cant. p. Vallø 26; ~ 14/7 26 Maria Elisabeth Bernburg, en døbt Jødinde, f. Hamburg 2/5 02, † 3/5 62; F. Isac Juda B.; M. Rachel Warburg; B.; see C. E. Janssen i Sørbymagle-K.; [† 16/12 1837; yndet Præd.; E. 2/131 og S. 2/271].

Sixhøj nr. 1612.

15. 12/5 1838, o. 27/6, Carl Niels Edvard Marcussen af Faareveile, f. Kbh. 14/1 06; St. Kbh. 23; C. 17/1 31, l.; c. Adj. Kbh. 30; Adj. ss. 26/7 31 – 29/12 32; Inf. p. Bregentved; ~ Anna Rosing af Horsens; u. B.; [† 5/1 1859].

(24/3 2/6 59 C. L. Jensen; see Uby).

16. 2/6 1859 [Longelse-F. 4/7 50] Emil Anton Conrad Olsen, f. Kbh. 10/3 06; tog Præliminair-Examen for ustud. Jurister 21 og vilde have taget Landmaaler-Examen; St. pr. 26; C. 30/4 32, l.; Hem-S. 13/3 35, o. 6/5; Lime 16/10 38; ~ 15/9 35 Amalie Johanne Rønne af K. Lyngby, f. 25/9 07; 5 S., 2 D.; see N. G. Bugge i Ryde-H.; H. C. Rørdam, Cap. p. l. i Stege; [† 18/2 1872; „Stille og samvittighedsfuld, men netop hans ængstelige Samvittighedsfuldhed gjorde, at han ikke altid var Tidens religiøse og aandelige Strømninger i sin Menighed voxen. Han havde i de sidste Aar været trykket af legemlig Svaghed“. See D. T. 72/52].

17. 29/4 1872 [Nestved St. Mort. K. 30/12 58] Andreas Laurits Carl Listov, f. Kbh. 20/2 17; F. Manasse L. af Døllefjelde-M., Overlærer v. Holmens Sognesk.; M. Ane Elisabeth Svendsen; St. v. W. 33; C. 22/4 39, l.; Lærer ved v. W. 37 og tillige v. Waisenhuset 39; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 23/10 39 – 23/10 44; Huuslærer hos Thorvaldsens Dtr., Kmhrrinde Poulsen i Rom 45–47; r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. S. Tranders 6/6 51, o. 9/7; Landthingsmd. i 3 Kreds 29/3 64; R.* 17/4 83; 1 ~ 28/9 51 Frantzine Christiane Mathilde Howitz, f. p. Klintholm p. Møen 22/12 26, † Aalbg. 5/10 52; (Sstr. t. Severine J. L. K. H. ~ T. Thaning i Hellested); F. Jstrd. Daniel Christian Bonaventura H., Godsforv. v. Vemmetofte Kloster; M. Ane Johanne (Hanne) Kirstine Repholtz; u. B.; 2 ~ Kbh. Holmens K. 7/11 54 Ane Frederikke Louise Conradt-Eberlin, f. Kbh. 4/5 25, som overlevede ham; F. Høiesterets-Ass. Peter Johan Alexei C.-E.; M. Johanne Victorine v. d. Recke; u. B.; [† 14/2 1889; fik 8/9 72 en Samling af Photographier af de smukkeste Steder v. Nestved og Hlh. samt en Sølvbordopsats; see D. T. 72/146; E. S. 2/231].

Borchs K. nr. 581; Elvius s. 90; PT 5:4 (1907), s. 176 (Lønborg-Listov-Slægten).

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Sønder Dalby Kirke, s. 574-584, Tureby Kirke, s. 585-592.