Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 202. Døllefjelde og Musse,

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/402; M. S. 2-b/43 og 73; L. P. B. 35; Lkm. 2/663; Kbg. 1689.
———————————

1. 15 . . Jørgen Knudsen.

2. 15 . . Rasmus Hansen; [afsat 1575 paa Grund af forargelig Opførsel under et Ophold i Malmø; boede siden i Saxkjøbing, hvor han 1577 atter blev anklaget, fordi han havde holdt Messe i Vaalse].

3. 1575 [Skp. . . . ] Hans Lauritsen; ~ (94) Dorthea . . . ; 2 ~ Etm.; mindst 1 S., 1 D.; [† Paaskedag (9/4) 1615; Eptph.].

DanKir bd. 8, s. 1051 (se nedenfor).

4. 1615. Hans Pedersen; ~ F. E., † 24/4 34; [† 27/7 1637; susp. 36, fordi han gav en Communicant Viin før Brød; benaadet som en gammel, skrøbelig Mand, der den Dag havde lidt af „Svimelse», mod at tage Cap., gjøre offentlig Bod og bøde 300 Rd.; Eptph.].

DanKir bd. 8, s. 1051, 1052 (se nedenfor).

5. 1637 [p. Cap.*, o. 14/10 35] Isak Abrahamsen, f. Nykjøb. p. F. 06; St. 27; ~ Stokkemarke 40 Anna Hansdtr. Mule af Stokkemarke; 2 ~ Etm.; [† 25/9 1646].

KUM I, s. 87 (»Isaach Abrahami Nicopiensis, Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Isaach Abrahami Falstr.«, 29 år gl.); HT-Sadolin s. 521, 524.

6. o. 6/11 1646. Jørgen Knudsen Ellegaard, f. Rødby 15; St. Kbh. 39; 1 ~ F. E., † 10/11 71; 2 S., 3 D.; 2 ~ Maren Madsdtr., Skifte 5/11 83; u. B.; see S. P. Busch i V. Ulslev; Etm.; [† 29/11 1683; Skifte 27/12 s. A.; Eptph.].

KUM I, s. 150 (»Georgius Canuti Laulandius«); KS 3:5 (1884-86), s. 135 (»Georgius Canuti Rødby«, 31 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 1 og 21; DanKir bd. 8, s. 1051 (se nedenfor).

7. 13/7 1671**. Peder Frandsen Møller, f. Nysted 34; St. Nykjøb. 55; ~ F. D. Else Jørgensdtr. Ellegaard, f. 30/4 53, † Musse 10/7 15; 4 B.; see Etm.; [† 1707 el. 15].

KUM I, s. 259 (»Petrus Francisci Frantzius«); DanKir bd. 8, s. 1051 (se nedenfor).

8. 19/1 1698**. Søren Christensen Perlestikker, f. p. Lolld. 70; (Bdr. t. Rasmus C. P. i Fodby); F. C. Sørensen Perlestikker, Degn i Slemminge-F.; St. Nykjøb. p. F. 94; ~ 99 F. D. Anna Pedersdtr. Møller, f. c. 69, † 17/9 56; 9 B.; see J. N. Krag i Guldager; J. Sørensen i Vindblæs-D.; (A. Aschenberg i Astrup-R.-A.); [† 1725].

KUM II, s. 204 (»Severinus Christierni Perlesticher«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 109; LF-Degne s. 252-253.

9. 21/5 1725 [Hunseby 13/8 12**] Mourits Hoe, f. Kbh. 11/12 81; F. Juveleer hos Christ. V. og Stadscpt.; St. Kbh. 02, Bacc. 03; C. 6/7 05; ~ Charlotte Kirstine Nielsdtr. Friborg af Hunseby; 3 S., 5 D.; 2 ~ A. Dishington p. Feiø; see J. N. Wandel p. Feiø og C. B. Studsgaard t. Aalbg. Bud. K.; [† 1730].

KUM II, s. 275, 282 (»Mauritius Hoe«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 270.

10. 10/2 el. 10/3 1730. Otto Hansen West; [1736** Bringstrup-S.; see der].

(8/5 1730*. K. P. Sølling.)

11. 29/12 1736, o. 15/2 37, Frederik Christian Nielsen Buchholz; [29/8 1738 V. Ulslev; see der].

12. 5/9 1738 [p. Cap. V. Ulslev 13/9 37, o. 28/9] Cort Jørgen Perdersen Werløs; [12/8 el. 19/8 1746 V. Ulslev; see der ].

13. 30/9 1746 [Vetterslev-H. 31/5 43] Johan Jensen Wíth; [7/1 1757 Hunseby; see der].

14. 14/3 1757, o. 23/3, Jørgen Bertelsen Pougdal af Lyø (F. B. L. Woller), f. 13; St. 32, Bacc. 36; C. 38; ~ Christence Lucie Classen fra Husum,; u. B.; [† 2den Paaaskedag 1779].

KUM II, s. 540, 569 (»Georgius Bartholini Pugdal, Fionus/Georgius Pougdalinus Bartholi«, 24 år gl.).
(25/3 1768*. Troels Smith; see Holbæk-M.)

15. 21/4 1779, o. 21/5, Richard Andersen Listo, f. Ginnerup 26/7 43; (Bdr. t. Else K. L. ~ M. P. Høeg i Hjermind-L.-H. og t. Jens H. A. L. i Ørum-V.-V.); F. A. Madsen L., Godsforv. p. Himmestrup; M. Gidsel Marie Halse; St. Aarh. 61; C. 66, h.; ~ Kundby 4/7 79 Elisabeth Christine Bøye (Boye), d. Frær 21/9 55, b. 25/4 82; (Sstr. t. Jacobine M. B. ~ S. Balslev i Kjettinge-B.); F. Nicolai B., Forv. v. Dronninglund; M. Maren Juul; 1 S., 1 D.; (see J. V. Krøyer i Nordby p. S.; A. L. C. Listov t. Nestved); [† 11/9 1789].

PT 5:4 (1907), s. 175-177 (Lønborg-Listov-Slægten); Nygaards sedler: Dåb; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 205, 237; Nygaards sedler: hustrus dåb.

16. 30/10 1789, o. 18/11, Georg Eichel Ingversen af Øsby i Sl., f. Hostrup 2/10 63; St. Haderslev 82; C. 86; vist ~ Kirsten Schmidt; u. B.; [† 14/2 1795].

Achelis II, nr. 7178; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 257.

17. 10/4 1795 [r. Cap. Stokkemarke 4/7 94] Christen Graae Klingenberg*, f. Svendbg. 14/9 68; F. Bertel K., Kbmd.; M. Christine Brandt; St. Svendbg. 86; C. 29/4 91, h.; p. Cap. Pjedsted-G. 27/9 93, o. 20/11; Cons.-Rd. 27/9 43; 1 ~ Svendbg. Nic. K. 13/7 96 Henrica Vilhelmine Anna Christine Bekker, d. Svendbg. Nic. K. 29/7 79, † 6/4 25; (Sstr. t. Sstr. t. Lykke Riborg C. B. ~ C. J. Krarup i Bregninge og t. Birthe Sophie B. ~ M. E. Bojesen i Lindelse); F. Jstrd. Adrian Tønnesen B., Herredsfoged i Sunds og Gudme HH. og Postmstr. i Svendbg.; M. Christine Henricsdtr. Flindt; 16 B.; 2 ~ 10/10 27 Ellen Rasmusdtr., f. 05; F. R. Rasmussen, Bødker, Gdmd. i Døllefjelde; M. Anna Hansdtr.; 1 S., 4 D.; [† 20/8 1847; cfr. B. D. G. 1/212].

Kbg. Svendbg. Nic. K. (1736-1814), opsl. 169 (1. vielse), (1773-1815) opsl. 13 (1. hustrus dåb); PT 13:6 (1958), s. 93; 14:6 (1964-65), s. 111; 1980, s. 104-105; Martin I. Christensen: Adrian Bekker.

18. 9/10 1847 [Henne-L. 26/7 36, o. 7/10] Carl Ludvig Herbst Gulstad, f. Kronborg 2/11 06; F. Math. Laurits G., Artillericpt.; M. Anna Lovise Stricker; St. Helsing. 26; C. 19/1 32, l.; ~ Frelsers K. 22/4 37 Alhed Henriette Smith, f. 31/7 04, † 10/2 74; F. Thomas Wulf S., Skibscpt.; M. Christiane Magdalene Knudsen; 2 S., 2 D.; see Gustav J. G., cd. th. 72/1; [# 2/1 1882; boer i Hjørring; fik 1. Paaskedag 73 et værdifuldt Theservice af Sølv fra Beboerne som Beviis paa deres Erkjendtlighed for hans 25aarige nidkjære Virksomhed som Formand i Sogneraadet; D. T. 73/109].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8 Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Døllefjelde Kirke, s. 1042-1052 og Musse Kirke, s. 1053-1060.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Døllefield Sogn s. 488-493, Præsterne: s. 488, II s. 292-294, Musse Sogn s. 493-496).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Døllefjelde Sogn s. 402-406, Præsterne: s. 403; Musse Sogn: s. 406-409, 313). PDF-udgave.