Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 450. Hjermind, Lee og Hjorthede,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.; L. P. B. 191; Lkm. 3/16; M. S. III.; Kbg. 1751.
———————————

1 (0). (1545. 68). Jens Lassen; [† efter 1569, før 1574].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 7:3 (1957-59), s. 18.
(Udgår her, er identisk med den formodede fader i Bjerring-M., se der. 1. 15 . . Kjeld Kjeldsen Staer el. Stair af Bjerring-M.; [† 1573]).

2. 17/5 1569** [p. Cap.* . .] Niels Kjeldsen Star (Stær, Ster, Stair) af Bjerring-M.; [† 1605; Kongebrev 14/11 81 ang. Hr. Staer, der havde beklaget sig, at være overfalden, slagen og lemlæstet af Laur. Rostrup; ved Nattetid at være udkaldt til Syge, hvor ingen Syge vare, og siden at være forfulgt til Thinge af ham; blev 19/12 1582 fradømt Kaldet; han forsøgte at faa Sagen gjenoptaget, men Dommen stadfæstedes 27/5 89].

KS 2:5 (1869-71), s. 444; 3:5 (1884-86), 516-526 (se nedenfor); 6:2 (1936-38) 474; DD bd. 4, s. 251-253, 375-377.

3. 13/1 1583 [Vorde-F.-M. 15 . . ]. Niels Jensen, f. c. 49; ~ Karen Gregersdtr. af V. Velling-S., f. 90; 2 ~ Etm.; [† c. 1618; siges 13/1 83 at være „en god vellærd Dannemand, skikkelig udi Levned og Lærdom, og forne Sogne (Romlund, Fiskebæk og Vorde) nu en Tid lang christeligen have forestaaet“; Lgst.; gav (16/11 16) 30 Rdlr. til Viin og Brød til Hersom K.].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 105, 522-23 (se nedenfor).

4. c. 1619. Christen Pedersen Bjerregrav af Bjerregrav-Aa.-T.; St. 15; Pr. 49; ~ F. E., † 74; see Etm.; N. C. Hjermind i Bjerring-M.; [† 1664].

KUM I, s. 18 (»Christiernus Petri Bergravensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 105.

5. 1664 [p. Cap.* 52] F. S. Peder Christensen Hjermind; St. Vibg. 43; [b. 31/5 1681; „Hr. Peder faldt 81 in Majo drukken af sin Vogn i Løvskal Skov og slog sin Hals i Sønder og sig ganske tildøde, paa sin Hjemreise fra P. Møllers Begravelse i Skjernmølle, og havde imidlertid viist sin Degn fra sig til Løvskal om (En til) at vise Vei; fandtes ganske død i Skoven paa et andet Sted mellem Hestene af Hyrderne næste Morgen; begraven 31/5 efter megen Bøn. Degnen vilde hans Venner havt i Straf; men han fik Forsvar, for han var uskyldig“ (Af en gammel Almanak; see Lkm. l. c.); I Viborg Stiftsbog 1690 siges, at han „formedelst sin Kusks Uagtsomhed (blev) kvalt under Vognen, som blev væltet paa ham“].

KUM I, s. 178 (»Petrus Christierni Hiermind«); Sixhøj nr. 148.

6. 28/5 1681 [Forhen P. i Gammelstrup og Ysene i Bleking, o. 9/7 69, flyttede til Danm. 76] Poul Lauritsen Gemzøe; F. fmtl. L. Pedersen (Gemzeus), Sp. i Jemshøi og Næsum i Bleking (fmtl. Farbdr. t. H. D. Gemzøe i Stege); maaskee St. Od. 51; ~ Anna Mogensdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1688].

KUM I, s. 228 (»Pavlus Lavrentij«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Caw. V, s. 318, 324.

7. 28/2 1688**, o. 6/4, Christen Andersen; St. Rand. 84; F. A. Christensen, Rdmd. i Randers; M. Anne Eriksdtr.; St. Rand. 84; C. 21/9 86, mediocr.; ~ F. E., † 34; 2 S., 2 D.; [† 1697].

KUM II, s. 131 (»Christiernus Andreæ«); E. Brejls skifteuddr.: Randers nr. 201, 262; Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 7.

8. 2/3 1697, o. 18/8, Morten Christensen, f. Aalbg. . . ; F. Mag. C. Mortensen, Rtr. ss.; M. Maren Urbansdtr.; St. Aalbg. 85; C. 16/11 87, n.; ~ Elisabeth Hansdtr.; u. B.; [† •/3 1700].

KUM II, s. 138 (»Martinus Christiani Aalburg«).

9. 6/4 1700 [r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T., k. 30/3 91, o. 1/4, removeret 95] Christen Nielsen Lundsgaard af Ørslevkloster, f. 56; St. Vibg. 74; C. 28/6 82, n.; ~ Vibg. 29/3 93 Karen Thomasdtr. Høeg, f. c. 57, † hos sin Søn i Hostrup, Lem S., b. 29/11 28; 3 S., 1 D.; [† 6/7 1721].

KUM II, s. 46 (»Christiernus Nicolai Lundgardus«); Sixhøj nr. 553.

10. 23/8 1721, o. 26/11, Jens Andresen Høyer, f. p. Østergd. 87; F. A. Hansen H.; M. Anna Jensdtr.; St. Aarh. 06, Bacc. 07; C. 11; ~ •/1 24 Maren Jesdtr. Fæster; 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 26/1 1726].

KUM II, s. 313, 319 (»Ianus Høyer«, 21 år gl.).

11. 1/3 1726 [p. Cap. Hommedal, Christiansands St., E. f. B. 23/9 16] Christian Johansen Stemann; f. Helsing. 87 el. 29/1 89 el. 2/9 93; St. Helsing. 10; C. 17/1 15, h.; ~ 8/10 26 F. E., † 41; 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 22/7 1750].

KUM II, s. 351 (»Christianus Iohannis Steeman«, 21 år gl.); Statsark. i Kristiansand, Bispearkivet AV 1, Geistl. Edsprot. for Kr.sand stift 1695-1756.

12. 21/8 1750, o. 7/10, Marcus Pedersen Høeg, f. Aadsgd., Vinkel S., 4/1 23; F. P. H., Foged i Middelsom og S. Lyng Herreder; M. Anna Cathrine Lassen; St. Vibg. 44; C. 13/4 50, n.; 1 ~ 24/9 51 F. D. Mette Marie Christiansdtr. Stemann, f. 31, † 3/8 58; 2 S., 3 D.; 2 ~ 30/6 62 Else Kirstine Listo, d. 6/8 Ginnerup 39, b. Hersom 13/10 10; (Sstr. t. Richard A. L. i Døllefjelde-M. og t. Jens H. A. L. i Ørum-V.-V.); F. And. L., Forp. p. Himmelstrup; M. Gidsel Marie Halse; 9 S., 4 D.; see Peder M. H. i Ø. Tørslev; J. Ørum i Ørum-V.-V.; Anders L. H. i Ugilt-T.; [† Søgaard, Lee S., 12/5 1798].

KUM III, s. 49 (»Marcus Høeg«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1099; PT 5:4 (1907), s. 175-177 (Lønborg-Listov-Slægten); Nygaards sedler: 2. hustrus dåb.

13. 1/6 1798, o. 4/7, Hans Bjerregaard*, f. Gjentofte 22/2 66; F. Hans Jensen, Bde., kaldes den lærde Bonde; M. Ellen Jacobsdtr.; St. Slag. 88; C. 1/5 93, l.; Cons.-Rd. 1/11 28; R.* 11/7 48; D.-M. 6/10 53; ~ •/12 08 Mette Cathrine Sjørslev, d. Sjørslev 18/1 78, † 8/4 38; F. Jens Nielsen, Skræder; M. Ane Andersdtr.; 3 S., 3 D.; [# 5/4 1857; † 12/1 60; især bekjendt ved sin Iver for Træplantning; sit Skrift: „Om Overtro og Midlerne mod samme“, overlod han i Manuscript til Bogtrykkeren uden Betaling, for at faae det end mere udbredt, og kjøbte desuden et betydeligt Antal Exemplarer til Uddeling blandt sine Sognefolk; N. 1/62; E. 1/122 og S. 1/140].

14. 1/8 1857, o. 16/9 [c. Adj. Sorø 50; Adj. ss. 1/9 s. A.] Hans Jørgen Swane; c. Pr. 60; Pr. 16/10 s. A.; [10/1 1868 Følleslev-S.; see der].

15. 1/4 1868 [V. Tørslev-S. 16/9 58, o. 3/11] Anton Adolph Georg Müller af Veiby-T., f. S. Omme 6/1 20; St. pr. 37; C. 25/4 42, l.; c. Adj. Kold. 30/8 45; Adj. ss. 16/10 46 til Skolens Nedlæggelse 56; ~ 27/10 49 Marie Louise Sprechler, f. 26/7 23; F. Krigscclsecr. Carl Ulrik S., Eier af Virkelyst v. Kold.; M. Maren Birg. Slot; u. B.; [† 7/2 1882].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Om Præsten Hr. Niels Staer i Hjermind. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), 516-526.