Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1296. Velling (Vester-) og Skjern,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; L. P. B. 321; M. S. III.; Lkm.; Kbg. 1643 (÷ 1678-82).
———————————

1. (1526). Villum . . . ; lod sig reformere; O.; men havde „Deier“.

KS 7:3 (1957-59), s. 17 (note 7).

2. 15 . . Jens Tonboe; ~ . . . ; 15 el. 18 B.; see L. Sørensen i Storring-S.-G.

3. 15 . . Peder Sørensen; ~ . . . . Eriksdtr. Phyl el. Phiil; F. den „navnkundige“ E. P. i Ø. Vellinggd., Foged i Middelsom Herred; 2 ~ Fogden i Sønderlyng Herred.

4. (1568. 84). Jacob Stephansen, f. V. Velling; ~ F. Svigerinde Birgitte Eriksdtr. Phyl el. Phiil; see V. Jacobsen i Langaa-T.-V.; [† 4/4 1589; havde været Munk i Vitschild (Bjørnsholm) Kloster; velstuderet efter Tidens Eenfoldighed].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; 3:2 (1877-80), s. 204.

5. 1589 [p. Cap.* c. 81] Gregers Nielsen, f. Vibg. 50; St. i Kbh. (78); Pr. (08. 10); ~ Maren Jensdtr., f. Vibg.; F. Rdmd.; see Etm.; N. Jensen og C. P. Bjerregrav i Hjermind-L.-H.; [† 19/1 1616; stiftede meget Godt for sine Etm.].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 5:2 (1903-05), s. 549; F-P s. 84 (»Gregorius Nicolai Viburgensis«).

6. 1616. F. S. Jørgen Gregersen; maaskee St. (06); ~ Maren Christensdtr. af S. og N. Onsild, f. c. 84; 2 ~ Etm.; [rømmede 1630 af Landet med sin Hustrues Sstr., Gjertrud Christensdtr., som han – horrendum dictu – havde besvangret; † m. p. Hammershuus . . ; skal forøvrigt have været lærd, vakker, velbegavet og riig; efter hans Bortrømmen var der Proces angaaende Kaldet, hvilken den forladte Kone vandt].

F-P s. 218 (»Georgius Gregorii«).

7. 1631. Jacob Villumsen Langaae af Langaa-T.-V.; St. Vibg. 26; ~ F. forladte Hustru; 3 ~ Etm.; [† 20/2 1648; gudsfrygtig og skikkelig; Eptph.].

KUM I, s. 78 (»Iacobus Wilhelmi Lange«).

8. o. 5/4 1648 [Hør. og Cant. Od. . .] Ditlev Hansen Arreboe, f. Ærøskjøb. 20/9 19; F. H. Hansen, Rdmd.; M. Abel Ditlevsdtr.; St. Kbh. 42; C. 20/9 45; 1 ~ 8/6 48 F. E., † 16/3 73, u. B.; 2 ~ 19/10 73 Dorothea Pedersdtr. Karmark, d. Skjern S., Middelsom H., 28/11 49, † her 9/2 08; (Sstr. t. Mikkel P. K. i Tim-M.); F. P. Nielsen, Ridefoged p. Karmark, Skjern S., Middelsom H.; M. Elle Jensdtr.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Hans D. A. i Brøndum-H.; Peder D. K. A. p. Vaagø, Fær.; [† 1683; Eptph.].

KUM I, s. 170 (»Dithlevius Iohannis Arrhøënsis«); Achelis I, nr. 2100; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 13 og 17; Nygaards sedler: Hustrus fødsel.

9. 1/9 1683, o. 31/10, Niels Mikkelsen Tvede, f. Rand. 6/3 59; (Bdr. t. L. M. Hinge i Farsø-V. og t. Ellen M. ~ S. E. Hjortshøi i Hasle-S.); F. M. Lassen Hinge, Kbmd.; M. Else Nielsdtr. (Tvede); St. Rand. 77; C. 11/1 81, mediocr.; 1 ~ 23/9 84 F. E., † 9/2 08; 2 S., 5 D.; 2 ~ . . . . ; see Z. J. Baudelin i Vrou-R.; J. P. Pederstrup i Adslev-M.; (J. H. H. Morsing i Durup-T.); [† 1719].

KUM II, s. 78 (»Nicolaus Michaëlius Twedensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 13 og 17; Randers byfoged nr. 179, 198 og 276; Hin-Spliid s. 1; Nygaards sedler: Børn.

10. 19/6 1719, o. 9/8, Laurits Christensen Høst af Haurum-S., f. Værum c. 81; St. Aarh. 99; C. 14/6 03, n.; ~ Elisabeth Jensdtr. Frausing, f. c. 88; (Faster t. C. A. Frausing i Velling); 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Christen L. H. i Rimsø-K.; [† 27/5 1728].

KUM II, s. 248 (»Laurentius Oporinus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 781.

11. 9/7 1728, o. 6/8 [D. p. C. 16] Mag. Jens Frederiksen v. Haven* af Od. Frue K., f. 14/12 96; St. Od. 13, Bacc. 14; C. 13/4 17, l.; Mag. i Rostock; Pr. 14/9 45; ~ 19/4 29 F. E., b. 29/12 72, u. B.; [† 29/5 1778; lærd og gudsfrygtig; utrættelig i sit Embede; underviste over 60 unge Mennesker, som for største Deel fik Embeder i Kirken og Staten; gav 15–1600 Rdlr. til Fattige i Sognene; 400 Rdlr. til Præsteenker i Middelsom Herred; c. 1000 Rdlr. til et academisk Stipendium; G. 2/2 133].

KUM II, s. 370, 381 (»Ianus von Haven«, 18 år gl.).

12. 27/4 1774**, o. 16/3, Clemens Poulsen Müller af Karlby-V., f. 24/5 44; St. Roesk. 61; C. 23/11 63, l.; Pr. 29; 1 ~ Birgitte Cathrine Michaelsdtr. v. Haven af Horne-A.; 2 S.; 2 ~ Rand. 13/4 85 Mariane Poulsen, f. 65; u. B.; 2 ~ D. Monrad i Ø. Velling-H.-G.; [† 2/3 1788].

13. 2/5 1788 [Rimsø-K. 3/11 79, o. 8/12] Christopher Hansen Berg af Ø. Velling-H.-G., f. Laurbjerg 18/8 45; St. Vibg. 66; C. 28/9 74, n.; ~ 18/7 80 Lucie Magdalene Haasum af Ullits-F., † 4/3 25; 1 S., 1 D.; [† 1/9 1794].

KUM III, s. 263 (»Christophorus Berg«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1316; E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 1693.

14. 31/10 1794 [p. Cap. Grundfør-S. 7/9 87, o. 24/10] Christian Vilhelm Lund af Grundfør-S., f. Søby 58; St. Aarh. 79; C. 221/1 83, h.; ~ Karen Elisabeth Langballe af Ousted-T., d. 3/11 68, † 1/2 38; 4 D.; [† 4/11 1828].

15. 20/2 1829 [Tostrup-R. 20/10 19] Henrik Gøtzsche; [15/12 1843 Ø. Velling-H.-G.; see der].

16. 24/2 1844 [r. Cap. Tikjøb-H.-H. 15/4 37] Vilhelm Henrik Hahn Visby; Pr. 23/2 56; [26/7 1860 Strøby-V.; see der].

17. 11/10 1860 [S. Gjørding-V. 25/10 40] Carl Vilhelm Hansen, f. Kbh. 11/11 06; F. Jstrd. Peter Jacob H., Contoirchef i Rentekammeret; M. Juliane Marie Sørensen; St. pr. 25; C. 24/10 32, h.; Sp. Manø 26/8 37, o. 15/11; ~ 25/9 37 Julie Schrøder, f. p. Svenstrup 16/12 13; F. Kmrd. Poul Benedict S., Godsforv.; M. Marie Christine Boeck; 1 S., 2 D.; [† 15/4 1875].

18. 28/6 1875. Otto Christian Buchholtz; see Vorde-F.-R.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.