Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1297. Velling (Øster-), Helstrup og Grensteen,

Middelsom Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; S. i K.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/20; Kbg. 1687.
———————————

1. (1526). Laurits Jensen; [var her endnu 1532].

FR s. 450; DV s. 161, 181, 183.

2. 1539. Peder Jensen; [levede 9/2 1556].

3. (1547). Niels Troelsen (Trogelsen); Pr. (68); [† 1568; levede 5/3 s. A.].

KS 3:5 (1884-86), s. 515; DV s. 259.

4. 1568. Jens Christensen Kjedelsmed, f. Vibg. . . ; F. C. Olufsen; M. Maren Jensdtr. Jeberg; ~ . . . Sørensdtr. af Ølgod-S.; [† 1601].

5. 1602. Jens Andersen Hjermind; Pr. 40; ~ . . . ; see Etm.; C. Jensen i Høibjerg-E.; J. J. Welling i Dalbyneder-R.-S.; [† 6/1 1649].

6. o. 24/3 1647** [Aman. Aarh.] Jens Christensen Thorup*, f. 10/11 17; F. C. Kjeldsen af Haslund-Ø., Foged p. Dronningbg. (han fik af Erik Broch Fæste paa Thorup Ladegd., hvorefter Børnene tog Navn); M. Anna Christensdtr.; St. Rand. 39; C. 40, l.; Pr. 65; ~ 27/6 47 F. D. Else Jensdtr. Hjermind, † •/1 97; 6 S., 5 D.; see Etm.; Jørgen J. T. i Ring-F.; M. Jensen i Haasum-R.; Christian J. T. i Vinkel-R.; [† 10/12 1699; udstod megen Kummer i de fjendtlige Tider; dog, da han havde fundet en besyndelig Naade hos General Bøtcher, som laa i Vibg., blev han selv meget skaanet og kunde hjelpe Andre, især sine Sognefolk].

KUM I, s. 151 (»Ioannes Christierni«); Han var ikke bror til Christen C. Thorup i Høibjerg-E., se PT 2002, s. 102 (De Torup og Skanderborg).

7. 14/12 1686**, o. 30/6 87, Peder Sørensen Winding el. Neuling af Nøvling-S., f. 25/12 61; St. Vibg. 83; C. 30/7 85, illum.; 1 ~ F. D. Else Jensdtr. Thorup, † •/1 04; 5 S., 4 D.; 2 ~ Mov 8/6 30 Mette Wraae; see Etm.; J. P. Thorup i Mov; Christen P. W. i Voer; T. A. Høyer i Sønderholm-F.; [† 19/12 1734].

KUM II, s. 124 (»Petrus Severini Winding«); Sixhøj nr. 628.

8. 19/9 1729*, o. Aarh. 23/9 35, F. S. Laurits Pedersen Winding, f. 30/5 01; St. Kold. 20; C. 26/6 26, n.; 1 ~ Mov 7/12 35 Anna Elisabeth Jacobsdtr. Spjellerup af Mov, f. c. 00, † 17/6 40; 5 B.; 2 ~ Helstrupgd. 8/6 40 Elisabeth Friis; 2 B.; 2 ~ Etm.; [† 5/1 1745].

KUM II, s. 433 (»Laurentius Petri Vinding«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Børn, 1. vielse, ægteskabsbev. 1740, 2. vielse.

9. 19/2 1745 [r. Cap. Thorsager-B. 8/6 42] Knud Jensen Schiwe; [18/3 1746 Haslund-Ø.; see der].

10. 1/4 1746 [Laurbjerg-L. 24/7 44, o. 25/9] Hans Michael Berg, f. Roesk. 13/4 12; St. Roesk. 31; C. 21/4 39, n.; ~ Dorothea Cathrine Echløff; 5 S., 2 D.; see Christopher H. B. i V. Velling-S.; M. T. Lillelund i Ramme; [† 20/5 1787; „Præd. med temmelig gode udvortes Gaver“. (Biskop Hygoms Dom 44; see J. H. 3/381); W. 1/97; N. 59].

KUM II, s. 532 (»Iohannes Michaël Berg«, 19 år gl.).

11. 12/10 1787 [Laurbjerg-L. 14/10 85] Ditlev Monrad af Ødum, f. 16/8 55; St. Aarh. 77; C. 2/1 81, n.; p. Cap. Ødum 18/6 84, o. 8/9; 1 ~ 87 Christiane Conradine Næss el. Ness, f. 57, † 5/6 92; 2 S., 3 D.; 2 ~ 10/5 93 F. Sstr. Cathrine Marie Næss el. Ness, f. 61, † 18/2 94; u. B.; 3 ~ 8/7 94 Mariane Poulsen, † 29/3 00, E. e. C. P. Müller i V. Velling-S.; 1 S.; 4 ~ 30/10 01 Sophie Elisabeth Plesner, † Grenaa 16/2 36; 1 S., 2 D.; see Laurits D. M. i Ø. og V. Alling; [† 28/3 1832].

KUM III, s. 356 (»Ditlevius Monrad«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 83 (1. hustru), 84 (2. hustru), 87 (far), 92 (3. hustru).

12. 1/8 1832 [Utterslev 2/5 27] Nicolai Conrad Nannestad; Pr. 17/3 38; [2/9 1843 Vestenskov-K.; see der].

13. 15/12 1843 [V. Velling-S. 20/2 29] Henrik Gøtzsche af Ørsted i J., f. 26/9 88; St. Aarh. 08; C. 21/4 12, l.; p. Cap. Ørsted i J. 12/11 13; Sp. Tostrup-R. 20/10 19; Pr. 29/2 44; ~ 18 Anna Margrethe Hougaard, f. Rand. 91, † Rand. 5/8 63; F. Skllrr. i Rand.; 9 B., hvoraf 5 S., 3 D.; [† 1/2 1850].

14. 4/5 1850 [Hersom-B.-K. 31/5 40] Daniel Bøggild, f. Todbjerg 5/2 99; F. Johan B., Student og Sognedegn; M. Anna Cathrine Høeg; St. Aarh. 19; C. 20/10 28, h.; Cat. Kors. 14/5 34, o. 25/6; Sp. Grindsted-G. 16/5 37; ~ 15/8 34 Anna Magdalene Jacobsen, f. p. Cathrinelund p. Mors 11/12 13; F. Jørgen J., Propr.; M. Anna Cathr. Groth; 6 S., 9 D.; [# 29/8 1870; E. S. 1/282].

15. 12/11 1870. Søren Christian Müller; see Veile o. Cat.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.