Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1147. Sønderholm og Freilev,

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/147; Kbg. 1720.
Anm. Fra 14/4 1826 er Nørholm Annex, p. t. dog kun interimistiskt tilligemed Restrup Kapel.
———————————

0. (1524. 29) Hans . . .

KS 3:2 (1877-80), s. 677; Færch 2019, s. 39 (se nedenfor).

1. (1568). Thue Nielsen; see Etm.; [† 19/10 1579].

KS 3:5 (1884-86), s. 514.

2. 1579 [Cap.* . .] Jacob Jensen; ~ F. D. Else Thuesdtr., † 14/3 77; see Etm.; [† c. 1585–86].

KS 3:2 (1877-80), s. 204; 2:6 (1872-73), s. 620; Færch 2019, s. 39-40 (se nedenfor).

3. (1608). Jens Andersen Bering; St. i Kbh. (79); vist ~ F. D.(?) Elle Jacobsdtr.; 1 S. kendes; see Etm.; [† 1610, ældgammel].

F-P s. 89 (»Johannes Andreæ Bering«); KS 5:2 (1903-05), s. 549.

4. 1610. F. S. Jacob Jensen (Steenberg), f. c. 80; St. i Kbh. (09); Pr. (9/6 40); ~ 1 Kirsten Christensdtr., f. c. 90, † c. 22; F. C. Jensen Smed, Herredsfgd. i Hornum Hrd.; 3 D.; ~ 2 Maren Jacobsdtr. (Sstr. t. N. Jacobsen i Veggerby-B.), levede 60 hos Sønnen Axel i Tornby; 1 S., 1 D.; see A. J. Steenberg i Tornby-V.; [† 1645].

F-P s. 246 (»Jacobus Jani Synderholm«); KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106; PT 11:3 (1942), s. 227 (se nedenfor); Færch 2019, s. 40-41 (se nedenfor).

5. 1646 [r. Cap. Vibg. Sortebrødre K. 45] Niels Eskesen, f. c. 10; (Bdr. til Niels Eskesen, Fgd. p. Restrup og t. Appolonia E. ~ P. C. Ullitz i Ullits-F.); F. Eske Ibsen i Gjedsted (Farbdr. t. Karen Jensdtr. ~ P. J. Nørholm i Nørholm); M. Gjertrud Nielsdtr.; St. Vibg. 41; Vice-Pr. (68); ~ c. 47 Birgitte Nielsdtr., Pige hos fru Anne Kaas, † før 73; 1 S., 4 D.; see P. M. Kuri i Ellidshøi-S.; N. N. Steenberg i Ø. Hornum; O. A. Hoffmann i Kornerup-S.; Etm.; S. Jørgensen i Durup-S.; [† 1673, Skifte 10/4; Pg. br. 24/6 66, under datteren Annes bryllup; han var meget formuende].

KUM I, s. 165 (»Nicolaus Æschilli Grestedt«); Sixhøj nr. 110; PT 7:4 (1919) s. 218, 11:3 (1942), s. 227-28 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 75, 76 (SJHT 2:4 (1893-95), s. 410, 412-15); Færch 2019, s. 41-47 (se nedenfor) og s. 31 (Nørholm).

6. o. Aalbg. 7/5 1673 [Hør. Aalbg. (73)] Poul Sørensen Kjerulf°, f. Klitgd., Nørholm S., d. 3/11 50; F. S. Bertelsen K. i Nørholm; M. Maren Jensdtr.; St. Aalbg. 67; C. 28/9 70, h.; Pr. 89; 1 ~ c. 74 F. D. Benedicte Nielsdtr. Steenberg, † c. 85; 3 S., 5 D.; 2 ~ Kbh. Trin K. 12/10 86 Kirstine Knudsdtr. Bodum; 1 S.; see Søren P. K. i Kjøng i S.; S. M. Harboe i Durup-S.; Jacob P. K. i Skallerup-V.; (C. H. N. Kjærulf i Sindal-A.); [b. 28/6 1720; havde 18/7 95 Besøg af Biskop Bircherod fra Aalbg., der besaae hans mathematiske Instrumenter og adskillige danske theol. Traktater, som han, in pios juventutis usus, havde conscriberet (Bkrd. Dgbg. 305)].

KUM I, s. 343 (»Paulus Severini Kierulius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 275; Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 4; PT 7:4 (1919) s. 218; Kbg. Kbh. Trin. K. (1660-92) opsl. 82 (2. vielse); Færch 2019, s. 47-48 (se nedenfor).

7. 7/6 1720** [Jelstrup-L. 28/9 06, o. 10/12] Laurits Sørensen Laurbjerg af Røgen-S., f. 8/4 81; St. Aarh. 97; C. 14/9 99, illum.; Rtr. og Chordegn i Skanderborg 01; Pr. •/3 33; 1 ~ Grundfør 15/2 01 Karen Villadsdtr. af Grundfør-S., d. 29/7 81, b. 18/10 25; 16 B., hvoraf 7 D. overlevede Moderen; 2 ~ Sønderholm 27/9 26 Sophie Amalie Hansdtr. Lessow af Lerup-T., d. 23/5 98, b. Vibg. 20/3 72; 8 B.; see A. J. Brinchmann i Bredsten; T. C. Kongslev i Nørhaa; Hans F. L. L. i Estvad-R.; [† 10/4 1740].

KUM II, s. 229 (»Laurentius Severini Røgen«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Aalbg. Amt, Hornum hrd. nr. 7; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, 1. hustrus dåb, 1. hustrus begr., 2. vielse.

8. 6/6 1740 [Tjele-V. 6/5 13, o. 7/7] Thomas Andersen Høyer, f. Østergd. i Salling 14/9 88; F. A. Hansen H.; M. Anna Jensdtr. Møller; St. Aarh. 06, Bacc. 07; C. 16/9 10, h.; Pr. 30; 1 ~ Birgitte Kirstine Pedersdtr. Winding af Ø. Velling-H.-G., † 19/3 24; 1 D.; 2 ~ Ingeborg Christensdtr. Friis af Karby-H.-R., f. 95, † 25/11 el. b. 3/9 64; 2 S., 4 D.; see Christen F. T. H. i V. Ulslev; [† 1747].

KUM II, s. 313, 319 (»Thomas Høyer/Højer«, 16 år gl.).

9. 25/8 1747 [Nørholm 15/4 46, o. 8/6] Jens Lauritsen Hass*, d. Lemvig 1/11 22; F. L. Jensen H., M. Margrethe Clausdtr.; St. Aalbg. 40; C. 1/8 42, n.; ~ Nørholm 2/6 47 Christence Nielsdtr. Ursin af Nørholm, f. c. 19, † 18/12 48; 1 S.; 2 ~ Aalbg. Bud. K. 5/5 50 Anne Thøgersdtr., f. c. 13, † 22/9 88; F. T. Henriksen, Kbmd. i Aalbg.; M. Ingeborg Lauritsdtr. Juel; 1 S.; [† 25/5 1803].

KUM III, s. 5 (»Ianus Laurentii Has«, 19 år gl.); Nygaards sedler: døbt, forældre, 1. vielse, 1. hustrus død, børn, 2. vielse, ft. 1787, 2. hustrus død.

10. 8/7 1803 [Ø. Hornum-R. 3/9 02] Lars Sletting, f. Christiansholm paa Lolld. (Nysted) 23/1 70; F. Jochum Frederik Olufsen S. af Eiby-D., Forv.; M. Kirstine Cathrine Tvede; St. Roesk. 88; C. 24/7 98, h.; Horne-A. 8/8 00, o. 8/10; 1 ~ Sandby 15/10 02 sin Cousine Pouline Holst, d. Taagerup 12/8 74, † Nørholm 28/11 03; (Sstr. t. Hansine L. H. ~ S. Villumsen i Selde-Aa.); F. Søren H., Forv. p. Høibygd., Taarup S.; M. Maren Hansdtr. Tvede; u. B.; 2 ~ Annechen Dahl, Stuepige p. Restrup, f. Tyrstrup 12/11 74, † Nørbæk 1/11 44; F. Truels Arendtsen, Forp. i Taarning Mølle, Tyrstrup S. v. Chr.feld; M. Bertha Cathrine Rasmusdtr.; 3 S., 1 D.; [† 31/8 1837; flink og brav].

PT 1982, s. 86, 89-90, 97 (Sletting).

11. 7/11 1837 [Vilsted-V. 18/10 15] Laurits Blicher* af Borup, f. Rødding 16/2 86; St. Rand. 04; C. 26/4 09, h.; p. Cap. Sebber-L. 7/5 13, o. 4/8; Cons.-Rd. 25/7 63; ~ 20/1 21 Sophie Amalie Blich af Vesterbølle-Ø., f. 20/1 93, † 24/5 47; 2 S., 3 D.; see Poul H. B. paa Fæmø; F. T. Jacobsen i Tjele-V.; E. B. Wesenberg p. Norderø, Fær.; [† Kbh. 22/11 1864].

12. 29/4 1865 [Raabjerg 9/9 57] Christian Peter Sundbye, f. Kbh. 16/10 10; F. siden Ldmd. i Fyen; St. pr. 30; C. 25/1 44, h.; Insitutbest. i Middelfart . . ; p. Cap. Gamborg 23/2 53, o. 18/4; ~ Mariane Elisabeth Lovise Dorothea Christiane Høgh af Gamborg, f. Kjerte 8/4 14; (68) 1 S., 1 D.; [# 3/2 1873; † Kbh. 23/2 84; 2 Udhuse br. 17/10 68].

13. 22/4 1873. Jens Carl Christian Bertelsen; see Manø.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46. (Sønderholm s. 227).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Sønderholm-Frejlev s. 39-48).
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 855. Nørholm og fra 10/7 1782 Restrup Capel (indviet 2/7 85),

Hornum Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; M. S. III.; L. S.*; Lkm. 3/249; Kbg. 1650, Restrup 1826.
———————————

1. 15 . . Peder Nielsen.

2. (1552). Jens Stinger; [ til c. 1561; † 1574].

Færch 2019, s. 28 (se nedenfor).

2b. (1561). Peder; ~ (61) . . . ; .

KS 6:2 (1936-38), s. 223; Færch 2019, s. 28 (se nedenfor).

3. (1568. 84). Christen Lauritsen Libbert (Lebbert), f. Vibg.; F. L. L., Bgr.

KS 3:5 (1884-86), s. 514; Færch 2019, s. 28 (se nedenfor).

4. (1608). Peder Sørensen; ~ Anna Knudsdtr. af Gjøl; [† 1614 (?); var her endnu 1619].

KS 5:2 (1903-05), s. 549; 3:5 (1884-86), s. 106 (»H. Peder y Nørholm«); Færch 2019, s. 29 (se nedenfor).

5. 1614. Mogens Thomsen Wiingaard, f. Nibe c. 88; St. 11; 1 ~ c. 14 Anne Pedersdtr. Kuri (d.e.), † 28; (Sstr. t. Anne (d.y.) P. K. ~ S. Kjeldsen i Aalsø-H.); F. P. K., Kbmd. i Nibe, siden p. Vesterris i Rinds. Hrd.; M. Maren Nielsdtr. Kras; 2 S., 1 D.; 2 ~ 28 Anna Kjeldsdtr., f. c. 98; 2 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see J. N. Lyngbye i Helgenæs; P. M. Kuri i Ellidshøi-S.; K. M. Nørholm i Ude- og Oppe-Sundby; P. H. Kall i Skibsted-L.; [† 1636; Skifte 4/5 s. A.].

KUM I, s. 3 (»Magnus Thomæ Nipens«); PT 7:4 (1919) s. 217-18, 11:3 (1942), s. 228 (se nedenfor); FAaW s. 42; PT 7:4 (1919) s. 217-222; Færch 2019, s. 29-30 (se nedenfor).

6. 1636. Jens Jensen Sjørslev (Sørsløff), f. 09; F. J. Pedersen; M. Maren Knudsdtr.; vist St. Vibg. 30; Pr. (7/3 40); 1 ~ c. 37 F. E., † 2/5 72; 1 S., 1 D.; 2 ~ Elle Jacobsdtr., † før 40; mindst 2 S.; see Etm.; Sønnen Mogens Wiingaard (rettere: M. W. Jensen Sjørslev) var Rtr. i Aalbg., men blev 29/8 84 dømt fra Embedet formedelst Forsømmelse, samt Opsætsighed og Forgribelse mod Biskop Bornemann; [† 14/3 1677].

KUM I, s. 100 (»Ianus Ioannis f.«); Sixhøj nr. 8; PT 7:4 (1919) s. 217-18, 11:3 (1942), s. 228 (se nedenfor); Færch 2019, s. 30-31 (se nedenfor).

7. 12/1 1670**, o. 23/4, F. S. Peder Jensen Nørholm, f. 38; St. Aalbg. 61; C. 6/7 63, mediocr.; ~ 14 Trin. (24/9) 71 Vibg. Sortebr. K. Karen Jensdtr., † 48; F. J. Ibsen, Rdmd. i Vibg. (Farbdr. t. N. Eskesen i Sønderholm-F.); M. Marg. Pedersdtr. Ostenfeld; 4 S., 4 D.; 2 ~ P. P. Jessen i Tisted-B.; see Jens P. N. i Gjødvad-B.; Johannes P. N. i Østbirk-Y.; Etm.; J. P. Jessen i Vadum; F. J. Ørsted i S. Vissing-V.;[† 4/3 1698].

KUM I, s. 298 (»Petrus Iani Nørholmius«); Nygaards sedler: Børn; Færch 2019, s. 31 (se nedenfor).

8. 12/3 1698, o. 6/5, Niels Lauritsen Ursin af Jerslev-B., f. 69; St. Aalbg. 89, Bacc. 90; C. 20/5 91, l.; ~ F. D. Anna Wiingaard Pedersdtr. Nørholm, d. 30/7 76; 7 S., 4 D.; see N. C. Holst i Dover-V.; E. J. Wagaard i Skelund-V.; H. J. Milling i Ø. Hornum; Theodosius N. U. i Glenstrup; Christian F. N. U. her; J. L. Hass i Sønderholm-F.; [† 1/3 1746].

KUM II, s. 169, 172 (»Nicolaus Laurentij Ursinus«); Nygaards sedler: Børn, hustrus dåb; Færch 2019, s. 31-32 (se nedenfor).

9. 15/4 1746, o. 8/6, Jens Lauritsen Hass; [25/8 1747 Sønderholm-F.; see der].

10. 29/9 1747, o. 15/11, Fs. Svoger Christian Frederik Nielsen Ursin, f. 12; St. pr. 29; C. 5/7 36, h.; ~ Aalbg. 11/6 48 Inger Marie Jensdtr. Blicher af Laastrup-S., f. c. 24, † Aalbg. 16/12 84; 2 B.; [† 18/11 1781].

KUM II, s. 508 (»Christianus Fridericus Ursinus«, 17 år gl.).

11. 7/9 1782 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 28/5 77] Søren Møller; tillige 83 Restrup Capel; [10/8 1792 Ørting-F.; see der].

12. 26/10 1792 [Gislum-T. 25/5 87, o. 4/7] Holger Andreas Christiansen Wedsted, f. Tolstrup 54; F. C. W., Degn; M. Marie Steensgaard; St. Aalbg. 71; C. 16/1 82, n.; Cat. Kbh. Trin. K. . . ; ~ 4/6 88 Margrethe Kirstine Orsleff, f. Holtug 64, † Kbh. 25/4 41; F. Mikkel Jespersen O., Degn i Holtug; M. Edel Marg. Mariager; 1 S., 4 D.; see Jens M. W. i Serridslev; (C. E. H. Tuxen i Vinkel-R.); [† 20/4 1800].

13. 6/5 1800 [p. Cap. Helsinge-V. 4/4 s. A., o. 25/4] Gottfred Heineth; [20/11 1807 Viskinde-A.; see der].

14. 19/2 1818 [r. Cap. Tønsberg 25/5 04] Laurits Ottesen; [24/9 1823 Bregninge-S.; see der].

Ved Rescr. 14/4 1826 blev Nørholm Annex til Sønderholm-F.;
Restrup Capel henlagdes 1825 til Ø. Hornum; see der.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46. (Nørholm s. 228).
Færch, Ole: Hornum herreds præster til omkring år 1700. Fra Himmerland og Kjær Herred 2019, udg. af Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred, s. 21-80, (Nørholm s. 28-32.