Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 708. Laastrup og Skals,

Rind Herred, Viborg Amt og Stift.

A. H. N.; L. S.*; M. S. III.; Lkm. 3/141; Kbg. 1701.
Anm. Ved Rescr. 8/5 1686 blev Kaldet henlagt til lect. theol. i Viborg, saa at Præsterne vare res. Capellaner. Dette forhold ophørte 1746 efter Rescr. 14/6 40.
———————————

1 (2). (1543. 48). Ib Sort; var fmtl. Cap. i Etm.s Studietid; I Christoffer Stygge Rosenkrands' tid som Lensmand p. Hald (1541-44) blev Pg. i Laastrup solgt.

KS 7:2 (1954-56) s. 648, 7:3 (1957-59), s. 15; DV s. 262.

2 (1). (1555). Peder Jensen Høeg; St. i Kbh. c. 44 og holdt da en Cap. i Skals, hvilket fmtl. betyder, at han fik Kaldet før han var bleven ordineret til Præst, mod at holde en Cap.; fikk 1546 Bartum præbende, men Overdragelsen blev kendt ulovlig af Rettertinget, (den gang var han ikke ordin. Præst). Den 16/5 1557 falt Dom i en Sag mellem »Hr. Peder Høg, sogneprest til Laastrup och Skalse Kircker« og Christoffer Stygge Rosenkrands ang. Pg. i de to Sogne; var visstnok Canonicus i Viborg 1551.

KS 3:5 (1884-86), s. 515, 2:6 (1872-73) s. 252-54, 707-08; 4:1 (1889-91) s. 554, 7:2 (1954-56) s. 648-49; DV s. 305.

3. (1577. 1610) Jens Christensen Ruus (el. Schaltz); Pr. (08. 10); ~ Karen Kjeldsdtr. (Trane) af Gunderup-N.; see Etm.; A. N. Schytte i Tostrup-R.; [† 16 . . ; fik 1578 af Kongen udlagt ny Pg. i Laastrup]

KS 5:2 (1903-05) s. 550, 3:4 (1882-84), s. 516, 7:2 (1954-56) s. 649-50.

4. (1613. 19). Anders Rasmussen; maaskee St. i Kbh. (03); ~ 13 (Bev. 2/9) F. D. Karen Jensdtr.; B. [fmtl. † c. 1647].

F-P s. 193 (»Andreas Erasmi«); Sixhøj nr. 95; KS 3:5 (1884-86), s. 105; JJJ m. henv. til Viborg Bispearkiv, Rinds herreds pakke.

5. 1647. Anders Jensen Resen; maaskee St. Kbh. 42; ~ Kirsten Nielsdtr., vistnok af Ulbjerg-L., b. 12/9 89; 2 D.; see Etm. og P. T. Seierslev her; [† 20/1 1680].

KUM I, s. 170 (»Andreas Iani Aarhusiensis.«).

6. 30/4 1674** [p. Cap.*, o. 3/11 68] Christen Andersen Resen af Brøndum-S.-T., f. 18/6 46; St. Aalbg. 64; C. 19/5 66, n.; ~ F. D. Ane Andersdtr.; 2 S., 2 D.; [† 29/4 1686].

KUM I, s. 320 (»Christianus Andreæ Brøndomius«).

7. k. 2/7 1686 [Hør. Skjelskør . . .] Peder Johansen Borchsenius, f. Vibg. 32; (Bdr. t. Villads J. B. i Sevel og Morbdr. t. Johannes H. B. i Sal-E.); F. J. B., Apoth. i Vibg., siden i Aalbg.; M. Use Pedersdtr.; St. Vibg. 55, Bacc. 56; C. 14/7 58, l.; [† 1687 under et Besøg i Thy (maaskee for at holde Bryllup); deeltog som St. i Kbhs. Forsvar].

KUM I, s. 257, 263 (»Petrus Ioh. Burchenius/Borschenius/Borchenius«); Sixhøj nr. 288, 419.
 

Ved Rescr. 8/5 af 1686 blev Kaldet henlagt til lect. theol. i Viborg, saa at Præsterne vare res. Capellaner

 

8. k. 27/6 1687, o. 30/6, Peder Thomsen Seierslev af Seierslev-E.-J., f. 36; St. Helsing. 58; C. 21/12 61, mediocr.; ~ 79 Maren Andersdtr., f. her; [† 11/8 1696; fik Opreisning 23/7 80 for den sædvanlige Forseelse (Hustruen nedkom for tidligt efter Brylluppet)].

KUM I, s. 275 (»Petrus Thomæ Sejersloviensis«).

9. k. 1/9 1696, o. 16/9 [Klokker v. Vibg. Dk.] Mathias Sørensen Cormontan af Elmelunde, f. Hjerteberg Pg. 24/2 64; St. Vdbg. 86; C. 23/9 89, mediocr.; ~ Hylleborg Poulsdtr. Basse af Almind-S.; 2 S., 1 D.; [† 1716; Biskop Birkeord hørte 5/10 04 en smuk Præd. af ham].

KUM II, s. 148 (»Matthias Severini Cormontanus«).

10. k. 1716 [p. Cap. Børglum-V.-F., 23/3 13, o. 1/12] Ludvig Christensen Wellejus af Lintrup-H., f. 30/11 84; St. Ribe 04; C. 22/7 09, l.; O.; [† 1716].

KUM II, s. 295 (»Ludovicus Christ. Wellejus«, 19 år gl.); Achelis I, nr. 4323.

11. k. 15/9 1716. Christian Jochumsen Lassen; [9/6 1719 Skyum-H.; see der].

12. k. 8/7 1719, o. 9/8, kgl. conf. 27/9 28, Jens Ovesen Blicher af Bælum-S., f. 10/11 89; St. Aalbg. 11; C. 25/11 15, n.; ~ Johanne Cathrine Iversdtr. Wagaard af Strandby-B.-M.; 2 S., 1 D.; see C. F. N. Ursin i Nørholm; [† 1730].

KUM II, s. 356 (»Ianus Blicherus Oveni fil.«, 22 år gl.).

13. 10/11 1730 [p. Cap. Astrup-R.-A., o. 3/10 25; Vorning-K.-H. 27/8 28] Rasmus Henriksen Kop; [12/8 1735 Torslev; see der].

 

Ved Rescr. af 14/6 1740 blev Kaldet i 1747 atter selvstændig Pastorat med egen Sognepræst

 

14. 30/9 1735, o. 15/12 [Degn i Høislev-D.-L. 30] Jens Mouritsen Brasch, f. Mariager 11/11 96; F. M. B., Kræmmer; St. Hors. 15; C. 16/11 19, n.; Sp. 6/10 47 (eft. Rescr. 14/6 40); ~ Anna Andersdtr. Lunøe; 1 S., 1 D.; see L. P. Aastrup i Rødding-L.-P.; [† 15/6 1752].

KUM II, s. 394 (»Ianus Brasch«, 20 år gl.).

15. 10/11 1752 [Dollerup-F.-R. 13/7 38] Jacob Schjelderup, f. Skjelderup v. Hobro 1/4 02; F. Bde.; M. Karen Christensdtr.; St. Rand. 23; C. 31/7 31, n.; r. Cap. Simested-H.-H. 23/11 31, o. 21/12; (r. Cap. Østofte 5/4 50*); 1 ~ Durup 4/4 32 Mette Hansdtr. Harboe af Durup-S.; 2 S., 3 D.; 2 ~ Øls 13/11 53 Inger Marie Iversdtr. Wagaard af Strandby-B.-M., f. 13, † 12/10 73; u. B.; see Jens C. S. i Ullits-F.; M. S. Lynbech i Nøvling-S.; [† 12/2 1777; skikkelig og retsinding; 19/7 67 døbtes et Barn med lutter Kvinder som Faddere].

KUM II, s. 455 (»Iacobus Schielderupius«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Mor, 1. vielse, 2. vielse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 16, 22.

16. 16/4 1777 [r. Cap. Vibg. Dk. 5/10 74] Mag. Christian Nissen, f. Kbh. 14/1 42; F. Ebbe N., Mester ved den kgl. Voxbleeg; M. Edel Maria Schønning; St. pr. 60, C. 28/3 64, l.; r. Cap. Vibg. Graabr. K.-A.-T. 22/3 71, o. 14/8; ~ 16/10 77 Claudiane Magdalene Worsøe af Vibg. Dk., f. Nautrup 1/11 49, b. 21/10 10; [# 21/8 1801; b. 7/7 08; agtet og afholdt].

Nygaards sedler: Hustrus fødsel.

17. 5/2 1802, o. 19/2, Vilhelm Adolph Worsøe; [5/11 1828 Bregninge-B.; see der; viste her Klogskab og Virksomhed ved Udskiftningen].

18. 9/1 1829, o. 10/4, Dr. th. Hans Christian Rørdam; [3/11 1840 Fred. Mich. K.-E.; see Hammer-L.].

19. 30/1 1841 [N. Felding-T. 5/6 29] Carl Hassager; [1/8 1857 Særslev; see der].

20. 26/10 1857 [Ulbjerg-L. 9/2 45, o. 30/4] Christian Ferdinand Wahl, f. Kbh. 30/8 11; F. Major i Brandcorpset Johan Christopher W., Tømmermstr.; M. A. M. Bræmer; St. v. W. 28; C. 15/1 35, *l.; ~ Kbh. Frue K. 20/6 45 Pauline Christine Rindom, f. 10/6 21; F. Pet. R., Brbr. i Kbh.; M. Anna Dorthea Berg; 3 S., 4 D.; [# 18/5 1880; † Kbh. 2/8 84].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Heilesen, Henning: Om Laastrup præstegaard efter reformationen. Kirkehistoriske Samlinger 7:2 (1954-56) s. 648-651.