Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 999. Sevel,

Ginding Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; L. P. B. 457; K. 3/613; Lkm. 6/435; Kbg. 1686 (÷ 1711–16, 1734–68).
Anm. Trandum K. nedbrudt 1554 (Pont. Atl. 5/814).
———————————

1a. (1557). Enevold . . . ; see P. Enevoldsen i Gamtofte; P. Enevoldsen i Ulkebøl.

»see G. Enevoldsen i Hemmet-V.« udgår, se PT 1985, s. 202, samt rettelser og tillæg 1987, s. 81.

1b. (1584). Niels Villadsen; see I. Nielsen i Vaabensted-E.; [† 1606].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I s. 268, 313; II s. 169, 190, 230.

1c. 23/2 1603** [Sunds, o. 23/1 97] Bertel Lauritsen af Sunds, f. i Sunds Pgd.; see E. N. Bruun i Estvad-R.; [var her endnu 1619, see N. khist. S. 6/546; i Sunds sagsøgte han 1/3 02 en Række Bønder til betaling af Kongetienden, der var tillagt Præsten].

Hegelund I s. 293, 397; II s. 230; KS 2:6 (1872-73), s. 546; 6:2 (1936-38), s. 225; SKR I, s. 376.

2. (1642). Jørgen Lauritsen Friis; (Bdr. t. Mathias L. F. i Abild); F. L. Jørgensen F., Slotsskrvr. p. Hald, siden Rdmd. i Vibg.; M. Magdalene Madsdtr.; St. Vibg. 32, Bacc. 34; see Christen J. F. i Ørre-H.; [afsat 28/9 1643 formedelst falsk Lære, idet han var henfalden til antinomistiske Vildfarelser, saa han ansaae Anger og Bod for uvæsentlige, naar blot Troen var der; ellers dygtig og velanseet; da han ikke vilde revocere, blev han hensat i Blaataarn; blev 44 kastet som en Slave i Bremerholm; kom paa fri Fod 45 og blev opholdt af nogle Svogre i Jydland; lod sin Lære prøve af Facultetet i Rostock, som holdt Colloqvium med ham i 3 Timer og holdt ham for en god, from, reen evangelisk-luthersk Præst; fandt ikke længe efter ansættelse i Sverrig; see H. d. Khist. 1/354-57; Pont. Ann. 4/339; blev Sp. i Breared el. Weddige i Halland 56; levede 67, da han atter berøvedes sit Embede formedelst et lit. Arbeide; restitueret deri 30/10 68 (Oplyst af Pst. C. F. Nielsen v. Syderø eft. Reuterdahls theol. Kvartalsskrift for 1839, S. 141); † 1688].

KUM I, s. 110, 123 (»Georgius Laurentij Friiss, Georgius Frisius«); Sixhøj nr. 18; Ribe-LM 1635-1664, opsl. 71, 76, 80; DBL; DanKir bd. 18, s. 3160 (se nedenfor).

3. o. c. 4/10 1643 [Rtr. Lemvig 40] Søren Christensen Gjødstrup af Sneiberg-T., f. 12; ~ Margrethe Hansdtr. Kjær af Ringkjøb.-R., f. c. 28; 2 ~ Etm.; see C. S. Sevel i Darum-B.; C. Jensen i Haderup; [† 1650].

Sixhøj nr. 329, 397; HardAar 1998, s. 9.

4. o. 12/5 1650. Knud Jørgensen Colding, f. Kold. . . ; F. J. Knudsen, Bgmstr i Kold.; M. vistnok Else Poulsdtr.; St. Kbh. 44; Pr. 18/6 68; ~ Kold. 18 Trin. 50 F. E.; B.; 3 ~ Etm.; see S. K. Sevel til Kbh. Frue K.; K. M. Hoe (Guldager) i Henne-L.; [† 1670].

KUM I, s. 184 (»Canutus Georgii Colding.«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 47; HardAar 1998, s. 9.

5. 1670. Hans Gregersen Hviid, f. c. 37; (Bdr. t. Stephan G. H. i Tøstrup og t. Sidsel G. H. ~ M. J. Gjedsted i Nautrup-S.-V.); F. G. H., Kbmd. i Vibg.; M. vist Mette Hansdtr.; St. Vibg. 61; ~ (77) F. E., † 6/5 87; [b. 18/3 1689].

KUM I, s. 305 (»Iohannes Gregorij Albinus«); Sixhøj nr. 397; E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A; HardAar 1998, s. 9.

6. 16/3 1689 [p. Cap. Stokkemarke 81] Villads Johansen Borchsenius, f. Vibg. 45; (Bdr. t. Peder J. B. i Laastrup-S. og Morbdr. t. Johannes H. B. i Sal-E.); F. Johan B., f. i Lüneburg, Apoth. i Vibg., siden i Aalbg.; M. Use Pedersdtr.; St. Vibg. 63; ~ Maren Dideriksdtr. af Stokkemarke r. Cap., levede endnu 05; her 2 S., 1 D.; (see M. R. Lampe i Aversi T., Villads G. B. i Huusby-V.); [b. 23/2 1697].

KUM I, s. 314 (»Vilhadus Iohannis Borchsenius«); Sixhøj nr. 419, 288; Ribe-LM 1694-1711, opsl. 104 (enken); Borchsenius, Christian: Slekten Borchsenius, Oslo 1965-72.

7. 2/3 1697. Mag. Jacob Madsen Scharschou; (vist Bdr. t. Marie M. S. ~ J. H. Borchsenius i Sal-E.); St. Roesk. 79; Mag. 04; Pr.; ~ Johanne Nielsdtr., f. c. 13, † 8/12 29; 4 S., 3 D.; see Etm.; J. O. Hosum, r. Cap. i Thisted o.s.v.; [† 1732; Pg. br. 15/5 16].

KUM II, s. 93 (»Iacobus Mathiæ Scharscov«).

8. 30/7 1731**, o. 26/1 33 [Aman. hos Biskop Hans Trellund i Vibg. c. 27] Hans Andersen Gjesten, f. V. Gjesten, Gjesten S., 01; F. A. Andersen, Sognefoged og Fæstebde.; M. Elisabeth Olesdtr.; St. Kold. 21; Huslærer hos Biskop Søren Lintrup i Vibg. (kgl. Conf.) 21–24; Bacc. 24; C. 24/9 26, l.; Pr. . . ; 1 ~ F. D. Marie Elisabeth Jacobsdtr. Scharschou; 3 S., 1 D.; 2 ~ Holstebro 21/10 51 Birthe Kirstine Hansdtr. Seidelin af Ousted-T., † 2/12 74; E. e. S. M. Seemann i Borbjerg-R.; u. B.; see Jacob H. G. i Sneiberg-T.; H. L. Grønlund i N. Gjørding-V.-B.; Jens H. G. blev p. Cap. her 24/8 74; [† 19/9 1774].

KUM II, s. 439, 459 (»Iohannes Andreæ Giestenius«, 21 år gl.); KoldStud s. 139-140; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ginding hrd. nr. 46; Nygaards sedler: Vielse.

9. 24/11 1774 [Toftlund 12/12 60] Ove Andersen Thorning* af Gjøl, f. 2/6 25; St. pr. Aalbg. 43; C. 11/3 48, l.; Sp. Manø 5/6 50, o. 27/8; ~ Ribe Dk. 4/11 51 Christiane Hansdtr. Junghans af Manø, f. 30/7 34, † Holstebro 18/9 13?; 6 S., 5 D.; [† 4/1 1801; W. 3/788; N. 612; Gravflis].

DanKir bd. 18, s. 3219 (se nedenfor).

10. 27/2 1801, o. 9/4, Rasmus Hørning, f. Hørning v. Aarh. 67; F. Peder H.; M. Anna Joh. Hørning; St. Aarh. 89; C. 24/10 93, l.; ~ Lem 23/4 02 Marie Sophie Mehl af Rødding-K., f. 14/8 78, † 11/9 21; 3 S., 5 D.; see Hans J. H. i Høirup, Stevns Herred; Peter H. i Borum-L.; C. Hassager i Særslev; [† 1/11 1831].

11. 27/1 1832 [Levring-H. 31/5 11] Martin Hartmann Lund, f. Kbh. 73; F. Mads Mortensen L., Urtekrmr.; M. Dorothea de Place; St. pr. 90; C. 17/1 93, l.*; r. Cap. Vibg. Graabrødre K.-A.-T. 15/8 00, o. 29/10; ~ 30/4 02 Anna Margrethe Ussing af Thorstrup-H., f. Brørup c. 62, † 25/9 31; u. B.; [† •/10 1835; Cyniker; naar hans Navn nævnes, sees strax Smilet paa Bondens Ansigt].

12. 22/3 1836 [Kobberup-F. 11/3 18; tillige G. 19/10 25] Hans Jacob Bøtcher, f. p. Lydomgd. 26/10 79: F. Peter Joh. B., Forp. el. Propr., siden Toldinsp. i Vibg.; M. Elisabeth Kirstine Kruuse; St. Vibg. 98; C. 21/7 06, l.; Lærer v. Brøndby Sem. 08; tillige p. Cap. ss. 5/5 10, o. 4/7; Sp. Haderup 7/7 15; ~ Selde 19/10 15 Josine Marie Thomasine Kuhlmann af Selde-Aa., f. Vibg. 3/5 83, † 28/8 39; 2 S., 1 D.; see Etm.; C. H. G. A. Kuhlmann i Borbjerg; [† 21/4 1855; var blind i flere Aar.; E. 2/268 og S. 2/288].

Sixhøj nr. 1538.

13. 1/9 1855 [Cat. Holstebro o.s.v. 28/12 47] F. S. Peter Johannes Bøtcher, f. Haderup 7/2 17; St. Vibg. 35; C. 2/2 41, l.; p. Cap. her 22/8 42, o. 7/10; Pr. 22/12 55; R.* 26/5 67; Pr.; ~ 10/5 48 Antonette Augusta Friis af Daugbjerg-M.-S., f. 19/4 16; 3 D.; [# 1886; † Kbh. 7/3 1893].

Sixhøj nr. 1680.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2019, Sevel Kirke, s. 3159-3234, Trandum Kirke, s. 3253-3278.