Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1240. Ulkebøl,

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/1; L. P. B. 95; Lkm. 2/542; Pst. Knudsens Manuscr.; Kbg. 1691 (÷ 1729–40).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 15 . . Peder Enevoldsen (Ewald), f. Jydld. (Cimber) maaskee af Sevel og Bdr. t. Poul E. i Gamtofte; see Etm.

2. (1589). F. S. Jens Pedersen Enevoldsen (Ewald); see Etm.; G. R. Krag i Steenstrup; [† 1621].

3. 1621 [r. Cap. Hagenbjerg, o. 12/12 19] F. S. Poul Jensen Ewald, f. 94; St. i Kbh. 18; Cathrine Johansdtr. Monrad af Kettinge; [b. 23/6 1651].

KUM I, s. 32 (»Pavl. Iohan. Alsing.«); KS 3:5 (1884-86), s. 116 (»Paulus Johannides Alsingius«, 25 år gl.).

4. 18/8 1651 [r. Cap.*, o. 15/7 49] Jens Pedersen Ronæs (Rhone) af Udby i F., f. 20; St. Od. 43; ~ . . . . ; vist 2 ~ Etm.; [b. 10/4 1656].

KUM I, s. 177 (»Ioannes Petri Rhoneus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Joannes Petri Rhonæus«, 29 år gl.); 4:2 (1891-93), s. 657-658, 659.

5. o. 14/5 1656. Carsten Carstensen el. Christiansen Lorentzen (Laurentius) af Od. St. Hans K. r. Cap., d. Svenstrup 5/11 26; St. Od. 49; Pr. 82; 1 ~ 21/9 56 vist F. E. . . . , b. 22/4 66; 2 ~ 3/6 67 Anna Nicolaisdtr. Brandt af Sønderborg, d. 2/3 49; mindst 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see J. J. Krag i Hørup; Nicolai C. L. i Lysabild; Andr. Arnkiel i Moltrup-B.; B. H. Friis her; [b. 13/3 1688].

KUM I, s. 217 (»Christianus Lavrentii Carstenius«); KS 5:3 (1905-07), s. 715.

6. 6/3 1688 [Huslærer her . .] Niels Ludvigsen Harboe (Ringe) af Halk, f. 18/12 60; St. Haderslev t. Kønigsberg 81, i Kbh. 83; Pr. 10; ~ 89 F. E., levede endnu 14; 1 S., 1 D.; see J. F. Lange her; [† 16/12 1710; Portrait i Kirken].

Achelis I, nr. 3466; KUM II, s. 121 (»Nicolaus Ludovici de Harbo Hader[s]leb«); Kbg. Ulkebøl (1691-1728), opsl. 85 (enken som fadder i 1714); DanKir bd. 23, s. 2348 (se nedenfor).

7. 6/2 1711 [Fp. 3 Aar ved de danske Tropper i Ungarn, siden i Skaane] Bagge Hansen Friis af Vilslev-H., f. 20/1 82 el. 83; St. pr. 02, Bacc. 03; C. 19/6 04, h.; ~ Cathrine Carstensdtr. Lorentzen, E. e. Andr. Arnkiel i Moltrup-B., f. her 13/2 76; [† 1712; opførte sig ikke altfor vel].

KUM II, s. 277, 283 (»Baggæus Iohannis Frisius«, 22 år gl.).

8. 28/12 1712 [Fp. med Fodgarden 27/5 11] Johan Frederik Lange, f. Preetz 80; St. i Kiel 95, i Kbh. 10; C. 26/6 10, l.; 1 ~ Christine Lovise Nielsdtr. Harboe, f. her 28/3 86, † 15/9 22; 3 S., 3 D.; 2 ~ 23 Margrethe Petrusdtr. Brandt af Sønderborg Diak., Skifte 1/6 45; 1 S., 1 D.; 3 ~ 45 Sophie Amalie Christophersdtr. Nissen, f. c. •/11 10, † 28/7 01; see J. P. Juul i Bredstrup; Christopher J. L. og Johannes F. J. L. r. Cap.*; [† 4/9 1756; Portrait i Kirken].

KUM II, s. 347 (»Iohannes Fredericus Lange, Pretzo-Holsatus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 30, 37; PT 14:6 (1965), s. 134; Kbg. Ulkebøl (1781-1814) opsl. 54 (enkens død); Danske Kancelli: Ansøgning om kapellan 1746; DanKir bd. 23, s. 2348 (se nedenfor).

9. 6/11 1756 [Adserballe 24/3 52, tillige Kabinetsp. p. Augustenborg] Lorentz Petersen Lorentzen, d. Sønderbg. 14/6 15; (Bdr. t. Johannes L. i Haderslev, t. Peder L. i Svenstrup og t. Dorothea Sophia ~ J. Krag i N. Løgum); F. P. L., Rtr. i Sønderbg.; M. Dorothea Sophie Hansen; St. i Jena 32; C. Rendsburg 37; Diac. i Brokdorf c. 39; udn. t. P. v. Gl. K. i Pelvorm 52 uden at tiltræde; ~ Anna Amalie Sanger (Sangarin), b. 19/10 62, Skifte 3/10 65; F. vist Friedrich Hermann Sanger, Diak. i Brokdorf; M. Elsabe Cathrine Gabrielsdtr. Baumann; 2 S., 2 D.; 2 ~ c. 65 . . . . ; see Frederik L. i Rødding-S.; [† 12/7 1770; præd. ualm. opbyggeligt og grundigt; Portrait i Kirken].

Achelis II, nr. 5341; Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 43; DanKir bd. 23, s. 2348, 2351 (se nedenfor).

10. 7/4 1770* [Høist 60] Peter Petersen Høeck, f. Rends, Burkal S., 25/4 34; F. P. Petersen H., Bde.; St. Tønder t. Kiel 57; Præd. p. Augustenborg 57; Pr. 98; ~ 10/9 60 Friderica Sophia Juhl; F. . . . ; M. . . . Rasmusdtr. Rossing af Huusby-V.; [† 18/11 1808; Portrait i Kirken].

Achelis II, nr. 6248; Kbg. Ulkebøl (1781-1814), opsl. 74 (død); DanKir bd. 23, s. 2349 (se nedenfor).

11. 10/2 1809 [Tandslet 13/5 85] Nicolai el. Claus Clausen, f. Meldorf, d. 28/12 55; F. Jesper C., Kirchspielsbevollmächtiger (Sognefuldm.); M. Cathrine Melche; St. i Kiel 76; C. Glückstadt 80; Sp. Adsbøl-G., samt Slotsp. p. Graasteen 18/2 82; ~ 29/4 84 Anna Margrethe Kellermann, d. Eutin 21/6 51, † 28/2 30; F. Johann K., Kok hos Overhofmarskalk v. Pless; mindst 1 S.; see August C. E. C. i Vorde-F.-R.; [† 22/9 1831; Portrait i Kirken].

DanKir bd. 23, s. 2349 (se nedenfor).

12. 7/11 1832 [p. Cap.* 14/9 31, o. 910] Hans Vexels Krog-Meyer; [12/8 1864 Snoldelev-T.; see der].

13. c. P. 1864, fast ansat 65 [2. Compast. i Barmstedt 44] Gustav Waldemar Gardthausen, f. Kbh. 4/4 07; F. Hans G., Toldforv. i Kappel; St. i Kiel 27; C. Gottorp 31; Medl. af d. slesv.-holst. Landsforsamling 48–51; [† 25/10 1872].

14. 1873 [c. P. Nordborg 64, fast ansat 65] Georg Friedrich Jessen af Felsted, f. Kværs 23/6 11; St. Plön t. Kiel 29; Halle 30; C. Gottorp 34; Huslærer i Clausdorf; Sp. Abild 41; Pr. S. Als 74–79, tillige Sønderborg 77–79; [† 11/9 1883].

Achelis II, nr. 9052; Arends I, s. 402: M. 187. 210. 294; Fr. B. I. 106; Wulff. 55, II. 15; K.-K. 1862 S. 21; Volb. 51; K.- u. S.-bl. 1883 S. 152; (Arends’ litteraturforkortelser).

15. 10/1 1884. Heinrich Christian Sophus Lawaetz; see Sottrup.

———————————

 

 

No 1241. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Ulkebøl.

[Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift]

M. S. 1-b/2.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. c. 1596. Mag. Jørgen Olufsen (Olavius); [1599 Hørup; see der].

2. (1608. 11). Mathias Prumerus.

3. o. 10/6 1620 [Diak. Broager 19] Andreas Jensen, f. Broager(?) 95; vist St. i Rostock 17; [† c. 1649(?)].

KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Andreas Joannis«, 25 år gl.).

4. o. 15/7 1649. Jens Pedersen Ronæs (Rhone); [1651 Sp.*; see der].

5. o. 22/10 1651. August Christensen Brunkertzen (Brunkardt) af Hagenbjerg; St. Od. 45; ~ . . . . , † 1700; [† c. 1683].

KUM I, s. 195 (»Augustus Brunchardi Alsenus«); Achelis I, nr. 2211; KS 4:2 (1891-93), s. 657, 658, 666.

Nedlagt i nogen Tid.

6. 20/10 1741, o. 17/11, Christopher Johansen Lange, en Søn af Sp. Nr. 8 her, f. her 30/6 15; St. i Kiel 33; C. Kbh. 10/8 41; ~ Cathrine Mathiasdtr. Steenløse af Tandslet; [# 1744 som forvirret i Hoved; † her 26/1 80].

Achelis II, nr. 5374; KUM III, s. 10 (»Christophorus Lange, Sønderburgo Slesvicensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 37, 38, 48.

7. 22/1 1745, o. 26/2, Christian Johansen Krag af Hørup, f. 3/4 10; St. pr. til Jena 29; St. i Kbh. 37; C. ss. 27/2 38; [† 1745].

KUM II, s. 587 (»Christianus Kragius, Alsena-Sleswicensis«); Danske Kancelli: Biskopens anbefaling 5/2 46 (af efterfølgerens ansøgning), hvor han omtales som død for et års tid siden.

8. 18/2 1746, o. 11/8, Peter Nicolai Ibsen, f. Kbh. Holmens S. 14/1 17; F. Jens I., Materialforv. p. Holmen; M. Maren Pedersdtr. Bagge fra Ribe (Sstr. t. Anna P. B. ~ J. C. K. Dan i Steenløse-F.); St. pr. 34; C. 42; ~ 46 Cathrine Dorthea Pedersdtr. Juul af Assens-Kj. r. Cap., d. 30/6 26; 4 S.; 2 ~ en Skovrider p. Als; [† 28/4 1756; fik 17/6 46 Oprejsning formedelst hans Kone var frugtsommelig før de giftede sig].

KUM II, s. 551 (»Petrus Nicolaus Ibsen«, 18 år gl.); Kbg. Kbh. Holmens K. (1713-21) opsl. 260 (dåb og forældre); Danske Kancelli: Kaldsbrev, biskopens anbefaling (5/2 1746), oprejsning; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 39, i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 35, Riberhus amt nr. 201 (hans mor); J. Kinch: Familierne „Trellund“ og „Baggesen“. Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 1:8 (1880-81), s. 76.

9. før 1760. Johannes Frederik Johansen Lange, Broder til Nr. 6, f. her 12/12 18; [† 17/11 1792].

Kbg. Ulkebøl (1781-1814) opsl. 32 (begravelse), hvor han ikke kaldes "Hr.", hvilket kan tyde på, at han ikke var præst, ligeledes at han ikke findes som student.

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Ulkebøl Kirke, s. 2329-2354.