Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3), (3)

No 38. Adserballe (Asseballe),

Als Sønder Herred, Sønderborg-Nordborg Amt, Als-Ærø Stift.

M. S. 1-b/13; L. S. 1/32; L. P. B. 359; Lkm. 2/525; Past. C. Knudsens Manuscript; Kbg. 1640.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. (1538) [r. Cap. Lysabild . . .] Claus (Nicolaus) . . . ; maaskee ident. m. Nicolaus Iwari, catholsk P. (Kirkeherre) i Adserballe 1534; [† 1554].

1. 1554. Hans Hansen Rhode* (Rhodius); 1 ~ . . . . ; 2 ~ . . . . ; mindst 2 S., 1 D.; see Etm.; Jørgen H. R., r. Cap. i Kettinge; [† c. 1617, c. 100 Aar gl.; (Arends: † c. 1576?); W. 2/262].

2a. 1576. Hans (Johan) Madsen; see Etm.; [† c. 1601?].

(2. Udgaar her, see Sønderbg. Diak.; c. 1589. Jørgen Bruun; [† 1631, i sit 107de Aar, Eptph.; cfr. Pontop. Annal. 3/800].

2b. c. 1600**. F. S. Jesper (Casper) Hansen (Reuter el. Rhode); Pr. 23; ~ Marine . . . , b. 9/8 61; mindst 1 S., 1 D.; see 2 Etm.; J. J. Rhode i Tandslet; [b. 19/2 1640; „vir doctissimus“].

2c. o. 6/5 1640 [Hør. Od. . .] Henrik Hansen, d. Hagenbjerg 24/6 14; F. H. Rasmussen af Hagenbjerg, Degn ss.; M. Mette Hansdtr.; St. Od. 35; ~ 2/8 40 F. D. Karen Jespersdtr., f. c. 11; 2 ~ Etm.; see J. H. Als i Vordingbg.-K.; [† 25/8 1653].

KUM I, s. 126 (»Henricus Iohannis Alsius«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Henricus Johannis«, 26 år gl.).

3. o. 23/9 1653. Steen Poulsen Rhode (Rhodius) af Karlebo, f. 6/1 21; St. Roesk. 45; 1 ~ •/2 54 F. E., b. 22/3 67; mindst 1 D.; 2 ~ 15/7 68 Magdalene Andersdtr. Brandt af Nordborg, f. 6/6 54; mindst 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see M. Isaksen i Sønderby; [† 25/9 1679, b. 3/10; var med •/11 60 til Rigsdagen i Kbh.; en god, from, ærlig og redelig Mand; ynkeligt mishandlet af de Svenske, der tog Alt, hvad han eiede, og tilsidst hængte ham op ved hans Skjæg; see Pontop. Annal. 4/460].

KUM I, s. 191 (»Steno Paulj Rhodius«); KS 4:2 (1891-93), s. 685.

4. i. 6/1 1680 [Fp. 74] Christian Joachimsen Müller, f. Haderslev 27/9 38; F. J. M., Crtr. ss.; M. Marg. Henriksdtr. v. Einen; St. Roesk. t. Helmstedt 50; C. Kbh. 60; Regnskabsfører p. Bjærgværk i Norge c. 69; Pr. 98; ~ 1/7 81 F. E., b. 18/9 32; mindst 2 S.; see Etm.; (E. E. Helm i Taars); [† 9/8 1710].

KUM I, s. 291 (»Christiernus Møllerus Hatersleb. «); Achelis I, nr. 2567.

5. 30/10 1710. Hans Hansen Flensborg (ogsaa kaldet Thomsen), f. Flensbg. 13/12 81; F. H. Thomsen F., som reiste til Od. „paa Fyens Land, for at handle og sætte Krambod“, blev en riig og anseet Mand; M. Mette Christensdtr.; St. Od. 03, Bacc. 04; St. Rostock 06; C. Kbh. 10; ~ 1/6 11 F. D. Margrethe Christiansdtr. Müller, † 18/9 32; 4 S., 7 D.; see Etm.; (A. Zoffmann i Karise-A.; C. Overbeck i Brede); [† 12/2 1739].

KUM II, s. 285, 291 (»Iohannes Iohannis Flensburgensi«, 22 år gl.); Achelis I, nr. 4284; PT 14:3 (1961), s. 32-33.

6. 13/3 1739, o. 22/4, Morten Jensen Reenberg With, tillige Hofp. p. Augustenborg s. A.; ~ F. D.; [25/2 1752 Kettinge; see der].

7. 24/3 1752 [Brockdorf i Holsteen c. 39] Lorentz Lorentzen, tillige Kabinetsp. p. Augustenborg; [5/11 1756 Ulkebøl; see der].

8. 3/12 1756, o. 17/12 [Hofprædikant hos Hertugen af Sønderborg] Peder Clausen; [15/12 1758 Tandslet; see der].

(6/11 1756. H. O. Foss; see Emmerlev).

9. 22/12 1758 [p. Cap. Tandslet 18/9 50, o. 3/11] Hans Mortensen Reimuth, f. Ribe 22/8 19; (Halvbdr. t. Peder M. R. i Igen); F. M. Hansen R., Skræder; M. Dorthe Hansdtr.; St. Ribe 39; C. 45; O.; [b. 29/11 1792; usædvanligt høi og svær; sad i de senere Aar paa en Stol, naar han præd.].

KUM II, s. 601 (»Iohannes Reimuth«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 860, 1222; Kbg. Asserballe (1776-1814), opsl. 30 (begr.).

10. 28/12 1792, i. 20/1 93 [p. Cap. Kettinge 15/10 84] Augustinus Meldal; [21/5 1802 Lysabild; see der].

11. o. 30/7 1809. Thomas Mathias Sabroe; [8/4 1809 Tandslet; see der].

12. 12/5 1809, o. 5/7, Svend Lauritsen Svendsen; [7/8 1822 Notmark; see der].

13. 13/11 1822 [Adsbøl-G. 11] Nicolai Hansen Pærehøy, f. Sønderbg. 27/2 73; F. Hans P., Skipper og Kbmd.; St. Slesvig t. Jena 94, i Kiel 95; C. Gottorp 02; Lærer v. Bgrsk. i Frederikshald (07); Lærer v. et milit. Instit. i Norge 11; ~ Christine Margrethe Boisen fra Graasteen, f. c. 78, † Neumünster 64; 1 S., 1 D.; [# 20/2 1828; † Slesvigs Daare-Anstalt 19/8 1829; meget ringe begavet].

Achelis I, nr. 7635 (»Nicolaus Peerhoeg«); PT 3:1 (1892), s. 164, 200-201.

14. 2/6 1828 [p. Cap. Gudme-B. 8/12 26, o. 10/1 27] Henrik Gottfred Henningsen; [5/3 1834 Lysabild; see der].

15. 4/6 1834 [p. Cap. Spjellerup-S. 4/1 28, o. 11/2] Sigvard Poulsen; [19/6 1847 Glumsø-B.; see Rise].

16. 7/10 1847. Hans Peter Schlaikier; [fjernedes 1848; # 22/2 49; Diak. t. Haderslev St. Maria s. A.; see der].

(c. P. 1848. Holger C. C. Fangel; 16/2 1849 Notmark; see der)
(c. P. •/12 1848. Nicolai Laurentius Feilberg; c. Fp. i Od. •/7 49; 7/1 1850 Ulderup; see K. Helsinge-D.)

17. 24/4 1849 [Cat. Frederikshavn 28/12 44] Henrik Roth; [5/9 1850 Varnæs; see Vigerslev-V.].

18. 22/10 1850, o. 2/11, Frederik Ludvig Bang; [20/3 1863 Horsens; see der].

19. 8/6 1863 [Diac. t. St. Mariæ i Haderslev 8/10 56] Georg Vilhelm Müller, f. 28/11 16 p. Palsgd., N. Snede S.; F. Christ. Friedr. Aug. M., kgl. Skovrider; M. Sophie Christine Georgine Andersen; St. Nykj. 38; C. 4/11 45, h.; Lærer v. den mosaiske Drengesk. i Kbh.; Diac. i Sørup 3/3 54, o. Flensbg. 19/3; 1 ~ 28/11 51 Sidsel Ottonia Matzen (Melzen?), f. 22/9 22, † 12/4 62; F. Cclrd. Jacob Severin M., Dstrchir. i Nykjøb. p. F.; M. Anna Cathr. Steenfeldt; u. B.; 2 ~ 25/9 63 Elline Nielsine Jacobsen, f. 28/1 22, † 4/11 77; F. Jørg. J., Orgelbygger i Haderslev; M. Cecilie Jürgensen; (77) 8 B.; 3 ~ 28/10 84 Sara Oline Christine Flatau, f. 15/8 52; F. Wulf F., Handelsfuldm. i Kbh.; M. Julie Wilh. Petersen; [susp. •/2 67, afsat af d. t. R. 20/5 s. A.; Hjelpep. i Tommerup-B. 68, siden Vic.-P. ss.; Stadager-K. 69; † Sundby 17/8 1898].

Arends II, s. 95: W. I. 67. 752, II. 699; III. 723; M. 14. 161. 280; Elv. 477; Gr.-H. & H.-F. II. 163 f.; Carøe III. 131; (Arends’ litteraturforkortelser).

20. 1868. Lorentz August Ludvig Schmidt; [1871 Høier; see der].

21. 30/12 1871 [c. P. Romø 15/3 71] Hans Frederik Nissen, f. Snestrup, Paarup S., 22/11 49; F. Ole Hansen N., Lærer; M. Mette Schrøder; St. Od. 63; deltog som Officersasp. i Krigen 64; Seklieut. 15/5 67 m. Anc. 25/11 64; C. 30/6 70, h1; entl. som Lieut. 24/9 s. A.; Prøve for Slesvigs Generalsuperintendent i Haderslev 3/2 71, o. 12/3; ~ 15/10 71 Josephine Frederikke Nissen, f. Tyrstrup 5/9 45; F. Hans Bonnichsen N., Kommissionsmægler; M. Anne Marie Jepmond; [vist # el. † c. 1893].

Elvius s. 659.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 23 Sønderborg amt, udg. af Nationalmuseet 1961. Asserballe Kirke, s. 2441-2453.