Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1443. Høier,

Høier Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1673 (÷ 1702-33); Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Sven Jensen; [† 1554; (Cl. Rolfs. 83)].

2. 1554. Hans (Joh.) Christensen; see Etm.; [# 1588; † eft. 1608, 90 Aar. gl.; (J. 390; K.-S. 3 R. I. 696 L. 7; V. f. K. 2 R. III. 480 f.; Cl. Rolfs. 83 ff.)].

3. 1588. F. S. Sven Hansen (Johannis); ~ . . . . Hansdtr. Kiergaard fra Høier; 2 ~ Etm.; see Tycho S. Hoyer i Burkal; P. Hansen her; [† 1592; (J. 390; Cl. Rolfs. 85 f. 374 Note 3)].

4. 1594. Peter Brodersen, f. Klægsbøl; F. B. Rickertsen i Klægsbøl; St. i Rostock 87, i Leipzig s. A.; ~ F. E.; [† 25/2 1637; (Krafft. 403; J. 390; Rost. Matr.; Cl. Rolfs. 86 ff. 374 Note 3); Achelis I, nr. 737].

5. 1638. BB. af Nr. 3 Peder Hansen (Johannis); St. i Rostock 33, i Kønigsberg 36; ~ . . . . ; [† 1650; (Krafft. 403; J. 390; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 376; Cl. Rolfs. 88 ff.); Achelis I, nr. 1853].

6. 1650. Paul Petræus, f. Sønderborg 12/10 19; F. Peter Paulsen af Adsbøl-G., Kbmd. og Rdmd.; M. Anna Clausdtr.; St. Sønderborg t. Greifswald 35, i Kønigsberg 41–43, i Rostock 44, i Kbh. 46 (ikke i Matr.), i Wittenberg 48; ~ 14/7 51 Esther Tychosdtr. Hoyer af Burkal, E. e. Iver Peters, f. c. 24, † 30/7 87; see Etm.; T. Paulsen i Svenstrup; [† 17/4 1698; hans Navn paa Kirkeklokken 1677; (J. 390; Greifsw. Matr.; Køn. Matr. I. 425; Patr. Sl. I. 233; Cl. Rolfs. 90–95; V. f. K. 2 R. VIII. 422–29); Achelis I, nr. 2081; DanKir bd. 21, s. 1043-44 (se nedenfor)].

7. 31/8 1687**. Caspar Petræus (Finke), f. Tønder c. 62; F. Friedrich Petersen, Kbmd.; M. Marina Peters; St. i Kønigsberg 82, i Leipzig 84, i Kbh. 29/4 87; C. Kbh. s. A.; ~ 31/7 88 F. D. Esther Paulsdtr. Petræus; see Etm.; Christian P. i Hjerpsted; [# 1733; † 23/10 42; (J. 390; C. lit. I. 485; Køn. Matr. II. 128; V. f. K. 2 R. V. 461; Cl. Rolfs. 95–98. 514 Note 3); Achelis I, nr. 3497; KUM II, s. 151 (»Casparus Petræus Tundera-Holsatus«); Danske kancelli: Kaldsbrev].

8. 1742 [Cap.* 33] F. S. Peter Petræus, f. 9/4 02; St. i Wittenberg 23, i Kbh. 28; C. Kbh. 29; 1 ~ Sønderbg. 16/10 33 Catharina Johansdtr. Milnitz, f. 08, b. 16/4 39; F. J. Friedrich M., Amtsskrvr. i Tønder; M. Dorothea Sophie Petersdtr. Kaath; 2 ~ Catharina Namonsdtr. Kramer; F. N. P. K., Kbmd. i Flensbg.; see Etm.; [† 3/1 1763; Portrait i Kirken; (J. 390; D.-P.; Cl. Rolfs. 97–100); Achelis I, nr. 5003; KUM II, s. 493 (»Petrus Petræus, Holsatus, Hoyera-Slesvicensis«, 26 år gl.); DanKir bd. 21, s. 1042 (se nedenfor)].

9. 1758** [Medolden 20/9 54] Hans Johansen Schou, f. Høier 20/10 28; (Halvbdr. t. T. Todsen i Ubjerg); F. Johannes S., Kbmd. og Østersforp.; M. Christine Schmidt; St. pr. t. Altona, i Halle 47; C. Kbh. 51; Visby 12/7 54**, o. 2/10; 1 ~ 55 F. D. Esther Petersdtr. Petræus, f. 5/11 34, † 1/2 64; 1 D.; 2 ~ 1/8 65 Adelheid Nicolausdtr. Fabricius, f. •/4 44, † Tønder 28/12 30; F. N. F. af Varnæs, Sp. i Emsbøl; M. Magdalena Maria Mathiasdtr. Henck; [# 1800; † 8/4 01 (07?); (W. II. 394; J. 390; Cl. Rolfs. 100 f. 471 Note); Achelis II, nr. 5878].

10. 1800 [Diak. Tønder 95] Christian Petersen, f. Broderup, Tinglev S., 30/6 64; F. Christian P., Ldmd.; M. Catharina Petersen; St. i Kiel 85; C. Gottorp 89; vist St. Jena 92; Compastor i Mildsted 94; ~ Kettinge 30/6 96 Lucia Hedwig Beata Brolund af Hørup, f. c. 73, † 15/4 11; see Friedrich P. i Ulderup; [† Tønder 12/9 1818; (J. 374. 390. 602; M. 320; Wulff. 11; Lüb. & Schr. 426; Alb. II. 92 L. 20–19 n.; Carstens: Die Stadt Tondern. 141; Cl. Rolfs. 102 ff.; Nied. F.-G. XIII. 119); Achelis II, nr. 7267].

11. 27/8 1819 [Skads 07] Georg Lorentz Nissen, f. Tønder 16/9 76; F. Jürgen N., Toldforv.; M. Anna Botilla Henningsen; St. Husum t. Kiel 97; C. Gottorp 01; 1 ~ Tønder 8/1 13 Cæcilie Petersen, f. Tønder 14/6 91, † Skads 28/4 14; F. Andreas P., Kbmd. i Tønder; M. Anna Cathrine Todsen; 2 ~ Keitum 23/4 17 Wilhelmine Dorothea Henriette Fangel, f. Keitum 11/1 89, † 3/2 69; F. Rasmus Jensen F. af Nordborg, Sp. i Dagebøl, siden i Keitum; M. Margrethe Marie Boetius; [# 28/8 1830; † 28/12 s. A.; Kobberplade i Kirken; (J. 390. 396; M. 320. 354; Wulff. 24; Cl. Rolfs. 104 ff.); Achelis II, nr. 7777; PT 13:1 (1952), s. 3, 7-8 (Slægten Fangel fra Nordborg); DanKir bd. 21, s. 1044 (se nedenfor)].

12. 1832 [Ensted 24] Jürgen Friedrich Sønnichsen, f. Roost, Arrild S., 22/6 97; F. Hans S., Ldmd., siden p. Hemgd. i Emmerlev; M. Charlotte Amalie Ries(e); St. Haderslev t. Kiel 18, i Halle 19; C. Gottorp 21; [† 27/7 1844; ~ 7/4 26 Ingeborg Carstensen, f. Høier 12/8 01; † 19/3 73; F. Carsten Redlef C., Rdmd.; M. Christine Feddersen; [† 27/6 el. 27/7 1844; (J. 390. 440; M. 121. 320; Fr. B. I. 171; Wulff. 37, II. 11; Had. Joh. 58; Cl. Rolfs. 106 f.); Achelis II, nr. 8429].

13. 1845 [Diak. Læk 31] Johan Ludvig Momsen af Sønderborg, f. 2/10 03; St. i Kiel 24; C. Gottorp 28; ~ Catharina Spang; [# 1871; † 22/10 el. 22/12 75; (J. 492; M. 320. 415; Fr. B. I. 82; Wulff. 45; Allen. II. 151 f.; Cl. Rolfs. 108); Achelis II, nr. 8739].

14. 1871 [Adserballe 68] Lorentz August Ludvig Schmidt, f. Læk 1/11 41; F. Nicolai S., Ldmd. og »Kirchenzwölfer«; St. Flensborg t. Kiel 62; C. Berlin 64; [1892 Sørup; # 98; † Høier 30/4 1905; Portrait i Kirken; (Achelis II, nr. 10340); DanKir bd. 21, s. 1042 (se nedenfor)].

———————————

 

 

No 1443b. Diakoner (Sognecapellaner) i Høier.

[Høier Herred, Tønder Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1673 (÷ 1702-33).
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Nicolai . . . ; (J. 390).

2. 15 . .? Johann Pol; (J. 390).

3. 15 . . Detlev . . . ; [† 1632(?), druknede?; (J. 390. 664 f.)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Højer Kirke, s. 1025-1049.