Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1488. Emsbøl (Emmelsbøl, Emmelsbüll),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1694. Kirkesproget er tydsk.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Bertlef . . . . ; (J. 530).

2. 15 . . Jasper . . . . ; [† 3/9 1538; (J. 530)].

3. 1538. Berend Petri; (J. 530).

4. 154 . Nicolaus . . . . ; (J. 530).

5. 15 . . Carsten . . . . , f. Ditmarsken; (J. 530).

6. 15 . . Jochim . . . . ; [† 1547; (J. 530)].

(Udgaar her. See Diakoner. 7. o. 1558. Matthias Petersen).

7. 1551 [Rødenæs 49] Nicolaus Petri*, f. Brarup, Kær Hrd., c. 23; St. Rostock 47; [† 1603; (J. 530. 538; Krafft. 402 L. 17-18; Tresch. 319); Achelis I, nr. 140].

8. 1604 [Rødenæs 02] Christian (Carsten) Petræus (d.æ.), fmtl. af St. Nic. p. Før; St. i Rostock 99, i Wittenberg 01; see Etm.; [† 1635; (J. 530. 538; Krafft. 402; Rost. Matr.; Witt. Matr.); Achelis I, nr. 973].

9. 1636 [Diak.* 34] F. S. Christian Petræus (d.y.); St. i Rostock 31; [† 1665; (J. 530f; Krafft. 402; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1781].

10. 1665. Ernst Friedlieb, f. Oldenburg; St. i Rostock 54, i Kbh. 55; ~ 14/6 70 Margaretha Andreasdtr. Ambders af Burkal, d. 13/12 53; B.; see P. Dalichius og P. Petræus i Dedsbøl; [† 1693; (J. 530; Voss. 19 L. 12 n.; Rost. Matr.; Unsterb. Sterbl. II.; O. H. Moller XIII. No. 71); KUM I, s. (»Ernestus Fridlieb Oldenb.«)].

11. 1693. Matthias Henck, f. Gnoien, Mecklenburg; St. i Rostock 84; ~ Adelheid Anna Kieffer, vist af Tønder; see Etm.; [† 31/8 1727; (J. 530; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. II. 408 ff., III. 228-65, V. 463)].

12. 1728. Nicolaus Fabricius af Varnæs, f. 20/1 90; St. i Kiel 06, i Jena 08, i Kbh. 26; C. Kbh. 9/11 26; ~ F. D. Magdalena Maria Henck, f. 4/8 07, † 26/7 73; (mindst) 1 S., 2 D.; see Peter F., Diak. t. St. Nic. p. Før; S. Muhl i Klangsbøl; H. Schou i Høyer; [† 4/5 1771; (J. 530; D.-P.; Had. Joh. 41; Cl. Rolfs. 101; Nied. F.-G. XII. 167); Achelis II, nr. 4399; KUM II, s. 483 (»Nicolaus Fabricius. Apenrada-Slesvicensis«)].

13. 1771. Gotthilf Johannes Schmidt; [1781 Sønderborg; see Tønder].

14. 1781 [Poppenbüll 65] Moritz Carstensen, f. Lindholm c. 32; St. i Kiel 57, i Kbh. 58; ~ Anna Maria Ægidius af Varnæs; see Moritz C. t. St. Johs. p. Før; C. Christiansen i Humtrup; [† 5/8 1807; (J. 530. 821; Voss. 159; Nordfr. Ver. XIII. 39 Note 1); Achelis II, nr. 6260; KUM III, s. 184 (»Mauritius Carstensen, ambo Tondera Slesvicenses«, 25 år gl.)].

15. 1/5 1808 [Enge 14/5 01] Johan Martensen Zoëga; [1/3 1821 Tinglev; see der].

16. 4/9 1821 [Cantor i Petersdorf (Femern) 18] Hans Peter Lorenzen, f. Ravnkjær 30/3 84; F. Peter L., Bde.; M. Cathrine Dorothea Vollertsen; St. Flensbg. t. Kiel 06; C. Gottorp 13; Huslærer; ~ 24 Magdalene Marie Bendixdtr., f. Sibbershus, Rødenæs S., 2/3 94; F. B. Bendixen; M. Magdalene Christine Muhl; [# 29/9 1847; † Eggebæk(?) •/4 67; (J. 530; M. 382; Fr. B. I. 212 f.; Wulff. 32); Achelis II, nr. 8015; Fr.B. I, s. 212-13].

17. 6/9 1847 [p. Cap. Nordstrand (Odenbøl) 25/11 43, i Hamberge 46] Gustav Ferdinand Jacobsen; [1871 Eskris; see der].

———————————

 

 

No 1488b. Diakoner i Emsbøl (Emmelsbüll).

[Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1694.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Nicolaus . . . . ; F. Nis Clixbüll; halshugget som Sørøver; (J. 530).

2. 15 . . Peter . . . . „de Buckede oder Diecke“; (J. 530).

3. c. 1556. Richard Petri; [1557 Klangsbøl; see der].

4. c. 1557. Gregorius . . . . ; [† el. forflyttet c. 1558; (J. 530)].

5. o. 1558. Matthias Petersen; vist St. Rostock 56; [(K.-S. 2 R. IV. 658 Note 3); Achelis I, nr. 234; KS 2:4 (1867-68), s. 658 (noten: »kaldet til Præst i Emsbøl, lod sig ordinere af D. Johannes Draconites, Præst og Professor i Rostock«)].

6. c. 1562. Johan Brügge; [1575 Diak. Horsbøl; see der].

7. 1576. Petrus Struck (Strauch?); vist St. i Wittenberg 73; [† 1582; (J. 530; Witt. matr. (P. Strauch, »Brecensis«))].

8. 1583. Detlef Johansen (Johannis); [1594 Dedsbøl; see der].

9. 1593. Johannes Pollio; [1596 Keitum p. Sild; see der].

10. 1596 [P. el. Degn Nordmarsch 81] Peter Demer (Dimerus), f. Kehdingerland el. Kitzingen in Franken; Sp. p. Hoge 15 . . ; [† 1620; (J. 531. 682. 687; Krafft. 402)].

Vakance.

11. 1634. Christian Petræus (d.y.); [1636 Sp.*; see der].

12. 1636 [Rtr. Bredsted 30] Sebastian Cammermeyer; [1638 Ensted; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 530-531.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 177-178.