Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1504. Humtrup (Humptrup),

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1764 (Süderlügum); Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1534). Johann . . . ; (J. 476).

2. 15 . . Nigels . . . ; (J. 476; Jahrb. V. 211).

3. (1579) [p. Cap.* 15 . .] Carsten (Christian) Montanus (Berg), vist f. Ubjerg; St. Rostock 76; [† 1600; blev blind; (J. 476; Krafft. 400 L. 14-13 n.); Achelis I, nr. 553].

4. 1600. Erich Struck (Strauck); [† 1640; (Krafft. 400; J. 476)].

5. o. 20/4 1641 [Crtr. Flensborg 35] Mag. Eddo Jacobi, f. Klægsbøl 04; St. Kønigsberg 24; Mag.; Lærer v. Kønigsberg Latinskole 28; ~ 6/6 40 Cecilia Christiansdtr.; F. C. Sønnichsen, Rdmd. i Flensborg; M. Dorothea Iversen; 2 ~ Etm.; see Chr. Eddow i Nykirke (T.); [† 23/6 1649; (J. 476; Køn. Matr. I. 279; B.-D. 1198 f.; Sim. 186); Achelis I, nr. 1603, 2769; PT 11:4 (1943), s. 187-88; 12:3 (1948), s. 196].

6. 1649. [Hjerpsted c. 24] Peder Clausen (Claudius) af Emmerlev, f. 1/4 99; St. Haderslev t. Rostock 20, i Kbh. 21; p. Kap. Emmerlev 21; 1 ~ . . . ; M. . . . Pedersdtr., hvis Fader var P. Nielsen, Delefoged i Ballum; 2 D.; 2 ~ 24/2 50 F. E.; u. B.; see J. P. Trans i Hjerpsted; [† før 1679; blev vist i 1623 kaldet til Sp. i Ballum af Menigheden, men valget blev underkjendt, da Ribe Kapitel havde kaldsretten. Derefter blev han kaldet til Hjerpsted, med tøvede vistnok lenge med at overtage kaldet, i håb om at Ancher Buch i Ballum skulde blive afsat; (Krafft. 403; J. 393; Sl. Kb. Ud. 61 (Stamt.); Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1476; KUM I, s. 48 (»Petrus Clavdij Emmerlofvius«); PT 11:4 (1943), s. 187-88; 12:3 (1948), s. 196; SdjyAarb 1942 s. 261-263 (se nedenfor), 1959, s. 8, 23].

7. (1679). F. Bdrsøn Peder Poulsen Claudius af Hostrup; ~ Anna Margaretha . . . , levede 86 ; u. B.; [† 6/9 1693, b. 13/9; (J. 476); PT 11:4 (1943), s. 188, 190; 12:3 (1948), s. 196; SdjyAarb 1942 s. 261-263 (se nedenfor)].

8. 1693. Hans Hansen, f. Flensborg 27/8 67; F. Hans H., Bgr.; St. i Jena 87; ~ Agneta Catharina Steinbek; F. fmtl. Kniplingsfabr. i Tønder; (mindst) 1 S., 3 D.; see Johann W. H. i Store Vi; N. B. Brodersen t. Kbh. Nic. K.; P. Petræus i S. Løgum; Etm.; [† 2/9 1714; (J. 476; Sl. Kb. Ud. 159 L. 4-6; P.-T. 8 R. VI. 95 L. 7-8; J. Brodersen 428; Nied. F.-G. XII. 142. 143, jfr. Risum Kb.: Faddere v. Daab 1722 1/6); Achelis I, nr. 3661].

9. c. 1714 el. 16. Johannes Tychsen; [1736 Haderslev; see der].

10. 1737 [Rinkenæs 25] Friedrich Christopher Bruhn af N. Løgum og Løgumkl., f. Løgumkl. 16/7 92; St. i Jena 10, i Halle 13, i Kiel 14; 1 ~ 25 (Bev. 29/10) Johanna Roost, f. Tønder; (Sstr. t. J. Roost i N. Løgum og Løgumkl., t. Ingeborg R. ~ B. Brodersen i Ballum, t. Helene R. ~ J. Henningsen i Møgeltønder, t. Catharina R. ~ J. Boëthius i Medelby og Faster t. Jacob R. i Rødenæs); F. Jacob R., Bgmstr. i Tønder; M. Ancke Lorenzen; 2 ~ 46 Marie Sophie Johannsdtr. Outzen af Aventoft, f. c. 26; 2 ~ 2/12 57 A. G. Fabricius i Ullerup; [† 12/11 1756; (J. 446. 476; J. Brodersen 430–33; Sj. Aarb. 1927 S. 268 Anm.; Nied. F.-G. XII. 168); Achelis I, nr. 4536; PT 14:6 (1965), s. 130; 1981, s. 71, 79].

11. 1757. Andreas Gottlieb Fabricius; [1788 Ullerup; see der].

12. 1789 [Galmsbøl 86] Christian Christiansen, f. Vesby, Medelby S., 27/10 59; F. C. Brix; M. Christina Jacobsdtr. Hansen; St. i Kiel 81; ~ Christiane Moritzdtr. Carstens af Emsbøl; [# 1809; † Humtrup 19/10 1817; (J. 476. 523; M. 401); Achelis II, nr. 7091].

13. k. 11/11 1809, i. 10 [Oland 94] Søncke Petersen, f. Rødenæs 4/6 61; F. Jens P.; St. i Kiel 86; C. Gottorp 91; [† •/6 1834; (J. 476. 695; M. 401. 474; Wulff. 13); Achelis II, nr. 7279].

14. k. 6/11 1834, i. 12/4 35. Peter Wilhelm Hansen, f. Tønder 28/7 97; F. Thomas H., Skolemester; M. Christina Maria Hahn; St. Husum t. Kiel 19, i Berlin 21; C. Gottorp 28; ~ Sophie Fried. Wilh. Ernestine Luise Johanne Andersdtr. (Andreæ); [1845 Ravnkær; susp. 51; # 52; † Eimsbüttel v. Hamburg 31/3 1863; (J. 476; M.-H. II. 410; M. 401. 603; Fr. B. I. 91 f.; Wulff. 45. II. 5); Achelis II, nr. 8489].

15. 1845. Jep Jepsen; [1864 c. Sp. Hostrup; see Tandslet].

16. 1864-1868.

17. 1868. Friedrich Arrien Adolph Johnsen af Munkbrarup, f. Stedesand 2/8 41; St. Altona t. Kiel 63; [1875 Adelby; # 1907; † Flensbg. 7/5 1917; Achelis II, nr. 10395].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 476.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 168-169.
Smith, Jonathan: Præsteslægten Claudius. Sønderjyske Årbøger, 1942, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 257-267 (om nr. 6 og 7).