Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1498. Galmsbøl (Altgalmsbüll),

Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1686 (÷ 1728-55); Kirkesproget er tydsk.
Anm. Galmsbøl var tidligere en Ø. Den var for lille til at kunde inddiges og i 1803 blev den gamle Kirke nedbrudt. Beboerne henlagde sig til Dedsbøl, Nybøl og Dagebøl Kirker (Trap 1864).
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1561. Petrus Marquardi, f. c. 36; [† 1606; (J. 523)].

2. c. 1606 [Hoge 03] Johannes Carcovii; fmtl. den Hermann (Johannes?) Kletting fra Breslau, der stud. i Wittenberg 97 og som blev fordrevet fra Butjadingerland; [† 16 . . ; (J. 523. 683; Krafft. 403)].

3. 16 . . Johannes Christiani; maaskee identisk med Forrige; [fmtl. † el. forflyttet c. 1638; (Krafft. 403)].

4. 1638. Bernhard Boëthius af St. Johs. p. Før, f. Nieblum p. Før 20/6 11; St. i Rostock 34; (mindst) 2 S., 2 D.; see Jacob B. p. Amrum; A. Ambders, Diak. Nybøl (T.); P. Axen i Nybøl (T.); [† 24/1 1686; (J. 523; Krafft. 403; Rost. Matr.; O. H. Moller. XIII Note 1); Achelis I, nr. 1881a].

5. 1686. Hinrich Riese; [1699 Foretoft; see der].

6. 1699. Heinrich von Saldern (Sallern), f. Neumünster; (Fbdr. t. Sebastian v. S. i Starup-G.); F. Hans v. S., Møller og Kornskriver; M. Magdalene . . . ; St. i Kiel 93, i Rostock 96; ~ 13/6 97 Christine Magdalene Johannsdtr., levede 46; (Sstr. t. Maria J. ~ H. Grauer i Horsbøl); F. J. Heinrich Nicolai, Sp. i Kaleby-Moldened; M. . . . Petrusdtr. Rodbertus; [† •/12 1727; (J. 523; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. II. 487-512, V. 459; Z. f. Schl.-H. G. XXX. 219 f.)].

Vakance.

7. 1732. Stephan Diedrich Riese af Foretoft, f. her 20/1 90; St. i Jena 10; [fmtl. † c. 1755; (J. 523; Nied. F.-G. XII. 168); Achelis I, nr. 4532].

8. 1756. Jørgen Henrichsen; [1757 St. Johs. p. Før; see der].

9. 1757. Detlef Peter Krebs af Foretoft, f. 8/7 32; St. Altona t. Kbh. 55; 1 ~ 22/6 59 Brigitta Marie Lützen af Nybøl (T.), f. 12/5 39, † 20/3 83; 2 ~ Elisabeth Behrens; [1779 Rendsburg Maria K.; † 12/9 1787; (J. 523; Lüb. 447; Ersl. S. II. 100 Note a; Michl.: Rendsb. 6; Höft: Rendsb. 210; P.-T. 1 R. IV. 139); Achelis II, nr. 6178; KUM III, s. 145 (»Ditlevius Petrus Krebs«)].

10. o. 9/7 1779. Peter Christiansen Schmidt; [1780 Nykirke (T.); see der].

11. k. 26/11 1780. Christian Bahnsen; [1785 Dagebøl; see der].

12. 1786. Christian Christiansen; [1789 Humtrup; see der].

13. 1790. Jacob Nicolai, f. Broager 14/9 59; F. Jacob N., Muremester (Ziegelmeister) i Egernsund, Broager S.; M. Anna Maria Matzen; St. i Kiel 77, i Gøttingen 79; C. Gottorp 88; [† 16/1 1796; (J. 523; Wulff. 9; Nied. F.-G. X. 68); Achelis II, nr. 6975].

———————————

 

 

No 1498b. Prædikanter i Galmsbøl (Altgalmsbüll).

[Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1686 (÷ 1728-55); Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1796. Henning Henningsen, f. Langballe, Grumtoft S., 18/3 67; F. Hans H. Ldmd.; M. Anna Magdalena Olsen; St. Slesvig og Flensbg. t. Kiel 87; C. Gottorp 91; [4/2 1798 St. Peter, Eiderstedt; # 1835; † 27/7 1838; (J. 834; M. 521; Voss. 189; Wulff. 13, II. 6; Kordes. 166; Lüb. & Schr. 247; Alb. I. 350; N. St. M. X. 459; A. f. Sip. VIII. 169); Achelis II, nr. 7360].

2. 1798. Bendix Jensen; [1803 Nykirke (F.); see der].

Nedlagt 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 523.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig, Kjøbenhavn 1864, bd. 1, s. 186