Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1486. Dedsbøl (Deezbüll),

Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1694; Kirkesproget var tydsk.
Anm. Deezbüll er nu en bydel i Niebüll.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1523. Johann Jensen; ; [(1557) Nybøl (T.); see der].

2. (153. ). Hinrich . . . ; (J. 510).

3. (1548). Andreas Johannsen; (J. 510).

4. (c. 1555). Arendt . . . ; efterlod sig Enke og Børn; (J. 510).

5. (1562). Johann Ebsen; (J. 510).

6. (c. 1570?). Johann Schiltroth fra Hessen; see Heinrich S. i Aventoft; [† før 1583; (Krafft. 403; J. 510)].

7. (1583) [Dagebøl 80. 81] Michael Becker (Pistorius); St. Husum t. i Rostock 62; Diak. Horsbøl c. 64; [fmtl. † c. 1586; (J. 510. 521. 533; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 336].

8. 1586. Simon Nicolai, f. Bredsted; St. Husum t. Rostock 80; [1589 Hatsted; † 14/4 1595; (J. 510. 618; Lass. II. 81; Rost. Matr.)].

9. 1589 [Volgsbøl (86)] Joachim Bolte; see Etm.; [† 1594; (J. 510. 663)].

10. 1594 [Diak. Emsbøl 83] Detlef Johansen* (Hansen), f. Langhorn 56; St. Husum t. Rostock 81; 1 ~ 86 F. D. Anke Joachimsdtr. Bolte; 2 ~ 04 Herrlich Jannens; [# 1645; † 1647; (Krafft. 403; J. 510. 530f.; Rost. Matr.; Tresch. 300; Giessing. III. 97 f.; V. f. K. 2 R. II. 405-08, 513-15); Achelis I, nr. 625].

11. 1645. [Cantor o Tønder 39] Adam Dalichius, f. Zehdenick i Mark-Brandenburg; St. i Greifswald 35; vist ~ Gjertrud Petersdtr. Bockelmann; F. P. B., Proc. i Husum; M. Lucia . . . ; (mindst) 3 S., 1 D.; see Etm.; B. Richardsen t. St. Laurentii p. Før; [† 1685; (J. 510. Krafft. 126 L. 12-11 n.; Carstens: Die Stadt Tondern 142); »Småstykker« (Hvem var Bertel Richardsens første kone?); PT 12:6 (1951), s. 121; Greifsw. Matr. II, s. 548 (»Adamus Dalichius, Zedenickensis Marchiacus, gratis quia pauper«)].

12. 1685. F. S. Peter Dalichius; St. i Kiel 68; ~ Catharina Ernstsdtr. Friedlieb af Emsbøl; 2 ~ Etm.; (see J. D. Esmarch i N. Haksted); [† 1694; (J. 511); Achelis I, nr. 3012 (3010a, 3011)].

13. 1694. Peter Christensen Petræus af Ubjerg, d. 23/3 65; St. i Jena 86; ~ 26/6 94 F. E., † 26/6 07; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ 08 (12?) Laureta Johansdtr. Lund af Tønder Diak., d. 28/2 72; (mindst) 2 S.; see Etm.; Johann Peter P. i Stedesand; [† 13/6 1719; (J. 511. Voss. 19; Nied. F.-G. XII. 142); Achelis I, nr. 3618; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

14. 1720. F. S. Peter Petersen Petræus, f. 2/2 95; St. Flensborg t. Jena 14–17, i Holland 19; Fp. v. de danske Tropper ved Rhinen 34–36, i hvilken Tid Emb. blev forvaltet af en Vikar og Diakon: Andreas Ambders, da p. Cap. i Lindholm, siden P. i S. Løgum; 1 ~ 19 Margaretha Schwartz, † 14/3 28; 2 ~ 15/9 29 Catharina Christiansdtr. Ambders af Burkal, f. 15/10 00, † 60; 1 S., 2 D.; [1737 Garding; Pr. Eiderstedt 42; † 15/12 1745; (J. 511. 767. 807; Voss. 19. 116; O. H. Moller. IX. 38 L. 2-1 n., XIII No. 81; Nordfr. Ver. 1-5; P.-T. 9 R. I. 79; Nied. F.-G. XII. 182; V. f. K. 2 R. V. 459); Achelis I, nr. 4673; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 278].

15. 1737 [Fp. 34–36] Johann Reinhold Prætorius af Hammelev, f. 24/6 05; St. Haderslev t. Halle 21, i Jena 22; C. Rendsburg 31; ~ 38 Cæcilia Marina Carstensen; 2 ~ J. S. Kirkerup t. St. Laurentii p. Før; [† 1/3 1755; (J. 511; Nied. F.-G. XII. 248); Achelis I, nr. 4934].

16. k. 27/7 1755. Johann Hinrich Nasser, f. Slesvig 13/4 17; F. Bernhard Alexander N., Kbmd.; St. Slesvig t. Gøttingen 37, i Jena s. A.; C. Rendsburg 45; ~ 7/10 57 Helena Jesdtr.; F. J. Hansen i Chr. Albrechts Koog; 2 ~ Etm.; [† 5/8 1769; (J. 511; Nied. F.-G. VIII. 115, XIII. 75); Achelis I, nr. 5535; PT 14:6 (1964-65), s. 135].

17. 1770. Andreas Christian Claudius; [14/12 1787 S. Løgum; see der].

18. k. 2/1 1788 [Diak. Barlt 84] Jasper Jessen, f. Tønder 30/11 58; F. Thomas J., Kbmd.; M. Anna Maria Lorentzen; St. i Kiel 77; C. Gottorp 84; ~ 5/8 91 Gude Maria Petersen, f. 4/6 72; F. Hans P.; M. Marie . . . ; [† 30/8 1814; (J. 511; M. 379; Wulff. 5); Achelis II, nr. 6971].

19. 14/6 1815 [Fp. 2/4 10] Nis Hansen Møller; [19/12 1820 Vonsbæk; see der].

20. 3/7 1821. Hans Jørgensen; [# 1850; Privatlærer i Bredsted; Gartner ss.; see Nr. 22 her].

21. 26/9 1850, o. 2/10, fast ansat 18/12 s. A., Philip Petersen; [afsat 64 af den t. Reg.; # 28/10 s. A. af den d. Reg.; see Torslev-L.].

22. 1864 [Privatlærer i Bredsted 50; Gartner ss.] Hans Jørgensen, f. Majbøl, Hørup S. p. Als, 31/1 96; F. J. Jacobsen, Gdeier. og Synsmd.; St. i Kiel 24/4 17; C. Gottorp 20; Sp. her 3/7 21–50; Medl. af Landsforsaml. 1848–50; [# 1875; † Kiel-Gaarden 15/7 1877 (J. 511; M. 379; Fr. B. I. 60; Wulff. 36, II. 7; Volb. 53; Alb. I. 416); Achelis II, nr. 8376; Fr.B. I, s. 60].

———————————

No 1486b. Diakoner i Dedsbøl (Deezbüll).

[Bøking Herred (Bökingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Kbg. 1694; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Enholz . . . ; (J. 511).

2. 15 . . Mangens . . . ; (J. 511).

I 1608 fantes intet Diakonembede.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 510-511.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. I, s. 182.