Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1532. Stedesand,

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1696; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1560). Nicolaus Matzen; [(Nordelbingen VI. 413 Note 9)].

2. 15 . .

3. 15 . . Ludolph Winterberg; ~ . . . . Andreasdtr. Feddersen af Rødenæs; (mindst) 1 S.; see Georg W. i Rødenæs; [† 1618; (J. 499; Krafft. 400; O. H. Moller. I. 20)].

4. o. 8/10 1618. Christian Henrichsen fra Kiel; St. i Kbh. 12, i Rostock s. A.; ~ Anna . . . . ; 2 ~ Etm.; [† c. 1651; (J. 499; Krafft. 400; Rost. Matr.; P.-T. 8 R. VI. 185); KUM I, s. 6 (»Christianus Henricj Chiloniensis Holsatus«); PT 8:6 (1928), s. 185: Han er næppe identisk med præsten »Christen Henrichsen«, der blev ordineret til skibspræst 25/10 1618].

5. 1652. Friedrich Jebsen, f. Blans, Ullerup S., 11/3 22; F. Jacob J., Sognefgd.; M. Cæcilia . . . . ; St. i Jena 44; 1 ~ 19/10 52 F. E., † c. 60; 2 ~ 61 Eleonora Hansdtr. Thomsen; F. H. T., Amtsskriver i Nordborg; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 19/3 1701; (J. 499); Achelis I, nr. 2165].

6. 1701 [Cap.* . . ] Gerhard Samuelsen Thomsen af Flensbg. St. Nic. K.; St. i Wittenberg 87; ~ F. D. . . . . Friedrichsdtr. Jebsen; [† 1713; (J. 499); Achelis I, nr. 3674].

7. 1714. Michael Hinrichsen; [1743 St. Nic. K. p. Før; see der].

8. 1743. Peter Lorenzen, byttede Kald med Etm.; [1752 Diak. Nybøl (T.); see der].

9. 1752, byttede Kald med Formd. [Diak. Nybøl (T.) 37, Compast. sst. 40] Johann Peter Petræus af Dedsbøl, f. 25/11 10; St. Flensbg. t. Rostock 30, i Kiel 32; C. Tønder 37; 1 ~ 40 Catharina Bornemann; 2 ~ Anna Catharina Tychsen; F. Lorenz T., Kbmd. i Tønder (2 ~ Catharina Petræus, Johann P. P.s Sstr.); M. Apollonia Lysholm; vistnok 3 ~ Wiwecke (Wilhelmine) Tychsen, 2. Hustrus Sstr.; (mindst) 1 D.; see S. Lützen i N. Haksted; [† 24/11 1767; (J. 499. 508; Intelligensbl. f. Tønder og Omegn 1859 No. 31); Achelis I, nr. 5254; PT 14:6 (1964-65), s. 135].

10. k. 5/6 1768 [Huslærer i Süderstapel 175 . .] Johann (Jens) Friedrich Carstensen, d. Stedesand 4/11 32; F. Carsten Jensen, Stiftsfgd.; St. i Halle 52; C. Husum 59; [† 24/3 1785; (J. 499; B. I. 131); Achelis I, nr. 6070 (»Joannes Fridericus Carstensen Stedesando-Slesvicensis«)].

10b. (1776). Johan Johansen; [(Sj. Aarb. 1906 S. 170); Adm. kommentar: Kilden er »Søren Abildgaards Dagbog fra hans Rejser i Nordslesvig 1775-76« i Sønderjyske Aagbøger 1906. Når det nu er kendt, at Johan F. Carstensen døde 1785, er det nærliggende at tro, at Abildgaard kan have husket præstens efternavn forkert].

11. k. 18/6 1786. Ingwer Johannsen; [k. 11/5 1801 Medelby; see der].

12. k. 20/7 1801. Christian Georg Wilhelm Schmidt, f. Kaleby 12/11 75; F. Sigfried August Georg S., P. i Kaleby, Kappel, Klostep. i Preetz; M. Sophie Hedwig Andreasdtr. Langheim; St. i Kiel 94, i Jena 96; C. Gottorp 99; 1 ~ . . . . ; (mindst) 1 S.; 2 ~ Tønder 13/11 07 Sophie Margrethe Sønnichsen, f. Hestholm 24/1 86; F. Sønnich S., Propr.; M. Sophie Margrethe Bruhn; [1817 Treja; † 10/5 1822; (J. 499; M. 427; Wulff. 22; Pr.-Ber. 1823 III. 133); Achelis II, nr. 7613 (8645 søn)].

13. 15/3 1817 [Huslærer i Himmelmark] Nicolaus Friedrich Moritzen; [3/10 1820 Lindholm; see der].

14. 17/4 1821. Otto Heinrich Lützen; [17/5 1831 Karlum; see Løit].

15. 16/8 1831 [Huslærer hos Ahlmanns i Graasten (30)] Ambrosius Marcus Wilhelm Nissen; [9/5 1837 S. Løgum; see der].

16. 17/10 1837. Johan Carl Friedrich Johnsen; [21/8 1843 St. Laurentii p. Før; see Munkbrarup].

17. 23/2 1844. Ernst Ludwig Meyer, f. Husum 2/5 10; F. Peter Ludwig M., Pigeskolelærer; St. Husum t. Kiel 30; C. Gottorp 34 og 35; [† 10/9 1850; (M. 427; Fr. B. I. 114; Wulff. 54. 55, II. 15. 16); Achelis II, nr. 9121; Fr.B. I, s. 114].

18. 1851 [Cap. V. Hever 49, P. sst. 50, tiltr. ikke] Hinrich Wilhelm Vett, f. Brokdorf 28/1 12; F. Hinrich Wilhelm V., Skolelærer; M. Margrethe Junge; St. i Kiel 34; C. Gottorp 39; [# 1872; † 25/4 1883; (M. 427. 539; Voss. 174; Wulff. 60, II. 23; Volb. 61; K.-K. 1862 S. 22; K.- u. S.-bl. 1883 S. 76)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 499.