Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1508. Karlum,

Kær Herred (Karrharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1648; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1552. Johannes Berndes; [1553 Broager; see der].

2. c. 1554. Johann Nissen; [fmtl. † c. 1575; (J. 481)].

3. 1575 [Ladelund 74] Peder Lert (Lehrt, Zert); Diak. Horsbøl 157.. ; see Nr. 5 her; [fmtl. † el. forflyttet før 1578; (J. 469. 481. 533)].

4. (1578). Christian Nicolai; [afsat 1582; (J. 481; V. f. K. 2 R. VII. 449 Note 24)].

5. (1614). Peter Kohlstorp (Karlinus), maaskee en Søn af nr. 3; (mindst) 2 S.; [afsat 1617; † Flensbg. . . ; (J. 469. 481; Krafft. 401); Achelis I, (nr. 1211 og 1910: sønnene Peter og Johannes Carolinus)].

6. 1617 [Brarup 10] Andreas Hoyer d.æ., f. Høier 86; F. Andreas H., Skolemester; M. Christina Hansdtr.; St. i Greifswald 03; ~ 30/8 12 Metta Christensdtr., f. 92, b. 9/7 75; F. Chr. Petersen; M. Marta Christensdtr.(?); (mindst) 2 S.; see Etm.; Christian H. i Ladelund; [† 18/10 1648; (J. 478. 481; Krafft. 400; Greifsw. Matr.; O. H. Moller. XIII. No. 67; Cl. Rolfs. 127)].

7. 1648. F. S. Andreas (Tychonis) Hoyer d.y., f. Brarup 30/11 15; St. i Kønigsbg. 36, Hamburg 39, Helmstedt 40, Rostock 41; ~ •/12 52 Catharina Johansdtr. Breckling, f. 23/10 34, † 19/4 24; F. J. Breckling, P. i Breklum (Bdr. t. Johannes B. i Hanved, Farbdr. t. Catharina B. ~ J. B. Ambders t. Vesterland på Sild (Sylt) og t. Friderich D. B. i Adsbøl-G.); M. Birgitta Hansdtr. Lorch Lange (Sstr. t. Margaretha L. ~ J. A. Jessen i Store Vi); (mindst) 3 S., 2 D.; see Andreas H. t. Flensbg. Johs. K.; W. Buchholz i Hanved; Etm.; Nicolaus H. i Klægsbøl; Chr. Ambders i Burkal; [† 20/6 1689; (J. 481; C. lit. I. 266; O. H. Moller. VIII. 49; Cl. Rolfs. 127); Achelis I, nr. 1942; PT 2023, s. 159; Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 8].

8. 1689 [Cap.* 16/11 86] F. S. Johannes Hoyer, f. 21/3 60; St. i Kiel 81; ~ 16/11 86 Catharina Gude Fabricius af Løit, f. 12/10 65, † 22/5 32; (mindst) 3 S., 2 D.; see Wilhad H. i Sønderbg. (= Etm.); A. C. Ambders i Burkal; [† 12/2 1726; (J. 481; V. f. K. 2 R. V. 457; Cl. Rolfs 127; Sj. Gejstl. 60); Achelis I, nr. 3333 (4445, 4757 sønner)].

9. 1727 [Cap.* 20/11 25] F. S. Wilhad Hoyer, tillige Fp. 41; [12/3 1747 Sønderborg; see der].

10. 1748. Claus Henrik Clausen; [1769 Vilstrup; see der].

11. 1769. Hinrich Hermann Røder, f. List, Keitum S. p. Sild (Sylt), 27/9 41; F. Carl R., Toldforv.; St. Tønder t. Kbh. 60; C. Rendsburg 67; ~ 27/9 70 Christine Hedvig Johansdtr. Hoyer af Keitum; [# 1794; † Vanderup 18/10 1794; (J. 481); Achelis II, nr. 6367a; KUM III, s. 197 (»Henricus Hermannus Røder, Sylto-Slesvicensis, e schola Tonderensi«, 18 år gl.)].

12. 1/8 1794. Nis Jepsen, f. Rinkenæs 24/2 63; F. Hans J., Gdeier.; M. Mette Jessen; St. Husum t. Gøttingen 83, i Kiel 85; C. Gottorp 89; ~ 01 Marie Hedevig Richelsen, f. Rinkenæs 20/5 80, † 24/11 15; (mindst) 1 S.; see Richard J. i Bedsted; [† 15/4 1812; (J. 481; M. 403; Fr. B. I. 170 L. 5-7; Wulff. 11; Nied. F.-G. X. 90); Achelis II, nr. 7170; Fr.B. I, s. 170].

13. 9/10 1812, i. 13. Hans Paulsen Beier; [1830 Burkal; see der].

14. 17/5 1831 [Stedesand 17/4 21] Otto Heinrich Lützen; [# 1855; see Løit].

15. 9/5 1856 [Valsbøl 5/5 51, o. Aalbg. 4/6] Edvard Theodor Brask; [8/5 1864 afsat af d. t. R.; see Torup].

16. 1864 [Hjelpep. i Lübsee (Lübtheen) i Mechlenburg 61] Hans Thomsen Hørlyck; [1867 Oxbøl; see der].

17. 13/8 1868 [cst. Sp. Hygum 22/12 67] Ditlef Peter Wilhelm Theodor Tiedje; [2/1 1872 Skrydstrup; see der].

18. 1872 [Oldenswort 69] August Friedrich Emil Lammers, f. Bocksrüde, Sieseby S., 2/12 1840; F. Adolf Daniel L., Particulier; St. Slesvig t. Erlangen 62, i Kiel 63; [† 3/9 1873; Achelis II, nr. 10314].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 481.