Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1527. Keitum paa Sild (Sylt – Keitum),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1670; Kirkesproget var tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1542. Peter Goldschmidt fra Husum, tillige Landskriver; F. Thomas G.; 1 ~ . . . . ; (mindst) 1 S.; 2 ~ e. 80 Elisabeth Joedecken, E. e. Peter Mumsen, P. i Tønning; F. Andreas J., P. og Pr. i Lunden; M. Christina Goldschmidt; F. Hinrich G., Rdmd. i Slevig; [1554 Svesing; Garding 70; † 2/12 1605; (J. 533. 610. 807; Lass. II. 106; F. 450 L. 19-23; Voss. 112 f.; K. U. H. II. 492 L. 4-6); Achelis I, (nr. 639, søn)].

2. 1554-1573.

3. 1573 (el. 61). Martin Petri Bruhn; see Etm.; [† 1588; (J. 553)].

4. 1588. fmtl. F. S. Petrus Martini; [† c. 1596; (J. 553)].

5. 1596 [Diak. Emsbøl 93] Johannes Pollio (tom Poll) fra Tønder; St. Tønder t. Rostock 89, i Helmstedt 90; [† •/ 12 1640; (J. 531. 553; Krafft. 402); Achelis I, nr. 771].

6. 1641 [Diak. Horsbøl 23] Joachim Rhan* (Rhanæus), fra Pommern; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; Jacob R. p. Vesterland p. Sild; [† 18/10 1675; (J. 533. 553; Krafft. 402)].

7. 1675 [Cap.* 70] Jacob Krupp (Cruppius), f. Stolpe i Pommern 4/7 37; F. Hans K., Skomgr.; M. Anna . . . . ; St. i Greifswald 57; Huslærer; St. i Kiel 67; Huslærer; ~ 7/5 70 F. D. Catharina Joachimsdtr. Rhan; [† 25/8 1708; (J. 553; Greifsw. Matr.)].

8. i. 11/11 1708. Paul Hansen, f. Høier 30/3 77; F. Hans Christensen i Rutebøl, Rdmd.; St. i Jena 97, i Kiel 98; ~ 8/10 15 Christine Hedewig Truelsen(?), † c. 20; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [# 1748; † 28/1 1749; (J. 553; V. f. K. 2 R. V. 460 f.; Nied. F.-G. XII. 147); Achelis I, nr. 4054a (II 5661 søn)].

9. 1748 [Diak. Sønderborg 37] F. Bdr.søn Johannes Hoyer (Høyer), f. Trondhjem 28/7 03; F. Cclrd. Peter Hansen H., Kbmd.; M. Bodil Marcusdtr. Nissen Angell; St. Trondhj. 22, Bacc. 23; C. 1/5 24; St. i Halle og Jena 31; ~ 17/6 38 F. D. (Cousine) Anna Margrethe Paulsdtr., f. 1/5 18, † 1800; (mindst) 2 D.; see C. C. P. Quedens, til St. Laurentii p. Før; H. H. Røder i Karlum; [# 1774; † 8/4 1775; (J. 322, 553; D.-P.; Stiftelsen f. nødlid. Enker m.m.); KUM II, s. 441, 449 (»Ioh. Høyerus«, 20 år gl.); Helk II, s. 155].

10. 1774 [Dagebøl, i. 6/11 63] Ingwar Petersen, f. Nybøl (T.) 18/5 38; F. Lorenz P., Ldmd. i Kleiseerkog, Nybøl S.; St. i Jena 60, i Helmstedt 61; C. Rendsburg 63; ~ 10/8 70 Catharina Petersdtr. Cramer af St. Johs. p. Før; see C. R. Mechlenburg p. Amrum; [† 28/11 1784; (J. 521. 553; Nied. F.-G. XIII. 107); Achelis II, nr. 6380].

11. 19/6 1785, i. 27/11 [Dagebøl 74] Rasmus Fangel* af Nordborg, f. 3/8 50; St. Sønderborg t. Kbh. 65; C. Flensbg. 71; Cons.-Rd. 7/12 24; ~ 24/5 74 Margretha Maria Boëthius, f. 21/7 48, † 20; F. Johan Martin B., Kbmd. i Bredsted; (mindst) 1 S., 1 D.; see G. L. Nissen i Høier; [† 29/6 1834; (J. 522. 553; M. 326; Worm. 163 L. 12-13; Lüb. & Schr. 158; Alb. I. 206; Ehrencr.-M. III. 25; D.-S. 1 R. VI. 178; Carøe. III. 49 L. 3-4); Achelis II, nr. 6609; KUM III, s. 251 (»Erasmus Fangel«, 17 år gl.); EM III, s. 25 (søn)].

12. 18/11 1834 [Huslærer 26-34] Friedrich Daniel Binge, f. Glasau 1/10 02; F. Johannes Diedrich B., Forv.; M. Frederikke Caroline Boie; St. i Kiel 23; C. Glückstadt 26; ~ 35 Aamalie Caroline Christiane Tegtmeyer, f. Hornsmühlen 4/10 08; F. Georg Jost T., Papirmstr. p. Hornsmühlen, (Schlamendorf S.?); M. Ernestine Cathrine Leopoldine Spethmann; [1843 Kellinghusen, tillige Examinator i Glückstadt 53-54; † 6/2 1857; (J. 553; M. 326. 744; Fr. B. I. 156; Wulff. 42); Fr.B. I, s. 156].

13. 23/6 1843 [p. Cap. Grumtoft 39] Frants Volkmar Reinhard Hansen, f. Schillsdorf 4/4 15; F. Wilhelm Nic. H., Godsinsp. p. Bothkamp (Bdr. t. Johann H. Hansen i Munkbrarup); M. Magdal. Kathar. Friderike Hensler; St. i Kiel 34, i Berlin; C. Gottorp 39; 1 ~ 11/8 43 Marie Agnes Meyer af Hagenbjerg, f. 29/9 03; 2 ~ Sarah Bleicken fra Keitum; [# 1850; Hofp. i Athen 52-62; Hofp. i Koburg 63; P. og Pr. v. Slesvig Domk. 64; † 28/6 1879; (M. 326. 563; M.-H. I. 294; Fr. B. I. 112; Wulff. 60; Alb. I. 299; K.- u. S.-bl. 1879 S. 108); Fr.B. I, s. 112].

14. cst. Sp. 1850 [Hjerpsted 49, # 50] Jens Georg Marius Møller; [1861 Degn og Lærer p. Oland; see Kettinge].

15. 21/6 1861, o. Flensborg 11/8 [Tredielærer v. Tønder Sem. 26/3 58] Hans Hansen Andersen Meier; [29/7 1864 afsat af d. t. R.; # af d. d. R. 28/10 s. A.; see Gadbjerg-L.].

16. cst. Sp 1864, tillige cst. Sp. Vesterland p. Sild 64-68, fast ansat her 68, Dr. phil. Asmus Friedrich Thomsen (Hübner-Thomsen), f. Flensbg. 26/8 23; F. Thomas Th., Lærer; St. Flensbg. t. Kiel 42; Dr. phil. Jena 48; C. Flensbg. 53; cst. Rtr. Heide 58-63; Institutbest. i Kappel 63; [† 29/4 1887; (M. 326. 357; Wulff. II. 35; Volb. 60; Alb. I. 377, II. 469; K.- u. S.-bl. 1887 S. 76); Achelis II, nr. 9658].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 553.