Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1503. Horsbøl (Horsbüll),

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1746; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Johann Gund; maaskee catholsk; (J. 532).

2. 15 . . Henricus Mild; (J. 532).

3. 1534. Peter Momsen; [† 1569; (J. 532)].

4. 1569. Boëthius Petri*, f. Viding Hrd.; St. Rostock 66; [1595 Padelak (i Husum); † 23/2 1621; (J. 532. 638; Krafft. 396; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 408].

5. 1595 [Diak. Bordelum 69] Hans Jørgensen af Tønder; vist ~ 92 i Neumünster . . . . ; [1604 Ostenfeld (i Husum); † 1626; (Lass. II. 112; J. 532. 605. 734; Hegelunds Kal. 1592 29/8; Nordfr. Ver. II. 62 ff.; Haustedt: Bord. 132; Voss: Ostenfeld. 33 ff.)].

6. 1604 [Diak. St. Johs. p. Før 99] Justus Casius (Casæus), f. i Braunschweig; [† 1652; (Krafft. 402; J. 532. 566; Pr.-Ber. 1826 S. 384)].

7. 1652 [Diak.* 42] Christopher Schwiechel (Schwiegel), d. Husum 25/3 16; F. Christopher S.; St. Stettin t. Rostock 40; vist Cantor i Aabenraa 41; (mindst) 2 D.; see L. Bensen i Klangsbøl; O. Lorenzen i Morsum p. Sild; [† •/4 1668; (J. 532 f.; C. lit. I. 613; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 1876].

8. 1668. Mag. Bartholomæus Nasser, f. Slesvig 29/9 41; F. Bartolomæus N., Artillericapt.; St. i Helmstedt 59, i Strassburg 61, i Jena 63; Mag. i Kiel 11/10 65; ~ 4/1 71 Margrethe Joachimsdtr. Blüting; F. J. B., Retsskvr. i Kær Hrd.; see Etm.; [† 20/2 1693; (J. 532; Strassb. Matr. I. 631); Achelis I, nr. 2746].

9. 1693. Hieronymus Grauer* (Graumann), f. Lüneburg 28/10 66; St. i Jena; 1 ~ F. D. Maria Nasser; 2 ~ Maria Johannsdtr., † 28/4 59; (Sstr. t. Magdalene J. ~ H. v. Saldern i Galmsbøl); F. J. Heinrich Nicolai, Sp. i Kaleby-Moldened; M. . . . Petrusdtr. Rodbertus; (mindst) 2 S.; 1 D.; see Hieronymus G. i Klægsbøl; Etm.; [† 25/1 1745; (J. 532; V. f. K. 2 R. II. 491 Note 2); Achelis I, nr. 5011 (søn)].

10. 1745. Johann Stephan Tychsen*, d. Tønder 25/3 14; F. Tomas T., Kbmd.; M. Anna Cathar. Andersen; St. Tønder t. Jena 33; C. Tønder 42; c. Herredspr. 87; ~ 25/2 45 F. D. Margrethe Grauer, f. 20/6 21, † 29/11 80; (mindst) 4 S.; see Peter Friedrich T., Archidiak. i Tønder; [† 6/2 1796; (J. 532; Carstens: Die Stadt Tondern. 151; Nied. F.-G. XIII. 31); Achelis I, nr. 5347].

11. 1796 [Rtr. Ekernførde 84 (83?)] Johann Nicolaus Reuter, f. Ekernførde 2/2 61; F. Franz Rudolph R., Diak. i Svabsted; M. Margrethe Dorothea Eccardt; St. Slesvig t. Kbh. 79, i Kiel 80; C. Gottorp 88; ~ Sophia Dorothea Bernhardine Kamphøvener; B.; [1811 Havetoft (i Gottorp); † 30/12 1829; (J. 533. 1141; M. 399. 590; Wulff. 9; Kordes. 279. 558; Lüb. & Schr. 470, Suppl. 846; J. Brodersen. 78 f.; Ostang. Pr.-K. 32; A. f. Sip. VIII. 127; B.-L.); Achelis II, nr. 7032; KUM III, s. 371 (»Iohannes Nicolaus Reuter«, 18 ½ år gl.)].

12. 31/1 1812. Heinrich Wilhelm Clausen Fehr; [6/4 1819 Ødis; see Stepping-F.].

13. 14/9 1819. Peter Nicolai Nissen; [5/6 1835 Eggebæk; see der].

14. 20/10 1835. Nis Jürgensen, f. Klokriis, Lindholm S., 21/11 04; F. Andreas J., Rdmd. i Klokriis; M. Metta Nissen; St. i Kiel 27; C. Gottorp 31; ~ 14/1 36 Karolina Dorothea Petersen fra Vesterland p. Før, der overlevede ham; [# 1868; † Tønder 19/12 s. A.; (J. 533; M. 399; Fr. B. I. 94; Wulff. 50; K.-K. 1862 S. 22); Fr.B. I, s. 94].

———————————

 

 

No 1503b. Diakoner i Horsbøl (Horsbüll).

[Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1746; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Berend Ribb; (J. 533).

2. 15 . . Andreas Fiant; (J. 533).

3. 15 . . Johannes . . . .

4. 15 . . Berend . . . . ; (J. 532)].

5. 1562. Thomas Trostrup; [1564 Aventoft; see der].

6. c. 1564. Michael Becker; [(1580) Dagebøl; see Dedsbøl].

7. 157.. Peder Lert (Zert); [1574 Ladelund; see Karlum].

8. 1574 [Diak. Emsbøl c. 62] Johan Brügge, f. Als c. 36; [† 1606; (J. 530. 533; Krafft. 402 L. 10-9 n.)].

9. o. 22/10 1607. Christian Bruun; [1608 St. Laurentii p. Før; see N. Løgum og Løgumkl.].

10. (1608-1611).

11. 1611. Johann Kletting, f. Thüringen; [† 1621; (J. 533; Krafft. 402)].

12. 1622. Johannes Rhode; [1623 Klangsbøl; see der].

13. 1623. Joachim Rhan; [1641 Keitum p. Sild; see der].

14. 1642 [vist Cantor i Aabenraa 41] Christopher Schwiechel; [1652 Sp.*; see der].

15. (1652- e. 1655).

16. e. 1655. Marcus Johansen Rhode af Klangsbøl; St. i Rostock 49, i Kbh. 51; [var her vist endnu 1690; (J. 533); Achelis I, nr. 2311; KUM I, s. 231 (»Marcus Rhodius Widinghardens. Holsatus«)].

17. 169. . Peter Ludvig (Ludolph) Eddow af Nykirke (T.); St. i Kiel 86; [fmtl. † 169. ; (J. 533); Achelis I, nr. 3639].

18. (1695). Thomas Lund af Tønder Diak., d. 4/1 68; St. i Kiel 86, i Leipzig s. A.; [† 5/2 1703; (J. 533; C. lit. I. 369); Achelis I, nr. 3629].

19. 1704. Josias Raben (Ravn, Corvinus) af Aabenraa Diak., f. 2/2 74; St. Lübeck t. Kiel 93, i Kbh. 99; ~ 1 . . . . ; ~ 2 . . . . ; [† 29/4 1749; (J. 533; Had. Joh. 40; V. f. K. 2 R. V. 462 f.); Achelis I, nr. 3891; KUM II, s. 244, 246 (»Iosias Corvinus Apenrada-Slesvicensis«)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 532-533.