Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 718. St. Laurentii Kirke paa Før (Vesterlandsfør).

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

M. S. III.; K. 4/372; Lkm. 6/105; Kbg. 1678 (nu i Tyskland).
Anm. Præsten boer i Syderende.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. 15 . . Cord Gohs ; [† 1546 (40?)].

1b. 1546 (40?). Johan Olufsen, f. Uettersum p. Før; [† 1562].

1c. 1563. [Rikkelsbøl 59] Petrus Blutenius, f. i Witstock, Mark Brandenb.; [† el. forflyttet 1569].

1 (d). 1569. Andreas Beyerholm; [afsat 1579 formedelst endeel Exorbitanter; 1580 Ø. Linnet; see der].

1e. 1580. Mathias Nielsen (Nicolai) Bredsted (Bredstadiensis); St. i Rostock 62; [† el. forflyttet 1582].

Achelis I, nr. 343.

2. 1583 [St. Johs. p. Før 15 . .] Johannes Klinker, f. i Flensborg; P. i Ladelund; [1599 dømt fra sit Kald i Riber Landemøde, fordi han havde forseet sig mod Disciplinen med en Ægteskabsbryder; havde Ord for, at være en retsindig og gudsfrygtig Mand; 1599 P. i Nordmarsch i c. 17 Aar].

Hegelund I s. 311; II s. 189.

3. c. 1599 [r. Cap.* 85] Herman Kønig, f. Everberg i Westphalen; P. p. Hoge c. 81; Diak. t. St. Johs. p. Før 83, fratraadte 84; [23/4 1608 dømt fra Embedet i Riber Landemøde, fordi han skulde have nægtet de Syge Alterens Sacramente og ladet nogle Børn døe uden Daab; det blev kundbart, at han var uskyldig og meget mere en Ivrer mod Ubodfærdighed; nogle af de uretfærdige Vidner undgik ikke den retfærdige Hevn; blandt Andet blev Halsen fortæret af Krædt paa Een, der havde faaet 1 Td. Rug, for at vidne falskeligt (Pont. Ann. 3/481)].

Hegelund I s. 496, 497; II s. 271-72; KS 5:2 (1903-05), s. 558, note 34.

3b. 1608 [Diak. Horsbøl 07] Christian Bruun; [1620 N. Løgum og Løgumkl.; see der].

4. 1620. Richard Pedersen Dagebøl*, f. p. Dagebøl c. 98; F. P. Richardsen, Sp. i Dagebøl (cfr. T. 321); St. i Rostock 18; see Etm.; C. Richardsen, r. Cap. her; [† 2/6 1678; T. 319].

Achelis I, nr. 1423.
(5. Poul Flor (Florus, Amrensis); udgaar her; see r. Cap.)

6. E. f. B. 21/10 1671**. F. S. Bertel (Bartholomæus) Richardsen (Foerdensis), f. c. 45; St. i Jena 65, i Leipzig s. A.; 1 ~ . . . . ; F. fmtl. Adam Dalichius, P. i Dedsbøl, Bøking Hrd., Sydslesvig; 1 S.; 2 ~ Christine . . . . ; 4 D.; 2 ~ Etm.; [† 8/3 1689].

Achelis I, nr. 2912; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 5; »Småstykker« (Hvem var Bertel Richardsens første kone?).

7. 30/3 1689. Lauge Ægidiisen Wedel af Brøns, f. 8/9 64; St. i Kiel 83, i Kbh. 85; ~ F. E.; 1 S.; see Bartholomæus R. L. W. p. Amrum; Etm.; [† 1723].

KUM II, s. 136 (»Lagus Wedel, Chiloniensis«); Achelis I, nr. 3534; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 5, 14.

8. 3/9 1723**. Philip Quedensen el. Quedens, f. Skodsbølgd., Broager S., 17/12 00; F. Joh. Caspersen Q., Forv. p. Skodsbølgd.; M. Margr. Petersdtr. Glamdorf af Broager; St. fra Flensborg til Lübeck 18, i Wittenberg 19, i Kbh. 22; C. Kbh. 23; 1 ~ 25/1 24 F. D. Johanne Cathrine Laugesdtr. Wedelin, † 1/12 24 (laa død i Sengen ved hans Side); u. B.; 2 ~ 24/9 26 Johanne Johansdtr. Harboe af Broager, f. 9/7 06, † 1/1 34; 2 S.; see Etm.; J. Q. Harboe i Hoptrup; [† 30/11 1762].

Achelis I, nr. 4868; KUM II, s. 448 (»Philippus Quedensen, Gluchburgensis«).

9. 26/3 1756**, o. 12/5, F. S. Christian Carl Philipsen Quedens el. Quedensen, f. 12/7 28; St. i Jena 46; C. i Kbh. 23/9 55, l.; ~ 8/9 58 Bothilde Johansdtr. Hoyer af Sønderborg Diak., f. c. 39, † 23/9 25; 1 S., 1 D.; [† 9/12 1762].

10. 11/2 1763 [r. Cap.* 27/8 56, o. 17/11] Jens Simonsen Kirkerup, f. Kbh. 22/7 30; F. S. K., Bgr.; M. Anne Margr. Ecksted; St. Fdbg. 46, Bacc. 48; C. 3/5 49, h.; St. Halle s. A.; D. p. C. 55; Correcteur af „Berlingske“ s. A.; ~ Cæcilia Marina Carstensen, E. e. Johann Reinhold Prætorius, P. i Dedsbøl; 1 S., 1 D.; see C. Christiansen her; [† 15/6 1782; Medlem af Ager-Academiet; W. 1/529; N. 308].

KUM III, s. 65, 80 (»Iohannes Kirkerup/Ianus Kirkerup«, 16 år gl.); PT 14:6 (1964-65), s. 135.

11. 25/9 1782 [Vesterland p. Sylt 75] Johan Friederich Johansen, f. Rødenæs; St. Halle 65, i Kbh. s. A.; C. 5/12 s. A., l.; [† 1786].

12. 3/11 1786 [Amrum 17/6 78, o. 12/8] Carsten Christiansen, f. Klangsbøl, Tønder H., •/11 38; F. C. Christiansen; M. Seicke Christiansen; St. pr. 62; C. 2/3 63, h.; Cat. Kbh. d. Garn. . . ; maaskee ~ en Dtr. af Nr. 10; mindst 1 S.; [† 1808].

13. 23/9 1808 [Cat. v. St. Nic. K. p. Før 14/9 98] Richard Simon Petersen, f. i St. Johs. Sogn p. Før 31/8 68; F. Simon P.; M. Kerrin (Karen) . . . ; St. i Kiel 89; C. Gottorp 92 (III*); ~ 13 Sophie Dorothea Boysen, f. p. Sandvig, Munkbrarup S. i Sl., 22/10 94; F. Thomas B., Møller; M. Dorothea Cathrine Carstensen; [† 8/6 1843; see B. D. G. 1/161].

14. 21/8 1843 [Stedesand i Sl. 17/10 37] Johan Carl Frederik Johnsen, f. Husum 24/10 09; F. Arrien J., Kbmd.; St. i Kiel 28; C. i Gottorp 32 (II); ~ Ida Kramer; F. Heinr. Friedr. K., Landfoged i Husum; [1864 Munkbrarup; # 88; † Lyksborg 22/9 96].

15. c. P. 1864 [c. P. Koldenbüttel 50, fast ansat 51; # 64] Jann Hinrichs, f. Witzwort 7/3 96; F. Klaus W., Skræder; St. Husum t. Kiel 18; C. Gottorp 26; Privatlærer i Eckernførde; P. paa Hoge 48; [vist # 1865; † •/9 1873].

Achelis II, nr. 8442.

16. 1866 [Diak. Landkirchen 37] Nicolai Christian Schmidt, f. Bovenau 16/12 04; F. Hans Friedr. S., Organist; M. Magdal. Hedwig Basau; St. i Kiel 27; C. Glückstadt 31; ~ 22/9 37 Dorothea Maria Niehuus fra Kiel; [# 1877; † Nieblum 6/8 80; (J. 1285; M.-H. III. 410; M. 394. 1160 f.; Fr. B. I. 98; Wulff. 50, II. 11; Alb. II. 346; K.-K. 1862 S. 46; K.- u. S.-bl. 1880 S. 142; Nied. F.-G. VIII. 222)].

———————————

 

 

No 719. Sognekapellaner (fra 2/3 1742 residerende) til St. Laurentii Kirke paa Før.

[Lø Herred, Ribe Amt og Stift]

Lkm. 6/108; Kbg. 1678 (nu i Tyskland).
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. 15 . . Clemens . . .

1b. 1563. Andreas Rudebek (Rudbek); [1575 Vesterland p. Sylt; † 1614(?)].

1c. 1575 [Vesterland p. Sylt . .] Knud Rode, f. Sønderborg; see Knud R. her; [† c. 1585].

1d. 1585 [Diak. t. St. Johs. p. Før 83, fratraadte 84] Herman Kønig; [1599 Sp.*; see der].

1e. 1600. Knud Lauritsen Rode; [† 12/2 1609].

Hegelund I s. 320, 514; II s. 193, 279.

1f. o. 6/9 1609. Johan Stylen (Stillenius), f. Braunschweig; [† 10/3 1648].

Hegelund I s. 520; II s. 284.

Vakance?

1 (g). o. 23/11 1654. Christian Richardsen, en Søn af Sp. nr. 4; St. Ribe 41, Bacc. 48; [† 1658].

KUM I, s. 168, 213 (»Christianus Richardi/Christianus Richardi Holsatus«); Achelis I, nr. 2087.

1h. E. f. B. 15/2 1660**. Poul Martinsen Flor (Florus, Amrensis) af Amrum; St. Flensborg t. Lüneburg 56, i Leipzig 58; ~ . . . . , † før 09; 2 S., 2 D.; see Etm.; Sønnen Urban blev P. i Morsum p. Sylt; [† 9/5 1709].

Achelis I, nr. 2695; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 8.

2. 6/9 1709. F. S. Martin Poulsen Flor, f. p. Før 15/8 77; St. i Wittenberg 98, i Kbh. 06; C. 27/9 06, n.; ~ . . . . , † før 28; 4 S., 3 D.; [† 4/1 1728].

KUM II, s. 308 (»Martinus Florus Forensis Holsatus«, 27 år gl.); Achelis I, nr. 4104; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 17.

3. 16/4 1728. Peter Meyer (Mayer), f. Hamburg 87; St. i Wittenberg 05; C. Hamburg 11; [1739 removeret; drog til St. Thomas i Afrika, hvor han døde].

(6/6 – 6/7 1740. Mag. J. Hegelahr; 6/7 1740 Hassing-V.; see Karleby-H.)

4. 26/8 1740, o. 9/12, Johannes Pedersen, d. Hørup p. Als 1/6 10; F. P. Jessen, Degn; M. Magdalene . . . ; St. Sønderborg til Halle 33, Jena s. A., i Kbh. 36; C. 2/5 s. A., h.; 1 ~ Sønderbg. 23/8 41 Marincke Andreasdtr., F. A. Sørensen; (mindst) 1 S.; 2 ~ Igen 22/11 48 Dorothea Sophie Lorentzen af Svenstrup, f. 21/10 30, † c. 51; see Peter P. i Moltrup-B.; [† 14/5 1756].

Achelis I, nr. 5343b; Kbg. Hørup (1690-1788), opsl. 38 (dåb); Kbg. Sønderborg (1711-63), opsl. 156 (1. vielse).

5. 27/8 1756, o. 17/11 [D. p. C. 55] Jens Simonsen Kirkerup; [11/2 1763 Sp.*; see der].

6. 17/6 1763 [Visby 26/10 59**, o. 28/11] Nissenius Lauge Sørensen Wedel af Døstrup, f. 24/2 30; St. Tønder til Halle 54, i Kbh. 57; C. 13/3 58, h.; ~ Ravsted 5/10 64 Else Marie Poulsdtr. Zoëga af Ravsted, f. Løgumkloster 26/11 38, † Haderslev 25/10 23; 2 S.; [† 25/3 1767].

Achelis II, nr. 6115; PT 1988, s. 54; 1994, s. 30, 46.

7. 5/6 1767, o. 6/8 [Cat. Kbh. Holmens K. 20/9 65] Frederik Herman Gertsen Schwings, f. Kbh. 19/9 40; F. G. Didriksen S., kgl. Kammertjener („satelles corporis regii“); M. Fred. Christiane Waltenbach; St. Kbh. 60; C. 24/11 62, h.; 1 ~ 68 Elisabeth Boisen; 2 ~ Helene Cathrine Petersdtr. Lorentzen, f. Stedesand 22/4 48, † 18/8 28; F. fmtl. Peter L., Diak i Nybøl (T.); M. Marie Hedewig Krebs; i Bergen 3 S., 4 D.; [20/3 1782 P. t. St. Mariæ K. i Bergen; † 12/6 1810].

Lampe I, s. 149-150; PT 14:6 (1965), s. 136.

8. 20/3 1782, o. 12/6, Peder Ludvig Lauritsen Bernth; [1784 Enge i Tønder Pr.; see Varnæs].

9. 10/3 1784, o. 21/4, Niels Basse; [8/1 1790 Høirup; see Nebsager-B.].

10. 7/5 1790, o. 30/6, Michael Gottlieb Birckner; [2/11 1792 r. Cap. Korsør-T.; see Vemmelev-H.].

11. 9/8 1793, o. 20/11 [Hør. Fdbg. 22/4 88] Johan Samuel Wolgand; [16/12 1796 Rørby; see der].

12. 7/2 1797, o. 7/8, Falle Eriksen Eisbøl; [1799 Diak. Aabenraa; see Heils-V.].

13. 2/8 1799 [p. Cap. Adserballe 5/10 92, o. 16/10; Svanninge 1/2 93] Hans Christian Clausen; [3/5 1805 Nordby p. F.; see Farup].

Derefter nedlagt efter Rescript 12/8 1803.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.