Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 203. Døstrup,

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

Lkm. 6/94; L. S. v. W.; K. 1/509; M. S. III.; Kbg. 1603 (÷ 1668–84).
Anm. Indtil den 1865 afdøde have alle Præster i dette Kald ligesiden Reformationen været i Familie sammen.
 
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1. 1537. Knud Jensen*, f. c. 05; Pr. c. 56; ~ Kirstine . . . , f. c. 23, † 22/4 86; see Etm.; [† 10/1 1586; Gravtræ: »den første evangeliske prest til Døstrop kiercke«].

DanKir bd. 21, s. 1518 (se nedenfor).

2. 1578**. F. S. Jens Knudsen, f. 54; St. i Rostock 75; ~ Lene . . . ; 2 ~ Etm.; [† 23/11 1602; hans Navn paa Prædikestolen 1601 (»Iohannes Chanuti«)].

Hegelund I s. 392, II s. 228; KS 3:2 (1877-80), s. 211; DanKir bd. 21, s. 1514 (se nedenfor).

3. o. 31/7 1603. Mikkel Andersen af Burkal, f. c. 72; Pr. (23. 36); ~ 20/11 03 F. E.; see Etm.; [† 1641].

Hegelund I s. 407, 412 , II s. 230; KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 550; SdjyAarb 1959, s. 5.

4. 1641. F. S. Jens Mikkelsen (Engelbrechtsen), f. 8/10 16; St. i Rostock 39, i Kbh. s. A.; 1 ~ 42 Karen Pedersdtr., f. c. 14, † 17/5 52; F. Delefoged i Ballum; 3 B.; 2 ~ 31/5 53 Mette Andersdtr. Ballum, f. Ballum c. 37; F. Birkefoged i Ballum; 4 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see N. P. Wedel her; [† 1667; Eptph.].

KUM I, s. 153 (»Ianus Michaëlius Deustrupius, depositus Rostochij«); Achelis I, nr. 2017; Helk I, s. 313; DanKir bd. 21, s. 1518 (se nedenfor).

5. o. 6/3 1668. Gregers Hansen Stauning af Stavning, f. c. 39; St. Ribe 60; ~ F. E., † c. 17; 1 S.; see J. Gregersen i Visby; [† 1685; Eptph.].

KUM I, s. 281 (»Gregorius Iohannis Stauning«); E. Brejl: Stavning præster; DanKir bd. 21, s. 1518 (se nedenfor).

6. o. 13/8 1685 [Hør. Ribe . .] Nissenius Pedersen Wedel* af Reisby, f. 60; St. Ribe 81; Pr. 22; ~ F. Stdtr. Cathrine Jensdtr., † 13/12 37; 13 S., 1 D.; see Etm.; Peder N. W. t. Frederiksborg-H.-H.; [† 7/12 1737; han og Kone ble begravede paa een Dag, 18/12; hans Navn paa Kirkeklokken 1723].

KUM II, s. 109 (»Nissenius Petri Vellejus«); Achelis I, nr. 3465; Kbg. Døstrup (1685-1765) opsl. 143 (begges død); DanKir bd. 21, s. 1517 (se nedenfor).

7. 26/10 1722**. F. S. Søren Nisseniussen (Nissen) Wedel, f. 17/8 94; St. i Kiel 11, i Jena 14, i Halle 15, i Kbh. 16; C. Kbh. 17; Pr. 43; ~ 2/5 26 Marie Elisabeth Laugesdtr. Wedel af Nustrup, f. 98, † 10/6 67; 3 S., 4 D.; see Etm.; Nissenius S. W., r. Cap. St. Laurentii p. Før; Lauge S. W. i Magstrup-J.; [† 21/7 1754; hans Navn paa Kirkeklokken 1723].

KUM II, s. 404 (»Severinus Vedel, Tundera-Holsatus«, 23 år gl.); Achelis I, nr. 4593; DanKir bd. 21, s. 1517 (se nedenfor).

8. 20/9 1754, o. 2/10 [Cat. Kbh. Nic. K. 9/1 50] Johan Peder Nicolaisen Brorson af Kbh. Nic. K., f. Bedsted i Sl. 1/4 26; St. pr. Kbh. 45, Bacc. 46; C. 8/2 49; Pr. 17/6 78; ~ 29/8 55 F. D. Anne Elisabeth Sørensdtr. Wedel, f. 5/5 27, † 23/6 95; 5 B.; see Etm.; Nicolai B. i Skjørpinge-F.; Christian F. B. t. Kbh. Garn. K.; [† 10/1 1791; flittig og efter sin Indsigt nidkjær; hans Navn paa Prædikestolen 1763].

KUM III, s. 53, 61 (»Iohannes Petrus Brorson«, 20 år gl.); Achelis II, nr. 5819; DanKir bd. 21, s. 1514 (se nedenfor).

9. 11/3 1791 [r. Cap. Skjærbæk 6/11 89, o. 16/12] Michael Koch, f. Ribe 6/2 59; F. Gabriel K., Kæmner; M. Johanne Mikkelsdtr.; St. Ribe 78; C. •/4 83, h.; Hør. Ribe 6/9 82; Døstrup 12/9 88*; ~ 15/1 90 F. D. Barbara Agnete Brorson, f. 7/9 58, † 15/3 28; 3 S., 2 D.; see Etm.; Johan P. K. i Astrup-R.-A.; [† 23/8 1821; brav og duelig; Lgst.].

DanKir bd. 21, s. 1520 (se nedenfor).

10. 18/12 1821 [p. Cap.* 21/6 20, o. 5/7] F. S. Gabriel Koch, f. 3/8 92; St. Ribe 14; C. 20/7 19, l.; Pr. 31/8 32 – 3/9 59; R.* 28/6 40; Amtsraadsmedlem 42; D.-M. 1/2 60; ~ 30/4 22 Petronelle Lind, f. 11/5 96, † Vildbjerg 18/6 73; F. Christ. Fred. L., Isenkrmr. p. Chrhvn.; M. Rebekka Sørensen; 4 S., 3 D.; see Christian F. K. i Vildbjerg-T.-N.; [† 16/10 1865; en særdeles brav, agtet og elsket Mand; E. S. 2/69].

Achelis II, nr. 8269.

11. 1866 [Rinkenæs 50] Johann Preben Sutor Wernich, tillige Medolden 68; [1873 Nordborg; see der].

12. 29/7 1873 [Høirup 4/3 68, tillige c. Sp. Spandet] Sønke Jessen, f. Agtrup, Læk S., 18/12 36; F. Søncke J., Boelsmd.; M. Christine Carstensen; St. Flensbg. 61; C. Kiel 64; (Diak. Løit 6/2 67, uden at tiltræde); ~ Abenraa 16/7 68 Erhardine Christiane Friedericke Meisner, f. Hohenwestedt 18/12 30; F. Claus Peter M., Amtsforv.; M. Friedericke Wilhelmine Schäff; [1884 Sottrup; # 1908; † Kiel 15/4 1925].

Achelis II, nr. 10292; Had-His, s. 617 (Sottrup).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift) s. 1191-98.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Døstrup Kirke, s. 1502-1522.