Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1454. Rinkenæs,

Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1682; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Paul . . . ; Præst ved Reformationstiden; (J. 446).

2. 15 . . Peter . . . ; (J. 446).

3. 1587. Peder Jonassen Paludan; [1587 Bylderup; see der].

4. 15 . .? Georg Lange; [† 1624; (J. 446)].

5. 1624. Johan Berndes, fmtl. af Broager; St. i Helmstedt 12, i Rostock 16, i Helmstedt 17; [† 1628; (Krafft. 401; J. 446; Rost. Matr.; V. f. K. 2 R. IV. 200 Note 2. 223); Achelis I, nr. 1245].

6. 1629. Gregorius Henrici Sterndorf, f. Flensborg c. 1600; St. i Rostock 20; see Etm.; [† 9/3 1664; (J. 446; O. H. Moller. X. Note 5); Achelis I, nr. 1484].

7. 1664. Nicolaus Brodersen (Broderi), f. Risbrig, N. Haksted S.; ~ F. D. . . . Gregoriusdtr. Sterndorf; [† 1680; (J. 446)].

8. 1681. Friedrich Fabricius af Varnæs, f. 51; St. i Kiel 72; ~ 9/5 81 Catharina Andreasdtr. Ambders af Burkal, f. 16/12 58; mindst 2 S.; 2 ~ Etm.; [† 1689; (J. 446; O. H. Moller. XIII. No. 71); Achelis I, nr. 3152].

9. 1690. Christian (Johs.?) Lund, f. Ladelund 65; F. Lorenz Sønnichsen, »Sandmand i. d. Karrharde«; St. i Kiel 85, i Jena 87; ~ 22/7 90 F. E.; mindst 1 D.; [† 3/11 1724; (J. 446; O. H. Moller. XIII. No. 71; V. f. K. 2 R. V. 454; Nied. F.-G. XII. 143); Achelis I, nr. 3608].

10. 1725. Friedrich Christopher Bruhn af N. Løgum og Løgumkl., f. Løgumkl. 16/7 92; St. i Jena 10, i Halle 13, i Kiel 14; 1 ~ 25 (Bev. 29/10) Johanna Roost, f. Tønder; (Sstr. t. J. Roost i N. Løgum og Løgumkl., t. Ingeborg R. ~ B. Brodersen i Ballum og t. Helene R. ~ J. Henningsen i Møgeltønder); F. Jacob R., Bgmstr. i Tønder; M. Ancke Lorenzen; 2 ~ 46 Marie Sophie Johannsdtr. Outzen, f. c. 26; F. J. Ludolph O., Sp. i Aventoft; M. Anna Elisabeth Johansdtr. Bahnsen; 2 ~ 2/12 57 A. G. Fabricius i Ulderup; [1737 Humtrup; † 12/11 1756; (J. 446. 476; J. Brodersen 430–33; Sj. Aarb. 1927 S. 268 Anm.; Nied. F.-G. XII. 168); Achelis I, nr. 4536; PT 14:6 (1965), s. 130; 1981, s. 71, 79].

11. 1738. Nicolaus Lorentzsen; [1753 Diak. Tønder; see der].

12. 1754. Ludvig Rolofsen (Rolfsen), f. Aabenraa 27/11 15; F. Boy R., Sømand, siden Raadstjener i Flensborg; St. Flensbg. t. Jena 36; C. Kbh. 47; ~ 54 Anna Christine Nicolausdtr. Hoyer, f. 15/9 33; F. N. H., Diak. t. Flensbg. St. Nic. K.; M. Metta Christina Nicolausdtr. Hoyer; see Conrad W. R. i Sommersted; [† 5/9 1784; (J. 447; O. H. Moller. IX. 39; D.-P.; Nied. F.-G. XIII. 34); Achelis I, nr. 5500; PT 14:6 (1965), s. 135].

13. 1785. Ewald Hansen, f. Høier 30/5 58; F. Christian H., Kniplingshandler; (M. Cathr. Heilwig Fincken?); St. Husum t. Kiel 79; C. Gottorp 83; ~ 88 Maria (Mite) Witt fra Husum; [1788 Lindholm; † 16/4 1820; (J. 447. 514; M. 417; Wulff. 4); Achelis II, nr. 7014].

14. 1789. Jes Asmussen, f. Egebæk, Tinglev S., 4/2 58; F. Rasmus Jacobsen, Gdeier.; St. i Kiel 79; C. Gottorp 84; [† 22/12 1817; Lgst.; (J. 447; M. 151; Wulff. 5; Pr.-Ber. 1818 S. 52); Achelis II, nr. 7040; DanKir bd. 22, s. 1946].

15. 1818 [Sp., Skolelærer og Klokker i Ording 15] Hans Christian Haustedt, f. Korntvede, Tønder Landsogn, 10/9 80; F. Hans Christian H., Sognefgd. i Korntvede; M. Christine Jürgensen; St. Flensbg. t. Kiel 01; C. Gottorp 09; ~ 15 Marie Nansen, f. 7/9 85, † •/8 33; F. Hans N. i Bodersbøl, Klægsbøl S.; M. Anna Lassen; [† 28/1 1842; (J. 447. 838; M. 151. 519; Fr. B. I. 146; Wulff. 30, II. 5; Voss. 202); Achelis II, nr. 7894].

16. 17/6 1842. Bertel Petersen Godt; [1/10 1845 Notmark; see Broager].

17. 1846. Christian August Valentiner; [1849 Tyrstrup; see Gl. Haderslev].

18. 1849, valget kass. 50. Dr. phil. Eichbaum Wilhelm Lange; [1852 Dirctr. f. en Pigeskole i Altena, Westphal.; see Ulderup].

19. 1850 [p. Cap. Hagenbjerg 50] Johan Preben Sutor Wernich; [1867 Døstrup; see Nordborg].

20. 30/1 1867 [p. Cap. Ketting 9/9 66] Peter Johannes Georg Emil Wacker, f. Kotzenbøl 16/5 39; F. Hans Georg W., Lærer og Organist; M. Margrethe Carstens; St. Haderslev 60, i Kiel 61, i Berlin 63; C. Kiel 66; Huslærer Ulderup Pgd. 66; ~ Stege 22/4 70 Marie Petronelle Plum, f. Cathrinedal p. Møn 10/3 48, † Flensbg. 28/8 1902; F. Peder Poulsen P., Tobaksfabrikant i Kbh.; M. Rasmine Juliane Rampe; [1876 P. v. Flensborg Diakonissestiftelse; # 1910; † 2/4 13; (Achelis II, nr. 10241; Had-His, Rinkenæs)].

21. 1876. Johann Heinrich Høck; [1886 Hjortkjær; (Had-His, Rinkenæs)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85, Rinkenæs.
Danmarks Kirker, Bd. 22 Åbenrå amt, udg. af Nationalmuseet 1959. Rinkenæs Kirke, s. 1935-1949.