Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1463. Sognepræster i Tønder.

Tønder Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1653; Kirkesproget er blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1526. Hieronymus . . . ; var Katholik, blev luth. P.; [† c. 1535; (J. 371; Carstens: Die Stadt Tondern. 123)].

2. c. 1535 (36?) [Diak.* 26] Johann Decker; [† 1540; (J. 371; Carstens: Die Stadt Tondern. 104, 123, 136)].

3. 1540. Mathias Friederici; [† 1548; (J. 371; Carstens: Die Stadt Tondern. 123)].

4. 1549 [Generalpr. i Haderslev Distr. 44, tillige Pr. f. Nordstrand 45] Vincents Alberti, f. Lewarden, V.-Friesland; ~ Sara Johannsdtr. Meiger (Meyer); (Sstr. t. Elisabeth ~ Etm. og t. Samuel J. M. i St. Magleby); F. J. M., Sp. og Pr. v. St. Mar. i Rendsburg; M. Vibeke Nielsen, fra Hamburg; 2 ~ J. Boye, Hofp. i Haderslev; [† 1553; (J. 371; Carstens: Die Stadt Tondern. 123 f., 151; Lau. 337; J. & M. III. 97, 98; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 37; Sj. Gejstl. 27); Hegelund I s. 166, II s. 104; SdjyAarb 1963, s. 193].

5. 1554 [Cap.* 50] Jørgen Petersen (Georgius Petræus), f. Aabenraa 25; Pr. 61; ~ Elisabeth Johannsdtr. Meiger (Meyer), † Tønder 12/12 03; (Sstr. t. Samuel J. M. i St. Magleby og t. Sara ~ Formanden); F. J. M., Sp. og Pr. v. St. Mar. i Rendsburg; M. Vibeke Nielsen, fra Hamburg; (mindst) 4 D.; see Etm.; P. J. Hegelund i Ribe Dk.; J. Fabritius, Diak.*; [† 2/8 1585; (J. 371; C. lit. I. 486; Schw. 178 L. 13 n.; Hegelunds Kal. 1585 2/8, 1603 12/12; Carstens: Die Stadt Tondern. 124; K.-S. 2 R. IV. 554 f., 3 R. I. 698; B.-L.); Hegelund I s. 137, 139, 149, 166, 169, 233, 285, 413, II s. 83, 141, 150; SdjyAarb 1963, s. 178, 190].

6. 1586 [Diak.* 70] Anders Thomsen, f. Møgeltønder 30/11 50; (Bdr. t. Lambert T. i Møgeltønder); F. T. Boesen (Boëthius), Herredsfoged i Daler; St. i Rostock 69; Pr. (85); ~ 14/8 75 F. D. Elisabeth Jørgensdtr., f. c. 57; 2 ~ Etm.; [† 25/11 1593, b. 29/11; hans Navn paa en Bygningstavle i Kirken 1593; (J. 371. 373; Rost. Matr.; Hegelunds Kal. 1593 24/11; O. H. Moller IX. 3 f.; Verm. Nachr. II. 726; Carstens: Die Stadt Tondern. 124, 137); Achelis I, nr. 449; Hegelund I s. 137, 248, 285, II s. 83, 96; DanKir bd. 21, s. 980 (se nedenfor), s. 1549 (Abild Kirke); SdjyAarb 1963, s. 176, 177, 178, 191, 196].

7. •/12 1594 [Hofp. hos den senere Konge af Sverige, Carl IX, 91] Johan Bernhardsen Mauritius, f. Ekernførde 4/9 60; F. Bernhard M., Sp. Ekernførde; M. Margaretha Johansdtr. Boëthius; St. i Rostock 83; Crtr. Bordesholm 87; Crtr. Kiel; Pr. 95; 1 ~ 9/2 95 F. E., † 23/7 96; 1 D.; 2 ~ 3/9 98 Anna Casparsdtr. Petræus; F. C. P., Rdmd. i Tønder; M. Anna Hansdtr.; see Etm.; Johannes M. i Brede; L. A. Wedel i Ribe Cathr. K.; A. Amders i Burkal; [† 16/2 1634, b. 21/2; ; (Krafft. 392; Schw. 178; J. 371; C. lit. I. 392 f.; Hegelunds Kal. 1595 9/2, 1596 22/7, 1598 3/9; B.-D. 1293; R. A. No. 1278; Rost. Matr.; Carstens: Die Stadt Tondern. 124; Sj. Aarb. 1891 S. 221, 1905 S. 108; Die Heimat 1927 S. 263); Achelis I, nr. 679; Hegelund I s. 254, 263, 264, 284, 285, 318, II s. 161-62, 193].

8. 1634 [Cap. p. p.* 34] F. S. Bernhard Mauritius, f. Tønder 05; St. i Rostock 22; Pr. 3/5 37; ~ Catharina Johansdtr. Thomsen, f. c. 09, † 19/7 52; F. Johs. T., Bgmstr. i Tønder; M. Christina Hanses; see Johannes M. i Hostrup; Etm.; [† 6/8 1652; (Krafft. 399; J. 371; Rost. Matr.; B.-D. 1292; Carstens: Die Stadt Tondern. 124); Achelis I, nr. 1534; SdjyAarb 1963, s. 229].

9. 1652. Mag. Stephan Kenckel, f. Flensborg 13/3 24; F. Stephan K., Kbmd.; M. Catharina Klöcker; St. i Rostock 42, Helmstedt 43, Kbh. 45 og 48 (ikke i Matr.), Sorø 49; C. Strassbg. 22/9 49; Mag. ss. 49; St. Jena, Basel og Giessen; Pr. 52; Dr. theol. i Kiel 66; 1 ~ 28/8 53 F. D. Anna Bernhardsdtr. Mauritius, f. 2/10 36, † 11/1 76; (mindst) 1 S.; 2 ~ 77 Elisabeth Olufsdtr. Riber af Alslev-H., f. 18/9 33, † 17/2 11, E. e. Wolfgang Ouw, Sp. t. Flensbg. St. Johs. K.; u. B..; see Etm.; [† 7/4 1691, b. 23/4; Portrait i Kirken; gav med sin 1. Hustru en Lysearm til Kirken 64; (Schw. 283; J. 371; C. lit. I. 293; B.-D. 1220; O. H. Moller VIII. 44; Rost. Matr.; Strassb. Matr. I. 537. 617; Carstens: Die Stadt Tondern. 125); Achelis I, nr. 2092; SB s. 177; DanKir bd. 21, s. 981, 984 (se nedenfor)].

10. 1691 [Cap.* 86] F. S. Bernhard Kenckel, f. 5/10 55; St. i Kiel 73, Leiden, Utrecht, Franeker, Groningen og Helmstedt 75, Leipzig og Jena 79, Erfurt og Helmstedt 80, Kbh.; Pr. 91; ~ 6/9 87 Ida Christina Tychsen, b. 9/3 91; F. Nicol. T., Amtsforv.; [† 7/7 1693, b. 25/7; Portrait i Kirken; (J. 371; C. lit. I. 293; B.-D. (Personalia); Carstens: Die Stadt Tondern. 125; Cl. Rolfs 515 L. 12–9 n.; Nied. F.-G. XII. 119); Achelis I, nr. 3201; DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

11. 1693 [Slotsp. i Glückstadt 85] Mag. Peter Zitscher (Zitschær), f. Kbh. 13/3 52; (Bdr. t. Bdr. t. Christen U. Z. i Kattrup-Ø.-T. og t. Ulrik Z. i Lundum-H.); F. Ulrich Z. fra Løgumkloster, kgl. Herold; M. Sara Christiansdtr. Bruun af N. Løgum og Løgumkloster; St. Hors. 66, Bacc. 68; St. i Helmstedt 75, Oxford 80; Mag. Kbh. 28/5 90; Crtr. Nykjøb. p. F. 79; Extraord. Hofp. i Nykjøb. p. F. 82; virk. Hofp. ss. 84; Pr. 93; ~ 85 Christine Simonsdtr. Walther; (Sstr. t. Christiane Dorthe W. ~ M. J. Damsberg i Idestrup, Halvsstr. t. Simon S. W., r. Cap. i Stubbekjøb.-M.); F. S. W., Forv. p. Hellerupgd., Fyen; M. S. W.s 1ste Hustru; 3 D.; [† 20/5 1697, b. 3/6; Portrait i Kirken; (J. 371; R. 159 Note; Lüb. 548; C. lit. II. 1038 f.; Worm II. 644 f.; N. 686; Ehrencr.-M. IX. 233; B.-D. 1585; A. f. S. u. K. IV. 123 f.; Zwerg. 735–39; F.-G. I. 95, II. 23 Anm. 2; Carstens: Die Stadt Tondern. 125 f.; K.-S. 3 R. III. 485 f.; K.- u. S.-bl. 1886 No. 13; Cl. Rolfs 216; B.-L.); KUM I, s. 337 (»Petrus Uldrici Zitscher«); II, s. 4 (»Petrus Zitzckerus«); s. 172 (»Dn. Petrus Zitscher, pastor regius aulæ Glückstadiensis«); Helk II, s. 285; PT 1981, s. 62-63, 65, 68, 73, han var kun gift én gang; Nygaards sedler: Brødre; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 12; DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

12. 1698 [Hofp. p. Gottorp 90] Johannes Conrad Kieffer, f. Kuhof, Oldenburg S., 30/10 44; F. Joh. Conrad K., Amtsskriver; St. i Helmstedt 65, Kiel 71; Sp. Eichede 76, samt Kabinetsp. hos Hertug Chr. Albrecht i Hamborg 83; Kirkeraad; Pr. 98; 1 ~ Elisabeth Conradsdtr. Schmiedling; 2 ~ Augusta Maria Beselin, † c. 9/9 38; F. Joh. Ad. B.; B.; [† 5/10 1702; Portrait i Kirken; (J. 372. 1297; Lüb. 501; C. lit. I. 294; Carstens: Die Stadt Tondern. 126; Verm. Nachr. II. 727); DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

13. 1703 [Hofp. Gottorp 98] Samuel Reimarus, f. Stolzenburg 22/2 61; F. Philip R., Sp. i Stolzenburg v. Stettin; M. Elisabeth Friedeborn; St. i Kiel 80; Cant. i Lunden 84; Diak. Heide 84; Overcons.-Rd. 00; Pr. 03; Kirkeraad; ~ 84 Magdalena Augusta Richardt, † 00; see J. Clausen i Emmerlev; [† 10/9 27, b. 18/9; Portrait i Kirken; (F. 288–99; J. 372. 1298; C. lit. II. 691; B.-D. 1387; Verm. Nachr. II. 727; Carstens: Die Stadt Tondern. 126 f.; Prall: Heide. 40; B.-L.); DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

14. 1728 [Oldesloe 22] Johan Hermann Schrader, f. Hamburg 9/1 84; F. Hans S., Kleinsmed; M. Gertrud Prangen; St. i Rostock 04, i Kbh. 12; Huslærer i Kbh. 09; Inf. v. Hoffet 13; Pr. 28; Cons.-Rd. 35; ~ 22 Johanne Dorothea Roloff, † Tønder 19/9 46; F. Peter R., Sp. i Rostock; M. Cathr. Gercke; [† 21/10 (31/10?) 1737, b. 7/11; Portrait i Kirken; (J. 372; Lüb. 473 f.; Rost. Matr.; Worm. II. 352 f.; Hamb. Schriftst. VII. 18; B.-D. 1437 f.; Carstens: Die Stadt Tondern. 127 ff.; Landesber. I. 318; K.- u. S.-bl. 1882 No. 21; Bangert. 319; Pr. Saml. I. 51–68; B.-L.); KUM II, s. 361 (»Iohannes Hermannus Schraderus, Hamburgensis«, 28 år gl.); DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

15. 1738 [Archidiak.* 30] Hans (Johannes) Joachim Arends, f. Tønder 2/12 82; F. Wolf A., Diggreve; M. (Elisabeth?) Steinbeck (Steenbock); St. i Rostock 01–04, Leiden 07, Leipzig 12; reiste som Famulus i Holland og England; Sp. Risum 14; Pr. 38; ~ 11/9 16 Ingeborg Andreasdtr. (Petræus) af Felsted, f. c. 98, † 5/3 89; see Johannes J. H. A. i Igen; [† 18/3 1746; Portrait i Kirken; (J. 372. 517; C. lit. I. 21; Carstens: Die Stadt Tondern. 129; V. f. K. 2 R. V. 459); Achelis I, nr. 4193; DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

16. 1747 [Sønderborg 39] Balthazar Petersen, f. Tønder 7/5 03; (Bdr. t. Christian P. i Ris); F. Peter P., Kniplingshandler; St. i Jena 21; Huslærer 24; Hofm. udenlands c. 27; Sp. Læk (Leck) 29; Cons.-Rd. 48; Stifter af Sem. i Tønder; 1 ~ 29 F. E. i Læk (Leck) Maria Petersdtr. Fabricius af Varnæs, f. 29/11 96, (E. e. J. F. Dørcks), og † 6/9 71; 2 ~ Tønder 24/4 72 Anna Christine Johansdtr. Søncksen; F. Joh. (Hans) Hinr. S., Archid. i Husum; M. Christine Hinrichsen; [† 1/1 1787; Portrait i Kirken; (J. 321. 372. 491; Kordes. 488; Carstens: Die Stadt Tondern. 129 ff., 165; F. A. III. 338–44; Intelligentsblad f. Tønder og Omegn 1859 No. 21 og 22; Allen I. 136. 333 ff.; H. C. Carstensen. 45; K.- u. S.-bl. 1883 No. 13; Nied. F.-G. XII. 248; B.-L.); Achelis I, nr. 4955; PT 14:6 (1965), s. 135; DanKir bd. 21, s. 982 (se nedenfor)].

17. 1788 [Archidiak.* 60] Nicolaus Knutzen, f. Tønder 20/1 15; F. Mathias K., Herredsfoged; M. Mette Christine . . . .; St. i Jena 33; C. Bylderup 35; Sp. Høist 42; Pr. 88; Hrdpr.; 1 ~ Høist 31/10 42 Dorothea Kathrine Johansdtr. (Gjødesen) af Ravsted, f. 7/3 12, † 25/10 54; 2 ~ Høist 5/8 55 F. D. som Archidiak. Clara Christina Martinsdtr. Flor af Tønder Archidiak., f. 22/5 33, † 22/2 64; 3 ~ 64 Maria Magdalena Johannsen; [† 15/1 1789; (J. 372. 411; Carstens: Die Stadt Tondern. 131. 151; Vahl. XIII. 2 f.; J. Brodersen. 269. 275. 367. 374; Nied. F.-G. XIII. 31); Achelis I, nr. 5348; PT 14:6 (1965), s. 131].

18. 1790 [Bov 78] Johann Christoph Geisler, f. Slesvig 1/8 27; F. Friedrich G., Kbmd.; St. i Halle 48, Kbh. 51; C. Rendsburg 56; Sp. Okholm 58; Brodersby-T. 62; c. Pr. 90–92; 1 ~ Christina Margrethe Brodersen; F. Søncke B. i Læk; 2 ~ 20/9 74 Catharina Dorothea Schütz, f. Kbh. 9/11 31, † 16/12 92; F. Chr. S., Proviantkommissær f. Slesvig; M. Christiane Jacobi; [# 1796; † Slesvig 1809; Portrait i Bov Kirke; (J. 372. 746. 906. 1197; Carstens: Die Stadt Tondern. 131. 151; Ostang. Pr.-K. 27); Achelis II, nr. 5900; DanKir bd. 22, s. 2038 (Bov Kirke)].

19. 1796 [Sønderborg 81] Johannes Gotthilf Schmidt af Aabenraa, f. 7/10 37; St. i Kiel 57, Bützow 61, Leipzig 69; Sp. Emsbøl 71; Pr. 96; ~ 73 Margrethe Cathrine Tychsen, f. Bredsted 52, † Tønder 14/5 16; F. Mathias Albrecht T., Cancelliassessor i Sønderbg.; M. Christina Boysen; [† Slesvig 9/10 1808; Portrait i Kirken; (J. 321. 372. 530; M. 364; Rostock (Bützow) Matr.; Leipz. Matr.; Kordes 295; Lüb. & Schr. 510; Carstens: Die Stadt Tondern. 131 f.; Z. f. Schl.-H. G. XXII. 199 f.); Achelis II, nr. 6263; PT 14:6 (1965), s. 136; DanKir bd. 21, s. 982 (se nedenfor)].

20. 1809 [Vedsted 94] Peter Rasmussen Prahl, f. Svaneke 10/11 61; F. Rasmus P., Kbmd.; M. Agnethe Marie Splitz; St. Helsing. 80; C. 85; St. i Kiel . . ; Sp. Sommersted 87; Pr. 09; Cons.-Rd. 20; 1 ~ 88 Else Kirstine Nissen, f. 4/12 65, † 12/5 99; F. Lorentz N., Brygger; M. Hedevig Cathrine Luchtrant; 2 ~ 16/3 04 Theodora Holm, f. 6/7 83, † 28/9 34; F. Jacob H., Godseier t. Revsø, Sommersted S.; M. Magdalena Rebekke Lunding; see Friedrich Chr. P. i Skads; Hans Peter P. i Gl. Haderslev; [# 1830; † 29/4 1831; (J. 226. 237. 372; M. 55. 364; Kordes 557; Lüb. & Schr. 450; Ersl. II. 582, S. II. 705; Alb. II. 215–16; Carstens: Die Stadt Tondern. 132; N. St. M. IX. 607, X. 478 f.; K.- u. S.-bl. 1891 No. 20; P.-S. I. 139 f. (Stamt.); Pr. Saml. 232–35; B.-L.)].

21. 1830 [Ladelund 24] Michael Ahlmann, f. Sønderborg 9/7 78; F. Michael A., Skibscpt.; St. i Kiel 18, Göttingen 20; C. Gottorp 22; Pr. 30; R.* 40; (Broager 49); [# 1852; † Augustenborg 12/1 1882; (J. 372. 470; M. 166. 364. 410; Fr. B. I. 64; Carstens: Die Stadt Tondern. 132; K.- u. S.-bl. 1882 S. 12; Hjelholt. 34; A. f. Sip. VIII. 208); Achelis II, nr. 8455].

22. 5/5 1853 [Stenbjerg 3/2 51] Odin Wolff Tidemann; c. Pr. 53; Pr. 11/10 56; [24/2 1860 Kregome-V.; see der].

23. 26/9 1860 [r. Cap. Kolding o.s.v. 6/2 59, o. 25/3] Jens Mathias Lind Hjort; Pr. 26/9 60; [afsat 64 af d. t. R., # 28/10 s. A. af d. d. R.; 10/7 65 Elmelunde; see der].

24. c. Sp. 1864, fast ansat 68 [Diak.* 40] Carsten Erich Carstens, f. Tønder 29/12 10; F. Edlef C., Kbmd.; M. . . . . Paulsdtr. Mumsen af Sottrup; St. i Kiel 32; C. Gottorp 37; c. Pr. 64; Pr. 68; [# 1884; † 25/11 99; Portrait i Kirken; (J. 374; M. 364 f.; Fr. B. I. 106; Wulff. 57, II. 18; Alb. I. 113; K.-K. 1862 S. 20; Carstens: Die Stadt Tondern. 142; K.- u. S.-bl. 1889 S. 194; B.-L.); Achelis II, nr. 9246; DanKir bd. 21, s. 982 (se nedenfor)].

———————————

 

 

No 1463b. Archidiakoner i Tønder (Øverste kapellaner).

[Tønder Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1653.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1730 [Risum 14] Johannes (Hans) Joachim Arends; [1738 Sp.*; see der].

2. 1738 [Eskris 34] Christopher Bluhme; [18/3 1740 Helsing. St. Mariæ K.; see kgl. Confessionarier].

3. 1740 [Cap. Morsum p. Sylt 26] Martin Richard Flor, f. Morsum p. Sylt (Sild) 4/2 99; F. Urban F., Sp. Morsum; M. Anna Christine Laurentii (Lorenzen); St. i Kiel 18, Jena 19; ~ Martha Ratje, f. 5/2 97, † Tønder 5/4 66; see Johan G. F. i Bjerreby; N. Knutzen, Sp.*; [† 14/10 1759; (J. 373. 550; Carstens: Die Stadt Tondern. 134); Achelis I, nr. 4835].

4. 1760 [Høist 42] Nicolaus Knutzen; [1788 Sp.*; see der].

5. 1788 [Viöl (Fjolde) 72] Jens Hansen Müller, tillige Lærer ved Tønder Sem., f. Flensborg 14/11 42; F. H. Thomsen M., Skipper; M. Cæcilia Mottmarck; St. i Halle 61, Kbh. 65; ~ 14/5 73 Catharina Dorothea Jürgensen, f. 5/2 53, † 28/6 18; F. Peter Friedr. J., Amtssecr. i Flensborg; M. Anna Dorothea Stuhr; [† 11/12 1794; (J. 373. 755; Carstens: Die Stadt Tondern. 134; Meddelelse fra Fuldmægtig Gunnar Müller i Gentofte); Achelis II, nr. 6428].

6. 1795 [Morsum p. Sylt 92] Philip Andreas Rehhoff; [1818 Broager; see der].

Vakance 1818–20.

7. 1820 [Diak. Landkirchen 95] Peter Friedrich Tychsen, f. Horsbøl 8/6 66; F. Johann Stephan T., Sp. i Horsbøl; M. Margrethe Hieronymusdtr. Grauer; St. i Kiel 86; Gøttingen (?); C. Gottorp 91; ~ 14/3 98 Catharina Dorothea Heise, f. 12/12 75, b. 16/6 15; F. Heinr. H., Hollænder p. Stendorf v. Eutin; M. Marie Margr. Petersen; [1830 Bøl; # 42; † Føhr 18/2 1856; (J. 373. 1153. 1285; M. 583. 1160; Fr. B. I. 148; Wulff. 13; B.-D. 1530; Lüb. & Schr. 638; Alb. II. 492; Carstens: Die Stadt Tondern. 134 f.; Nied. F.-G. VIII. 222; A. f. Sip. VIII. 168); Achelis II, nr. 7287].

8. 1830 [Diak. Tellingstedt 26] Johann Andreas Rehhoff; [1837 Aabenraa; see der].

9. 1838 [Adj. Minist. v. St. Nic. K. i Kiel 35] Adolph Friedrich Balemann, f. Reinfeld 3/5 06; F. Adolph Friedrich B., Sp. i Reinfeld; M. Cathar. Elisabeth Johansdtr. Hoyer; St. i Kiel 26, Berlin 29, Kiel 29; C. Glückst. 30; ~ •/12 38 Sophie Magdalene Harms, f. 13/10 15; F. Claus H., Sp. v. St. Nic. K. i Kiel; M. Magdalene Petersdtr. Jürgens; [Oldenburg 1844; Pr. 44; # 74; Medl. af d. holst. Stænderforsaml. 54 og 60; R.* 59 (60?); † 2/6 1876; (J. 373; Lüb. 557; M. 961. 1143; Fr. B. I. 164; Wulff. 48; Alb. I. 25; Carstens: Die Stadt Tondern. 135; Kiel. Pr.-Gesch. 86; Z. f. Schl.-H. G. XXII. 221)].

10. 1844 [Diak. Breklum 37] Friedrich Julius Heynsen, f. Drelsdorf v. Bredsted 11/11 08; F. Ketel H., Sp. i Drelsdorf; St. i Berlin 30, Kiel 33; C. Gottorp 35; [1850 Ottensen; # 53; Barkau 56; † 4/4 1868; (J. 726; M. 442. 687. 970; Fr. B. I. 100; Wulff. 56, II. 16; Volb. 50; Carstens: Die Stadt Tondern. 136); Achelis II, nr. 9107].

11. 1851. Johannes Mathias Dahl af Fjaltring-T., f. 21/2 19; St. Roesk. 38; C. 45; ~ 5/8 51 Baltazarina Jensdtr. Salicath af Haraldsted-A., f. 25/2 27; [susp. 1859; Susp. hævet ved Dom 61; † 12/12 1861, b. 17/12; (K.-K. 1862 S. 67–89; Volb. 50; Carstens: Die Stadt Tondern. 136; Vahl. IX. 22)].

Derefter ingen Archidiakon.

———————————

 

 

No 1463c. Diakoner i Tønder (Sognekapellaner).

[Tønder Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1653.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1561. Anders Michelsen, tillige Crtr.; [c. 1569 Burkal; see der].

2. 1570. Anders Thomsen, tillige Crtr.; [1586 Sp.*; see der].

3. 16/3 1586, o. Slesvig 5/5, Mag. Jacob Fabricius* (d.æ.), tillige Crtr., f. Tønder 30/1 60; F. Jacob Schmidt, Landmaaler, senere Tolder i Rendsborg; M. Marine Jannicksdtr. Heicksen; Flensbg. Sk. 73-77; St. i Lüneburg 77, Wittenberg 80, Helmstedt 81, Rostock 84; Mag. ss. 85; 1 ~ Tønder 15/10 87 Agnete Jørgensdtr. af Tønder Sp., f. 70, † Slesvig 24/3 04; 7 S.; 2 ~ 22/5 08 Sara Berndes, † 15/1 43, E. e. Kmrsecr. Daniel Fobbe, fyrstelig holst. Secr.; F. Silkehandler i Flensborg; 2 D.; [14/1 1589 Hofp. p. Gottorp og Visitator i Gott.-Pr.; Overhofp. ss og fung. Generalsuperintend. 93; Generalpr. 00, # 1/1 10; Sp. v. S. Jacobi i Hamborg samt Lect theol. 17/6 10, i. 3/8; Generalpr. i Gottorp 18/9 16–40; Generalsuperintendent 36; † Slesvig 5/11 1640; stiftede før sin Død Legater til Præster, Skoler, Studerende og Fattige; (Hellm. 74 L. 14–15; Krafft. 367 ff.; J. 132 f., 373, 379, 1040, 1296 f.; Lüb. 56 f.; C. lit. I. 163 ff.; Hamb. Schriftst. II. 232 ff.; Tresch. 32–39; Giessing II:2 S. 1–11; B.-D. 959; Witt. Matr.; Rost. Matr.; Intelligensbl. f. Tønd. og Omegn 1859 No. 9; Sl. Pr.-Eftr. IV. 561 f.; Jahrb. VIII. 148–66; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 18–25; K.- u. S-bl. 1888 No. 5; Q. u. F. z. G. XIV. 329–49; B.-L.; Sj. Gejstl. 31–34.); Achelis I, nr. 615; Hegelund I s. 185, 188, 194, 197, 201, 209, 310, 419, 538, II s. 116, 122, 128, 134, 189; SdjyAarb 1963 (se nedenfor)].

4. 1589. Jacob Lorenzen, fmtl. tillige Crtr.; [1592 Abild; see der].

5. 1592 [Crtr. Flensbg. 91] Mag. Marcus Simonis, tillige Crtr., af Hoptrup, f. c. 65; St. i Rostock 84, Wittenberg 87; Mag.; ~ Tønder 16/9 93 Marine Carstensdtr. (Schnell); F. C. Johansen Schnell, Guldsmed i Tønder; [† 17/1 1622; (Krafft. 399; J. 373; R. 530; C. lit. I. 629; R. A. No. 834. 968; Rost. Matr.; Witt. Matr. (»Simon«); Had. Joh. 29; Hegelunds Kal. 1593 16/9; O. H. Moller. XI. 42; Carstens: Die Stadt Tondern. 138; V. f. K. 2 R. VII. 501; P.-T. 7 R. VI. 136 Note; Sim 184); Achelis I, nr. 691; Hegelund I s. 246, 263, II s. 158].

6. 1622 [Diak. Bordelum 21] Richard Bennich, f. Rinkenæs 23/8 96; F. Johann B., Eier af Rinkenæsgd., el. Asmus B., Husfoged; St. i Rostock 14, Hamburg 15, Giessen 16, 18; ~ Margrethe Nisdtr.; F. N. Hansen, Herredsfoged i Slogs H.; M. Anna Erichsdtr.; B.; [1633(?) Klostep. i Preetz; † 1/9 1641; (Krafft. 399; J. 373. 735; Lüb. 189. 568; C. lit. I. 38; Rost. Matr.; Carstens: Die Stadt Tondern. 138; Sj. Aarb. 1891 S. 224; Haustedt: Bord. 132); Achelis I, nr. 1306].

7. 1634. Lars (Laurentius) Widing, tillige Crtr., maaskee af Ulderup; f. Ulderup; St. i Kønigsbg. 31; see Laurentius W. i Ravsted; Etm.; [† 21/8 1672, b. 28/8; (Krafft. 399; J. 373; Køn. Matr. I. 328; Unsterb. Sterbl. II. 130–34; Carstens: Die Stadt Tondern. 139); Achelis I, nr. 1776; PT 15:2 (1967-68), s. 196].

8. 1672 [Diak.-Adj.* 64] Johan Lund, f. Flensborg 11/9 38; F. Thomas Hansen L., Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; M. Margaretha Nicolausdtr. Moth; St. i Leipzig 56; Huslærer i Dresden og Aabenraa; ~ F. D. Marie Elisabeth Larsdtr. Widing; see Etm.; [† 13/9 1686; Portrait i Kirken; (J. 373; C. lit. I. 368; Carstens: Die Stadt Tondern. 139; F. Tillæg 65 f.; K.-S. 2 R. II. 527; B.-L.); Achelis I, nr. 2649; DanKir bd. 21, s. 981 (se nedenfor)].

9. 1686. Gotthard Joh. Zwerg(ius), f. Friederichsberg i Sl. 3/3 62; F. Michael Z., Sp. ss.; M. Magdalena Sibilla Daldorf; St. i Kiel 82; ~ 87 F. D. Maria Elisabeth Lund, d. 14/2 67, b. 5/2 39; mindst 4 S.; see Gotthard J. Z. i Moltrup-B.; [† 16/7 1729; (F. Tillæg 66 f.; J. 373; C. lit. I. 452; Carstens: Die Stadt Tondern. 139. (»Detl. Gotth. Z.«)); Achelis I, nr. 3514].

10. 1729 [Randrup 24/12 21] Hans Adolf Brorson; [26/7 1737 Ribe Dk.; see der].

11. 1737 [Hør. Ribe 32] Peder Schonning; [4/9 1750 Nyborg; see der].

12. 1751. Gottlieb Johann Gottschalk, f. Tønder (Flensborg?) 23; F. Joh. Friedr. G., Bgmstr. i Tønder; M. Anna Margr. Schwartz; St. i Jena 42; ~ 52 Catharina Lorenzdtr. Nissen, f. Tønder 21/1 35, † 31/3 12; F. L. N., Kniplingshandler; M. Christine Henningsen; [† 12/8 1752; (J. 374; Carstens: Die Stadt Tondern. 141; Nied. F.-G. XIII. 78); Achelis II, nr. 5723].

13. 1753 [Rinkenæs 38] Nicolaus Lorentzen af Lysabild, f. 2/3 12; St. i Jena 28; C. Rendsburg 35, Flensborg 37; ~ Rinkenæs 20/11 38 Maria Catharina Hinrichsdtr., d. 23/4 14, † Læk 65?; F. Hinr. H., Herredsfoged i Lundtoft H., Eier af Buskmose; M. Hanna . . . ; see J. J. H. Arends i Igen; [† 20/10 1755; (J. 374. 447; Carstens: Die Stadt Tondern. 141; Nied. F.-G. XIII. 8); Achelis I, nr. 5202].

14. 26/8 1756 [Branderup 6/10 52] Andreas Pedersen Bruun (Bruhn), f. Kbh. 13/5 18; F. P. Andersen B., Bgr.; M. Anna Lauritsdtr. Kierumgaard; St. Fdbg. 37; C. •/1 47; Skp. til China, o. 20/10 47; 1 ~ 6/7 53 F. D. i Branderup Marie Elisabeth Nicolaisdtr. Freuchen, f. 25, † 26/6 54; 2 ~ Margaretha Hedewig Hansen, d. Emmerlev 14/10 32; (Sstr. t. Gotthard H. i Medolden); F. Andreas Chr. H. t. Kogsbøl; M. Elisabet Hedvig Clausen; see Andreas Chr. B. i Roager; [† 28/11 1766; (W. I. 205, II 631 L. 12 n.; J. 374. 1517; R. 489; D.-P.; Carstens: Die Stadt Tondern. 141); KUM II, s. 583 (»Andreas Bruun«, 20 år gl.)].

15. 1767 [Cap. p. p. Hørup (59)] Matthias Hannibalsen Boldt af Skydebjerg-O., f. 14/4 33; St. Od. 50; ~ 22/10 59 Dorthe Sophie Pedersdtr. Juul af Assens-Kj. r. Cap, d. 6/5 30; [† 6/4 1794; (J. 374. 1615; Carstens: Die Stadt Tondern. 141; Bloch: Fyens Gejstl. II, 1 S. 168, 286)].

16. 1795 [Compast. Mildsted 94] Christian Petersen; [1800 Høier; see der].

17. 1801 [Nykirke, Tønder Pr., 96] Andreas Christian Johannes Schmidt, tillige seminarlærer, af Ravsted, f. Drelsdorf 12/12 70; St. i Kiel 88; C. Gottorp 94; 1 ~ Anna Marina Christine Carstensen fra Tønder; 2 ~ Laurette Müller fra Tønder; 3 ~ Helen Jessen fra Didersbøl, Horsbøl S.; [1826 Husby, Flensbg. Pr.; † 21/6 35; (J. 374. 541. 978; M. 265. 340. 365; Wulff. 16; Carstens: Die Stadt Tondern. 141 f.); Achelis II, nr. 7398].

18. 1826 [Okholm 25] Jürgen Brag; [1839 Adsbøl-G.; see der].

19. 1840. Carsten Erich Carstens; [1864 c. Sp.*, fast ansat 68; see der].

20. 1865. Gustav Tycho Friedrich Wilhelm Seeger; [1867 Visby; see der].

21. 1867. Jakob Christian Bahne Engel, f. Starup 30/4 41; F. Simon Peter E., Degn ss.; St. Haderslev 59, i Kiel 64, Bonn 65, Berlin 66; [1871 Førstelærer v. d. Danske Afd. af Tønder Sem.; 1878 Hjortkjær; Hagenbjerg 86; # 1910; † Augustenborg 30/9 1913; (Achelis II, nr. 10198; Had-His, Tønder)].

22. 1871. Herman Friedrich Horstmann; [1875 Rømø; see der].

23. 1875. Georg Friedrich Scheel; [1879 Abild; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1087-1131.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Tønder: Kristkirken, s. 937-1018, Helligåndshospitalet, s. 1021.
Petersen, H. F.: Jacob Fabricius den ældres selvbiografi. Sønderjyske Årbøger, 1963, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 161-233 (= Diak. nr. 3).