Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 108. Bjerreby (St. Mortens K.),

Sunds Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

S. i K.; F. M.; Lund om Thorseng S. 36; M. S. 2-a/54; Lkm. 317;
J. M. 230; B. M. 181 og 82; St. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1662.
Anm. Pg. i Vaarø.
———————————

1. 1537. Jens Henriksen (Svanesø); [† 15/3 1552; Eptph.; var tillige Tingskrvr.].

DanKir bd. 10, s. 2801 (se nedenfor).

2. 1552. Stephan Hansen, f. Svendbg.; see J. Stephansen her; Rasmus S., r. Cap. i Hørup.

3. (1584). Rasmus Hansen, f. Malmø, Stedfader i Tved i F.; ~ F. E.? Karine . . . , f. Svendbg.; 4 B.; see L. Hansen i Skaarup-T.; [† 21/3 1599].

4. 1599. F. Sts.? Jørgen Stephansen, f. p. Taasinge; vist St. i Kbh. (98); [† P. med Kone og Børn 1629; var 1612 i Betryk for 2 Personer, som han havde trolovet; da de dog i forbudne Led vare beslægtede].

F-P s. 159 (»Georgius Stephani Tosingensis«).

5. 1629 [p. Cap. Snøde-S., o. 29/2 28] Hans Pedersen Sandager, vistnok af Sandager-H., f. c. 02; St. Od. 24; ~ Od. 14/10 29 Elise Pedersdtr. (Petreia); [† 21/7 1641; gav 34 Alterkalk og -disk til K.].

KUM I, s. 65 (»Iohannes Petræus Sandagrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 123 (»Johannes Petri Sandagrius«, 25 ½ år gl.); DanKir bd. 10, s. 2716, 2731, 2732 (se nedenfor).
(Udgår her, var Cap. 6. 1641. [p. Cap.* 38] Peder Nielsen (Falster); [9/8 1639 Od. St. Hans K.; see der]).

7. o. 15/9 1641. Anders Rasmussen Bolter, f. 14; St. Od. 39; ~ Gedske Andersdtr.; 2 ~ Etm.; see R. A. Montoppidan i Brendekilde-B.; H. O. Steen i Korup-U.; J. C. Arensbach i Asperup-R.; [† 1663 el 65].

KUM I, s. 150 (»Andreas Erasmi Boltesenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Andreas Erasmi«, 27 år gl.).

8. o. 24/5 1663. Hans Hansen Fich, f. Svendbg. 33; F. H. F., Rdmd.; St. Sorø 57; 1 ~ F. E.; 2 ~ Landet 8/10 90 Birgitte Sørensdtr. af Haarslev-J.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 21/2 1698; Pg. br. 3/5 69; deltog som Stud. i Kbhs. Forsvar; Begr. i den gamle K.].

KUM I, s. 272 (»Ioannes Ioannis Fichius«); SB s. 181 (»Iohannes Iohannis Fichius«); KS 5:3 (1905-07), s. 740; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 11; Kbg. Landet (1646-1743) s. 252 opsl. 135 (viet af sin stedfar i Marvede), opsl. 166 (død); DanKir bd. 10, s. 2787 (se nedenfor).

9. o. 1698. Poul Andersen Schytte af Uggerslev-B., f. 5/1 71; St. Od. 89; 1 ~ F. E., † 25/10 16; u. B.; 2 ~ 18 Ane Cathrine Hansdtr. Møller af Gudbjerg; 1 D. † ung; 2 ~ V. J. Bering i Ollerup-K.; [† 19/4 1735; Eptph.; Kisteplade].

KUM II, s. 167 (»Paulus Andreæ Scytterus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 46; DanKir bd. 10, s. 2754-56, 2801, 2801 (se nedenfor).

10. 3/6 1735, o. 3/8, Peder Pedersen Ferslev, f. Thisted 05; F. P. Christensen F.; M. Marie Pedersdtr. Rosholm; St. Thisted 19; C. 25; ~ 25/12 35 Johanne Cathrine Hyltoft, f. Svendbg. 14; (Sstr. t. Laurits H. H. p. Avernakø); F. Henrik H., Rdmd.; M. Anne Lauritsdtr. Alsing; B.; 2 ~ Etm.; see H. C. Clausen i Farup; [† 1752; det synes ikke at være gaaet rigtigt til med hans Kaldelse; var melancholsk; erklærede sig uværdig, til at betræde Prædikestolen, og fik Lov til, at sidde paa en Stol nedenfor Alteret].

KUM II, s. 427 (»Petrus Fierslev«, 19 år gl.).

11. 20/6 1752, o. 18/8, Ulrik Adolph Rasmussen Svitzer af Varde, f. •/10 26; St. Ribe 46; C. 51; ~ F. E., b. Svendbg. Nic. K. 15/3 90; u. B.; [† 1763].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 56; Kbg. Svenbg. Nic. K. (1736-1814), s. 156, opsl. 86.

12. 8/4 1763, o. 22/4 [Hør. Nybg. 58] Hans Caspar Dideriksen Dresing, f. Kbh. 26; (Bdr. t. Elisabeth D. ~ C. L. Kjerulff i Louns-A. og t. Stefan D. D. i Tranderup); F. D. D., Kbmd.; M. Gjertrud Marie v. Essen; St. Roesk. 44; C. 21/5 53, n.; ~ 20/7 64 Regine Schonning af Nybg., f. Tønder 27/12 40, † Nybg. 25/3 01; 2 D.; see C. Friis i Allested-V.; [† 1770].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1101.

13. 27/7 1770, o. 15/6, Johan Georg Flor af Tønder Archidiak., f. Morsum p. Sylt 5/6 28; F. Martin Richard F., Adj.; St. i Gøttingen 55; i Kbh. 58; C. 19/6 60, l.; ~ 20/5 71 Anna Elisabeth Dreyer af Aunslev-B., f. c. 54, † Bjerreby 15/4 28; 10 B.; [† 6/12 1803; Eptph.; Monument p. Kg.].

Achelis II, nr. 6161; KUM III, s. 173 (»Georgius Iohannes Flor«, 29 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 568; Kbg. Bjerreby (1825-35) opsl. 3 (enkens død); DanKir bd. 10, s. 2755, 2756, 2758-59, 2801 (se nedenfor).

14. 3/8 1804, o. 26/9, Johan Georg Møller af Hjørlunde, f. Bloustrød 8/7 79; St. pr. 95; C. 30/10 00, l.; R.* 31/7 15; ~ Anna Dorthea Smith af Kregome-V., f. Bloustrød 18/5 88; 8(?) B.; [† 6/10 1840; E. 2/401 og S. 2/995; Monument p. Kg.].

DanKir bd. 10, s. 2759 (se nedenfor).

15. 10/12 1840 [Maarslet 22/11 36, o. 19/8] Johan Ernst Heilmann, f. Od. 17/1 10; F. Johan Ernst H. af Kjerteminde-D., senest Byskriver i Varde samt Skriver i Øster og Vester Horne Herreder; M. Cathrine Vilhelmine Geelmuyden Fleischer; St. Ribe 27; C. 9/7 34, l.; p. Cap. Gosmer-H. 16/7 36; ~ 3/10 36 Petra Caroline Arendtine Utke, d. Viby 27/7 10; F. Kgrd. Johan Fred. U., Landinsp. og Eier af Brolykke; M. Sophie Hedvig Heilmann af Kjerteminde-D.; 4 S., 4 D.; [† 4/6 1879; E. S. 2/748].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Bjerreby Kirke, s. 2703-2822.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.