Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 48. Allested og Veile,

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/62; J. M. 280; B. M. 234; Kbg. 1737.
Anm. Veile synes tidligere at have været Annex til S. Broby, (see J. M. 277); ligeledes tidligere at have været Hovedsognet.
———————————

1. (1538). Stephan Jensen.

2. 15 . . Simon . . .

3. (1584). Laurits Madsen, f. Od. c. 34; ~ Dorothea . . . ; 1 S., 2 D.; see Etm.; [afstod 1604 Kaldet til sin Søn og reiste bort for Sønnekonens Haardheds Skyld; † Svendborg].

4. 1604 [p. Cap.* 90] F. S. Mads Lauritsen; maaskee St. 90; [† P. 1616 el. 17].

FS nr. 552 (»Matthias Laurentii«); F-P s. 113.

5. 1616 el. 17 [p. Cap. Kjøng i F. . .] Christen Melchiorsen; St. Od. 94; Rtr. Bogense (01); [† 1617].

FS nr. 18 (»Christianus Melchior«); F-P s. 141.

6. 1617 [p. Cap. Kjerteminde-D. o. s. A.] Claus Nielsen Mand; St. 08; [† 1658].

FS, nr. 255 (»Claudius Nicolai Mand«); Strøm 1, s. 9; H. Mikkelsens Dgbg., s. 106 (24/2 1634), 158 (26/7 38) m. fl., se nedenfor.

7. 1658 [p. Cap.*, o. 22/11 43] Peder Balthasarsen Bokkelmand; St. Od. 30; ~ Sara Hansdtr. af Brahetrolleborg; 2 ~ Etm.; [† 1661].

KUM I, s. 100 (»Petrus Balthasaris f. Buchelmannus«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Petrus Balthazari Bokelmannus«).

8. o. 4/12 1661. Jacob Hansen Must, f. Korsør c. 31; St. Slag. 52; 1 ~ F. E., † 97; u. B.; 2 ~ 5/10 97 Karen Andersdtr. Lundt af N. Søby-H.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 27/9 1702; Pg. br. 19/10 88].

KUM I, s. 236 (»Iacobus Iohannes Mustius Crucis-oranus«); KS 5:3 (1905-07), s. 735; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 13, 19; PT 9:3 (1930), s. 106 (Bircherods Dagbøger).

9. 25/7 1702**. Henrik Pedersen Zeuthen af Ollerup-K.; St. Od. 95; 1 ~ F. E.; u. B., men ikke uden Bedrøvelse; 2 ~ Birgitte Cathrine Mathiasdtr. Thestrup af Dalby-S., f. 85, b. Nysted 18/6 68; 4 S., 1 D.; see Etm.; Niels H. Z. i Skamby; [† 18/6 1744, meget hastigt; Pg. br. 25/5 34, da han nær havde indebrændt].

KUM II, s. 209 (»Henricus Petri Zeuthenius«); Kbg. Nysted (1721-1779) opsl. 264 (2. hustrus begr.).

10. 13/2 1739**, o. 13/3, F. S. Jens Henriksen Zeuthen, f. 14; St. Od. 32; C. 13/9 34; ~ 29/10 44 Dorthea Margrethe Nielsdtr. Seerup af Horne, f. 12/1 24; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see C. Pingel p. Lyø; [† 15/8 1763].

KUM II, s. 537 (»Ianus Zeuthen«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 129, 197; Kbg. Allested (1787-1814), s. 202 opsl. 36 (hustrus fødsel).

11. 14/10 1763 [p. Cap. Lyø 17/12 62, o. 23/3 63] Bertel Nielsen Holm af Lyø, f. 23/8 29; St. pr. 48; C. 17/6 52; 1 ~ 22/3 64 F. E., † 18/10 87; u. B.; 2 ~ Nicoline Holm af Korup-U.; [b. 1/12 1797].

Kbg. Allested (1787-1814), s. 202 opsl. 36 (1. hustrus død), s. 208 opsl. 39 (begr.); Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 197, 228.

12. 12/1 1798, o. 2/3 [Hør. Nybg. 90] Carsten Friis af Marslev-B., f. 22/9 68; St. Od. 86; C. 16/1 97, l.; ~ Nybg. 26/2 00 Marie Elisabeth Dresing af Bjerreby, E. e. Claus Schonning, Contr. p. St. Croix; u. B.; [† 5/1 1809; N. 178].

E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 1101; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 264.

13. 14/4 1809 [N. Søby-H. 10/4 82, o. 19/4] Jacob Severin Pingel af Od. St. Knuds K., f. Helsing. 4/4 47; St. pr. Sorø 62; C. 70; ~ 11/4 83 F. D. i N. Søby-H.: Elisabeth Kühl; 6 S., 1 D.; see R. Aagaard i Farum-V.; (C. F. Læssøe i Galten-V.); [# 18/5 1820].

14. 27/9 1820, o. 8/11, Dr. philos. Nicolai Faber; [13/12 1826 Middelfart-K.; see Od. St. Knuds K.].

15. 13/12 1826 [p. Cap. Veilby 6/9 11, o. 8/11] Thomas Hvalsøe Thomsen; [22/3 1836 Gamtofte; see der].

16. 8/6 1836 [Miss. v. Egedesminde 19/9 27, o. 5/10, – 26/2 34] Thomas Potter, f. Kbh. 17/11 00; F. Thomas P., Gross.; M. Inger Dorthea Hertz; St. pr. 20; C. 20/4 27, h.; (15/4 – 24/6 54 Blidstrup); ~ 10?/11 21 (22?) Ane Margr. Christophine Budde af Rørby, f. 6/10 99, † Od. 23/2 75; 1 S., 1 D.; [# 9/3 1867].

17. 22/5 1867 [c. Kliplev, Aabenraa Amt 9/12 50, Sp. ss. 23/6 51; afsat af d. t. R. 17/9 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Henrik Anton Bay, f. Rudkjøb. 9/9 15; F. Hans Henrik B., Kbmd.; M. Sidsel Christine Hansen; St. Od. 36; C. 13/1 43, h.; past. vic. Rold-V. 11/4 49, o. 30/5; c. P. Ensted, Aabenraa Amt 11/9 50; ~ 30/5 51 Junia Vilhelmine Pilegaard, f. Skovsgd. p. Langeland 16/6 22, † Frederiksberg 16/1 89; F. Jeppe Krogsgaard P.; Propr.; M. Joh. Hansen; u. B.; [# 1889; † Kbh. 11/1 92].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991, s. 69, 106, 123, 133, 137, 158, 166, 179.