Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1136. Søby (Nørre-) og Heden,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 59; M. S. 2-a/20; Bl. f. G. 2/1 120; L. S.*; L. P. B. 237; St. M.; Lkm. 2/99; Kbg. 1646.
———————————

1. 15 . . N. N.; ~ Anna . . . , f. Fyen; 2 ~ Etm.

2. c. 1561 [r. Cap. t. Od. Frue K. s. A.] Laurits Poulsen*, f. Dalby i Sl. c. 35; Pr. . . ; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; [levede endnu 1608; „bonus pastor; miscet latina nimium“(1)].

3. 16 . . Mads . . . ; maaskee blot Cap.

4. (1608**). Hans Lang; St. Od. 02; Pg. br. . .

FS nr. 69 (»Johannes Langius«).

5. 1624 [r. Cap. Bogense-S., o. 6/11 22] Niels Lauritsen Snog, f. 91; maaskee St. 12; ~ . . . . . .; vist 2 ~ Etm.; [† 1640; en fortræffelig Musicus; vilde 32 bandsætte Degnens Kone; „Conquerebatur (3/9 30) injuriam et obstrinaciam sibi a quibusdam parochianis exhibitam“. See F. H. 6/145].

KUM I, s. 5 (»Nicolaus Lavrentii Hafn«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Nicolaus Laurentius Snog«, 31 år gl.).

6. o. 3/3 1641 [Hør. Od. (39)] Jørgen Hansen Faaborg, vistnok f. Faabg. 11; St. Od. 35; vist ~ F. E.; [afsat ved Lov og Dom 7/10 1646].

KUM I, s. 126 (»Georgius Iohannis Foburgensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 132 (»Georgius Johannis Foburgius«, 30 år gl.).

7. o. 11/12 1646 [Rtr. Bogense 12/7 44] Hans Christensen Assens, maaskee af Allesø-B.; St. Od. 38; ~ 1/8 47 Kirsten Bertelsdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 26/5 1666].

KUM I, s. 141 (»Iohannes Christierni Assenius«); KS 3:5 (1884-86), s. 145, 135 (»Johannes Christierni Assenius«).

8. 15/8 1666, o. 14/7 [Hør. Od. 66] Anders Jørgensen Lundt, f. Sønderborg 30; F. J. L., Bgmstr.; fmtl. St. Hlh. 51, Bacc. 56; 1 ~ 25/9 67 F. E., b. 19/8 72; u. B.; 2 ~ 18 Trin. (18/10) 74 Susanne Jørgensdtr. Taulov; F. Mag. J. Bertelsen T., Crtr. Od.; M. vist Karen Villumsdtr.; 2 S., 3 D.; see Etm.; E. R. Svitzer i Høirup-G.; J. H. Must og H. P. Zeuthen i Allested-V.; [b. 9/4 1706].

KUM I, s. 229, 263 (»Andreas Lundius«); Achelis I, nr. 2607 (»Andreas Georgij Bager«, St. Od. 55).

9. 1/4 1702**. F. S. Jørgen Andersen Lundt, f. 75; St. Od. 96; ~ Anna Elisabeth Jensdtr. Bering af Udby i F., b. 18/3 03; 1 D.; [† af Kopper, b. 6/4 1705].

KUM II, s. 218 (»Georgius Lundius«).

10. 4/1 1707. Jacob Hansen Tage; [16/6 1727** Flødstrup-U.; see der].

11. 8/9 1727 [r. Cap. Ærøskjøb. 14/4 16] Andreas Jacobsen; [4/9 1728 Galten-V.-H.; see der].

12. 19/11 1728, o. 3/12, Axel Lauritsen Lund, f. Orelund 31/7 99; (Bdr. t. Anna L. L. ~ J. N. Bloch i S. Næraa.-Aa. og t. Maren L. L. ~ T. D. Kingo i Allesø-B.); F. L. Lauritsen, Eier af Orelund; M. Hedvig Hansdtr. Rummel af S. Næraa-Aa.; St. Od. 20; C. 3/12 25, h.; ~ Steenløse 13/7 29 Anna Cathrine Henriksdtr. Behmann, † 8/8 88; F. H. B., Forp. p. Lindved; 9 B., hvoraf 1 S., 5 D.; see S. Christensen i Rerslev-Ve.; Frederik A. L. i Ørslev-S.; Etm.; [† 17/4 1755; en god Lærer; meget sagtmodig og taalmodig; Pg. br. 2/8 35].

KUM II, s. 431 (»Axelius Lund«, 20 år gl.); Danske Kancelli: Kaldsbrev; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 9; PT 14:4 (1962), s. 165-167, 168-170 (Lund).

13. 13/9 1754**, o. 6/2, Claus Frederiksen Kühl, f. Od. 4/6 29; F. F. K., Klokker og Cat. ved Od. Frue K.; M. Margrethe Grønnegaard; St. Od. 49; C. •/9 53, n.; ~ •/6 56 F. D. Dorthe Elisabeth Axelsdtr. Lund, f. 37, † Od. 23/6 1826; 7 S., 2 D.; see J. S. Pingel i Allested-V.; [† 28/2 1782; antog sig med megen Flid de Syge og den tilvoxende Ungdom; blev rørt(2) paa Prædikestolen i H. 4de Onsdag i Fasten].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 33, 57; PT 14:4 (1962), s. 167, 169 (Lund).

14. 10/4 1782, o. 19/4, Jacob Severin Pingel; [11/4 1809 Allested-V.; see der].

15. 7/7 1809, o. 4/8, Frederik Bagger Lütken, f. Ringkjøb 13/5 79; F. Thomas B. Ottesen L. af Skjellerup-E., Amtsforv.; M. Vibekke Christiane Nielsdtr. Bendz af Rønninge-R.; St. Hors. 98; C. 17/1 04, h.; ~ 13/8 09 Mette Sophie Fabricius af Huusby-V., f. 6/7 77, † Od. 9/11 64; u. B.; [† paa et Besøg i Kbh. 16/6 1828; en retskaffen Lærer, agtet og elsket af sine Menigheder; dog lidet uordentlig i sin Embedsførelse].

16. 19/9 1828 [Vindblæs-D. 7/8 22] Niels Christian Tobias Lange; [1/1 1839 Viskinde-A.; see der].

17. 5/3 1839, o. 19/4, Frederik Jørgen Briand (de Crévecoeur), f. p. Krumstrup, Ryslinge S., 31/10 08; (Bdr. t. Frederikke C. B., M. t. M. A. C. Crone i Herrested); F. Cclrd. Isaac de B. de Crévecoeur, fransk Emigrant, Propr. og Landvæsernscomm. samt Bkdmr. v. Moltkenborg; M. Maren Ane Margrethe Borgen af Langaa-Ø.; St. Od. 28; C. 6/5 36, h.; ~ Heden 11/3 41 Petra Augusta Sexta Klem, f. Kbh. 6/8 21; F. Oberstlieut. Peter Heinr. Wolff K.; M. Birgitte Sophie Hermann; 1 S., 2 D.; [# 1885; † 27/2 1897].

Elvius s. 197, 502.
———————————

Noter:

(1) »bonus pastor; miscet latina nimium« = en god præst; blander for meget latin ind.
(2) »blev rørt« = fik et slagtilfælde.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Nørre Søby Kirke, s. 4021-4072, Heden Kirke (i Svendborg amt, endnu ikke udgivet).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.