Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 850. Næraa (Sønder-) og til 1857 Aarslev,

Aasum Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 46; Bl. f. G. 2/1 62; M. S. 2-a/19; B. M. 539; Lkm. 2/102; Kbg. 1664.
Anm. Aarslev nu til S. Høirup. Valgmenighedskirke, indv. 10/1 1875.
———————————

1. (1573). Hans Henriksen; maaskee St. 42; Pr. . . ; ~ Birthe Birgitte Andersdtr. Roed af Od. Frue K.; B.; 2 ~ Etm.; see H. Hansen her.

FS nr. 419 (»Johannes Henrici«).

2. (1588). Hans Andersen, f. Od. c. 50 el. 52; St. Od. 74; Pr. (99); vist ~ F. E.; B.; [† 28/7 1599; „bonus et simplex concionator; voce suppressa“(1) (J. M. l. c.); Lgst.].

FS nr. 56 (»Johannes Andreæ«); DanKir bd. 9, s. 3902 (se nedenfor).

3. 1599 [p. Cap.* (98)] F. Sts. Hans Hansen (Egesen el. Egensen); St. Od. 90; p. Cap. Rønninge-R. (97); ~ Anna . . . , maaskee af Svindinge; [† 1636].

FS nr. 68 (»Johannes Johannis«).

4. 1636 [p. Cap.* 35, o. 9/9] Torben (Torbjørn) Eriksen; [undveeg 1637 til Tydskland med en adelig Frøken, Banner(2), fra Ringstedgaard i Sognet; 1670 paa Hveen; see der].

5. o. 22/2 1637 [vist Røgen-S. 162 . ] Iver Andersen, f. Randers 97; St. Aarh. 16; ~ Mette . . . ; [† 1652; Pg. br. •/4 47].

KUM I, s. 26 (»Ivarus Andreæ Rhandrus.«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Iuarus Andreæ«, 40 år gl.); Hans Mikkelsens dagbøger, s. 140 (se nedenfor).

6. o. 19/3 1652 [Hør. Od. . .] Niels Christensen, f. Od. 15; St. Od. 39; ~ Maren . . . ; [† 1664].

KUM I, s. 150 (»Nicolaus Christierni«); KS 4:2 (1891-93), s. 672.

7. 14/10 1664 [p. Cap.*, o. 23/3 64] Hans Juliussen Rummel* (Rommel), f. Od. 5/4 34; F. J. Hansen, Skræder; M. Anna Pedersdtr.; St. Nybg. 60; Hør. Kold. 22/4 63; ~ Torpegd., S. Næraa S., 6/9 65 Maren Simonsdtr., f. 20/3 36, † 22/4 19; F. S. Nielsen; M. Mette Jensdtr.; 1 S., 3 D.; see K. J. Wichmand i Ringe; Etm.; (J. N. Bloch her; T. D. Kingo i Allesø-B.; A. L. Lund i N. Søby-H.); [† 12/4 1718; bekjendt for Lærdom, Flid og Nidkjærhed i sit Embede, Alvorlighed i alt sit Væsen; Kisteplade; T. 195; G. 2/2 241].

KUM I, s. 279 (»Johannes Iulius Romulus«); DanKir bd. 9, s. 3903 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 7, 9; PT 14:4 (1962), s. 165-166 (Lund).

8. 8/10 1690*, 16/1 1700**, o. i Fraugde K. 23/5, Arent Hansen Steenstrup af Steenstrup-L., f. 63; St. Od. 84; C. 87, n.; 1 ~ 9/5 02 F. D. Magdalene Hansdtr. Rummel, f. 25/10 72, † 03; 1 S.; 2 ~ 07 Anna Marie Hansdtr. Hem af Asperup-R., † 22; u. B.; see Hans A. S. i Kverndrup; [† 1728; efterlod Retsindigheds Rygte].

KUM II, s. 131 (»Arentius Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 7.

9. 14/1 1729 [p. Cap.* 22] Jørgen Nielsen Bloch, f. Barløsegd., d. 21/12 86; F. N. Sørensen B., Forp.; M. Margrethe Jørgensdtr.; St. Od. 04, Bacc. 08; C. 12/9 13, h.; (Veggerby-B. 7/4 1721*); 1 ~ c. 24 Cathrine Pedersdtr. Fasterling d. Svendbg. 22/2 95, 2/10 24, Skifte 9/8 25; F. Peder Christiansen, Kbmd.; M. Elisabeth Jacobsdtr. af Longelse-F.; 1 S.; 2 ~ Anna Lauritsdtr. Lund, f. Orelund 01; (Sstr. t. Axel L. L. i N. Søby-H. og t. Maren L. L. ~ T. D. Kingo i Allesø-B.); F. L. Lauritsen, Eier af Orelund; M. Hedvig Hansdtr. Rummel, f. her, E. e. K. J. Wichmand i Ringe; 1 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Laurits J. B. i Viby; A. J. Barfoed i Lumby; D. F. H. Kugler p. Strynø; P. H. Hertel i Fjelsted-H.; [† 17/2 1732].

KUM II, s. 293, 328 (»Georg. Nicolai Bloch«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 9, 12, 17, 24, Odense hrd. nr. 168; i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 85; Svendborg byfoged nr. 47; PT 14:4 (1962), s. 165-168 (Lund).

10. 22/3 1732, o. 2/5, Christen Andersen Espe af Espe-V., f. 6/1 99; St. Od. 20; C. 6/12 28, n.; ~ her 5/11 32 F. E., † Odense 7/9 80; 3 S.; [† 25/11 1740].

KUM II, s. 431 (»Christiernus Espe«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Åsum hrd. nr. 24; Odense hrd. nr. 168; PT 14:4 (1962), s. 167-168 (Lund).

11. 3/2 1741 [r. Cap. Tirsted-S.-V. 17/4 39] Oluf Frandsen Støedt; [3/5 1748 Gudbjerg; see der].

12. 14/6 1748, o. 9/8 [Aman. hos Biskop Ramus i Od. (tidl. Kbh. Hel. G. K.) 42] Niels Pedersen Tingbjerg; [4/4 1766 Flødstrup-U.; see der].

13. 16/5 1766, o. 18/7, Laurits Schurmann Hansen Fabricius; [1774 Raklev; see der].

14. 13/7 1774, o. 26/8, Peter Riber, d. Svendbg. 10/8 49; F. Hans Rasmussen, Kbmd.; M. Birgitte Riber; St. pr. 66; C. 27/11 70, n.; ~ 75 Johanne Thorbjørnsen, d. Svendbg. 19/2 55, † 4/1 15; F. Hans T., Kbmd.; M. Anna Cathrine Augustsdtr.; 6 S., 3 D.; see Etm.; Axel R. i Aale-T.; Hans R. i Jerslev-B.; C. Rieffesthahl i Munkebo; (C. B. T. Fogh i Tørring-H.); [# 21/1 1818; † 23/1 24; hans og Hustrus Lgst.; byggede Stuehuset 75, med følgende Indskrift over Indgangsdøren:

     Med Gudsfrygt, Kjærlighed Gud vore Hjerter    
( Peter Riber ) pryde, ( Johanne )
anno 1775. vi vor beskikked’ Deel med Nøisomhed Thorbjørnsen
     vil nyde].    
DanKir bd. 9, s. 3901-02 (se nedenfor).

15. 6/5 1818 [p. Cap.* 21/6 15, o. 20/9] F. S. Mogens Frederik Riber, f. 1/5 87; St. Od. 07; C. 12/7 14, h.; ~ Svendbg. Dorthea Rasmussen (1 ~ Forv. Schefmand p. Torpegd.; sep. . .); † Od. 56; u. B.; [† 9/6 1826].

16. 13/12 1826 [Rold-V. 24/12 17, o. Od. 6/3 18] Andreas Kjerulf Hasselager, f. Linaa 13/4 83; F. Jens H., Gdeier.; M. Inger Christine Glahn af Alling-T.; St. Rand. 01; C. 22/7 06, l.; Adj. Nybg. 14/4 10; ~ S. Høirup 26/2 39 Inger Else Margrethe Felding, f. 1/4 06, levede 75 i Nestved; F. Hans Christopher F., Degn her; M. Christence Christ. Jansen; 4 S., 1 D.; [# 2/10 1857; † Od. 17/9 59].

Ved Rescr. 14/10 1846 blev Næraa et Pastorat for sig, Aarslev Annex til S. Høirup.

17. 24/12 1857 [Hjelpep. i Skjellerup-E.; Ord. Till. 13/4 53, o. s. D.(!); Haarby; Gamtofte; N. Aaaby-I.; Jelling-H. 11/10 56] Hans Jacob Koefoed, f. Kbh. 9/3 17; F. Hans Jacob K., Høiesteretsass. og Generalaud. i Søetaten (DBL); M. Joh. Lovise Rottbøll; St. pr. 36; C. 10/7 43, h.; ~ 11/11 57 Minona Emilie Holm, f. 16/3 34; F. Jstrd. Jørgen Nicolai H., By- og Raadstueskriver i Roesk.; M. Vilhelmine Augusta Meyer; (68) 7 B.; hvoraf 4 S., 2 D.; [1/7 1872 Hesselager. Fik en Wienervogn].

18. 25/9 1872, o. 9/11 [Adj. v. Haderslev Sk. 58; senere Lærer ved og Medbest. af sammes Fortsættelse, den saakaldte Haderslev Læreres Sk. i Kbh.] Frederik Selmer, f. p. Søndergaarde i Fyen 7/11 25; F. Hans Philip S. af Gamtofte; M. Eleon. Hed. Muhle; St. Od. 44; C. 15/1 50, h1.; ~ 2/8 59 Hulda Marie Eugenie Muhle, f. Kbh. 29/7 34; F. Chr. M., Bogholder i Kbhs. Skifteret; M. Betty Dalgas; (72) 2 S., 1 D.; [7/6 1880 Aversi-T.].

———————————

Noter:

(1) »bonus et simplex concionator; voce suppressa« = god og jævn prædikant; svag stemme.
(2) Karen Banner (f. 1619, † Tyskland efter 1637), datter af Otte Andersen Banner (1570-1625) og Jytte Nielsdtr. Bild (1585-1646) til Ringstedgård (se stamtavle for Banner).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2017. Sønder Nærå Kirke, s. 3841-3912, Årslev Kirke (i Svendborg amt, endnu ikke udgivet).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.