Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 73. Asperup og Rorslev,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/94; L. P. B. 437; J. M. 393; M. M.; B. M. 348; Lkm. 2/470; St. M.; Kbg. 1702.
———————————

0. 15 . . Jens Nielsen; vist † 1527.

FR s. 142.

1. (1530). Laurits Jensen.

2. 15 . . Rasmus Sørensen.

3. 15 . . Laurits Jørgensen, f. c. 28; ~ Magdalena . . . , f. Od.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 3/4 el. 9/4 1584; meget gudsfrygtig og retsinding; Eptph.].

4. 1584. [r. Cap. Middelfart-K. 81] Eiler Ottesen Bang, f. Bogense c. 53; St. 74; Rtr. Nysted; ~ F. E.; u. B.; [† 1619; „corpulentus, doctus, confidens ingenio(1); got, passelig Mele“ (J. M.); som Rtr. afsat 78 formedelst Slagsmaal med Præsten i Kirken; indstevnet 1585 af alle Herredets Præster, som han havde kaldet vildfarende Lærere (Pontop. Ann. 3/502); lærd, men noget indbilsk; (see S. Lauritsen i Middelfart-K.)].

FS nr. 344 (»Hilarius Othonis«).

5. k. 26/2 1609**, o. 8/9 14, Niels Madsen Ryberg; [1619 Middelfart-K.; see der].

6. 1619 [r. Cap. Middelfart-K., k. 17/2 17, o. 26/2] Erik Nielsen Arensbach, f. 84; ~ Ellen Sørensendtr.; see Etm.; [† 6/11 1654; lærte Biskoppens Tjener at fiske („D. Ericus in A. ostendit servis meis artem piscandi“); udviste Bonden af Annexpræstegaarden, da han lod den forfalde og ikke ydede sin Landgilde i rette Tid. Bonden sagsøgte ham, men tabte Sagen paa Rettertinget 1641; Eptph.].

KS 3:5 (1884-86), s. 115 (»Ericus Nicolai«, 33 år gl.); 6:2 (1936-38), s. 461.

7. 1654**, o. 29/10, F. S. Jacob Eriksen Arensbach (Aquilomontanus), f. 27; St. Slag. 51; 1 ~ Brenderup 14/9 56 Ingeborg Madsdtr. (Hvid) af Brenderup; 2 S.; 2 ~ Dorothea Andersdtr. Bolter af Bjerreby, f. c. 50, b. Skaarup 23/6 90; 1 D.; 2 ~ Svendbg. 10/3 80 Simon Rasmussen, Rdmd. i Svendbg.; 1 D.; 3 ~ c. 85 Hennig Hansen Scheel, Forp. p. Bjørnemose, Skaarup S.; see Mads J. Hvid t. Od. St. Hans K.; Erik J. Hvid i Eilby-M.; [† 17/10 75].

KUM I, s. 235 (»Iacobus Erici Arentzbech«); KS 5:3 (1905-07), s. 708, 716; PT 13:5 (1957), s. 107-108; 16:6 (1978), s. 45-46, 51 (enkens 2. og 3. ægteskab).

8. 22/6 1675. Anders Madsen Hviid af Brenderup; St. pr. 61; ~ Johanne Larsdtr.; 2 ~ Laurits Pedersen, Forp. p. Oregd., der først var ~ A. M. Hvids Sstr.; see Anders A. H. i Haarslev; [† 12/12 1679; Eptph.].

KUM I, s. 299 (»Andreas Matthiæ Albinus«); PT 7:1 (1916), s. 46.

9. 1679. Eiler Ottesen; [† 1680; iflg. M. M.; men, da alle andre Kilder tie, er han mere end tvivlsom] – maaskee en forveksling med Nr. 4, der har fået forkert hundredeår.

10. 3/10 1679 [Rtr. Middelfart 74] Bertel Jørgensen Tavlov, f. Od. 2/9 53; (Bdr. t. Karen J. T. ~ H. M. Lime i Middelfart-K.); F. Prof. J. Bertelsen T.; M. Margrethe Jeremiasdtr. Wulff; St. Od. 70; ~ 80 Karen (Cathrine) Madsdtr. Lime af Middelfart-K., f. •/11 42, b. Fred. Mich. K. 14/2 18; 2 ~ 14/2 93 (Bev.) Mag. Gert Morville, Rtr. Middelfart; see Bertel B. T. i Rørbæk-G.; [† 18/2 1682; blev funden død paa Sengen om Morgenen, efter at hans Hustru havde gjort Barsel om Aftenen; gav 2/9 1680 en Bondegd. til Fattige i Middelfart (Hfm. 5/397); Begr. i Middelfart K.].

KUM II, s. 19 (»Bartholus Taulovius Georgij fil.«); PT 1990, s. 14; DanKir bd. 9, s. 2365 (Middelfart Skt. Nicolaj K.).

11. 25/2 1682 [Skp. 18/3 78, o. 22/3] Hans Andersen Hem, vistnok af Haarslev; maaskee St. Roesk. 70; ~ Kirstine Hansdtr. Woller; 2 ~ (21) Hans Nielsen Torsager, Tolder i Assens; see 2 Etm.; A. H. Steenstrup i S. Næraa-Aa.; Anders H. H. i Udby i F.; E. J. Hviid i Eilby-M.; [levede 1701].

KUM II, s. 20 (»Iohannes Andreæ«); KS 5:4 (1907-09), s. 674 (Skibspræster); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 32.

12. 24/12 1701**. Hans Jørgensen Mygind, f. Mygindgd., Holevad S.; (Bdr. t. Bertel J. M. i Hasle-S.-L., t. Niels J. M. i Raabjerg og Morbdr. t. Hans J. M., r. Cap i Ebeltoft-D.); F. J. Jensen i Mygindgd., Holevad S.; M. Karen Isaksdtr.; St. Od. 90; ~ F. D. Cathrine Hansdtr. Hem, f. c. 87; 5 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; see Jørgen H. M. i Dreslette; Jens H. M., r. Cap. i Nyborg; [† 1721, Skifte 13/10].

KUM II, s. 174 (»Iohannes Georg. Mygensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 32, 93; PT 15:3 (1969) s. 152 (Illum-studier); Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 13, 16, 21-22, 112-129.

13. 30/8 1721 [Hør. Nakskov c. 07] Johan Rask Simonsen Aarhuus af Halsted-A., f. 11/4 88; St. Nakskov 06, Bacc. 07; C. 4/7 12, l.; ~ F. E., † 17/3, b. 24/3 57; 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 10/7, b. 16/7 1755; W. 1/6].

KUM II, s. 315, 319 (»Iohannes Simonis Rasch«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 93.

14. 2/9 1740**, o. 23/9, Bertel Hermansen Clausen*, f. Ribe 27/8 13; (Bdr. t. P. H. Høyer i Aadum); F. H. Bertelsen C., Bager; M. Anna Pedersdtr. Ilsted; St. Ribe 36; C. 39; Pr. 24/7 71; ~ 8/2 41 F. D. Anna Margrethe Johansdtr. Aarhuus (Rasch), b. 25/1 93; 7 S., 4 D.; [† 9/5 1795; Pg. br. 28/4 73].

KUM II, s. 571 (»Bartholomæus Hermanni Clausen«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 56, 150; Kbg. Ribe Dk (1701-88 F), opsl. 43 (født).

15. 29/5 1795 [Degn i Baaring, Asperup S., E. f. B. 5/10 50; tillige p. Cap* 3/2 92, o. 15/2] Claus Brandt*, f. Middelfart 22/6 30; F. Laurits Jespersen Møller, Bgr. og Skomager; M. Magdalene Eleonora Brandt; St. Kold. 49; C. 1/6 53, n.; ~ Middelfart 14/1 51 Anna Rosine Richter, f. p. Hindsgavl c. 27, † 3/12 22; F. Johan Friderich R. i Bogense; M. Sidsel Andersdtr. Basse; 5 S., 2 D.; see Hans F. B. i Kattrup-Ø.-T.; [# 30/12 1809; † Baaring 25/10 11; blev blind 05].

PT 12: 1 (1946), s. 132; E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 714; Kbg. Middelfart (1709-46) opsl. 47 (dåb).

16. 17/4 1809, o. Vibg. •/6 [Overlærer Vibg. 12/6 07] Erik Frisenberg Thorup af Vivild-V., f. 10/10 73; St. Vibg. 93; C. 16/7 98, l.; Hør. Vibg.; Adj. ss. 5/9 06; ~ Vibg. 6/7 09 Mathilde Kirstine Buch, E. e. . . . Rüdiger, Stadsmusicus i Rand., siden Forp. af Viskum; † Od.; u. B.; [† 26/2 1837].

Sixhøj nr. 1494.

17. 15/4 1837 [Fausing-A. 21/7 29] Jørgen Ludvig Brandt af Fausing-A., f. 9/11 88; St. Aarh. 10; C. 18/7 17, h.; Sp. Vindum 16/12 18; ~ 2/4 19 Elisabeth Gjørup, d. Vibg. 22/2 96; F. Jstrd. Michael Rodewald G., Amtsforv.; M. Arengaard Sophie Fønss; 3 S., 2 D.; see Michael R. G. B. p. Fuur; [† 31/12 1844; meget værdig og vakker; B. D. G. 1/176].

18. 20/2 1845 [p. Cap. Veilø-E. 11/4 44, o. 15/5] Mads Melbye af Middelfart-K., f. 18/4 17; St. Od. 35; C. 1/7 40, l.; ~ Kbh. 17/10 42 sin Sstrdtr. Elisabeth Antoinette Lovise Hansen, f. Kbh. 10/8 22; F. Carl Møller H., Landsoverrets- samt Hof- og Stadsretsproc.; M. Viveke Margrethe Melbye af Middelfart-K.; 6 S., 3 D.; [† 31/1 1879; holdt 19/6 70 – 25 Aars Jub., i hvilken Anledning der holdtes Fest i Pgden., ved hvilken overraktes ham flere værdifulde Æresgaver; see D. T. 70/ 163; E. S. 2/351].

———————————

Noter:

(1) »corpulentus, doctus, confidens ingenio« = korpulent, lærd, med Tillid til sin Begavelse.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.