Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 5. Aadum (Oddum),

N. Horne Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/207; S. L. v. W.; Kbg. 1694.
———————————

1. (1584). Eske Nielsen; see Etm.

KS 3:2 (1877-80), s. 211.

1b. 15 . . (p. Cap. 1581. 84) F. S. Iver Eskildsen; ~ (81) Anne Nielsdtr.; F. Niels Christensen i Bobøl (Bjølbøll); M. Karen Jensdtr.; 2 ~ Etm.; see N. Iversen i S. Bork.

KS 3:2 (1877-80), s. 211.

2. (1608. 10). Christen Pedersen; ~ F. E.; 3 S., 5 D.; [† c. 1619 (omtalt som død 22/4 1620)].

KS 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 548; Viborg Landstings Dombog C, 19/6 1619 (f. 166ff), 22/4 1620 (f. 107).

3. (1632). Michel Sørensen; vist St. Varde 15, Bacc. 18; ~ . . . . , en Enke; [fmtl. † c. 1645; nævnt paa Ribe Stifts Landemode 1643].

KUM I, s. 17, 33 (»Michaël Severini Vardensis«); Ribe-LM 1635-1664, opsl. 15, 17 og 75; Viborg Landstings Dombog C, 20/10 1632 (f. 282).

4. o. 16/12 1645. Christen Clausen; F. Claus Christensen p. Nørbækgd., N. Nebel S.; M. Birgitte Christensdtr. (Høst) af Lunde-Ou.; St. Ribe 36; B.; [levede endnu 28/9 1689; † før 1693].

KUM I, s. 134 (»Christiernus Clavdius«); E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 25; Nygaards sedler: 1689; E. Brejls skifteuddr.: Varde byfoged nr. 25 (barnløs mosters skifte).
(24/4 1675*. Morten Pedersen Lime; see Brørup-L.)

5. 11/4 1676**, o. 20/5. Laurits Nielsen Borch, f. c. 51; (Bdr. t. Niels N. B. i Ringgive-G.-L. og t. Kirsten N. B. ~ H. J. Bredal i Klovborg-T.-G.); F. N. Nielsen Obling (d.y.), Gdeier. i Obling, S. Bork S.; St. Od. 71; (see N. Clausen t. Aalbg. Frue K.-T.; J. J. Hauch i Borris-F.); [† 1689]

KUM II, s. 26 (»Laurentius Nicolai Borrichius«; broderen »Nicolaus Borricius« blev imm. samtidigt fra Od.); Nygaards sedler: Fasterens testamente, død; Nørvang tingbog 28/11 1671.

6. 28/7 1689**. Laurits Lauritsen Brorson; St. Kold. 79; (Bdr. t. Jochum L. B. i Randlev-B., t. Øllegaard L. B. ~ U. P. Colding i Gosmer-H., t. Anna Cathrine L. B. ~ O. C. Friis i Hundslund, t. Magdalene Sibylle L. B. ~ I. J. P. Bredal i Dover-V. og Farbdr. t. Anna J. B. ~ E. O. Hjerm i Vandborg); F. L. B., kgl. Landcommissarius, Eier af Dybvad, Gosmer S.; M. Kirsten Pedersdtr.; ~ Kirsten Pedersdtr. af Ølgod-S.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1693].

KUM II, s. 95 (»Laurentius Brorsonius«); PT 11:5 (1944), s. 282; Nygaards sedler: Kaldsbrev, død.

7. 4/3 1693 [Hør. Kold. 21/2 91] Jeppe Jepsen Tarm; F. J. Jepsen T., Bgmstr. i Ringkjøb.; M. Birgitte Mortensdtr. Besche; St. Ringkjøb. 85; Pr. (15); ~ F. E., † 29; 3 S., 3 D.; see Etm.; J. J. Helsted i Lønborg-E.; [† 27/1 1732; laa syg i 13 Aar].

KUM II, s. 141 (»Iapetus Iapeti Tarmius«); PT 11:5 (1944), s. 282; Nygaards sedler: Forældre, hører.

8. 28/3 1732 [p. Cap.* 15/1 1724**]. Bertel Andreas Christensen Agerholm af Ringkjøb.-R. r. Cap., f. c. 97; St. Ringkjøb. 14; ~ F. D. Birgitte Jeppesdtr. Tarm; 2 S., 3 D.; 2 ~ J. J. Helsted i Lønborg-E.; [† 2 Pintsedag (3/6) 1754; bekjendt for sine Syner af det saakaldte Varestand].

KUM II, s. 386 (»Bartholus Andreas Aggerholm«, 17 år gl.); Nygaards sedler: Børn, Testamente.

9. 4/10 1754, o. 6/11. Peder Hermansen Høyer, f. Ribe 15; (Bdr. t. B. H. Clausen i Asperup-R.); F. H. Bertelsen Clausen, Bager; M. Anna Pedersdtr. Ilsted; St. Ribe 38; C. 25/7 46, n.; 1 ~ Asminderød 16/10 54 Ingeborg Wegener, f. c. 19, † 3/8 70; F. Jacob Poulsen, Nyborg; M. Dorthe Hindsdtr.; 2 S., 3 D.; 2 ~ Aadum 14/12 71 Else Christensdtr. West, f. Odderup, Aadum S., c. 48, b. Aadum 6/5 91; 3 S., 3 D.; 3 ~ Aadum 3/8 91 Anna Jørgensdtr. Bang af Deibjerg-H., f. c. 46, † Aadum 26/7 96; E. e. . . . Holm, Dejbjerg; u. B.; [† 16/9 1799].

KUM II, s. 591 (»Petrus Højer«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nyborg byfoged nr. 899, Gejstl. sk. i Odense amt, Vends hrd. nr. 56.

10. 3/1 1800 [r. Cap. Simested-H.-H. 17/4 99] Hans Steenberg Schouboe, f. 68; St. 85; C. 6/11 92, n.; p. Cap. . . .; [† 1800 før Indsættelsen].

11. 15/8 1800. Niels Nicolai Stochholm; [29/6 1821 Lunde-Ou.; see Aal].

12. 7/8 1822. Hans Christian Storm; [25/4 1832 Ø. Starup-N.; see der].

13. 3/8 1832. Hans Jacob Kornerup; [12/6 1843 Dybe-R.; see Jyderup-H.].

14. 18/8 1843 [p. Cap. Ugilt-T. 16/11 37 – 17/8 42] Niels Peter Møller; [23/8 1851 Elling-T.; see der].

15. 4/11 1851. Peter Otto Bloch; [6/11 1861 Aal; see der].

16. 18/1 1862, o. 14/3. [Lærer ved Helsingørs Bgrsk. 60] Jens Carl Frederik Adolph Hjorth, f. Kbh. 13/5 15; F. Jstrd. Jens Jacobsen Strøby H., senest Bogholder og Kasserer ved Lodsvæsenet i Sjæll. Distr., samt Lodsoldermd. i Helsingør; M. Laurentze Cathrine Frederikke Ziegler; St. Helsingør 35; C. 24/10 43, h.; ~ 18/11 62 Jacobe Petra Münter af Ørslev-S., f. 4/5 42; (66) u. B.; [19/12 1873 Roslev-R.].

17. 5/3 1874 [Cap. p. p. Skanderup 12/9 68, o. 16/10; Steenløse-V. 3/8 70] Christian Ferdinand Storch; [4/10 1878 Aale-T.; see der].

18. 23/12 1848 [o. Medhjælper hos Valgmenighedspræsten i Ryslinge, o. 17/7 74] Laurits Ludvig Gundelach Nyegaard af Blidstrup, f. Skive 22/9 49; St. Fdbg. 66; C. 24/6 72, l.; Lærer v. Grundtvigs Højsk. •/11 72 – •/5 73; ~ 17/8 75 Augusta Johanne Charlotte Birkedal af Ryslinge, E. e. Sim. Fougner Hartmann, r. Cap. i Tønsberg; f. Ringkjøb. 20/5 39; (78) 2 S.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.