Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 201. Dybe og fra 1796 Ramme,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/493; S. i K.; R. M. 2/12 1765 og 3/6 68; M. S. III.; Lkm. 6/524; Kbg. Dybe 1784, Ramme 1711.
———————————

1. (1517). Mogens Krabbe; [† 1537; lod 1517 Kirkens Hvælvinger bygge].

2. 1537. Christen Nielsen; [† 1567].

3. 1567. Peder Sørensen; [† 1587].

4. o. 29/11 1587. Knud Lauritzen (Vedel), fra Veile; [† 1591].

Hegelund I s. 189, II 119.

5. 1591. Peder Nielsen; [† 1619].

6. 1619. Niels Kjeldsen Uldborg, maaskee af Ulvborg-R.; ~ Anna Nielsdtr. Winding af Vinding-V.; see J. N. Dybech i Sneibjerg-T.; [† 1649; kaldes Nielsen i 1619].

KS 2:6 (1872-73), s. 544.

7. o. 7/2 1649 Niels Lauritsen Aagaard; St. Vibg. 41; see 2 Etm.; [† c. 1655; Lgst.].

KUM I, s. 165 (»Nicolaus Laurentij Aagardus«); Sixhøj nr. 101.

8. o. 16/11 1655. Ingvard Abrahamsen, f. Korsør c. 41; St. Aarh. 45; ~ F. D. Else Nielsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1664; Eptph.].

KUM I, s. 192 (»Ingvarus Abrahami Korsorensis«); DanKir bd. 18, s. 1573-76 (se nedenfor).

9. E. f. B. 13/10 1664. Peder Iversen Hemmet af Skjern, f. c. 40; St. Ribe 60; ~ F. E.; [afstod Kaldet til Etm. 1694; † 1701; Eptph.; W. 1/422: N. 241].

KUM I, s. 281 (»Petrus Ivari Hemmethæus«); PT 1985, s. 206, 212; Nygaards sedler: Afståelse; er vist forvekslet med navnebroderen i Vordingborg-K.; DanKir bd. 18, s. 1573-76 (se nedenfor).

10. 6/1 1695**. Niels Sørensen Worgod; St. Roesk. 86; ~ 96 (Bev. 16/5) Karen Sørensdtr., E. e. Laurits Knudsen; [† 1698; han og Hustruen var beslægtede i 3. Led].

KUM II, s. 147 (»Nicolaus Severini Vorgodius«); Nygaards sedler: Kaldsbrev, vielse.

11. 18/10 1698. Jens Nielsen Wiborg el. Øe, d. Vibg. 1/12 61; F. N. Jensen Øe, Bgr. i Vibg.; St. Vibg. 85; ~ Vibekke Lauritsdtr. Bording af Ulvborg-R., f. 61; 2 ~ Etm.; [† 1705; Lgst.].

KUM II, s. 138 (»Iohannes Nicolai«); Sixhøj nr. 650; Nygaards sedler: Kaldsbrev; DanKir bd. 18, s. 1577 (se nedenfor).

12. 31/3 1705. Jørgen Berntsen Wedel af Ribe Dk. r. Cap.;, d. 12/10 70; St. Ribe 90; 1 ~ F. E., † 37; u. B.; 2 ~ Gjertrud Lauritsdtr. Kjær, f. Lemvig 09; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1744; Mindetavle; Lgst.].

KUM II, s. 176 (»Georgius Bernh. Wellejus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 10, 46, 62; Nygaards sedler: Dåb, testamente 1, testamente 2; DanKir bd. 18, s. 1569, 1577 (se nedenfor).
(10/1 1738*. L. F. Bloch; see Ramme.)

13. 31/8 1742**, o. 19/10, Christian Arnt Christensen Brasch af Holmsland, f. 12/5 16; St. Kold. 36; C. 40, h.; Pr. 50; ~ F. E., b. Dybe 3/4 90; u. B. [† 1780; gav 13/1 53 Jord og et Huus kaldet Stokbroe til et Enkesæde (Hfm. 4/635); stiftede med sin Hustru flere Legater paa tils. 10.000 rdl.; gav Stolestade til K. ca. 50 og Lysekrone 51; Mindetavle; Hustrus Kisteplade; Lgst.].

KUM II, s. 575 (»Christianus Brasch«, 20 år gl.); KoldStud s. 69-70; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 46, 62; DanKir bd. 18, s. 1536, 1567, 1569-71, 1571, 1578 (se nedenfor).

14. 2/8 1780, o. 11/10 [Degn i Bøvling 70] Jesper Schouboe af Bøvling-F., f. 48; St. pr. Vibg. 64; C. 14/9 68, l.; Pr. . . .; ~ Fjaltring 12/8 83 Dorothea Thomasdtr. Tødsleuf af Mosbjerg-H., f. 61, † 27/7 93; 3 S., 4 D.; [† 7/11 1802; Pg. br. 86 el. 87].

KUM III, s. 247 (»Iasparus Schouboe«, 16 år gl.); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

15. 7/1 1803 [r. Cap. Greenaa 31/3 97] Henrik Hans Nicolai Haar; [31/12 1819 Knebel-R.; see Skjødstrup-E.].

16. 8/8 1820 [Cat. K. Holmens K. 26/3 13; tillige P. v. Arresthuset 1/8 17] Jens Jørgen Emborg, f. Hansted v. Hors. 22/11 80; F. Elias E., Degn; M. Maria Fugl; St. Hors. 00; C. 22/4 06, l.; ~ 14/8 13 Magdalene Sørensen, f. Helsing. 28/3 90, † 11/5 67; F. Mogens S., Gjæstgiver i „Amsterdam“; M. Bodil Jensdtr.; 6 S., 2 D.; [† 20/3 1843; skal have været en ualmindelig brav og skikkelig, ei heller ubegavet Mand, der i ualmindelig Grad havde for sig og Sine taget ved Bondesæder; B. D. G. 1/159].

17. 12/6 1843 [Aadum 3/8 32] Hans Jacob Kornerup; [22/10 1859 Jyderup-H.; see der].

18. 27/12 1859 [Fjaltring-T. 28/12 47, o. 18/2 48] Frederik Carl Christian Harboe, f. Kbh. 5/10 04, F. Commandeur Fred. Ludvig Carl H. af Kgl. Confess., Indrulleringschef; M. Maren Kallager; St. pr. 27; C. 11/1 33, h.; Lærer v. Søetatens Drengesk. 25/5 35; 1 ~ Kbh. Chrbg. Slk. 13/3 34 Nicoline Lovise Christine Lithin, f. 6/10 09, † 3/2 35: F. Joach. Kretschmer L., Sproglærer; M. Ingeborg Kirstine Tøxen af Nustrup; u. B.; 2 ~ Ulvborg 22/9 48 Maria Kirstine Krarup af Flødstrup-U., f. Naur 3/10 28; 6 S., 4 D.; see Nicolai Mathias H., o. Cat. Ebeltoft; Frederik Carl Ludvig H., cd. th. 75/2, Sp. i Helnæs 15/5 85; [† 5/6 1869; Stele p. Kgd.].

Elvius s. 98, 190; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 23 (vielse); DanKir bd. 18, s. 1579 (se nedenfor).

19. 30/8 1869. Johan Peter Boje Broager; see Ørslevkloster-Ø.].

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2012, Dybe Kirke, s. 1533-1588, Ramme Kirke, s. 1589-1630 (udg. 2013).
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 899. Ramme,

Vandfuld Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

M. S. III.; K. 3/270; R. M. 16/1 1766; Lkm. 6/529; Kbg. 1711.
Anm. Synes i nogen Tid at have hørt til Hygom, see der.
———————————

1a. (1584). Jesper Andersen el. Niels Mouritsen; (den Ene var i Hygom, den Anden i Ramme, men hvilken er hvilken? See N. khist. Saml. III 2/212).

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

1b. o. 24/2 1597. Niels Tocksen; [var her endnu 1610].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; Hegelund I s. 294, II s. 182.

1c. (1619) Mikkel Krabsen; St. Ribe 16; [fmtl. † c. 1649; see N. khist. S. 6/544] .

KUM I, s. 24 (»Michaël Krabbonis Ripensis«); KS 2:6 (1872-73), s. 544.
(Udgår her, samme som næste. 1 (d). 16 . . [Rtr. Ringkjøb. . . .] Mag. Christen Hauch.)

2. o. 11/7 1649 [Rtr. Ringkjøb. 13/12 45] Mag. Christian Christiansen Hortulan (Haffwe); St. Roesk. 38, Bacc. 40; Mag. Kbh. 15/5 43; Pr. (55. 61); ~ Lemvig 23/9 60 Cathrine Jacobsdtr. Holm af Nykjøb.-L.-E.; [† 12/7 1663, b. Lemvig 19/7].

KUM I, s. 148, 159, 180 (»Christiernus Christierni Have/Christianus Christiani Hortulanus«); KS 6:3 (1939-41), s. 164; Kbg. Lemvig (1640-1753) f. 101b opsl. 149 (hans død), f. 199b opsl. 234 (vielse); PT 1:3 (1882), s. 60.

2b. 1663-1670. Christen(?) . . . ; Her mangler en Præst; [vist afsat 1670].

3. 6/8 1670, E. f. B.  s. A., Peder Andersen Samsing, f. Svendbg.; F. Kbmd.; St. Nybg. 60; ~ Anna Hansdtr. Juul, Skifte i Svendbg. 3/2 90; (Sstr. t. Anders J. i Steenmagle-S.); F. H. Hansen J., Sp. i Kjells, Nøbbeløf og Felestad i Skaane; M. Joh. Andersdtr. Siim, der døde i Od. 84; 3 S.; vist 2 ~ Svendbg. 90 . . . . ; see Anders P. S. i Kjølstrup-A.; [# 1682; † Svendbg. 21/10 90; lærd, men sær; kan godt have været her før 1670, da den kgl. Confirmation blev gjentagen ved Kongeskiftet; N. 517].

KUM I, s. 280 (»Petrus Andreæ Samogius«); Strøm 2, s. 346-47; Danske Kancelli: Ansøgning om kaldet; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sunds hrd. nr. 4, 6; Odense byfoged nr. 741.

4. 1682. Peder Nielsen; vist St. pr. 76, Bacc. 77; ~ Margrethe Lauritsdtr. Bording af Ulvborg-R.; [† c. 1692].

KUM II, s. 62, 71 (»Petrus Nicolai Hafniensis«).

5. 1692 [r. Cap. og Rtr. Rønne c. 84 (hvis han er bleven udnævnt, er han i hvert Fald ikke tiltraadt)] Hans Hansen Guldberg af Guldbjerg-S., f. 30/9 62; St. Od. 79, Bacc. 83; Hør. Kold. 83; tillige 17/1 1706* Lomborg-R.; ~ 1 c. 88 Margrethe Dorthea . . . . , † c. 97-99; 3 S., 1 D.; ~ 2 Dorothea Pedersdtr. Bhie af Bøvling-F., der overlevede ham; 2 D.; see Etm.; [† c. •/3 1707; 12/1 1689 fik han Oprejsning fordi hans Hustru var kommet nogle Uger for tidligt i Barselsseng.].

KUM II, s. 92, 120 (»Iohannes Iohannis Aurimontanus«); AaDB s. 27; Kbg. Guldbjerg (1646-1711), opsl. 4 (født); Nygårds sedler: Hører, oprejsning, Lomborg-R.; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 2; Ulfborg hrd. nr. 10.

6. 9/4 1707. Johan Sørensen Tuxen af Asminderød-G., f. c. 74; St. Fdbg. 95; ~ Stadil 1/5 10 F. D. Helvig Hansdtr. Guldberg; 2 ~ Hvirring 6/10 19 David von Støchen, Fyn; [† c. •/1 1711].

KUM II, s. 211 (»Ioh. Severini Tuxenis«); Kbg. Stadil (1646-1742), opsl. 131 (trol.), 132 (vielse); Kbg. Hvirring (1696-1726), opsl. 82 (enkens vielse); PT 3:5 (1896) s. 264-65; Danske Kanc: hans ansøgning om kaldet.

7. 13/3 1711 [Hør. Lemvig 99] Peder Christensen Bøtker, f. Lemvig 69; St. Lemvig 92; C. 3/10 10, h.; ~ Husby 7/12 13 Sophie Dorothea Sørensdtr. Aaagard af Romø, f. c. 77, b. 19/9 49; [† 2/6 1724].

KUM II, s. 190 (»Petrus Bødcherus«); Kbg. Ramme (1711-1815) opsl. 105 (død); Danske Kanc: hans ansøgning om kaldet; Nygaards sedler: Hører, vielse.

8. 29/7 1724 [Degn i Sønderup-S. 23] Lars Frederiksen Bloch af Hals, f. 93; St. Sæby 11; C. 1/8 20, l.; (Dybe 10/1 38*); ~ 15/9 25 Anna Nielsdtr. Hjorth, Skifte 24/4 69; [† 5/1 1742; Begr. i K.].

KUM II, s. 360 (»Laurentius Friderici Bloch«, 17 år gl.); Kbg. Ramme (1711-1815) opsl. 111 (død); 2. ægteskab udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 6 og 36; PT 12:6 (1951), s. 3; DanKir bd. 18, s. 1626 (se nedenfor).

9. 23/2 1742, o. 4/4, Peder Lauritsen Brønsdorph, d. Lemvig 20/4 08; F. L. Pedersen Lykke; M. Barbara Andreasdtr. Nors af Nors-T.; St. Vibg. 30, Bacc. 33; C. 13/12 35, h.; ~ Volder, Ramme S., 2/9 45 Lene Margrethe Jensdtr. Ugelberg, † 31/10 63; F. J. Hansen U., Forv. p. Ryssensteen; M. Anna Hansdtr. Paludan af Tjele-V.; 3 D.; [b. 5/5 1762; Pg. br. 4/3 43].

KUM II, s. 519, 543 (»Petrus Brønsdorphius«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 963 (opkaldt efter sin mormors bror), 962; Nygårds sedler: Brand, vielse, begravelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 25 og 29.

10. 1/7 1762, o. 30/9, Niels Pedersen Grøn, f. Holstebro 29; F. P. G., Postmstr.; M. Hedvig Lægaard; St. Ribe 50; C. 11/9 52, n.; Alumnus og Insp. p. Borchs Coll. 21/8 54 – 21/8 59; ~ Ramme 21/8 64 Anna Berg, f. Holstebro; F. Peder Andersen B.; M. Eleonora Lauritsdtr. Grøn; boede 07 i Stokbro enkesæde, Dybe S.; 1 S.; [† 28/7 1790].

Borchs K. nr. 282; Nygårds sedler: Død; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Fjends hrd. nr. 95.

11. 1790 [Torsted 9/11 87] Mads Thomsen Lillelund af Aarslev-T. (Pleiesøn af sin Faders Broder Mads L. til Sindinggd.), f. Ulstrup 7/9 49; St. Fred. 65; C. 8/9 68, h.; r. Cap. Kattrup-Ø.-T. 11/8 79, o. 6/10; ~ Anna Margrethe Bonderup; 2 S.; 2 ~ Ø. Velling 2/11 80 Cathrine Margrethe Berg af Ø. Velling-H.-G., ødsel og letsindig, et sandt Huuskors; tiggede efter Mandens Død i Torsted; 1 S., 3 D.; [b. 10/12 1795; en efter Tiden driftig og kyndig Ldmd.].

Nygårds sedler: vielse 2, begravelse; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 61; Viborg amt, Middelsom hrd. nr. 74; Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 100.

12. 5/2 1796, o. 11/4, Peder Friis; [20/5 1796 Hygom; see Østbirk-Y.].

Derefter Annex til Dybe.

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 18 Ringkøbing Amt, udg. af Nationalmuseet 2013, Ramme Kirke, s. 1589-1630.