Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 268. Flødstrup og Ullerslev,

Vinding Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

St. M.; M. S. 2-a/45; L. P. B. 450; J. M. 84; B. M. 59; Lkm. 2/228; F. M.; Kbg. 1739.
———————————

1. (1532). Laurits Pedersen; maaskee St. 10; [levede vist endnu 21/11 46; havde eiet en Jord i Nyborg].

FS nr. 527 (»Laurentius Petri«); DKR s. 312.

2. (1568). Anders Jensen; maaskee St. 64; [† 13/10 1574].

FS nr. 153 (»Andreas Johannis«).

3. (4) o. 1575. Peder Jacobsen; Eptph. i Ullerslev K.

4. (3) 1582 [r. Cap. Nybg. 81] Anders Bertelsen, f. Ringe; St. 76; r. Cap. Kjerteminde-D. 79; [† 1602; „bene se expedivit“(1) (J. M. l. c.)].

FS nr. 139 (»Andreas Bartholi«); Strøm 1, s. 40.

5. o. •/10 1603. Frants Lauritsen, vist af Rynkeby-R.; St. Sorø 99; St. i Rostock 00; ~ Anne Hansdtr.; [† 1638].

FS nr. 298 (»Franciscus Laurentii«); F-P s. 168; SB s. 111; Helk I, s. 293.

6. (1656) [p. Cap. Birket, o. 20/7 36–37] Hans Nielsen Viingaard af Karleby-H., f. 8/5 07; St. 30; ~ 13/6 58 Karen Olufsdtr. af Od. St. Knuds K. r. Cap.; see M. P. Rostoch i Middelfart-K.; H. H. Langeland i Birket; [† 1680 el. 81].

KUM I, s. 104 (»Iohannes Nicolaj Winitor«); KS 3:5 (1884-86), s. 128 (»Johannes Nicolai Winitor«, 29 år gl.).

7. 28/6 1677** [p. Cap.*, o. 68] Frants Andersen (Bagnegaard), f. Bagnegd., (Raschenborg) i Nybg. S., 30/8 31; St. Nybg. 57; 1 ~ Sidsel Ovesdtr., f. Hagendrup, † c. 97; (Sstr. t. Thiis O. i Viby), † 13/9 98; u. B.; 2 ~ Mette Marie Sørensdtr. af Aunslev-B.; u. B.; 2 ~ L. C. Kullerup her; [† 1708; han gav 93 Kalk og Disk].

KUM I, s. 269 (»Franciscus Andreæ Bagengaard«); Strøm 3, s. 90-91; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 13, 22.

8. 23/7 1701**. Jacob Walter; St. Od. 92; [siges forflyttet, men hvorhen kan ikke sees].

KUM II, s. 187 (»Iacobus Waltherus«).

9. 6/8 1704 [Rtr. Faabg. 9/9 95] Laurits Christian Kullerup af Kullerup-V.; St. Nybg. 90; C. 16/6 92, Bacc. 96; 1 ~ Mette Marie Sørensdtr., E. e. Nr. 7, † 28/11 10; u. B.; 2 ~ Maren Hansdtr. af Krogsbølle, f. 7/1 84, visst † c. 34; [levede endnu 1727, fmtl.efter 1734; han og Hustru gave 100 Rd. til de Fattige i F. og U.; Fundats 5/5 34].

KUM II, s. 176, 215 (»Laurentius Christ. Culderupius«); SerRect, s. 11; PT 2:4 (1889) s. 220-221, 14:6 (1964-65), s. 23 (rektorer i Fåborg); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Vindinge hrd. nr. 26; Kbg. Krogsbølle (1674-1799) opsl. 189 (1. hustrus dåb); Hofman bd. 5, s. 573.
(11/3 1720*. S. Jacobsen; see K. Hvalsø-K.).

10. 1727 [N. Søby-H. 4/1 07, o. Svanninge K. 9/1] Jacob Hansen Tage af Svanninge, f. 83; St. Hlh. 02; Flødstrup-U. 16/6 27*; 1 ~ Dorothea Kirstine Jensdtr. Brasen af Nordby p. F., d. Ribe 28/12 90, b. 19/8 09; 1 D.; 2 ~ Ida Henriksdtr. Schurmann af Brahetrolleborg-K.; 9 B.; see J. B. Tavlov i Nordby p. F.; Hans J. T. i Fuglse-K.; [† 27/2 1737].

KUM II, s. 277 (»Iacobus Iohannis Tage«); Nygaards sedler: 1. hustrus dåb; Danske Kancelli: Kaldsbrev med løfte om kaldet når det blev ledigt.

11. 5/4 1737, o. 8/5 [Rtr. Kjerteminde 14/9 24] Andreas Jespersen Engberg af Stubbekjøb.-M., d. 21/12 92; St. Nykjøb. p. F. 12, Bacc. 13; C. 19/10 16, l.; ~ c. 37 Birthe Cathrine Lauritsdtr. af Flemløse; 3 B.; see Laurits A. E. i Kullerup-V.; [† 12/2 1766; lærd og dygtig som Rtr.].

KUM II, s. 365, 379 (»Andreas Engberg«, 20 år gl.); Strøm 1, s. 84-85.

12. 4/4 1766 [S. Næraa-Aa. 14/6 48, o. 9/8] Niels Pedersen Tingberg, f. Fangel 19/9 17; F. P. Christensen T., Rokkedreier; St. Od. 37, Bacc. 38; Aman. i Od. 42; ~ 49 Anna Dorothea Pedersdtr. Kryssing af Od. Frue K., f. 32, † 10/10 83; mindst 1 S., 2 D.; see Peter K. T. i Kjølstrup-A.; H. Fangel i Nordborg; [† 30/4 1786].

KUM II, s. 582, 589 (»Nicolaus Tingberg«, 20 år gl.).

13. 14/7 1786 [Espe-V. 26/3 83] Hans Crone, d. Nybg. 15/8 49; F. Habakuk Nielsen C., Feldbereder; M. Inger Rasmusdtr. Crone; St. Nybg. 67; C. 72; r. Cap. Faaborg-D. 16/8 75, o. 6/10; Pr. c. 04; # Pr. •/5 08; R. m. Apr. 5/9 15; 1 ~ Mesinge 2/2 76 Frederikke Hansdtr. West af Mesinge, f. 27/5 51, † Mesinge 31/1 78 af den der „grasserende Halse og Scharlagens Feber“; 2 ~ 79 Lovise Bradt el. Braadt, f. c. 58, b. 20/6 92; 2 S., 3 D.; 3 ~ Nybg. 20/3 93 Karen Rieffesthal, d. Nybg. 18/2 63, † 28/3 44; (Sstr. t. Christian R. i Munkebo, Lucie M. R. ~ F. C. Stehr i Balslev-E. og t. Carl F. R. i Søllested-V.); F. Johan Balthasar R., Apoth.; M. Karen Bradt; (see C. F. E. Møller i Karrebæk; H. C. L. Bagger i Kullerup-V.; Martin A. C. C. i Herrested); [# 6/3 1816; † Nybg. 30/5 25].

Strøm 2, s. 373; Strøm 3, s. 72; Kbg. Mesinge (1747-94), opsl. 172.

14. 12/7 1816 [Cat. Nybg. 13/8 13, o. 5/11] Niels Worm, f. 24/6 82; F. Amdi W., Organist i Engom; M. Anna Cathrine Knudsen; St. Vibg. 01; C. 30/4 05, h.; Lærer v. Nybg. Bgrsk. 13; ~ Svendbg. 20/3 13 Henriette Christine Valentine Nielsen, f. 16/7 80; † Søndersø Pg. 8/10 72; F. Henrik N., Toldinsp. i Hals; M. Marg. Dorth. Dahl; 3 S., 2 D.; see Mogens N. W. i Søndersø; R. M. Schmidt i Lyngaa-S.; [† 13/11 1851].

Sixhøj nr. 1563.

15. 27/2 1852 [Ulvborg-R. 26/9 37] Ove Thomas Nicolai Krarup af Vivild-V., f. Aale 19/12 99; St. Aarh. 18; C. 20/10 23, l.; Naur-S. 2/3 25, o. 15/7; Tiendecomm. 25/1 31 – 2/3 53; R.* 13/10 45; Pr. 27/12 s. A.; ~ 6/6 26 Mathilde Susanne Tang, d. 2/8 05; F. Krigsrd. Niels Kiær T., Eier af N. Vosborg; M. Marie Cathrine Meinert; 5 S., 3 D.; see F. C. C. Harboe i Dybe-R.; Nicolai T. K. i Vilsted-V.; [† 19/6 1862; nidkjær Præst og tillige dygtig Landøeconom; E. 2/60 og S. 2/98].

16. 31/8 1862 [Vraa-E. 8/4 53] Edvard Emil Gottlieb, f. Kbh. 19/1 06; F. Jstrd. Vincens David G., Havnecontr.; M. Anna Dorothea Schrøder; St. pr. 25; C. 13/1 32, h.; Lærer v. Søetatens Pgsk. 33, Overlærer ss. 24/4 38; Cat. (dvs. t. Kbh. Holmens K.) 24/4 39, o. 17/5; Sp. Olsker-A. 21/9 46; c. Pr. 12/8 57; Pr. 1/1 59; ~ 31/12 35 Charlotte Amalie Snour, f. Kbh. 14/12 09, † 23/7 75; F. Jacob Heinrich S., Forv. i Kbh. v. Flaadens Hoved- og Klædningsmagasins-Contoiret under Søetaten; M. Elisabeth Marie Frederiksen; 4 S., 4 D.; [† 29/8 1877].

AaDB s. 75-75.

17. 26/11 1877 [Liørslev-Ø. 25/6 70] Alfred Valdemar Meinert; see Nykjøb.-L.-E. r. Cap.

———————————

Noter:

(1) »bene se expedivit« = (Han prædikede over og forklarede Salme 6.) Skilte sig godt derfra.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.