Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1148. Søndersø,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 315; M. S. 2-a/27; B. M. 403; L. S. v. W.; L. S.*; Lkm. 2/178; Kbg. 1688 (÷ 1778–80).
———————————

1. (1535) Peder Thygesen, maaskee St. 01.

FS nr. 716 (»Petrus Tuchonis«); F-P s. 9; DanKir bd. 9, s. 6235 (se nedenfor).

2. 1585 [Cap. i Od. . . ] Niels Christensen af N. Næraa-H., f. c. 57; maaskee St. 75; ~ Anna . . . ; (90) 2 D.; [† c. 1616; „bonus concionator; bibulus; admonitus“(1) (J. M. l. c.); fik 95 Paamindelse, fordi han havde opladt(2) Pgden. til en Bonde; Degnen N. Pedersen klagede ogsaa over ham, at han beskjænket havde i et Huus i Od. slaget Degnen med en Tinpotte og skudt hans Hustru om inde i Kirken; Sagen forligt (see V. Simonsen: Rugaard 2/62)].

FS nr. 580 (»Nicolaus Christierni«); F-P s. 73.

3. o. 29/9 1616. Thomas Nielsen Hem, maaskee af Hem-S., f. c. 84; St. i Kbh. (09); ~ Karen . . . ; B.; see A. Thomsen (Hem) i Haarslev; Niels T. H. i Vigerslev-V.; [afstoed Kaldet til Etm. 23/7 1659; † c. 166 .].

F-P s. 248 (»Thomas Nicolai Hemmensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 114 (»Thomas Nicolai Hemmensis«, 32 år gl.); KS 4:2 (1891-93), s. 672.

4. 23/7 1659 [p. Cap.* 55] Peder Nielsen Esterbøl, f. 26; r. Cap. Brenderup-O., o. 20/12 54; St. Od. 51; Pr. 77; 1 ~ (62) Karen Nielsdtr. af Vigerslev-V.; 2 ~ (76) Anna Rasmusdtr. af Lumby, f. 56; 2 ~ Etm.; [† 15/10 el. 16/10 1688; indstevnet 86, fordi han, uden Biskoppens Vidende, havde ladet nogle af sine Sognefolk drage til Things for en og anden af hans Rettigheder].

KUM I, s. 228 (»Petrus Nicolaj Østerbøll«); KS 5:3 (1905-07), s. 708, 727.

5. 15/3 1681*, o. 24/10 82**, Knud Gregersen Krag af V. Skjerninge-U.; St. Od. 74, Bacc. 77; 1 ~ F. E., † 28/1 98; 2 S., 1 D. (der vare 18 Præster til hendes Daab; saaledes holdt Man dengang sammen); 2 ~ 98 Elsebeth Christensdtr. Lime; (Sstr. t. Anne Cathrine L. ~ H. D. Wegner i St. Jørgens-S. og t. Hans C. L., r. Cap. i Flade-G.-F.); F. C. Hansen L., Rdmd. i Od.; M. Anne Jacobsdtr.; 1 D.; 2 ~ C. Høyer, r. Cap. i Maribo-H.; [† 1710; see A. M. Lehmann i Skamby].

KUM II, s. 45, 72 (»Canutus Kragius«); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 1509.

6. 18/7 1710 [Hør. Od. 05] Peder Otto Ludvigsen Stoud af Od. St. Knuds K. (F. blev Biskop i Christiansand), f. 1/7 81; St. Fdbg. 99, Bacc. 00; Pr. 14; ~ Lene Christensdtr. Welleja (Kragelund) af Lintrup-H., d. 3/8 81, † 19; 3 D.; see N. A. N. Hygom til Ribe Hosp.; M. C. Boysen i Lintrup-H.; [† med sin Hustru 1719 i Lintrup Pg., hvorhen de vare reiste til et Bryllup].

KUM II, s. 246, 253 (»Petrus Otto Stud/Petrus Ottho Lud. Stoud«, 18 år gl.).

7. 26/1 1720. Elias Brinch, f. Od. 28/8 90; F. Bøssemager; St. Od. 10, Bacc. 11; C. 19/10 17, l.; Pr. 58–64; ~ 18/10 23 Elisabeth Margrethe Hansdtr. Lime af Middelfart-K., E. e. K. P. Rosenvinge i Fjelsted-H., † 29/3 63; 1 S., 7 D.; [† 19/1 1767; byggede 47 Stuehuset, meest af gammelt Tømmer fra Margaard].

KUM II, s. 349, 354 (»Elias Brink/Brinck«, 20 år gl.).

8. 16/9 1763*, o. 20/3 67, Mathias Jacob Kannewurf, f. Od. 1/6 25; (Bdr. t. Johan V. M. K. i Idom, t. Henrik R. N. K. i Faaborg-D. og Halvbdr. t. N. N. Wamberg i Gudbjerg); F. Niels K., Klokker og Cat. v. Od. St. Hans K.; M. Sophie Amalie Weghorst; St. Od. 47; C. 22/11 56, n.; ~ Anna Kirstine Morup, b. 23/12 99; u. B.; [# 3/1 1806; blev boende i Pgden.; † 28/10 08; meget ligegyldig; førte i flere Aar ingen Kirkebog].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 44.

9. 7/2 1806, o. 12/3, Augustinus Herman Steenbuch; [2/12 1818 Od. St. Hans K.; see Od. Frue K.].

10. 5/5 1819 [Eising-H. 18/6 02] Jørgen Koefoed; [13/12 1826 Ø. Mariæ; see Tjæreby-A.].

11. 21/3 1827 [Cat. Helsing. 3/10 21] Johan Henrik Edsberg af Brenderup-O., f. 10/5 84; St. Od. 02; C. 28/4 06, h.; Cat. Middelfart 18/6 13, o. 30/6; ~ Kbh. 27/2 10 Bodil Kirstine Baar, E. e. Christen Bay, Handelsbetjent, f. 19/6 79, † 19/6 45; F. Christen Sørensen B., Tømmersvend; M. Birthe Cathrine Christensdtr.; 3 D.; see C. G. Svelmøe i Norup; [# 26/3 1858; † Od. 27/7 71; E. 1/362 og S. 1/399].

12. 9/6 1858 [Uggerslev-H. 1/4 41, o. 28/4] Mogens Nielsen Worm af Flødstrup-U., f. Nybg. 2/4 14; St. Nybg. 31; C. 3/5 36, l.; ~ 16/10 41 Marie Kirstine Friis, f. Od. 19/10 12; F. Christian Rottbøll F. af Marslev-B., Kbmd.; M. Kirstine Cathrine Friis af Skjellerup-E.; 4 S., 1 D.

———————————

Noter:

(1) »bonus concionator; bibulus; admonitus« = god prædikant; drikfældig; advaret.
(2) opladet = overdraget.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2022. Søndersø Kirke, s. 6235-6304.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.