Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 262. Fjelsted og Harndrup,

Vends Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/98; J. M. 390; B. M. 388; Lkm. 2/452; St. M.; L. S. v. W.; Kbg. 1696.
Anm. Harndrup synes i 17de Aarhundrede i nogen Tid at have været et Pastorat for sig; thi i M. S. anføres K. P. Rosenvinge som kaldet til begge Kald. Præsten boer i Fjellerup.
———————————

1. 15 . . [p. Cap. i 12 Aar] Jørgen Knudsen; Pr.; see H. Fjellerup i Vindinge i Fyen; Etm.; [† 1572].

2. 1573 [p. Cap.* c. 61] Niels Hansen, f. Harndrup c. 29; p. Cap. Aaby-I. c. 59; ~ F. D. Marine Jørgensdtr.; 12 B.; see Etm.; [† 1592; „liden graa Mand; indoctus(1); min Scholebroder i Othense“; (J. M. l. c.)].

3. 1592. F. S. Hans Nielsen; St. i Kbh. (92); 1 S.; [† 1628].

F-P s. 125 (»Johannes Nicolai Fiellerupensis«).

4. 13/2 1628 [r. Cap. Middelfart-K., o. 17/12 19] Mag. Claus Jensen Colding, f. 88; St. 14; Mag. 45; [† c. 1657].

KUM I, s. 14 (»Claudius Iani Coldingensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 117 (»Claudius Joannis Coldingensis«, 31 år gl.).

5. o. 18/3 1657. Lauritz Jørgensen (Røn), f. 26; ~ . . . ; visst St. Nybg. 47; u. B.; [† •/4 1671].

KUM I, s. 208 (»Laurentius Georgii Leonerus(?)«); KS 5:3 (1905-07), s. 718.

6. 30/12 1670**, o. 27/1 71. Morten Johansen Snell, maaskee af Agerskov; St. Od. 65; ~ 71 (Bev. 29/8) Lisbeth Bertelsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 1683].

KUM II, s. 326 (»Martinus Iohannis Snellius«).

7. 20/12 1683. Jochum Frederik Wolfsberg el. Vulfsburg el. Vulfburg; [10/12 1695 Alsted-F.; see der].

8. 24/12 1695. Knud Poulsen Rosenvinge af Føns-Ø.; St. Od. 81; 1 ~ 11/5 96 Cathrine Henrichsdtr. Werchmeister, Sstr. t. K. H. W. i Veilby, f. c. 68, † 30/3 17; 1 D.; 2 ~ Middelfart 7/11 20 Elisabeth Margrethe Hansdtr. Lime af Middelfart-K., f. 93; 2 ~ E. Brinch i Søndersø; see Etm.; [† 31/7 1722].

KUM II, s. 108 (»Canutus Pavli Rosenwinge«); Kbg. Middelfart (1709-49), opsl. 80 (2. vielse).

9. 27/11 1716**, o. 1/8 19, Jochum Christophersen Wielandt af V. Skjerninge-U., f. 25/3 88; St. Od. 05, Bacc. 06; Alumnus p. Borchs Coll. 11/8 09 – 11/12 11; 1 ~ 28/6 19 F. D. Karen Dorothea Knudsdtr. Rosenvinge, f. 7/5 98, † 18/5 20; 1 D.; 2 ~ Anna Frederiksdtr. v. Haven af Od. Frue K., f. 97, † 15/8 47; 2 S., 3 D.; see M. P. Maaløe i Gamborg; H. P. Melhop i Haarslev; [† 3/4 1766; W. 3/859].

KUM II, s. 294, 309 (»Ioachim. Vieland«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 90.

10. 24/9 1762*, o. 18/7 66, [Degn i Lumby] Peder Hansen Hertel, f. Lumby 15; F. H. Christian H., Degn; M. Anna Cathrine Fasterling; St. Od. 39; C. 10/2 46; ~ 55 Anna Hedvig Jørgensdtr. Bloch af S. Næraa-Aa., f. c. 29, b. Rønnebæk 15/5 98; 5 B.; see Jørgen Lund H. i Ballerup-M.; [† 23/2 1768].

KUM II, s. 600 (»Petrus Hertel«, 24 år gl.); Carlsen: Noget om og fra Rønnebæk Sogn. Kbh. 1861. s. 180, note (pdf);.

11. 15/4 1768 [Tirsted-S.-V. 4/5 65; afsat 22/8 66] Poul Poulsen Danchel af Aastrup, f. Egebjerg 25/9 14; St. Vdbg. 35; C. 40, h.; p. Cap. Tirsted-S.-V. 7/4 41, o. 5/5; r. Cap. ss. 7/2 44; ~ 25/10 65 F. E. i Tirsted: Margrethe Elisabeth Christensen, † 20/6 72 („yndig, men uheldig“); 1 D.; maaskee 2 ~ Frederikke Cathrine Wiborg, f. c. 41, † Kbh. 09; see J. Stauning i Stege; [† 18/1 1788; som Cap. levede han i den strengeste Stilhed, fornøiende sig med Mechanik, medicina practica og Chymie; som Sp. havde han det Uheld, at hans Kone kom for tidligt (i Barselseng), hvorfor han afsattes].

KUM II, s. 563 (»Paulus Danchelius«, 20 år gl.).

12. 9/5 1788, o. 13/8 [Degn i Kyndby-K. 77] Peder Svendsen, f. Kbh. 29/9 50; F. Caspar S., Bgr.; M. Adelheid Cathrine Frantzen; St. Kbh. 70; C. 77; ~ Anne Wognsen, f. c. 52, † Fjellerup 15/3 31; F. Jacob Nielsen W., Degn i S. Jernløse-S.; M. Maren Knudsdtr.; 3 S., 6 D.; [# 1/11 1820; †, i en af ham selv opbygget Gaard, 21/5 28].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrd. nr. 97.

13. 14/3 1821 [Hem-H.-D. 2/11 10] Peter Jørgen Junge, f. Od. 70; F. Christ. J., Glarmstr.; M. Magdalene Juliane From; St. Od. 89; C. 23/10 97, n.; Skp. 9/11 98, o. s. D.; ~ V. Hassing 21/10 07 Cathrine Maria Dorothea Møller af Hjørlunde, d. Bloustrød 6/4 83, † 43; 3 S., 2 D.; see Carl J. J. i Vammen-B.-L.; [† 26/7 1838].

14. 16/10 1838 [Gloslunde-G. 28/5 24] Eggert Rasmussen Galthen, f. Kbh. 17/1 84; F. Laur. G., Hørkræmmer; M. Joh. Iversen; St. Kbh. 03; C. 17/4 10, h.; p. Cap. Faxe 20/2 18, o. 13/3; Cat. Nakskov 15/6 18; Vicep. Sandby 22/11 20; ~ 21/7 18 Lovise Sophie Frederikke Wøldike af St. Hedinge-H., E. e. M. R. Mehl i Præstø-S., og † 7/1 57; 1 S.; [† 17/9 1850; agtværdig og godmodig; ansaaes for den corpulenteste Præst i Fyen].

15. 26/11 1850 [Deibjerg-H. 27/9 36] Severin Clemens Langøe, f. Kbh. 26/3 93; F. Tønnes Sørensen L., Skibscpt., Indiefarer; M. Christine Clemensen; St. fra Schouboes Institut 11; C. 19/7 24, h.; Cat. Ringkjøb. 15/8 27, o. 14/12; ~ 19/3 31 Johanne Margrethe Smith, f. Lemvig 4/2 07; F. Mogens S., Skomager; M. Ane Marie Hausgaard; 3 S., 1 D.; [# 10/12 1873; Afskedspræd. 1/1 74; smuk, værdifuld Gave af Sølvtøi; eft. Fyens Stiftstid.; † Od. 1/5 76].

16. 24/2 1874 [Torslev-S. 10/7 65] Iver Christian Theodor Vesterboe af Gyrstinge-F., f. 2/8 16; St. Roesk. 34; C. 7/11 43, h.; Institutbest. i K. Lyngby 35; Lærer ved Bredgadens Drengesk. 1/12 51, ved Opfostringshuset 16/6 52; Cat. Odense 24/2 55, o. 28/3; Insp. ved Opfostringshuset 16/6 52; ~ Fraugde 10/11 55 sin Cousine Elise Ivare Frederikke Cecilie Ibsen af K. Lyngby, f. Mørup, Fjenneslev S., 1/5 18; 1 S., 1 D.; [# 23/1 1883; boer i Kbh.].

Elvius s. 121.
———————————

Noter:

(1) »indoctus« = (lat.) ulærd.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.